Download
minimalismus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Minimalismus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Minimalismus

Minimalismus

237 Views Download Presentation
Download Presentation

Minimalismus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Minimalismus www.zlinskedumy.cz

  2. Minimalismus • umělecký směr 2.pol.20.stol., vzniklý v 60.letech • minimal art – snaží se o minimalizaci odkazů na vnější svět • klade důraz na formu, která je nezávislá na okolním světě • chce rozvíjet citlivost divákova vnímání • pracuje se vztahem tvaru a prostoru, navozuje konkrétní prostorové situace – ty závisí na tvaru objektu, jeho velikosti a materiálu

  3. Tony Smith AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 26.2.2013]. Dostupnýna WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smith_Wall.jpg

  4. Donald Judd AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 26.2.2013]. Dostupnýna WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donald%D6%B9Judd_IMJ.JPG

  5. Dan Flavin REPTON1X. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 26.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unititled_(Corner_Piece)_by_Dan_Flavin,_Tate_Liverpool.jpg

  6. Koho byste umístili do objektu ze tří stěn Sol Lewitta?Jaký název byste dílu dali? LBL-A504. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 26.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ostfildern-Ruit-Ortsausgang-Richtung-Kemnat-Drei-Mauern.jpg