den fremtidige folkeskolestruktur
Download
Skip this Video
Download Presentation
Den fremtidige folkeskolestruktur

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Den fremtidige folkeskolestruktur - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Den fremtidige folkeskolestruktur. Et inspirationsoplæg. Dette oplæg vil berøre følgende emner:. Skolehjemsredegørelsen – hvad og hvorfor? Hvorfor er det vigtigt at få fastlagt den fremtidige folkeskolestruktur? Hvordan ser den nuværende struktur ud i dag?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Den fremtidige folkeskolestruktur' - alice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
den fremtidige folkeskolestruktur
Den fremtidige folkeskolestruktur
 • Et inspirationsoplæg

KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet

dette opl g vil ber re f lgende emner
Dette oplæg vil berøre følgende emner:
 • Skolehjemsredegørelsen – hvad og hvorfor?
 • Hvorfor er det vigtigt at få fastlagt den fremtidige folkeskolestruktur?
 • Hvordan ser den nuværende struktur ud i dag?
 • Hvilke konsekvenser har den nuværende folkeskolestruktur?
 • Diskussion: Hvordan skal den fremtidige folkeskolestruktur se ud for at afhjælpe de problemstillinger, der er indbygget i den nuværende folkeskolestruktur?

KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet

skolehjemsredeg relsen
Skolehjemsredegørelsen
 • Inatsisartut har pålagt Naalakkersuisut at besvare, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have for Selvstyret og kommunerne, hvis der bliver indført bindende mindstestandarter for skolehjemmenes fysiske rammer.
 • Naalakkersuisut skal samtidig besvare, hvilket pædagogisk sigte skolehjemmene skal have.
 • Finansudvalget har efterfølgende spurgt til planerne for overdragelsen af anlægsforpligtelsen til kommunerne.
 • Endelig ønsker Naalakkersuisut, at skolehjemsredegørelsen bliver et væsentligt bidrag til en endelig beslutning om den fremtidige folkeskolestruktur, hvorfor den også omfatter en beskrivelse af den nuværende folkeskolestruktur og de konsekvenser den fører med sig – omdrejningspunktet for dette oplæg.

KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet

hvorfor er det vigtigt at f fastlagt den fremtidige folkestruktur elevperspektivet
Hvorfor er det vigtigt at få fastlagt den fremtidige folkestruktur – elevperspektivet
 • Fordi det skal sikres, at alle der forlader folkeskolen er fagligt, mentalt og socialt udrustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse og en evt. efterfølgende videregående uddannelse.
 • Dette kræver et velfungerende folkeskolesystem, hvor alle elever uanset bosted får en faglig og pædagogisk kvalificeret undervisning.

KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet

hvorfor er det vigtigt at f fastlagt den fremtidige folkestruktur det konomiske perspektiv
Hvorfor er det vigtigt at få fastlagt den fremtidige folkestruktur – det økonomiske perspektiv
 • Fordi det skal sikres, at de mange anlægsmidler på folkeskoleområdet bliver investeret bedst muligt og uden spild:
  • Folkeskolerne i bygderne skal ikke renoveres/ombygges/udbygges til 10. klassetrin, hvis kommunen efterfølgende beslutter at sende de ældste bygdeelever ind til en nærliggende byskole eller på kostskole.
  • Skolehjemmene skal ikke renoveres, hvis de senere bliver overflødige fordi kommunerne efterfølgende beslutter at lade bygdeeleverne blive undervist i bygden eller på en kostskole.
  • Kostskoler skal ikke bygges, hvis ikke kommunerne efterfølgende vil sende bygdeeleverne længere væk end til nærmeste byskole.

KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet

hvorfor er det vigtigt at f fastlagt den fremtidige folkestruktur det konomiske perspektiv ii
Hvorfor er det vigtigt at få fastlagt den fremtidige folkestruktur – det økonomiske perspektiv II
 • Kommunernes økonomi er ligesom Selvstyrets økonomi trængt i disse år, og den økonomiske situation vil ikke bedre sig uden reformtiltag, herunder også på folkeskoleområdet.
 • At få fastlagt den fremtidige folkestruktur er nødvendigt for at kunne prioritere de begrænsede økonomiske og menneskelige ressourcer, der er til rådighed på området.

KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet

den nuv rende skolestruktur oversigt over skolerne
I alt 84 folkeskoler:

24 skoler i byerne

60 skoler i bygderne

Størrelsesforhold:

33 % af byskolerne har mere end 400 elever

Mere end 50 % af bygdeskolerne har mellem 1 og 20 elever.

Den nuværende skolestruktur – oversigt over skolerne

KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet

den nuv rende skolestruktur oversigt over eleverne
Den nuværende skolestruktur – Oversigt over eleverne
 • I alt 8572 elever
   • 7251 elever i byskoler - 85 %
   • 1321 elever i bygdeskoler - 15 %
 • Klassekvotienter:
   • 15,2 elever pr. klasse i byskolerne
   • 6,1 elever pr. klasse i bygdeskolerne

KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet

den nuv rende skolestruktur oversigt over l rerne
Den nuværende skolestruktur – Oversigt over lærerne
 • I alt 1144 lærere:
   • 737 uddannede lærere
   • 106 forskolelærere
   • 301 timelærere
 • Lærerdækning:
   • 80 % i byskoler
   • 40 % i bygdeskoler

KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet

den nuv rende skolestruktur folkeskolens konomi
Den nuværende skolestruktur – Folkeskolens økonomi
 • Samlet udgift til folkeskolen er på ca. 630 mio. kr.
 • Gennemsnitlig udgift pr. elev på ca. 70.000 kr.
   • Lavere i de store byer - ca. 60.000 kr.
   • Højere i bygderne - ca. 90.000 kr.

KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet

den nuv rende skolestruktur skolehjem
Den nuværende skolestruktur – Skolehjem
 • De fleste elever fra bygdeskoler tager de sidste år af folkeskolen på byskoler og bor på skolehjem.
 • 264 elever bor i dag på skolehjem.
 • Behov for opstramning af de pædagogiske og sociale rammer omkring eleverne på skolehjem.
 • For mange skolehjems vedkommende er de fysiske rammer ikke tilstrækkeligt gode.

KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet

konsekvenser l rerd kningens betydning for elevernes faglige niveau
Inerisaavik gennemførte i 2010 en analyse af betydningen af lærerdækningen i forbindelse med Skatte – og Velfærdskommissionens analyser

Viser – ikke overraskende – at højere lærerdækning giver højere gennemsnitskarakterer

Det er dog overraskende at den statistiske sammenhæng er så klar – ca. 80 % af elevernes karakterer kan forklares ud fra lærerdækningen

Sammenhæng mellem lærerdækning og gennemsnitskarakterer

Konsekvenser – lærerdækningens betydning for elevernes faglige niveau

KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet

konsekvenser by og bygdeelevernes pr veresultater
Konsekvenser – By og bygdeelevernes prøveresultater
 • De seneste offentliggjorte trintestresultater fra 2009 muliggør en sammenligning af by- og bygdeelevernes resultater
 • 3. klassetrin:
   • Bygdeelever bedre i Grønlandsk
   • Byelever bedre i Dansk
   • Bygdeelever og byelever nogenlunde lige gode i Matematik
 • 7. klassetrin:
   • Samme tendens, dog er forskellen i Dansk endnu mere markant
   • I Engelsk er byeleverne bedre end bygdeeleverne

KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet

konsekvenser den samlede konomi p uddannelsesomr det sammenlignet med andre lande
Uddannelsesudgifterne udgør ca. 11 % af samfundets indkomster (BNP) – højt i international sammenligning

Sammenligninger mellem lande skal tages med forhold – dyrt at tilvejebringe uddannelse tæt på borgerne

Folkeskolen udgør 46 % af det samlede uddannelsesbudget – en af verdens dyreste!

Konsekvenser – Den samlede økonomi på uddannelsesområdet sammenlignet med andre lande

KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet

udfordringer for fremtidens folkeskole
Udfordringer for fremtidens folkeskole
 • Stram kommunal økonomi mange år frem i tiden.
 • Fald i elevtallet de kommende 5 år – herefter stabilisering.
 • Fortsat afvandring fra mindre byer og bygder mod større lokalområder.

KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet

slide16
Tak!

KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet

diskussionsopl g
Diskussionsoplæg
 • Hvordan skal den fremtidige folkeskolestruktur udformes for at afhjælpe de problemstillinger, der er indbygget i den nuværende folkeskolestruktur, således at vi sikrer alle elever uanset bosted det faglige, mentale og sociale fundament, der skal til for at kunne gennemføre en uddannelse efter endt folkeskole?
  • Fx at samle alle bygdeskolernes ældste elever på kostskoler i de forskellige kommuner
  • Eller mere brug af rejselærerordninger og IKT i undervisningen
  • Andet?
 • Hvad er den videre proces for at få endeligt vedtaget den fremtidige folkeskolestruktur?
 • Hvad er tidsplanen for beslutningsprocessen? Hvornår har kommunerne endeligt besluttet sig?

KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet

ad