Download
arcgis online n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ArcGIS Online PowerPoint Presentation
Download Presentation
ArcGIS Online

ArcGIS Online

410 Views Download Presentation
Download Presentation

ArcGIS Online

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ArcGIS Online Workshop V-ICT-OR – Nelles Scholiers – 18/12/2012

 2. Welkom

 3. Agenda • Het systeemArcGIS en ArcGIS Online • Beheer je account op ArcGIS Online • Inhoud ArcGIS Online • Maak interactieve webkaarten • Inhoud delen op ArcGIS Online • ArcGIS op een smartphone • Aanvullende informatie

 4. Het systeem ArcGIS en ArcGIS Online • Agenda • Het systeem ArcGIS • Wat is ArcGIS Online? • Varianten van ArcGIS Online • De verschillende abonnementen voor ArcGIS Online

 5. Het systeem ArcGIS

 6. Wat is ArcGIS Online? • Een open platform voor de opslag, beheer en het delen van kaarten, gegevens en andere geografische informatie • Hostedby Esri • Architectuur van ArcGISfor Server

 7. Wat is ArcGIS Online? • Het ultieme online GIS platform… • Voor geografische webservices • Voor on line cartografische applicaties • Een opslagplaats • Een systeem dat web services host • Een tool om geografische informatie te delen • Een immense bibliotheek van bronnen • Een tool volledig geïntegreerd in het ArcGIS systeem • Een tool geïntegreerd met Microsoft Office

 8. Varianten van ArcGIS Online V V X V V V V V V V V V V V V X V V X V X X V V X V V X X V V V X

 9. Abonnementen voor ArcGIS Online • Op elk moment • Gebruikers toevoegen • Credits toevoegen • ArcGIS Licenties toevoegen • Gratis evaluatie • 30 dagen gratis abonnement • Toegang voor maximaal 5 gebruikers • 200 service credits

 10. Consumptie van credits • Voor 1000 crédits • Genereer 1.000.000 map tiles • Host jaarlijks 347 MB aan feature services • Host 69 GB aan gegevens • Geocodeer 12.500 adressen • Transfer van 167 GB aan gegevens • Schatting credit verbruik • http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisonline/credits/estimator

 11. Beheer je account op ArcGIS Online • Agenda • Verbindingmaken • Beheer je profiel • Beheer de inhoud • Beheer en voeg je toeaangroepen • Administreer je abonnement

 12. ArcGIS Online : Inloggen • Creëer een Esri Global Account (indien nog niet gebeurt) • registreer je Esri Global Account met ArcGIS Online • Sign in

 13. ArcGIS Online : Beheer je profiel • Algemenebeschrijving • Zichtbaarheid van je profiel • gebruikersnaam • Taal • Rol • Regio • Organisatie

 14. ArcGIS Online : beheer de inhoud • Voeginhoudtoe • Creëernieuwekaarten • Beheer, share en open elementen

 15. ArcGIS Online : groepen • Creëer en beheer groepen • Binnenkort enkel mogelijk met een abonnement! • Sluit je aan bij groepen • Ontvang notificaties

 16. ArcGIS Online :Administreer je abonnement • Enkel toegankelijk met een abonnement • Zichtbaar met administrator profiel • Configureer de hoofdpagina en de bibliotheek • Inviteer en beheer gebruikers • Volg de statistieken voor het creditverbruik

 17. InhoudArcGIS Online • Agenda • InhoudArcGIS Online • Zoeknaarinhoud • Gebruik de inhoud

 18. InhoudArcGIS Online • Web interactievekaarten • Cartografisce web services • Interactievewebapplicaties • Interactievemobieleapplicaties • De tools • Om analyzeuit te voeren • Paket van locators en geo-tools • Services ArcGIS for Server, WMS, WFS… • Overigeinhoud • Documenten, gegevens, layers, packages, add-ins, code, modellen….

 19. Zoekinformatie op ArcGIS Online • Standaard toont dit enkel de webinhoud • Verander de parameters om alle inhoud weer te geven • Verbeter je zoekresultaten • Gebruik het domein inhoud en groep • titel: “Southern California” • Geavanceerde opties • Boolean operatoren, zoeken op bereik, groeperen, optimaliseer de zoekterm • Het resultaat is afhankelijk van de documentatie van de inhoud • Titel, sleutelwoorden, beschrijving, bron…

 20. Gebruik de inhoud van ArcGIS Online • Visualiseer de zoekresultaten • Visualiseer de details van je zoekresultaten • Open en download de inhoud • Deel de inhoud (URL, Facebook en Twitter…)

 21. Creëer web interactieve kaarten • Agenda • Kies een basiskaart • Beheer bookmarks • Voeg gegevenslagen toe • Definieer de eigenschappen van de lagen • Configureer pop-up • Voeg afbeeldingen en bijlagen toe • Editeer de verschillende elementen • Geavanceerde functies (ArcGIS Explorer Online)

 22. KieseenBasiskaart • Basiskaart ArcGIS Online • Een brede keuze: Topografie, foto, stratenplan, grijswaarden, hoogtekaart… • Projectie Web Mercator Auxiliary Sphere (WKID 102100/EPSG 3857) • Standaard voor ArcGIS Online, Bing Maps, Google Maps • World Imagery basemap bestaat ook in WGS84 (EPSG 4326) • Eigen basiskaart • Kaartservice OGC WMS of ArcGIS for Server • Als je een OGC WMS laag toevoegt met andere systeemcoordinaten dan Web Mercator of WGS84, zal de laag gebruikt worden als basiskaart

 23. Creëer bookmarks • Creëer en beheer bookmarks • Gebruik bookmarks • Hernoem en verwijder bookmarks

 24. Voeggegevenslagentoe • Map notes (bewerkbare lagen) • Voegt een beperkt aantal features toe aan de kaart • Opgeslagen met de kaart • Enkel de auteur kan de map notes aanpassen (opgeslagen met de kaart) • KML • Localiseer punten, lijnen, polygonen, text, multimedia, weblink, … • Via weblink • Ondersteunt een subset via ArcGIS online • Niet editeerbaar • OGC WMS Services • Dynamische kaarten • Ondersteunt een subset via ArcGIS online • Niet editeerbaar, WMS beveiliging, … • Feature Service ArcGIS Server • Ondersteunt na autorisatie met token via ArcGIS online • Editeerbaar, opvragen query’s, mogelijkheid tot downloaden in bepaalde gevallen… • Geïmporteerde gegevensbestanden (zip shp , csv, txt, gpx) • Toevoegen aan de kaart • Beperkt aantal • Enkel de auteur kan notities editeren • Toevoegen als een feature service • Geen beperking • Editeerbaar • Gecodeerde UTF-8 en niet ASCII • Map service en beelden van ArcGIS Server • Basiskaart

 25. Definieer de eigenschappen van de lagen • De auteur van de kaart beslist • Hoeveel eigenschappen op de legende worden afgebeeld • Hoe de laag gesymboliseerd wordt • Of de gebruiker een laag mag editeren • Wijzigen en opslaan van de eigenschappen van de kaart • De gebruiker behoudt controle • Hoe de symbolen worden afgebeeld • Het bereik van de zichtbaarheid • Orde van de lagen

 26. Configureer de pop-up • Een pop-up kan bevatten • Een titel • Een lijst van configureerbare attributen • Een persoonlijke tekst • Beelden • Web linken • Toegevoegde bestanden • Grafieken • Een pop-up is afkomstig van • Map notes (editeerbare laag) : individueel aanpasbaar • Locaal geïmporteerde gegevens (csv, txt, zip shapefile, gpx) : op voorhand ingesteld, maar aanpasbaar • Web feature services: altijd actief • Web Map Services : moet geactiveerd zijn • KML en OGC WMS : configuratie nog niet mogelijk

 27. Hettoevoegen van afbeeldingen/bijlagen • Afbeelding • Afbeeldingen kunnen toegevoegd worden in pop-up • Het beeld kan een titel, legende en web linken bevatten • Afbeelding kan worden opgenomen in de laag (via bijlage) of een URL naar een afbeelding op externe website • GIF formaat niet ondersteund • URLs HTTPS niet ondersteund • Bijlagen • Enkel als de bijlage actief is bij de feature service

 28. Featuresediteren • Wie mag editeren hang af van de type van de laag • Map notes : enkel de auteur van de kaart • Feature services: Iedereen • Mogelijk om te beheren wat de volgende kan editeren bij feature services • Creëer een nieuwe feature via feature templates • Editeren van de geometrie • Verplaatsen, grootte aanpassen, rotatie, knooppunten editeren • Editeren van de attributen • Toevoegen van bijlagen

 29. Queries (ArcGIS Explorer Online) • Een mogelijkheid om queries op te vragen • Mogelijk op map services en ArcGIS server services • OR en AND combinaties toegestaan • Toegestaan om met de het resultaat te werken • Weergeven op de kaart • Resultaten oplijsten • Afzonderlijke elementen visualiseren • Zoom op bepaald item • Een nieuwe laag creëren van het resultaat

 30. ArcGIS Explorer Online • Mogelijk om snel variabelen in de vorm van grafieken weer te geven • Kan informatie van meerdere lagen en attributen grafisch samenvatten • Dynamisch, gebaseerd op selecties • Type van gadgets • Cirkel-, staaf- en kolomdiagrammen, • Samenvattingen • meters • Indicators • beschrijvingen

 31. presentaties (ArcGIS Explorer Online) • Een kaart kan een verzameling van dia’s bevatten • Elke dia bevat • De omvang van de map • De zichtbare lagen • Actieve pop-up schermen • Basiskaart

 32. Inhouddelen op ArcGIS online • Agenda • Optie om webkaarten te delen • Deel de link van je webkaart • Je kaart in een website inbrengen • Creëer een gehoste mapapplicatie • Cartografische verhalen

 33. Optie om webkaarten te delen

 34. Webkaartdelen • Standaard is de inhoud privé • Ze worden niet getoond bij zoekresultaten • Kaart delen • Iedereen (publiek) • Met leden van je organisatie (semi-privé) • Met leden van een groep (semi-privé)

 35. Deel de link van je webkaart • Kopieer en plak de link in een e-mail • Deel de link via Facebook en Twitter • De viewer van ArcGIS.com geefteenkorte URL die gebruikt kan worden

 36. Je kaart in een website inbrengen • Om je kaart in een website of een blog toe te voegen • De te kopieren code wordt weergegeven • Enkele voorgestelde opties • Grootte van de kaart • Weergave en controle tools

 37. Creëereengehosteweb applicatie • Via ArcGIS Online OF • Downloadeen model, pas dezeaanstelze op in de juisteinfrastructuur • Meerderemodellenmogelijk • Vergelijkkaarten, editeren, verhaal, eenvoudigeviewer, … • Configuratie en previewmogelijk NOTE: disponible uniquement avec le visualisateur d’ArcGIS.com (pas avec ArcGIS Explorer Online)

 38. Cartografischeverhalen • Toegewijde Esri site • http://storymaps.esri.com/home/ • Meergeavanceerdemodellen hier beschikbaar • Voorbeeld: Atlas App (serie van kaarten)

 39. ArcGIS op smartphones • Agenda • ArcGIS op smartphones • Watkunnenwedoen op eensmartphone ?

 40. ArcGIS op smartphones • Uwsmartphone kan toeganghebbentot Arcgis.com • ArcGISisbeschikbaarvoor • iOS • Via de App Store • Compatibel met iPhone, iPod touch et iPad • vereistminstensiOS 3.1.2 • Android • Via Google Play • VereistminstensAndroidversie 2.2 (Froyo) • Vereistprocessord ARMv6 et ARMv7 • Sommige ARMv6 apparatenzijn niet ondersteund • Windows phone • Via Zune Marketplace • Vereistminstens Windows Phone 7.5 (Mango)

 41. Wat kan je doen op eensmartphone? • Zoomer en panner op een kaart • Elementen identificeren op een kaart • Adres opvragen via klik op kaart • Pop-ups visualiseren • Geometrie avn de features editeren • Via pop-up venster de attributen van de features editeren • Oplijsten, activeren, désactiveren van de kaartlagen • Zichtbaarheid van kaartlagen controleren • Adressen en plaatsen localiseren • Afstanden meten • GPS

 42. Aanvullendeinformatie • Agenda • Waar help te vinden? • Geografische informatietypes ondersteund door ArcGIS Online • Workflow met ArcGIS Online • Beveiliging • Tools om nog meer te doen • Vergelijking van ArcGIS webapplicaties

 43. Où trouver de l’aide ? • AlgemenehelppaginaArcGIS • http://resources.arcgis.com/ • Help >> Application Help >> Other Apps >> ArcGIS Online Content Help • Help over de inhoud: Basiskaarten, Bing Maps, … • Gebruiksaanwijzingen, gebruiksvoorwaarden • Help >> ArcGIS 10.1 Help >> Online • Help voorArcGIS online en de viewer van ArcGIS .com • Help >> Application Help >> Web Applications >> ArcGIS Explorer Online • Help voorhetgebruik van ArcGIS Explorer online • Esri.com • www.esri.com • Products >> ArcGIS Online • Blogs en Forums • Blog ArcGIS Online Esri • http://blogs.esri.com/esri/arcgis/category/arcgis-online/ • Forums ArcGIS Online Esri • http://forums.arcgis.com/forums/30-ArcGIS-Online • http://forums.arcgis.com/forums/114-ArcGIS-Explorer-Online

 44. GeografischeinformatietypesondersteudndoorArcGIS online

 45. Workflow met ArcGIS Online Met behulp van alleen ArcGIS Online KML GPX SHP CSV Ruimtelijkegegevensals input Gehoste services door gebruik ArcGIS Online Via clients model van features definieren Kaartcreëren en eigenschappen van deleninstellen Ontdekken en updaten van de kaart op mobieleapparaten SHP CSV Editions Ruimtelijkegegevensals export

 46. ArcGIS Online & ArcGIS Desktop • Professioneletoolbijuitstek van GIS • Analyse en geavanceerde verwerking van gegevens ...… • Geavanceerdecartografie… • Creatie van feature services en kaartengehostdoorArcGISOnlien • Ondersteund de transformatie van Datums • Ellipsoïdedefinieert de 3D mathematische vor van de aarde • Datumdefinieert de positie van de ellipsoïde tegenoverhetmiddelpunt van de aarde • Locale gegevens in Lambert 72 zijnmogelijk om up te loaden in ArcGIS Online en op eenBasiskaart in WGS84 te leggen • Tools om gegevens te projecteren • Gegeven de beschikbaarheid van eentoolsetvoor de conversie Lambert72>Lambert2008

 47. Workflow met ArcGIS Online Gebruikmakend van ArcGIS Online et ArcGIS Desktop SHP CSV Donnéesspatialesexportées Géodatabaseversionnée avec traçage des éditions Création des données via ArcGIs Desktop Définition du modèled’édition des entités via les clients Création de la carte et definition des proprités de partage Découverte et mise à jour de la carte sur les appareils mobiles Services hébergéssur using ArcGIS Online Editions Replica***

 48. ArcGIS Online & Esri Maps for Office • Cartografischefunctionaliteiten in MS Excel et MS PowerPoint • Creatie van dynamischekaarten • Statistiekenweergeven op eenkaart op dynamischewijze • Kaartendelen op ArcGIS Online • Gehostelocators op ArcGIS online • Verschillende types locators • Lat/long • Adresbestanden • Steden, staten, postcodes • Persoonlijkelocatortypes • NIS codes, percelen kadaster, … Cartes de points Cartes de plage de couleurs Cartes d’intensité Cartes de points regroupés

 49. Workflow avec ArcGIS Online Gebruikmakend van Esri Maps for Office Feuille de calcul Excel Esri Maps for Office Service de limitesadmin hébergésur ArcGIS Online

 50. beveiligingsaspecten • De identiteit van de gebruikerwordtvastgelegddmvhetsteedsinloggen via https • Latere toegangzijn http en vereiseneenTokenvoor de login • Met een abonnement ishetmogelijk om eenhttps (ssl) te activerenvooralletoegangtotinformatie