เพชรที่เป็นอัญมณี
Download
1 / 58

????? 4 ????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

เพชรที่เป็นอัญมณี (gem diamond) 20 %. บทที่ 4 ลักษณะและสมบัติของอัญมณีสำคัญ. (Characteristic and properties of important gemstones). 4.1 เพชร (Diamond). เพชรที่ใช้ในอุตสาหกรรม (industrial diamond). แบ่งเป็น 2 variety ใหญ่ๆ คือ. แบ่งได้ 4 ชนิด.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? 4 ?????????????????????????????' - alissa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4 4233558

เพชรที่เป็นอัญมณี (gem diamond) 20 %

บทที่ 4 ลักษณะและสมบัติของอัญมณีสำคัญ

(Characteristic and properties of important gemstones)

4.1 เพชร (Diamond)

เพชรที่ใช้ในอุตสาหกรรม (industrial diamond)

แบ่งเป็น 2 variety ใหญ่ๆ คือ

แบ่งได้ 4 ชนิด

พิจารณาจากปริมาณธาตุ N และ B ร่วมกับ การรวมตัวกันของธาตุ N

Type I b

Type II b

Type I a

Type II a


4 4233558

Type I a

 พบมากถึง 98 %

 มี N สูง อยู่รวมตัวเป็นกลุ่ม(aggregate) เข้าแทนที่ C

ในปริมาณเล็กน้อย

 ไม่มีสี ถึงสีออกเหลือง อาจพบสีอมเทา อมน้ำตาล

Type I b

 พบน้อยกว่า 1 % ของเพชรที่เป็นอัญมณี

 มี N น้อยกว่า type I a อยู่ในรูปอะตอมเดี่ยวๆ

 มีสีเหลืองเข้มกว่า type I a


4 4233558

Type II a

 พบน้อยมาก

 มี N อยู่ในปริมาณต่ำมาก

 ส่วนใหญ่ไม่มีสี

Type II b

 พบน้อยกว่า type I b และ II a

 มี B มากกว่า N

 มีสีน้ำเงิน หรือเทา บางครั้งไม่มีสี

 มีสมบัติเป็นกึ่งนำไฟฟ้า

การตรวจแยกชนิดต้องใช้Infrared spectroscopy


4 4233558

Crystallography

 ระบบ isometric

 รูปผลึก : octahedron อาจพบ cube dodecahedron และ tetrahexahedron

: ผลึกแฝด เรียก แมคเคิล (macle)


4 4233558

Hardness 10 ความแข็งต่างกันในทิศทางต่างๆ เพชรจึงตัดเพชรได้

Physical properties

Cleavageperfect octahedron

S.G.  3.52

Thermal conductivity  นำความร้อนได้ดีที่สุด

เครื่องจี้เพชร เรียกว่า Diamond tester

ไม่สามารถแยกเพชรโมอิส(moissanite) จากเพชรได้

Optical properties

Luster  adamantine

Transparency โปร่งใส

Optic character isotropic

R. I.  2.417

Dispersion  0.044


4 4233558

Fluorescence ส่วนใหญ่เรืองแสงสีฟ้าทั้งใน LWUV และ SWUV

Absorption spectrumcape series ที่ตำแหน่ง 415.5 nm.


4 4233558

Colour

เพชรมีสีขาวใส หรือสีโทนเหลืองอ่อน เพชรสีแฟนซี หมายถึง เพชรสีชมพู แดง ส้ม ส้ม เขียว และ ฟ้า หรือสีเหลืองเข้ม น้ำตาลเข้ม และเทาเข้ม


4 4233558

Chemical properties

Group  Native element

Formula  C

มีโครงสร้างที่แข็งแรงมาก C แต่ละอะตอมเชื่อมต่อกันด้วยพันธะ covalent กับ C อีก 4 อะตอม

Diagnostic features

๏ มีประกายแวววาว

๏ มีค่า R.I. เพียงค่าเดียว

๏ ค่า ถ.พ. = 3.52

๏ H = 10


4 4233558

เพชรเลียนแบบ (diamond simulants)

1. Strontium titanate (SrTiO3)

H = 5 1/2

ถ.พ. =5.13

R.I. = 2.41 ใกล้เคียงกับเพชร Dispersion = 0.19

2. YAG (Y3Al2(AlO4)3

เป็น yttrium aluminum garnet

R.I. = 1.833 Dispersion = 0.028 H = 8

เป็น gadolinium gallium garnet

3. เพชร GGG ( Gd3Ga2(GaO4)3

ถ.พ. =7.05 -----> สูงมาก R.I. = 1.970 สูงกว่าเพชร

Dispersion = 0.045 H = 6 1/2

4. Cubic zirconia (ZrO2) หรือ CZ หรือ เพชรรัสเซีย

เป็นเพชรเลียนแบบที่นิยมใช้แทนเพชรมากที่สุด

ถ.พ. =5.80 R.I. = 2.150

Dispersion = 0.060 H = 8 1/2


4 4233558

5. มอยซาไนต์(moissanite) หรือเพชรโมอิส (Mois) ----> เป็น SiC

ถ.พ. =3.32 R.I. = 2.648 -2.691

Dispersion = 0.104 สูงกว่าเพชรมาก H = 9 1/2

วิธีการตรวจแยกเพชรแท้จากเพชรเลียนแบบ

1. การอ่านผ่าน (Read Through Test)

ใช้กับเพชรกลมเหลี่ยมเกสร เม็ดกลางคือเพชรแท้


4 4233558

การตรวจแยกเพชรเลียนแบบจากเพชรแท้การตรวจแยกเพชรเลียนแบบจากเพชรแท้

2. การตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ

 • การหาค่าความถ่วงจำเพาะ โดยเครื่องชั่งละเอียด

เพชร = 3.52 เพทาย = 4.60 - 4.70

เพชรโมอิส = 3.22 เพชรรัสเซีย = 5.56 - 6.00

 • การตรวจสอบด้วยเครื่องจี้เพชร (Presidium)

ใช้หลักการนำความร้อน ใช้ตรวจแยกเพชรแท้จากเพชรเทียมชนิดอื่น แต่ใช้แยกเพชรโมอิสไม่ได้ เพราะนำความร้อนได้ดีเหมือนเพชร


4 4233558

แหล่งเพชรที่สำคัญของโลกแหล่งเพชรที่สำคัญของโลก


4 4233558

Cullinan I แหล่งเพชรที่สำคัญของโลก

The Centenary

550.20 ct. pear shape

273.85 ct.

Cullinan II

317.40 ct. cushion cut

The Jubilee

545.67 ct. cushion cut

The Hope

The Tiffany

Dresden Green

128.54 ct. cushion cut

45.52 ct. Cushion cut

41 ct. pear shape

Koh - i Noor (108.93 ct.)

The World’s Great Diamond


4 4233558

ขั้นตอนการเจียระไนเพชรแบบ round brilliant

table

crown

girdle

pavilion

culet


4 4233558

รูปแบบต่างๆ ของการเจียระไนเพชร และอัญมณีอื่นๆ


4 4233558

4.2 ของการเจียระไนเพชร และอัญมณีอื่นๆคอรันดัม (Corundum)

แบ่งได้เป็น 2variety คือ

1. ทับทิม (ruby)

คอรันดัมสีแดง

2. แซปไฟร์ (sapphire)

คอรันดัมสีอื่นๆ ยกเว้นสีแดง

 • แซปไฟร์ (sapphires) มีหลายสี เช่น

: สีน้ำเงิน เรียกว่า ไพลิน

หรือ blue sapphire

: สีเหลือง เรียกว่า บุษราคัม

หรือ yellow sapphire


4 4233558

: สีเขียว เรียกว่า เขียวส่อง หรือ เขียวบางกะจะ

หรือ green sapphire

: สีชมพู เรียกว่า pink sapphire

: สีส้ม เรียกว่า orange sapphire

: สีม่วง เรียกว่า purple sapphire

: สีชมพูอมส้ม เรียกว่า แพดพารัดชา

หรือ เพชรพระราชา (padparadcha)

: ทับทิมที่มีสตาร์ หรือ แซปไฟร์สตาร์

หรือ star ruby / star sapphire

: คอรันดัมเปลี่ยนสี หรือ colour changed corundum


4 4233558

สมบัติทางกายภาพ เขียวส่อง หรือ เขียวบางกะจะ

1. ลักษณะทางผลึก (Crystallography)


4 4233558

คุณสมบัติของคอรันดัม เขียวส่อง หรือ เขียวบางกะจะ

Hardness : 9 S.G. = 4.00

สูตรเคมี : Al2O3

Cr 3+ (Cr2O3 ~ 0.1 %)

การเกิด : สีแดงสด

Fe 3+ ,V 3+

สีแดงมืด

Cr 3+ (Cr2O3 ~ 0.03 - 0.04 %)

สีชมพู

Fe 3+ - O - Ti 4+

สีน้ำเงิน

Fe 2+ - O - Fe3+

สีน้ำเงินอมเทา

colour center

Fe 2+ / Fe3+

สีเหลือง

Cr 3+ และ/ หรือ V 3+

Fe 3+ - O - Ti 4+

ชนิดเปลี่ยนสี (colour change)


4 4233558

R.I. : = 1.770 และ = 1.762 ( + 0.009 ถึง -0.005)

Optical properties

Luster : subadamantine - vitreous

Transparency : transparent to translucent

Optic character : Uni -

Birefringence : 0.008 - 0.010

Dispersion : 0.018

Pleochroism : แสดงการเปลี่ยนสีเด่นชัด ยกเว้น yellow sapphire

Fluorescence : ruby LWUV --> สีแดงอมส้ม-แดงเข้ม

SWUV ---> แดง-แดงอมส้มหรือ Inert

pink sapphire LWUV --> สีแดง - แดงอมส้ม

blue sapphire มักไม่เรืองแสง


4 4233558

Absorption spectrum 0.009 ถึง

ruby ( Cr)

blue sapphire (Fe)

yellow sapphire (Fe)


4 4233558

Chemical properties 0.009 ถึง

Chemical formula : Al2O3

Group : oxide (กลุ่ม haematite)

ออกซิเจนอะตอมเชื่อมต่อกันแน่นแบบหกเหลี่ยม (hexagonal closed packing)


4 4233558

Occurrence 0.009 ถึง

พบใน หินอัคนี ---> syenite nepheline syenite basalt และ pegmatite

หินแปร ---> schist

 • การทำเหมือง ส่วนใหญ่เป็นแบบ alluvial

แหล่งสำคัญ คือ Southeast Asia : Myanmar Thailand Laos Cambodia Vietnam

แหล่งอื่นๆ ได้แก่ Sri Lanka Australia Afghanistan Pakistan China India Madagascar Kenya Tanzania Canada รัฐ Montana ใน USA. Columbia และ Brazil

Name

Corundum มาจากภาษาอินเดีย “Kauruntaka” แปลว่า แร่

Sapphireมาจากภาษากรีก แปลว่า สีน้ำเงิน

Rubyมาจากภาษาลาติน “Ruber” แปลว่า สีแดง


4 4233558

แหล่ง 0.009 ถึง ruby และ sapphire ใน Southeast Asia


4 4233558

Species Corundum 0.009 ถึง

Variety

orange sapphire

yellow sapphire

blue sapphire

ruby

colourless sapphire

green sapphire

pink sapphire

purple sapphire

colour-change sapphire

padparadscha

yellow-green sapphire

star ruby

star sapphire

black star sapphire


4 4233558

4.3 เบริล 0.009 ถึง (Beryl)

แบ่งได้หลาย variety ได้แก่

Emerald (Cr)

Green beryl (V)

Aquamarine(Fe)

Golden beryl(Fe)


4 4233558

Goshenite 0.009 ถึง

Maxixe

Morganite (Mn+2)

Red beryl (Mn+3)

Trapiche

Star emerald

Cat’s eye beryl

พบทั้งในemeraldและ aquamarine

พบใน emerald จาก Columbia


4 4233558

Crystallography 0.009 ถึง

Hexagonal --> 1st order prism และ basal pinacoid

Physical properties

Cleavage : ไม่สมบูรณ์

Fracture : แบบก้นหอย

Hardness : 7 1/2 - 8

S.G. : 2.72 (+0.18 ถึง -0.05)


4 4233558

R.I. : = 1.853 และ = 1.577 ( + 0.009 ถึง0.017)

Optical properties

Luster : vitreous

Transparency : transparent to translucent

Optic character : Uni -

Birefringence : 0.005 - 0.009

Dispersion : 0.014

Pleochroism : emerald ---> เปลี่ยนจาก เขียว เป็น เขียวอมน้ำเงิน

aquamarine ---> เปลี่ยนจาก น้ำเงิน เป็น น้ำเงินอมเขียว

morganite ---> เปลี่ยนจาก แดง เป็น แดงอมม่วง

golden beryl ---> เปลี่ยนจาก เหลืองอมเขียว เป็นเหลืองโทนต่างๆ


4 4233558

Fluorescence 0.009 ถึง : emerald ---> ไม่เรืองแสง อาจเรืองสีแดงอมส้ม

aquamarine ---> ไม่เรืองแสง

morganite---> ไม่เรืองแสง อาจเรืองสีชมพู หรือม่วงอ่อนๆ

goshenite ---> ไม่เรืองแสง อาจเรืองแสงสีเหลือง - ชมพูอ่อนๆ

Absorption spectrum : emerald ---> เส้น Cr ที่ 683 และ 680.5 nm.

aquamarine---> เส้นจางๆ ที่ 537 และ 456 nm.

เส้นที่ชัดขึ้น ที่ 427 nm.

Chemical properties

Chemical formula : Be3Al2Si6O18

Group : Sorosilicate


4 4233558

Occurrence 0.009 ถึง

 • Beryl พบในหิน pegmatite และหิน granite

 • Beryl คุณภาพดี เกิดเป็นรูปผลึกอยู่ใน cavity ของหิน pegmatite

 • แหล่งสำคัญของ beryl คุณภาพดีและมีขนาดใหญ่ คือ Columbia พบในหินปูน โดยเกิดสัมพันธ์กับน้ำแร่ร้อน(hydrothermal)

Name

beryl มาจากภาษากรีกโบราณ beryllos เป็นชื่อเรียกหินสีเขียว

emerald มาจากภาษากรีก smaragdos แปลว่า เขียว

aquamarine มาจากภาษาลาติน แปลว่า น้ำทะเล

morganite มาจากชื่อ J.P. Morgan

heliodor มาจากภาษากรีก helios แปลว่า พระอาทิตย์


4 4233558

Diagnostic features 0.009 ถึง

อัญมณีที่อาจสับสนกับ emerald ได้แก่

jade

green zircon

peridot

green tourmaline

green garnet


4 4233558

variety 0.009 ถึง

Species Beryl

Aquamarine

Emerald

Green beryl

Red beryl

Golden beryl

Morganite

Goshenite

Maxixe

Cat’s eye beryl

Trapiche

Star emerald


4 4233558

4.4 คริโซเบริล (Chrysoberyl) 0.009 ถึง

แบ่งได้ 3variety คือ

1. Chrysoberyl ที่โปร่งใส มีสีเหลืองอมเขียว หรือเขียวอมเหลือง

2. Cat’s eye chrysoberyl

3. Alexandrite : เป็นชนิดที่เปลี่ยนสีได้ cat’s eye alexandrite มีราคาแพงที่สุด

fluorescence light

incandescence light

incandescence light

fluorescence light


4 4233558

Crystallography 0.009 ถึง

Orthorhombic:มักแสดงผลึกแฝดแบบวงเรียกว่าtrilling

Physical properties

Cleavage : แสดงแนวแตกเรียบ prismatic

Fracture : แบบก้นหอย

Hardness : 8.5

S.G. : 3.73 (+0.02)


4 4233558

R.I. : 0.009 ถึง= 1.746 = 1.747 = 1.755 ( + 0.004 ถึง - 0.006)

Pleochroism : alexandrite เปลี่ยนสีเด่นชัด จากแดง( ) เป็นส้ม( ) และเขียว( )

Optical properties

Luster : vitreous - subadamantine

Colour : yellow to greenish yellow , brownish yellow to brown

Transparency : transparent to translucent

Optic character : Bi +

Birefringence : 0.008 - 0.010

Dispersion : 0.015

Fluorescence : chrysoberyl ไม่เรืองแสง

alexandrite อาจเรืองแสงสีแดงอ่อนๆ ถึงปานกลาง ใน LWUV และ SWUV

Absorption spectrum : chrysoberyl แสดงแถบการดูดกลืนแสงชัดเจนที่ 440 nm.

alexandrite แสดงแถบการดูดกลืนแสงที่ซับซ้อน


4 4233558

Chemical properties 0.009 ถึง

Chemical formula : BeAl2O4

Group : oxide

chrysoberyl มีโครงสร้างเหมือน peridot เป็นแบบ hexagonal closed packing

สีของ chrysoberyl เกิดจาก Fe+3 ส่วนการเปลี่ยนสีของ alexandrite เกิดจาก Cr+3

Occurrence

พบในหิน granitepegmatite และ mica schist แหล่งสำคัญ คือ BrazilSri Lanka Madagascar เทือกเขา Ural Myanmar Zimbabwe และ Zambia

Name

Chrysoberyl หมายถึง golden beryl

Cymophane หมายถึง wavy light

Alexandrite มาจากชื่อพระเจ้า Czar Alexander II ของรัสเซีย


4 4233558

Diagnostic features 0.009 ถึง

chrysoberyl มีลักษณะคล้ายอัญมณีสีเขียวอมเหลือง หรือเหลืองอมเขียว เช่น

olivine

greenish yellow beryl

colour change garnet

cat’s eye quartz


4 4233558

4.5 สปิเนล (Spinel) 0.009 ถึง

ชนิดที่จัดเป็นอัญมณี คือ Magnesium Spinel(Mg Spinel)

The Timur Ruby

The Black Prince’s Ruby


4 4233558

Crystallography 0.009 ถึง

ระบบ isometric : octahedron อาจพบผลึกแฝดสปิเนล (spinel twin)

Physical properties

Cleavage : ไม่แสดงแนวแตกเรียบ

Fracture : แบบก้นหอย

Hardness : 8

S.G. : 3.60 (+0.10 ถึง - 0.03)


4 4233558

Optical properties 0.009 ถึง

Luster : vitreous - subadamantine

Transparency : transparent to opaque

Optic character : isotropic

Dispersion : 0.020

R.I. : 1.718 (+ 0.017 ถึง - 0.008)

Fluorescence : spinel สีแดง ชมพู และส้ม มักเรืองแสงเป็นสีแดงหรือส้ม ใน

LWUV แต่ไม่เรืองแสงหรือเรืองแสงอ่อนๆ ภายใต้ SWUV สปิเนลสีอื่นมักไม่เรืองแสง

Absorption spectrum :

red pink and orange spinel


4 4233558

Colour 0.009 ถึง

Spinel มีหลายสี ที่พบบ่อย คือ red pink orange blue purple black

pink

purple

orange

red

blue

colour-change spinel

black star spinel


4 4233558

Chemical properties 0.009 ถึง

Chemical formula : MgAl2O4

Group : spinel

Diagnostic features

rubellite

ruby

garnet

Occurrence : เกิดในหินปูนที่ถูกแปรสภาพแบบสัมผัส ส่วนใหญ่อยู่ในแหล่ง placer บริเวณเดียวกับที่พบ corundum พบใน Myanmar Thailand Sri Lanka Tanzania

Name : คำว่า spinelมาจากภาษากรีก “spark”แปลว่า หนามแหลม

หรืออาจมาจากภาษาลาติน “spina”แปลว่า หนาม หรือมงกุฏ


4 4233558

4.6 0.009 ถึงการ์เนต (Garnet)

Crystallography

ระบบ isometric : dodecahedron trapezohedron หรือทั้ง 2 ฟอร์มผสมกัน


4 4233558

Physical properties 0.009 ถึง

Cleavage : ไม่แสดงแนวแตกเรียบ

Fracture : ที่เป็นผลึกเดี่ยวแตกแบบก้นหอย ชนิด hydrogrossular แตกแบบไม่เรียบ

Hardness : 6.5 - 7.5 ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบทางเคมี

S.G. : 3.15 - 4.30 ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบทางเคมี

Optical properties

Luster : vitreous - subadamantine

Colour : มีหลายสีขึ้นอยู่กับส่วนประกอบทางเคมี

Transparency : translucent-semitranslucent

ชนิด hydrogrossular --> transparent to opaque

Optic character : isotropic มักแสดง anomalous double refraction

R.I. : 1.720 - 1.880 ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบทางเคมี

Dispersion : 0.024 - 0.057 ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบทางเคมี

Fluorescence : ส่วนใหญ่ไม่เรืองแสง


4 4233558

Chemical properties 0.009 ถึง

Garnet เป็นแร่ silicate ตระกูลใหญ่ สูตรเคมีทั่วไป คือ A3B2SiO4

A :ธาตุที่มีประจุ + 2

B :ธาตุที่มีประจุ + 3

Garnet แบ่งได้เป็น 2 ชุด(series) คือ

1. Pyralspite series มี B เป็น Al +3

2. Ugrandite series มี A เป็น Ca +2

โครงสร้างของ garnet


4 4233558

Garnet ประเภท 0.009 ถึง(species) ต่างๆ ในชุด pyralspite และชุด Ugrandite

Garnet ที่พบในธรรมชาติส่วนใหญ่มีส่วนประกอบทางเคมีผสมกัน ระหว่าง 2species ที่มีส่วนประกอบเหมือนสูตรเคมีที่แสดงไว้ หายากมาก


4 4233558

4.6.1 0.009 ถึงไพโรป (Pyrope)

มี Fe และCr เข้าแทนที่Mg -----> ให้สีส้มอมแดง แดงมืด แดงอมม่วง

S.G. = 3.78 (+0.09 ถึง - 0.16)

Hardness = 7 - 7.5

R.I. = 1.740 (+0.002 ถึง - 0.026)

Dispersion = 0.024

Fluorescence : ไม่เรืองแสง

Absorption spectrum :


4 4233558

S.G. 0.009 ถึง = 3.84 (+ 0.10)

โรโดไลต์(rhodolite)

 • เป็น garnet ที่ประกอบด้วยpyropeและalmandine

 • มีสีแดงอมม่วง ม่วงอมแดง

 • มีสมบัติต่างๆ อยู่ระหว่าง pyrope กับ almandine

Hardness = 7 - 7.5

R.I. = 1.760 (+0.010 ถึง - 0.020)

Dispersion = 0.026

Fluorescence : ไม่เรืองแสง

Absorption spectrum : เหมือน almandine

Pyrope : เกิดในหิน ultrabasic เช่น peridotite kimberlite(พบร่วมกับเพชร) แหล่งสำคัญ คือ Czechoslovakia ซึ่งเดิมชื่อ Bohemia จึงเรียกBohemian garnet

Rhodolite : เกิดในหิน eclogite แหล่งทางการค้าที่สำคัญ คือ Sri Lanka India Tanzania และ Zimbabwe


4 4233558

R.I. 0.009 ถึง = 1.790 ( + 0.030)

4.6.2 แอลมันดีน (Almandine)

Almandineบริสุทธิ์ มีส่วนประกอบเป็น Fe3Al2Si3O12--> ไม่พบในธรรมชาติ

Almandine ที่เป็นอัญมณีจึงมีส่วนประกอบระหว่าง almandine และpyrope

เดิม เรียกว่าคาร์บันเคิล(carbuncle) มีสีส้มอมแดงมืด ถึง แดงอมน้ำตาล แดง และแดงม่วง

Hardness = 7 - 7.5

S.G. = 4.05 (+0.25 ถึง - 0.12)

Dispersion = 0.024

Fluorescence : ไม่เรืองแสง

Absorption spectrum :

Occurrence : พบในหินที่แปรสภาพแบบ regional metamorphism แหล่งสำคัญ คือ รัฐ Idaho และ India บางเม็ดแสดงสตาร์ 4 หรือ 6 ขา


4 4233558

S.G. 0.009 ถึง = 4.15 (+ 0.005)

4.6.3 สเปสซาร์ทีน (Spessartine)

 • พบน้อย มีสี ส้มอมเหลือง ถึง ส้มอมแดง สีส้ม เกิดจาก Mn

Hardness = 7 - 7.5

R.I. = 1.810 (+ 0.004 ถึง - 0.020)

Dispersion = 0.027

Fluorescence : ไม่เรืองแสง

Absorption spectrum :

Occurrence : พบในหินที่แปรสภาพแบบ contact metamorphism โดยพบร่วมกับ แร่อื่นที่มี Mn เช่น rhodonite แหล่งสำคัญ คือ Myanmar Sri Lanka Madagascar Brazil และ USA.


4 4233558

Garnet 0.009 ถึง ที่มีส่วนประกอบผสมกันระหว่างpyropeและspessartine มี 2 ชนิด คือ

(Mg,Mn)3Al2(SiO4)3

1. มาลาเอีย(Malaia)มีสีส้มอมแดง ส้มอม เหลือง คล้ายกับ spessatine และ hessonite

2. การ์เนตเปลี่ยนสี

(Colour-change garnet)

Hardness = 7 - 7.5

S.G. = 3.81 (+ 0.04 ถึง - 0.03)

R.I. = 1.760 (+ 0.020 ถึง - 0.018)

Fluorescence : ไม่เรืองแสง

Absorption spectrum : แสดงเส้นดูดกลืนแสงชัดเจนที่ 410 420 และ 430 nm. เช่นเดียวกับ spessatine


4 4233558

4.6.4 0.009 ถึงกรอสซูลาไรต์ (Grossularite)

Hessonite : สีเหลือง-ส้ม ถึง ส้ม-น้ำตาล เกิดจาก Mn และFe

Tsavorite: สีเขียว เกิดจาก V

Pink grossularite : สีชมพูเกิดจาก Fe

Hydrogrossular : มี OH อยู่ในโครงสร้าง สีเขียว ถึงเขียวอมน้ำเงิน ชมพู ขาว และเทา


4 4233558

S.G. 0.009 ถึง = 3.47 (+ 0.08 ถึง - 0.32)

Hardness = 7

Fluorescence : ไม่เรืองแสง

R.I. = 1.720 (+0.010 ถึง - 0.050)

Absorption spectrum : ชนิดสีเขียวเข้มอาจแสดงแถบดูดกลืนแสงที่ 400 - 460 nm. สีอื่น อาจเห็นที่ 463 nm.

green grossularite

hessonite

Occurrence : เกิดในหินที่แปรสภาพมาจากหินปูนสกปรก

แหล่ง hessonite ที่สำคัญ คือ Sri Lanka และ Canada

แหล่ง tsavorite พบแห่งเดียว คือวนอุทยาน Tsavo

แหล่ง pink grossularite คือ Mexico และ South Africa


4 4233558

4.6.5 แอนดราไดต์ 0.009 ถึง(Andradite)

 • เป็น garnet สีเหลือง ถึง เขียว น้ำตาล และดำ

 • ที่จัดเป็นอัญมณีมี สีเขียว ถึงเขียวอมเหลือง เรียกว่าดีมานทอยด์(Demantoid)

 • สีเขียวสด เกิดจาก Cr เข้าแทนที่ Fe เพียงเล็กน้อย

 • มีประกายแวววาวดีเหมือนเพชร


4 4233558

S.G. 0.009 ถึง = 3.85 (+ 0.03)

Hardness = 6.5 - 7

R.I. = 1.888 (+0.007 ถึง - 0.003)

Dispersion = 0.057

Fluorescence : ไม่เรืองแสง

มลทินรูปหางม้า

Absorption spectrum : แสดงแถบดูดกลืนแสงชัดเจนที่ 400 nm.

Occurrence : แหล่งสำคัญของ demantoid อยู่ที่เทือกเขา Ural ใน USSR เมือง Piemont ใน Italy และเมือง Zermatt ใน Switzerland

ชนิดตาแมว มาจากรัฐ California

อูวาโรไวต์ (Uvarovite)

เป็น garnet สีเขียว ประกายดี ไม่ค่อยพบในตลาดอัญมณี เนื่องจากมีขนาดเล็ก


4 4233558

Name 0.009 ถึง

คำว่า garnetมาจากภาษาลาติน granutus แปลว่าเม็ด (grain)

คำว่า pyropeมาจากภาษากรีก แปลว่าเหมือนไฟ

คำว่า rhodoliteมาจากภาษากรีก rhodon แปลว่ากุหลาบ

คำว่า almandineมาจากชื่อเมืองAlabanda เป็นแหล่งเจียระไน garnet

คำว่า spessartineมาจากชื่อแคว้น Spessart ใน Bavaria ซึ่งพบ spessartine เป็นครั้งแรก

คำว่า malaia มาจากภาษา Buntu แปลว่า นอกคอก

คำว่า grossularite มาจากชื่อ gooseberry เนื่องจากมีสีเขียวเหมือนกัน

คำว่า hessonite มาจากภาษากรีก แปลว่า ผู้ด้อยกว่า

คำว่า andradite มาจากชื่อนักแร่วิทยาชาวโปตุเกส ชื่อ d’Andrada

คำว่า demantoid มาจากการที่มีประกายแวววาวเหมือนเพชร


4 4233558

Garnet group 0.009 ถึง

Species

Variety

Variety

pyrope

rhodolite

malaia

almandine

colour-change

spessartine

hessonite

tsavorite

grossularite

hydrogrossularite

andradite

demantoid

uvarovite


ad