slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp! - PowerPoint PPT Presentation


 • 499 Views
 • Uploaded on

Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!. Kiểm tra bài cũ:. Câu1: Viết cú pháp của các hàm sau? Hàm tính tổng: Hàm tính trung bình cộng: Hàm tính giá trị lớn nhất: Hàm tính giá trị nhỏ nhất :. =SUM(a,b,c...). =AVERAGE(a,b,c...). =MAX(a,b,c...). =MIN(a,b,c...).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp!' - alice-rivas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Chào mừng quý thầy cô

về dự giờ thăm lớp!

ki m tra b i c
Kiểm tra bài cũ:

Câu1:

Viết cú pháp của các hàm sau?

Hàm tính tổng:

Hàm tính trung bình cộng:

Hàm tính giá trị lớn nhất:

Hàm tính giá trị nhỏ nhất:

=SUM(a,b,c...)

=AVERAGE(a,b,c...)

=MAX(a,b,c...)

=MIN(a,b,c...)

slide3

Câu2: Cho bảng điểm sau:

Hình thức không đẹp. Dữ liệu trong các ô thừa ra hoặc thiếu.

Hình thức trình bày của bảng tính trên như thế nào?

Mở bảng tính

ti t 21
Tiết: 21

Bài 5:

THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

(Tiết 1)

n i dung b i h c
NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.

2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng.

3. Sao chép và di chuyển dữ liệu.

4. Sao chép công thức.

slide6
Khi em mở một trang tính mới, trang tính trống xuất hiện với các cột có độ rộng và các hàng có độ cao như thế nào?

Các hàng có độ cao bằng nhau

Các cột có độ rộng bằng nhau

slide7

1

3

2

4

5

6

Nếu mình nhập nội dung cho ô B1

thì nội dung của ô A1

có bị che mất không???

Những chỗ có kí hiệu màu đỏ có điểm nào không hợp lí?

Vậy là nội dung ô B1 sẽ che lấp phần văn bản quá dài của ô A1.

Dữ liệu số quá dài sẽ xuất hiện các kí hiệu #

Dãy kí tự quá dài được hiển thị ở các ô bên phải

Cột quá rộng

Năm học 2010-2011

Hàng quá cao

Hàng quá thấp

Cột quá hẹp

slide8

Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:

 • * Các bước để điều chỉnh
 • độ cao của hàng:
 • - B1: Đưa con trỏ chuột vào
 • biên dưới của tên hàng cần
 • mở rộng.
 • - B2: Kéo thả xuống dưới(mởrộng), lên trên ( thu hẹp).

Tuơng tự làm thế nào để thay đổi độ cao hàng ?

 • * Các bước để điều chỉnh độ rộng cột:
 • B1: Đưa con trỏ chuột vào biên phải của tên cột cần mở rộng.
 • B2: Kéo thả sang phải (mở rộng), sang trái (thu hẹp).

Mở bảng tính

slide9

Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:

Có cách nào nhanh hơn để điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng không???

Lưu ý:

SGK

Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó.

Mở bảng tính

slide10

Em hãy quan sát bảng sau và cho biết thiếu cột điểm gì, thừa dòngmônnào?

Bây giờ làm thế nào??? Mình phải lập lại trang tính sao?

À,chèn thêm cột, xóa bớt hàng

-Thiếu cột điểm miệng

-Thừa dòng môn Văn

slide11

Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:

2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:

Một cột trống sẽ được chèn vào bên trái cột được chọn (h. 40). Tên cột cũng đã thay đổi.

a) Chèn thêm cột hoặc hàng:

* Các bước để chèn cột:

- B1: Nháy chuột chọn một cột.

- B2: Mở bảng chọn INSERT \ COLUMNS.

Đọc thông tin SGK và cho biết có bao nhiêu bước chèn thêm cột? Đó là những bước nào?

Hình 40

Mở bảng tính

slide12

Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:

2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:

a) Chèn thêm cột hoặc hàng:

* Các bước để chèn hàng:

- B1: Nháy chọn một hàng.

- B2: Mở bảng chọn INSERT\ ROWS.

Tương tự em cho biết có bao nhiêu bước chèn thêm hàng? Đó là những bước nào?

Một hàng trống sẽ được chèn thêm vào

bên trên hàng được chọn.

Tên các hàng ở phía dưới đã thay đổi.

Mở bảng tính

slide13

Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:

2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:

a) Chèn thêm cột hoặc hàng:

Nếu muốn chèn 3 hàng hoặc 3 cột cùng một lúc thì ta làm thế nào??

Lưu ý:

SGK

Nếu chọn trước nhiều cột hay nhiều hàng, số cột hoặc số hàng mới được chèn thêm đúng bằng số cột hoặc hàng em đã chọn.

Mở bảng tính

slide14

Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:

2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:

b) Xoá cột hoặchàng:

* Các bước để xóa cột (hàng):

 • - B1: Nháy chuột chọn cột (hàng) cần xóa.
  • - B2: Chọn EDIT \ DELETE.

Để xóa dữ liệu, em sử dụng phím nào trên bàn phím gì?

DELETE

Khi xoá cột hay hàng, các cột bên phải được đẩy sang trái, các hàng phía dưới được đẩy lên trên.

Mở bảng tính

slide15

Cách khác :

- B1: Nháy chọn hàng, cột cần chèn (xóa).

- B2: Nháy chuột phải và chọn INSERT (DELETE).

Có cách nào khác để chèn thêm, xóa cột hoặc hàng không?

chèn

xóa

B1:Nháy chọn hàng, cột cần chèn (xóa)

B2:Nháy chuột phải và chọn INSERT (DELETE)

Mở bảng tính

slide16

Củng cố

Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:

 • * Các bước để điều chỉnh độ rộng cột:

* Các bước chèn thêm cột (hàng):

 • B1: Nháy chuột chọn cột (hàng) cần xóa.
 • - B2: Chọn EDIT \ DELETE.
 • B1: Đưa con trỏ chuột vào biên phải của tên cột cần mở rộng.
 • B2: Kéo thả sang phải (mở rộng), sang trái (thu hẹp).
 • * Các bước để điều chỉnh
 • độ cao của hàng:
 • - B1: Đưa con trỏ chuột vào
 • biên dưới của tên hàng cần
 • mở rộng.
 • - B2: Kéo thả xuống dưới(mởrộng), lên trên ( thu hẹp).

* Các bước xóa cột (hàng)

 • B1: Nháy chuột chọn cột (hàng) cần xóa.
 • - B2: Chọn EDIT \ DELETE.
slide17

HOẠT ĐỘNG NHÓM

a

Chèn cột

a.

Chọn cột, Edit, delete

b

Xóa cột

b.

Chọn cột, Delete

c

Xóa dữ liệu trong cột

c.

Chọn cột,Insert, column

d

e

Chèn hàng

Xóa hàng

d.

Chọn hàng, Insert, rows

e.

Chọn hàng,Edit, detete

Câu 1: Ghép thao tác chọn các từ cột A tương ứng với cột B

Cột A

Cột B

h ng d n v nh
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

- Nắm vững và thực hành các thao tác vừa học:

+ Thay đổi độ rộng (cao) của cột (hàng).

+ Chèn, xóa cột (hàng).

- Đọc trước mục 3, 4 - SGK.

slide19

TIẾT HỌC KẾT THÚC

Xin trân thành cảm ơn!