Managementul ntreprinderilor agroalimentare
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR AGROALIMENTARE. Lector. univ. dr. Raluca Ignat. MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR AGROALIMENTARE. Promovarea disciplinei: 50% examenul final 10 % proiecte și teme individuale 10% prezența activă la cursuri și seminare 10% proiectul de echipă al disciplinei

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alijah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Managementul ntreprinderilor agroalimentare

MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR AGROALIMENTARE

Lector. univ. dr. Raluca Ignat


Managementul ntreprinderilor agroalimentare1
MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR AGROALIMENTARE

Promovarea disciplinei:

 • 50% examenul final

 • 10 % proiecte și teme individuale

 • 10% prezența activă la cursuri și seminare

 • 10% proiectul de echipă al disciplinei

 • 10% testul de la seminar

 • 10% din oficiu

lect. univ. dr. Raluca Ignat


Managementul resurselor umane n ntreprinderea agroalimentar

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ÎNTREPRINDEREA AGROALIMENTARĂ

Lect. univ. dr. Raluca Ignat


Managementul resurselor umane n ntreprinderea agroalimentar1
Managementulresurselorumaneîn întreprinderea agroalimentară

CUPRINS:

1. Rolul resurselor umane în întreprinderea agroalimentară

2. Asigurarea personalului necesar întreprinderii

2.1 Recrutarea personalului

2.2 Selecția personalului

3. Formarea și perfecționarea personalului

4. Evaluarea și promovarea personalului

5. Motivația complexă a personalului

5.1 Teorii în domeniul motivației

5.2 Motivația – rol, forme

lect. univ. dr. Raluca Ignat


1 rolul resurselor umane n ntreprinderea agroalimentar
1. Rolul resurselor umane în întreprinderea agroalimentară

Resurse umane = RU

Managementul resurselor umane = MRU

Funcțiunea de personal:

- asigurarea aportului RU la realizarea obiectivelor întreprinderii

- dezvoltarea RU

lect. univ. dr. Raluca Ignat


1 rolul resurselor umane n ntreprinderea agroalimentar1
1. Rolul resurselor umane în întreprinderea agroalimentară

RU

= una dintre cele mai importante investiții ale întreprinderii

= o resursă aparte

Succesul întreprinderii = poziție avantajoasă pe piață = activitatea RU + comportament și creativitate

= rol hotărâtor în eficiența utilizării tuturor factorilor de producție

= manifestă spiritul creator pentru producție, economic, științific, spiritual

lect. univ. dr. Raluca Ignat


1 rolul resurselor umane n ntreprinderea agroalimentar2
1. Rolul resurselor umane în întreprinderea agroalimentară

RU = oamenii care sunt:

 • Altceva decât un simplu factor de producție, sunt indivizi unici, cu personalitate;

 • Au nevoi, atitudini, deschidere spre responsabilități, asumarea riscului, dețin niveluri de cunoaștere diferite;

 • Dețin ȘI o anumită inerție la schimbare, dar și adaptabilitate la situații complexe și diferite;

 • Impun factorul TIMP în gestiunea personalului;

lect. univ. dr. Raluca Ignat


1 rolul resurselor umane n ntreprinderea agroalimentar3
1. Rolul resurselor umane în întreprinderea agroalimentară

! În atingerea obiectivelor managerilor nu trebuie să se aducă atingeri demnității personale, oamenii urmând să fie tratați și respectați, indiferent care este poziție lor în întreprindere;

MRU = apare ca o activitate complexă, abordând din multe puncte de vedere (economic, social, psihologic etc) aceste resurse, urmărind ca ele să fie asigurate, motivate, asftel încât să se satisfacă interesele lor, dar să se atingă și scopurile întreprinderii

lect. univ. dr. Raluca Ignat


2 asigurarea personalului necesar ntreprinderii
2. Asigurarea personalului necesar întreprinderii agroalimentară

= gestiunea previzională a întreprinderii

= proiectarea necesităților și a resurselor pentru a se crea, din acest punct de vedere, condițiile solicitate de realizarea obiectivelor întreprinderii;

= depinde de volumul și structura activității întreprinderii;

lect. univ. dr. Raluca Ignat


2 asigurarea personalului necesar ntreprinderii1
2. Asigurarea personalului necesar întreprinderii agroalimentară

MRU vizează:

 • Asigurarea personalului (Recrutarea și selecția)

 • Formarea personalului

 • Perfecționarea personalului

 • Promovarea personalului

 • Motivarea personalului

lect. univ. dr. Raluca Ignat


2 asigurarea personalului necesar ntreprinderii 2 1 recrutarea personalului
2. Asigurarea personalului necesar întreprinderii agroalimentară2.1 Recrutarea personalului

= proces de localizare, identificare și atragere de potențiali candidați pentru anumite posturi;

= se asigură necesarul de personal:

- numeric

- calitativ: calificare, cunoștințe, comportament, disponibilitate față de sarcini și întreprindere

= revine compartimentului MRU sau managerului general, pentru întreprinderile mici

lect. univ. dr. Raluca Ignat


2 asigurarea personalului necesar ntreprinderii 2 1 recrutarea personalului1
2. Asigurarea personalului necesar întreprinderii agroalimentară2.1 Recrutarea personalului

Necesitățile de personal sunt influențate de:

- Nivelul producției de obținut, așa cum este el prevăzut în programul fiecărei întreprinderi;

 • condițiile tehnice în care se desfășoară producția, cu acdent pe capitalul tehnc disponibil, care faceposibile mecanizarea și automatizarea proceselor de muncă, influența sa regăsindu-se nu numai asupra aspectelor cantitative, ci și a celor calitative;

 • Cunoștințe și, în general, calificarea personalului, productivitatea sa;

 • Modul în care este folosit timpul de lucru;

 • Organizarea rațională a proceselor de muncă, pentru a folosi potențialul productiv al personalului, concomitent cu crearea unui regim rațional de muncă.

lect. univ. dr. Raluca Ignat


2 asigurarea personalului necesar ntreprinderii 2 1 recrutarea personalului2
2. Asigurarea personalului necesar întreprinderii agroalimentară2.1 Recrutarea personalului

Recrutarea este impusă de fenomene specifice:

 • pensionare, demisie, concediere, transfer, reconversie, retehnologizare

  Recrutarea:

 • Din surse externe

 • Din surse interne

lect. univ. dr. Raluca Ignat


2 asigurarea personalului necesar ntreprinderii 2 1 recrutarea personalului3
2. Asigurarea personalului necesar întreprinderii agroalimentară2.1 Recrutarea personalului

Recrutarea din surse externe:

 • Publicitate: agenții de forță de muncă, agenții de recrutare, instituții de învățământ;

 • Recomandări făcute de componenți ai întreprinderii;

 • Candidaturi depuse direct la întreprindere;

 • Demersul unor persoane care intră întâmplător în contact cu întreprinderea

lect. univ. dr. Raluca Ignat


2 asigurarea personalului necesar ntreprinderii 2 1 recrutarea personalului4
2. Asigurarea personalului necesar întreprinderii agroalimentară2.1 Recrutarea personalului

Recrutarea din surse interne:

 • Informarea componenților întreprinderii

 • Utilizarea fișelor salariaților

 • Planificarea carierelor

  Avantajele Recrutării din surse interne:

 • Managerii cunosc personalul

 • Persoana nou angajată nu mai are probleme de adaptare;

 • Nivelul redus al cheltuielilor de recrutare

lect. univ. dr. Raluca Ignat


2 asigurarea personalului necesar ntreprinderii 2 1 recrutarea personalului5
2. Asigurarea personalului necesar întreprinderii agroalimentară2.1 Recrutarea personalului

Recrutarea presupune:

- trierea

- eliminarea

! Recrutorul va răspunde fiecărui candidat!

lect. univ. dr. Raluca Ignat


2 asigurarea personalului necesar ntreprinderii 2 2 selec ia personalului
2. Asigurarea personalului necesar întreprinderii agroalimentară2.2 Selecția personalului

Pentru componentele operaționale:

- selecția se face prin in termediul unor probe practice care testează priceperea și dexteritatea

Pentru componentele funcționale:

- selecția se face prin teste de diferite feluri pentru testarea inteligenței și creativității

lect. univ. dr. Raluca Ignat


2 asigurarea personalului necesar ntreprinderii 2 2 selec ia personalului1
2. Asigurarea personalului necesar întreprinderii agroalimentară2.2 Selecția personalului

Selecția se realizează cu ajutorul:

 • Testelor

  • Testele de cunoștințe;

  • Testele de inteligență;

  • Testele de aptitudini intelectuale și de abilități psihomotorii;

  • Testele de personalitate

 • Chestionarelor

 • Studiile de caz

 • Interviul

lect. univ. dr. Raluca Ignat


2 asigurarea personalului necesar ntreprinderii 2 2 selec ia personalului2
2. Asigurarea personalului necesar întreprinderii agroalimentară2.2 Selecția personalului

Interviul

= verificarea, testarea disponibilităților și a performanțelor individuale, aprecierea profilului moral, capacitatea de a comunica și de a introduce noul în activitatea întreprinderii, identificarea posibilităților candidatului de soluționa conflicte care pot să apară între componenții organizației, testarea atitudinii sale față de eșec și față de victorie

lect. univ. dr. Raluca Ignat


3 formarea i perfec ionarea personalului
3. agroalimentarăFormarea și perfecționarea personalului

20

! Calitatea activităţii şi nivelul rezultatelor de producţie şi economice ale unei întreprinderi depind, în mare măsură, de gradul de pregătire profesională a personalului său, cu referire la formarea acestuia, dar şi la un proces continuu de perfecţionare a lui, astfel încât să se răspundă diferitelor exigenţe.

Eficienţa acestei investii îşi arată roadele pe termen lung:

- productivitate ridicată;

- îmbunătăţirea calităţii produselor;

- creşterea disponibilităţii personalului faţă de întreprindere.

lect. univ. dr. Raluca Ignat


3 formarea i perfec ionarea personalului1
3. agroalimentarăFormarea și perfecționarea personalului

21

Perfecţionare

= se asigură lărgirea cunoştinţelor celor nou angajaţi

= actualizarea cunoștinţelor angajaţilor cu o vechime mai mare, ca urmare a schimbărilor care intervin în tehnologie, în mediul economic şi social;

! Experienţa trebuie completată cu informaţii actualizate, moderne, care să determine creşterea competenţei personalului.

Trebuie identificate nevoile de perfecţionare!

Pentru a se crea condiţii favorabile pentru desfăşurării unor acţiuni de formare continuă a specialiştilor

lect. univ. dr. RalucaIgnat


3 formarea i perfec ionarea personalului2
3. agroalimentarăFormarea și perfecționarea personalului

22

Determinarea nevoilor de perfecţionare vor fi însoţite de soluţii de răspuns, materializate în elaborarea unor programe, stabilindu-se obiective precise:

- Conţinutul pregătirii corelat cu specificul posturilor;

 • Participanţii la procesul de pregătire;

 • Perioadele în care se vor desfăşura activităţile de perfecţionare;

 • Concretizarea a ceea ce trebuie parcurs în fiecare perioadă;

 • Identificarea instituţiilor cu care va colabora pentru a asigura pregătirea, când aceasta se va desfăşura în afara întreprinderii;

 • Stabilirea modalităţilor de verificare a gradului în care s-au însuşit cunoştinţele, acţiune care va avea loc la încheierea procesului de pregătire.

 • ! Cursuri postuniversitare!

 • Metode moderne

lect. univ. dr. Raluca Ignat


4 evaluarea i promovarea personalului
4 agroalimentară. Evaluarea şi promovarea personalului

23

Evaluarea presupune efectuarea de analize şi aprecieri atât asupra comportamentului în muncă şi a perfomanţelor obţinute de componenţii unei întreprinderi, cât şi asupra potenţialului sau capacităţii de dezvoltare a acestora.

Este, de fapt, o activitate în managementul carierelor.

Evaluarea vizează:

 • Evaluarea potenţialului şi a capacităţii de evoluţie sasu de dezvoltare a unei persoane

 • Evaluarea comportamentului, punându-se accent pe surprinderea acelor manifestări ale acestuia care conduc la performanţă;

 • Evaluarea performanţelor, aceasta având o semnificaţie aparte, reflectând ceea ce realizează un component al întreprinderii antrenat într-un proces de muncă.

lect. univ. dr. Raluca Ignat

19.12.2011, ASE, București


4 evaluarea i promovarea personalului1
4 agroalimentară. Evaluarea şi promovarea personalului

24

Metode de evaluare:

 • Compararea simplă şi perechi;

 • Listele de verificare;

 • Eseul scris;

 • Testele de aptitudini;

 • De personalitate sau de performanţă;

 • Managementul prin obiective

 • Notaţia

 • Aprecierea globală şi funcţională

 • Cazul

 • Testele de autoevaluare.

lect. univ. dr. Raluca Ignat


4 evaluarea i promovarea personalului2
4 agroalimentară. Evaluarea şi promovarea personalului

25

Evaluarea confruntă erori: alegerea criteriului, nivelul şi claritatea standardelor, modul de percepere a unor situaţii, limite ale evaluatorilor, determinate de prejudecăţi sau tendinţe etc.

Finalitate:

 • Promovarea personalului;

 • Trecerea unei persoane într-o altă funcţie

 • Amplificarea responsabilităţilor

 • Stabilirea retribuţiei

 • Concediere;

 • Trecerea în şomaj tehnic, recompensare

 • Instruire şi dezvoltare a acestuia.

lect. univ. dr. Raluca Ignat


5 motiva ia complex a personalului
5 agroalimentară. Motivaţia complexă a personalului

26

Motivaţia este, deci, un instrument menit să creeze şi să menţină un mediu ambiant favorabil pentru performanţele componenţilor unei întreprinderi, care desfăşoară a activitate comună pentru realizarea unor obiective.

lect. univ. dr. Raluca Ignat


V solicit feedback
V agroalimentarăă solicit feedback!

Cuvinte cheie:

 • RU

 • MRU

 • Asigurareapersonalului

 • Recrutare

 • Selecție

lect. univ. dr. Raluca Ignat


V solicit feedback1
V agroalimentarăă solicit feedback!

Întrebări?

lect. univ. dr. Raluca Ignat


Managementul ntreprinderilor agroalimentare2
MANAGEMENTUL agroalimentarăÎNTREPRINDERILOR AGROALIMENTARE

lect. univ. dr. Raluca Ignat

DepartamentulEconomia Agroalimentară și a Mediului

Facultatea Economia Agroalimentară și a Mediului

raluca.ignat@ase.ro

lect. univ. dr. Raluca Ignat