timesheets raportowanie czasu pracy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Timesheets Raportowanie czasu pracy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Timesheets Raportowanie czasu pracy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Timesheets Raportowanie czasu pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Timesheets Raportowanie czasu pracy. O Timesheet’ach. Aplikacja webowa wspierająca proces raportowania czasu pracy. Możliwe dostarczenie w modelu SaaS ( Software as a Service) lub standardowa instalacja na serwerze klienta . Cele :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Timesheets Raportowanie czasu pracy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o timesheet ach
O Timesheet’ach

Aplikacja webowa wspierająca proces raportowania czasu pracy.

Możliwe dostarczenie w modelu SaaS (Software as a Service) lub standardowa instalacja na serwerze klienta.

Cele:

 • Optymalizacja i ułatwienie procesu rejestracji czasu pracy przez pracowników;
 • Automatyzacja przepływu informacji między:Pracownikami MenedżeramiDziałem HR
 • Eliminacje niekontrolowanych działań manualnych poza systemem;
 • Redukcja czasu spędzonego na rejestrację i późniejszą analizę zaraportowanego czasu;
 • Dostarczenie możliwości bieżącego śledzenia zasobów zużywanych na realizację projektów/zadań dzięki raportom ad-hoc.
g wne funkcjonalno ci rejestrowanie czasu
Główne funkcjonalności: rejestrowanie czasu

Rejestracja przez każdego pracownika czasu pracy poświęconego na:

 • Zadanie (aktywność, projekt lub proces);
 • Pod-zadanie (podprojekt, subproceslub komentarz);
 • Region (kraj lub klient);
 • Zmiana.
g wne funkcjonalno ci aprobaty
Główne funkcjonalności: Aprobaty
 • Na koniec miesiąca timesheet’y są przesyłane do zaakceptowania przez przełożonych;
 • Przełożeniu mogą zaaprobować/odrzucić przedłożone timesheet’y za pośrednictwem panelu aprobaty;
 • Każda aprobata/odrzucenie może zostać skomentowane;
 • Po zaakceptowaniu timesheet może wciąż zostać odrzucony dla wprowadzenia odpowiednich zmian przez użytkownika (np. w przypadku poprawek w dziale HR).
g wne funkcjonalno ci zast pstwa
Główne funkcjonalności: Zastępstwa

System pozwala na tymczasowe przeniesienie uprawnień na innych użytkowników (np. na czas nieobecności / wakacji).

g wne funkcjonalno ci nadgodziny
Główne funkcjonalności: Nadgodziny

Nadgodziny mogą być dowolnie rozdzielane między różne kategorie.

System pozwala wprowadzić limit nadgodzin możliwych do zaraportowania.

g wne funkcjonalno ci raportowanie
Główne funkcjonalności: raportowanie
 • Zestaw gotowych raportów prezentującychdane aktualne oraz historyczne:
  • Miesięczny raport po użytkowniku;
  • Miesięczny raport po projekcie / zadaniu;
  • Projekt/zadanie per okres;
  • Raporty aktywności per dział;
  • Raporty całościowe year-to-day.
 • Eksport raportów do Excela

(np. dla załadowania ich

do innych systemów HR).

administrowanie 1
Administrowanie (1)
 • Dane osobowe – dodatkowe informacje o pracownikach:
  • adres e-mail,
  • dział,
  • kraj / region,
  • zmiana,
  • stanowisko etc.

Używane dla ustawienia procesu aprobaty i dla potrzeb raportowania.

 • Preferencje: domyślne wartości raportowanego czasu (np. kod projektu).
 • Status pracownika: aktywny / nieaktywny/urlop macierzyński/ojcowski.
administrowanie 2
Administrowanie (2)
 • Listy projektów / aktywności i działów: możliwość dodawania nowych, edytowania, dezaktywacji.
 • Zarządzanie użytkownikami:dodawanie, edytowanie,zarządzanie prawami dostępu, dezaktywacja kont etc. 
 • Zarządzanie rolami w systemie: przypisanie pracownikówdo ról systemowych (np. pracownik, przełożony,administrator, administrator techniczny).
 • Określenie dni wolnych od pracy: domyślne ustawionepolskie święta; możliwość zdefiniowania innych dni,określonych polityką klienta.
inne funkcjonalno ci 1
Inne funkcjonalności (1)
 • Instalacja – system może zostać dostarczony w rozwiązaniu SaaS (Software as a Service) lub zainstalowany na serwerze klienta.
 • Bezpieczeństwo– każdy użytkownik loguje się do systemu przy użyciu indywidualnego loginu i hasła.
inne funkcjonalno ci 2
Inne funkcjonalności (2)
 • Komentarze–przełożeni mogą komentować swoje decyzje odnośnie akceptacji / odrzucenia rejestrowanego czasu pracy (szczególnie przy odrzuceniu).
 • Powiadomienia e-mail – użytkownik jest automatycznie powiadamiany o akceptacji lub odrzuceniu swojego Timesheet’a.
 • Konfigurowalne automatyczne przypomnienia e-mail o konieczności wypełnienia Timesheet’a (np. raz w tygodniu, lub ostatniego dnia miesiąca).
 • Intuicyjny interfejs nie wymagający kompleksowego szkolenia użytkowników.
 • Stabilność i skalowalność –system budowany w oparciu o sprawdzonei zaufane technologie. W przypadku wzrostu przedsiębiorstwa / zatrudnienia system pozostaje prosty, równie skutecznie zaspokajając potrzeby biznesowe.
implementacja
Implementacja
 • Analiza luk
  • Warsztaty z kluczowymi użytkownikami dla sprawdzenia czy standardowe funkcjonalności są odpowiednie;
  • Zebranie informacji o koniecznych modyfikacjach (np. wewnętrznych regulacji odnośnie nadgodzin).
 • Dostosowanie aplikacji do potrzeb przedsiębiorstwa (jeśli konieczne).
 • Instalacja systemu (jeśli nie SaaS) – rekomendujemy zainstalowanie 2 środowisk (produkcyjnego i testowego).
 • Konfiguracja systemu w środowisku testowym (ustawienia użytkowników, działów, projektów, itp.).
 • Testy.
 • Wdrożenie (wprowadzenie na produkcję i komunikacja z użytkownikami).
 • Jeśli nie zdefiniowano znaczących luk, implementacja może potrwać od 5 do 10 dni.
slide13

Po więcej informacji, prosimy o kontakt

ARC Consulting Groupsp. z o.o. sp. k.

Ul. Królewska 57, 30-081 Kraków

Tel. +48 12 29 34 353Fax.+48 12 29 34 358

info@arc-consulting.pl