สรุปรายละเอียดตัวชี้วัด
Download
1 / 63

??????????????????????? KPI - PowerPoint PPT Presentation


  • 214 Views
  • Uploaded on

สรุปรายละเอียดตัวชี้วัด KPI. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาลปี 2553. ระดับ 1. 1.3 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย CABG. เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 1.25 ระดับ 2 มากกว่า 1 ถึง 1.25 ระดับ 3 มากกว่า 0.75 ถึง 1 ระดับ 4 มากกว่า 0.50 ถึง 0.75

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????????? KPI' - aline-rodriquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kpi

สรุปรายละเอียดตัวชี้วัด KPI

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาลปี 25531 3 cabg
1.3 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย CABG

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 1.25

ระดับ 2 มากกว่า 1 ถึง 1.25

ระดับ 3 มากกว่า 0.75 ถึง 1

ระดับ 4 มากกว่า 0.50 ถึง 0.75

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75

* สถิติการเกิดน้อยแสดงถึงคุณภาพ


1 21 cauti
1.21 อัตราการเกิด CAUTI ภาพรวม

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 5

ระดับ 2 มากกว่า 4 ถึง 5

ระดับ 3 มากกว่า 3 ถึง 4

ระดับ 4 มากกว่า 2 ถึง 3

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2

* สถิติการเกิดน้อยแสดงถึงคุณภาพ


Kpi
1.25 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ****(ยกเลิก)****

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 5.35

ระดับ 2 มากกว่า 5.30 ถึง 5.35

ระดับ 3 มากกว่า 5.25 ถึง 5.30

ระดับ 4 มากกว่า 5.20 ถึง 5.25

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5

หมายเหตุ เดือนที่มีค่าเป็น 0 เนื่องจาก ไม่พบผู้ป่วยตามหัวข้อ 1.25


1 27 abdominal hysterectomy
1.27 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด Abdominal Hysterectomy

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 0.40

ระดับ 2 มากกว่า 0.30 ถึง 0.40

ระดับ 3 มากกว่า 0.20 ถึง 0.30

ระดับ 4 มากกว่า 0.10 ถึง 0.20

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10

หมายเหตุ เดือนที่มีค่าเป็น 0 เนื่องจาก ไม่พบผู้ป่วยตามหัวข้อ 1.27


1 30 stroke
1.30 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Stroke

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 8

ระดับ 2 มากกว่า 7 ถึง 8

ระดับ 3 มากกว่า 6 ถึง 7

ระดับ 4 มากกว่า 5 ถึง 6

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5

หมายเหตุ เฉลี่ยแล้วระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยประมาณ 19 วัน/คน ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน


1 31 c s
1.31 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย C/S

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 6

ระดับ 2 มากกว่า 5 ถึง 6

ระดับ 3 มากกว่า 4 ถึง 5

ระดับ 4 มากกว่า 3 ถึง 4

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3

* สถิติการเกิดน้อยแสดงถึงคุณภาพ


1 40 re operation
1.40 อัตราการผ่าตัดซ้ำ (Re-operation)

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 0.20

ระดับ 2 มากกว่า 0.15 ถึง 0.20

ระดับ 3 มากกว่า 0.10 ถึง 0.15

ระดับ 4 มากกว่า 0.05 ถึง 0.10

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05


3 4 day in account receivable
3.4 Day in account receivable

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 170

ระดับ 2 มากกว่า 160 ถึง 170 ระดับ 3 มากกว่า 150 ถึง 160 ระดับ 4 มากกว่า 140 ถึง 150

ระดับ 5 น้อยกว่า หรือเท่ากับ 140

หมายเหตุ

เก็บข้อมูลไตรมาส 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค.)ไตรมาส 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค.)ไตรมาส 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.)ไตรมาส 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย.)

กรอกข้อมูลไตรมาส 1 ภายในวันที่ 28 ก.พ.ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 30 พ.ค.ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 30 ส.ค.ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 พ.ย.1 2 stroke
1.2 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 20

ระดับ 2 มากกว่า 15 ถึง 20

ระดับ 3 มากกว่า 10 ถึง 15

ระดับ 4 มากกว่า 5 ถึง 10

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5* สถิติการเกิดน้อยแสดงถึงคุณภาพ


Kpi
1.6 อัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิด

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 8

ระดับ 2 มากกว่า 7 ถึง 8

ระดับ 3 มากกว่า 6 ถึง 7

ระดับ 4 มากกว่า 5 ถึง 6

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5

* สถิติการเกิดน้อยแสดงถึงคุณภาพ


1 29 ami
1.29 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย AMI

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 8

ระดับ 2 มากกว่า 7 ถึง 8

ระดับ 3 มากกว่า 6 ถึง 7

ระดับ 4 มากกว่า 5 ถึง 6

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5

* สถิติการเกิดน้อยแสดงถึงคุณภาพ1 1 ami
1.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 20

ระดับ 2 มากกว่า 15 ถึง 20

ระดับ 3 มากกว่า 10 ถึง 15

ระดับ 4 มากกว่า 5 ถึง 10

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5* สถิติการเกิดน้อยแสดงถึงคุณภาพ


1 7 ami 30
1.7 อัตราผู้ป่วย AMI ที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที เมื่อมาถึง รพ.

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 80%

ระดับ 2 85%

ระดับ 3 90%

ระดับ 4 95%

ระดับ 5 100%

หมายเหตุ เดือนที่มีค่าเป็น 0 เนื่องจาก ไม่พบผู้ป่วยตามหัวข้อ 1.7


Kpi
1.26 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ****(ยกเลิก)****

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 5.35

ระดับ 2 มากกว่า 5.30 ถึง 5.35

ระดับ 3 มากกว่า 5.25 ถึง 5.30

ระดับ 4 มากกว่า 5.20 ถึง 5.25

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5

หมายเหตุ เดือนที่มีค่าเป็น 0 เนื่องจาก ไม่พบผู้ป่วยตามหัวข้อ 1.26


5 1 1 ed time in time out ed emergency department
5.1.1 ED TIME-IN, TIME-OUT (ED=Emergency Department)

เงื่อนไข ค่าเฉลี่ยของ(Time-in, Time-out)ของผู้ป่วยฉุกเฉินในช่วงเวลาที่กำหนด(รายเดือน )

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 240 นาที

ระดับ 2 มากกว่า 180-240 นาที

ระดับ 3 มากกว่า 120-180 นาที

ระดับ 4 มากกว่า 60-120 นาที

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 นาที1 19 vap
1.19 อัตราการเกิด VAP ภาพรวม

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 12

ระดับ 2 มากกว่า 11 ถึง 12

ระดับ 3 มากกว่า 10 ถึง 11

ระดับ 4 มากกว่า 8 ถึง 10

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8

* สถิติการเกิดน้อยแสดงถึงคุณภาพ


1 32 upper gi hemorrhage
1.32 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Upper GI hemorrhage

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 8

ระดับ 2 มากกว่า 7 ถึง 8

ระดับ 3 มากกว่า 6 ถึง 7

ระดับ 4 มากกว่า 5 ถึง 6

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5

* สถิติการเกิดน้อยแสดงถึงคุณภาพ


1 41 pressure ulcers
1.41 อัตราการเกิดแผลกดทับ (Pressure ulcers)

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 < 5

ระดับ 2 < 4

ระดับ 3 < 3

ระดับ 4 < 2

ระดับ 5 < 1


4 1 1 turn over rate
4.1.1 อัตราการลาออก (Turn Over rate) ของแพทย์/ทันตแพทย์

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 15 % ต่อปี

ระดับ 2 มากกว่า 10-15% ต่อปี

ระดับ 3 มากกว่า 8-10% ต่อปี

ระดับ 4 มากกว่า 5-8% ต่อปี

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% ต่อปีKpi
1.5 อัตราการตายปริกำเนิด

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 6

ระดับ 2 มากกว่า 5 ถึง 6

ระดับ 3 มากกว่า 4 ถึง 5

ระดับ 4 มากกว่า 3 ถึง 4

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3

* สถิติการเกิดน้อยแสดงถึงคุณภาพ


1 9 ami asa
1.9 อัตราผู้ป่วย AMI ที่ได้รับ ASA เมื่อแรกรับ

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 60%

ระดับ 2 70%

ระดับ 3 80%

ระดับ 4 90%

ระดับ 5 98%

หมายเหตุ เดือนพฤษภาคม ไม่มีผู้ป่วย


1 10 ami asa
1.10 อัตราผู้ป่วย AMI ที่ได้รับ ASA เมื่อกลับบ้าน

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 60%

ระดับ 2 70%

ระดับ 3 80%

ระดับ 4 90%

ระดับ 5 98%

หมายเหตุ เดือนพฤษภาคม ไม่มีผู้ป่วย


1 11 ami beta blocker
1.11 อัตราผู้ป่วย AMI ที่ได้รับ Beta blocker เมื่อแรกรับ

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 40%

ระดับ 2 50%

ระดับ 3 60%

ระดับ 4 70%

ระดับ 5 80%

หมายเหตุ เดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม ไม่มีผู้ป่วย


1 12 ami beta blocker
1.12 อัตราผู้ป่วย AMI ที่ได้รับ Beta blocker เมื่อกลับบ้าน

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 50%

ระดับ 2 60%

ระดับ 3 70%

ระดับ 4 80%

ระดับ 5 90%

หมายเหตุ เดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม ไม่มีผู้ป่วย


1 13 ami
1.13 อัตราผู้ป่วย AMI ที่ได้รับการแนะแนวให้อดบุหรี่

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 80%

ระดับ 2 85%

ระดับ 3 90%

ระดับ 4 95%

ระดับ 5 100%

หมายเหตุ เดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ไม่มีผู้ป่วย


1 15 hip arthroplasty
1.15 อัตราการได้รับยาปฏิชีวนะ แบบป้องกันในการผ่าตัด Hip arthroplasty

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 80%

ระดับ 2 85%

ระดับ 3 90%

ระดับ 4 95%

ระดับ 5 100%


1 16 knee arthroplasty
1.16 อัตราการได้รับยาปฏิชีวนะ แบบป้องกันในการผ่าตัด Knee arthroplasty

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 80%

ระดับ 2 85%

ระดับ 3 90%

ระดับ 4 95%

ระดับ 5 100%


1 17 cabg
1.17 อัตราการได้รับยาปฏิชีวนะ แบบป้องกันในการผ่าตัด CABG

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 80%

ระดับ 2 85%

ระดับ 3 90%

ระดับ 4 95%

ระดับ 5 100%


1 18 abdominal hysterectomy
1.18 อัตราการได้รับยาปฏิชีวนะ แบบป้องกันในการผ่าตัด Abdominal hysterectomy

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 80%

ระดับ 2 85%

ระดับ 3 90%

ระดับ 4 95%

ระดับ 5 100%


1 20 icu
1.20 อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วย ICU

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 13

ระดับ 2 มากกว่า 12 ถึง 13

ระดับ 3 มากกว่า 11 ถึง 12

ระดับ 4 มากกว่า 10 ถึง 11

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10

* สถิติการเกิดน้อยแสดงถึงคุณภาพ


1 22 cauti icu
1.22 อัตราการเกิด CAUTI ของผู้ป่วย ICU

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 13

ระดับ 2 มากกว่า 12 ถึง 13

ระดับ 3 มากกว่า 11 ถึง 12

ระดับ 4 มากกว่า 10 ถึง 11

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10

* สถิติการเกิดน้อยแสดงถึงคุณภาพ


1 23 cabsi
1.23 อัตราการเกิด CABSI ภาพรวม

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 3.40

ระดับ 2 มากกว่า 3.35 ถึง 3.40

ระดับ 3 มากกว่า 3.30 ถึง 3.35

ระดับ 4 มากกว่า 3.25 ถึง 3.30

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.25

* สถิติการเกิดน้อยแสดงถึงคุณภาพ


1 24 cabsi icu
1.24 อัตราการเกิด CABSI ของผู้ป่วย ICU

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 5.35

ระดับ 2 มากกว่า 5.30 ถึง 5.35

ระดับ 3 มากกว่า 5.25 ถึง 5.30

ระดับ 4 มากกว่า 5.20 ถึง 5.25

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5

* สถิติการเกิดน้อยแสดงถึงคุณภาพ


1 28 cabg
1.28 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด CABG

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 0.40

ระดับ 2 มากกว่า 0.20 ถึง 0.40

ระดับ 3 มากกว่า 0.10 ถึง 0.20

ระดับ 4 มากกว่า 0 ถึง 0.10

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0

* สถิติการเกิดน้อยแสดงถึงคุณภาพ


Kpi
2.3 ความภักดีของผู้รับบริการ (ผู้ป่วยนอก)ท่านจะเลือกกลับมายัง รพ. อีกหรือไม่

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ระดับ 2 มากกว่า 50-70 ระดับ 3 มากกว่า 70-80 ระดับ 4 มากกว่า 80-85 ระดับ 5 มากกว่า 85


Kpi
2.4 ความภักดีของผู้รับบริการ (ผู้ป่วยใน)ท่านจะเลือกกลับมายัง รพ. อีกหรือไม่

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ระดับ 2 มากกว่า 50-70 ระดับ 3 มากกว่า 70-80 ระดับ 4 มากกว่า 80-85 ระดับ 5 มากกว่า 85


Kpi
2.5 ความภักดีของผู้รับบริการ (ผู้ป่วยนอก)ท่านจะแนะนำญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการหรือไม่

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ระดับ 2 มากกว่า 50-70 ระดับ 3 มากกว่า 70-80 ระดับ 4 มากกว่า 80-85 ระดับ 5 มากกว่า 85


Kpi
2.6 ความภักดีของผู้รับบริการ (ผู้ป่วยใน)ท่านจะแนะนำญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการหรือไม่

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ระดับ 2 มากกว่า 50-70 ระดับ 3 มากกว่า 70-80 ระดับ 4 มากกว่า 80-85 ระดับ 5 มากกว่า 85


3 1 current ratio
3.1 Current ratio

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.7

ระดับ 2 มากกว่า 0.7 ถึง 0.8

ระดับ 3 มากกว่า 0.8 ถึง 0.9

ระดับ 4 มากกว่า 0.9 ถึง 1 ระดับ 5 มากกว่า 1

หมายเหตุ การเก็บข้อมูลจะวิเคราะห์ข้อมูลทุก 6 เดือน ครั้งที่ 1 *เก็บข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของทุกปี *กรอกข้อมูลภายในวันที่ 30 มิ.ย. ของทุกปี

ครั้งที่ 2 *เก็บข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. ของทุกปี *กรอกข้อมูลภายในวันที่ 30 ธ.ค. ของทุกปี


3 2 quick ratio
3.2 Quick ratio

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.7

ระดับ 2 มากกว่า 0.7 ถึง 0.8

ระดับ 3 มากกว่า 0.8 ถึง 0.9

ระดับ 4 มากกว่า 0.9 ถึง 1 ระดับ 5 มากกว่า 1

หมายเหตุ การเก็บข้อมูลจะวิเคราะห์ข้อมูลทุก 6 เดือน ครั้งที่ 1 *เก็บข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของทุกปี *กรอกข้อมูลภายในวันที่ 30 มิ.ย. ของทุกปี

ครั้งที่ 2 *เก็บข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. ของทุกปี *กรอกข้อมูลภายในวันที่ 30 ธ.ค. ของทุกปี


3 5 net profit margin
3.5 Net profit margin

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 เท่ากับ 1 ถึง 1.99 %

ระดับ 2 เท่ากับ 2 ถึง 2.99 %

ระดับ 3 เท่ากับ 3 ถึง 3.99 % ระดับ 4 เท่ากับ 4 ถึง 4.99 %

ระดับ 5 เท่ากับ 5 %

หมายเหตุ

เก็บข้อมูลไตรมาส 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค.)ไตรมาส 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค.)ไตรมาส 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.)ไตรมาส 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย.)

กรอกข้อมูลไตรมาส 1 ภายในวันที่ 28 ก.พ.ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 30 พ.ค.ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 30 ส.ค.ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 พ.ย.


3 6 return on asset roa
3.6 Return on asset (ROA)

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 เท่ากับ 1 ถึง 1.99 %

ระดับ 2 เท่ากับ 2 ถึง 2.99 %

ระดับ 3 เท่ากับ 3 ถึง 3.99 % ระดับ 4 เท่ากับ 4 ถึง 4.99 %

ระดับ 5 เท่ากับ 5 %

หมายเหตุ การเก็บข้อมูลจะวิเคราะห์ข้อมูลทุก 6 เดือน ครั้งที่ 1 *เก็บข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของทุกปี *กรอกข้อมูลภายในวันที่ 30 มิ.ย. ของทุกปี

ครั้งที่ 2 *เก็บข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. ของทุกปี *กรอกข้อมูลภายในวันที่ 30 ธ.ค. ของทุกปี


4 1 2 turn over rate
4.1.2 อัตราการลาออก (Turn Over rate) ของพยาบาลวิชาชีพ

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 15 % ต่อปี

ระดับ 2 มากกว่า 10-15% ต่อปี

ระดับ 3 มากกว่า 8-10% ต่อปี

ระดับ 4 มากกว่า 5-8% ต่อปี

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% ต่อปี


4 1 3 turn over rate allied health
4.1.3 อัตราการลาออก (Turn Over rate) ของบุคลากรสาย Allied health

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 15 % ต่อปี

ระดับ 2 มากกว่า 10-15% ต่อปี

ระดับ 3 มากกว่า 8-10% ต่อปี

ระดับ 4 มากกว่า 5-8% ต่อปี

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% ต่อปี


4 1 4 turn over rate
4.1.4 อัตราการลาออก (Turn Over rate) ของบุคลากรสายสนับสนุน

เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ 1 มากกว่า 15 % ต่อปี

ระดับ 2 มากกว่า 10-15% ต่อปี

ระดับ 3 มากกว่า 8-10% ต่อปี

ระดับ 4 มากกว่า 5-8% ต่อปี

ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% ต่อปี1 33 1 ami 28
1.33.1 อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน

เกณฑ์ความสำเร็จ ***ยังไม่ได้กำหนด***


1 33 2 ami 28 total re admin
1.33.2 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน (Total re-admin)

เกณฑ์ความสำเร็จ ***ยังไม่ได้กำหนด***


1 34 2 stroke 28 total re admin
1.34.2 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Stroke ภายใน 28 วัน (Total re-admin)

เกณฑ์ความสำเร็จ ***ยังไม่ได้กำหนด***


1 35 2 caesarean section
1.35.2 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยคลอดที่ทำ Caesarean section

เกณฑ์ความสำเร็จ ***ยังไม่ได้กำหนด***


1 36 2 upper gi hemorrhage 28
1.36.2 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Upper GI hemorrhage ภายใน 28 วัน

เกณฑ์ความสำเร็จ ***ยังไม่ได้กำหนด***


1 37 2 asthma 28 total re admin
1.37.2 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Asthma ภายใน 28 วัน (Total re-admin)

เกณฑ์ความสำเร็จ ***ยังไม่ได้กำหนด***


1 38 2 copd 28 total re admin
1.38.2 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย COPD ภายใน 28 วัน (Total re-admin)

เกณฑ์ความสำเร็จ ***ยังไม่ได้กำหนด***


1 39 2 craniotomy 28 total re admin
1.39.2 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ทำ Craniotomyภายใน 28 วัน (Total re-admin)

เกณฑ์ความสำเร็จ ***ยังไม่ได้กำหนด***


7 2 1 asthma
7.2.1 ประเมินการสร้างเสริมสุขภาพในผู้ป่วย / ญาติ โรค Asthma

เกณฑ์ความสำเร็จ ***ยังไม่ได้กำหนด***


7 2 2 copd
7.2.2 ประเมินการสร้างเสริมสุขภาพในผู้ป่วย / ญาติ โรค COPD

เกณฑ์ความสำเร็จ ***ยังไม่ได้กำหนด***ad