Computerarchitectuur - PowerPoint PPT Presentation

alina
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Computerarchitectuur PowerPoint Presentation
Download Presentation
Computerarchitectuur

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Computerarchitectuur
93 Views
Download Presentation

Computerarchitectuur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Computerarchitectuur Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

 2. Stored Program Architecture John von Neumann (28-12-1903 – 8-2-1957) Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

 3. Blokschema CPU MEMORY I/O Adresbus databus besturingsbus Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

 4. Buslijn Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

 5. Verbinden van o.a. registers Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

 6. RAM geheugen 1001101101100011 A0 n Bereik 2 An R/W* CS* 0011100101111010 Kleinste eenheid een byte? D0 Dn Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

 7. Soorten geheugen Alle soorten zijn Random Access Memory • Statische RAM • Dynamische RAM • ROM • PROM • EPROM • EEPROM • flash EPROM Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

 8. Bus timing Lees cyclus Schrijf cyclus Schrijf cyclus Adres Data Adres stabiel R/W* Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

 9. I/O RS0 RSn I/O R/W* registers CS* D0 Dn Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

 10. De CPU Adres Bereik: 2 n Instructie register 1001001001001110 ICU Registers BIU data TU 1001001001001110 PC Stack pointer besturing ALU Status register Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

 11. CPU = Central Processing Unit • Bestaat o.a. uit: • ICU = Internal Control Unit • ALU = Arithmethische/Logische Unit • BIO = (Basic) Input/Output Unit • Registers • Program Counter • Stackpointer • Statusregister Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

 12. f3 f2 f1 f0 functie 0 0 0 0 C=A 0 0 0 1 C=B 0 0 1 0 C=A+1 0 0 1 1 C=A+B 0 1 0 0 C=A-B 0 1 0 1 C=A and B 0 1 1 0 C=A or B …etc… De ALU B A functie ALU status n z v c C Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

 13. Von Neumann Cyclus IF ID EX OF Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

 14. Instructies 0011001000010011 68000: move.w a3,d1 15 8 7 0 0011001000010011 0011010000000100 0001000010010011 PC PC + 2 Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

 15. Instructie register 1001001001001110 1001101101100011 ICU Registers BIU TU 1001001001001110 PC 0011100101111010 Stack pointer ALU Status register Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

 16. Instructie type • Verplaatsing • Bewerking • Logisch • Rekenkundig • Sprong • Conditioneel • Niet conditioneel • Besturing Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

 17. (Sprong) Ga naar subroutine Routine Subroutine …….. instructie instructie CALL 23 instructie instructie ……... …….. instructie instructie ……... ……… instructie RET Maak instructie afSave PC 23 PC=23 PC Restore PC Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology

 18. Het stack mechanisme • Stack = ‘stapel’ met een wijzer (SP) naar de laatst beschreven positie • PUSH zet item op de stack • POP haalt item van de stack • Bij PUSH wordt de SP verlaagd • Bij POP wordt de SP verhoogd • Bij CALL wordt PC (soms) ge’pushed’ • Bij RET wordt PC (soms) ge’popt’ • Wordt ook gebruikt bij ‘exceptions’ Hogeschool van Utrecht / Institute for Computer, Communication and Media Technology