Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Първо българско царство PowerPoint Presentation
Download Presentation
Първо българско царство

Първо българско царство

253 Views Download Presentation
Download Presentation

Първо българско царство

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Първо българско царство На: Фаим Молла

 2. Съдържание • Кан Аспарух Цар Борис 2 • Кан Тервел Цар Роман • Кан Крум Цар Гаврил • Кан Омуртаг Цар Иван Владислав • Кан Маламир • Кан Пресиян • Цар Симеон • Цар Петър 1 • Цар Самуил

 3. Кан Аспарух • КАН АСПАРУХ (681-700 г.) - Трети син на кан Кубрат - последен владетел на "Стара Велика България". Кан Аспарух побеждава императора на Византия Константин IV. В съюз със седемте славянски племена образува българската държава, призната от Византия през 681 г. Изгражда Плиска и Дръстър. Загива през 700 г. в битка с хазарите край Дунав.

 4. КАН ТЕРВЕЛ (700-721 г.) • КАН ТЕРВЕЛ (700-721 г.) - Син на Аспарух. Помага на византийския император Юстиниян II да си върне престола, срещу което получава областта Загоре и титлата кесар. Побеждава арабите край Константинопол през 717 г.

 5. КАН КРУМ (802-814 г.) - • КАН КРУМ (802-814 г.) - Побеждава император Никифор I Геник и с черепа му вдига наздравица за победата. Постига голямо териториално разширение на държавата. Създава здрава централна власт и силни закони против кражба, разбойничество, пиянство и др.

 6. КАН ОМУРТАГ (814-831 г.) • КАН ОМУРТАГ (814-831 г.) - Син на Крум. Живее в мир с Византия. Развива голяма строителна дейност. Преследва християните.

 7. КАН МАЛАМИР (831-836 г.) • КАН МАЛАМИР (831-836 г.) - Най-малък син на Омуртаг. Присъединява Филипопол (Пловдив). Предприема гонение срещу християните.

 8. КАН ПРЕСИЯН (836-852 г.) • КАН ПРЕСИЯН (836-852 г.) - Племенник на Маламир. Присъединява територии от Македония и Албания.

 9. ЦАР СИМЕОН (893-927 г.) • ЦАР СИМЕОН (893-927 г.) - Управлението му е "Златен век" за българската култура. Превръща България в християнско царство. Развива строителството. Удържа бляскава победа над Византия при Ахелой на 20.VIII.917 г. Умира от сърдечен удар на 27.V.927 г., подготвяйки превземането на Константинопол.

 10. ЦАР ПЕТЪР I (927-970 г.) • ЦАР ПЕТЪР I (927-970 г.) - Син на Симеон. Сключва 40-годишен мир с Византия, нарушен през 967 г. Поява и гонения на богомилите

 11. ЦАР САМУИЛ (991-1014 г.) • ЦАР САМУИЛ (991-1014 г.) - Най-малък син на комит Никола, водач на антивизантийското движение в Западна България. След смъртта на Роман се провъзгласява за цар. През 1014 г. губи битката при Ключ. 14000 български войници са пленени и ослепени, като на всеки 100 е оставен по един човек с едно око, за да ги води. При вида им Самуил умира от сърдечен удар на 6.IX.1014 г.

 12. ЦАР БОРИС II (970-971г.) • ЦАР БОРИС II (970-971г.) - Син на цар Петър. От 968 до 970 г. е заложник в Константинопол, а през 971-977 г. е пленник. Бяга с брат си в свободните български земи. Убит по погрешка на границата от български войници.ЦАР РОМАН (977-991 г.) - Втори син на цар Петър. Практически не управлява. Умира в затвора през 997 г.

 13. ЦАР РОМАН (977-991 г.) - • ЦАР РОМАН (977-991 г.) - Втори син на цар Петър. Практически не управлява. Умира в затвора през 997 г.

 14. ЦАР ГАВРИЛ-1014-1015г. • 1014-1015 г.) - Първороден син на Самуил. Разбива войската на византийския дук Теофилакт Вотаниат. Убит от братовчед си Иван Владислав, чийто живот спасява през 986 г., когато Самуил наказва със смърт семейството на брат си Арон за държавна измяна

 15. ЦАР ИВАН ВЛАДИСЛАВ (1015-1018 г.) • Син на Арон. Води безуспешни мирни преговори с Византия.Загива при обсадата на Драч, Албания. Синовете му продължават съпротивата срещу Византия, но губят войната. България влиза в границите на Византия и престава да съществува като отделна държава.

 16. Въпроси • 1.Третия син Кан Кубрат последния владетел на Стара велика България е........................ а) Кан Аспарух б) Юстиян 2 в) Кан Маламир. 2…..............е син на Аспарух помага на византийския император Юстиниян 2 да се върне на престола. а)Кан Аспарух б) Кан Тервел в) Цар Симеон 3.Кан …………. племенник на Маламир присъединява територий Македония в Албания. а) Кан Тервел б)Кан Пресиян в) Кан Аспарух

 17. 4. Кой Кан ………………. .обединява българските племена. а)Кан Кубрат б) Кан Тервел в) Кан Аспарух 5. Кога се задълбочава политическата криза и при кого. …………………………………………………….. а) След смъртта на Петър1 през 969г. б) След смъртта на Цар Симеон . в) След смъртта на Кан Аспарух.