Mevs msell kten arindirma
Download
1 / 30

MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 371 Views
 • Uploaded on

MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRMA. Toplamsal ayrıştırma ile arındırma. Çarpımsal ayrıştırma ile arındırma. 1. Mevsimsellikten arındırma gerekçeleri. zamanın farklı noktalarındaki değerlerin güvenli karşılaştırılabilmesi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRMA' - alice-cortez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mevs msell kten arindirma
MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRMA

 • Toplamsal ayrıştırma ile arındırma

Çarpımsal ayrıştırma ile arındırma

1


Mevsimsellikten ar nd rma gerek eleri
Mevsimsellikten arındırma gerekçeleri

 • zamanın farklı noktalarındaki değerlerin güvenli karşılaştırılabilmesi

 • Mevsimselliğin karışık etmenleri verilerden atıldığında, ekonomi ve iş piyasası arasındaki ilişkinin daha kolay anlaşılır hale gelmesi.

 • Bir zaman serisinin gelecek değerlerinin kısa dönemli öngörüsünün elde edilmesinde faydalı bir unsur olması


Devr ve d zens z hareketler
DEVRİ VE DÜZENSİZ HAREKETLER

 • Konjonktürler (Devri) uzun dönemlidir ve çoğu kez makro ekonomik göstergelerde dengesiz dalgalanmalardan meydana gelir.
T1=253.742 + 1.284 =255.026


Mevsimsel de erler
Mevsimsel değerler Y değeri veri iken

 • İlk çeyrek = 0.77960 %78.0

 • İkinci çeyrek =1.01611 %101.6

 • Üçüncü çeyrek = 1.11692 %111.7

 • Dördüncü çeyrek =1.08737 %108.7


 • Konjonktür-düzensiz hareketlerMevsimsel zaman serisi le ng r yapmak
Mevsimsel Zaman Serisi İle Öngörü Yapmak Y değeri veri iken

 • Serileri bileşenlerine ayırmak yerine, bileşenler gelecek dönem değerlerini öngörümlemek için yeniden birleştirilir.


1997 y l n n d rt eyre i i in g r mleme
1997 yılının dört çeyreği için Y değeri veri ikenÖgörümleme

 • Trend: çeyrek dönemlik trend denklemi T=253,742+1,284t

  t=n=28

  1997 yılının ilk çeyreği için

  t=28+1=29

  Bu durumda

  T29= 253,742+1,284(29)= 290,978

  olacaktır.


2- Y değeri veri ikenMevsimsellik: Birinci çeyrek için mevsimsel indeks 0,7796 olarak hesaplanmıştı.

3- Gelecek dönem için dönemsel eğilimin projeksiyonu belirsizlik içerdiğinde genelde katsayı 1.0 alınır.

4. Düzensiz hareketler : Düzensiz dalgalanmalar diğer bileşenler tarafından açıklanamayan rassal değişimleri temsil ettiğinde buradaki katsayıda 1.0 alınacaktır.

Bu durumda

Y29= T29 x S29 x C29 x I29 =(290,978)*(0,7796)*(1,0)*(1,0)=226,846Census ii dekompoz syon y ntem
CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ Y değeri veri iken

 • Bu yöntem, bileşenler başarılı bir şekilde izole edilinceye kadar devam eder.

 • Adımların çoğu veriye ağırlıklandırılmış hareketli ortalamanın uygulanmasını gerektirir.


Census ii dekompoz syon y ntem1
Y değeri veri ikenCENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ…

 • Çarpımsal ayrıştırma yöntemini kullanılır.

 • Ve bu yöntem üç bileşen olduğunu varsayar. Bunlar;

  Trend-konjonktür, mevsimsel ve düzensiz


Census ii dekompoz syon y ntem2
…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Y değeri veri iken

 • Adım 1: Trend-konjonktürün yaklaşık bir tahminini elde etmek için orijinal veriye s periyot hareketli ortalama uygulanır.

 • Adım 2: Orjinal veriye hareketli ortalama uygulanır.


Census ii dekompoz syon y ntem3
…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Y değeri veri iken

Adım3 düzensiz bileşenlerin büyük değeri uç değerleri gösterir. Bu uç değerler belirlenir ve Adım 2’deki değerler buna göre uyarlanır. Sonra veriler yeniden düzenlenir.

 • Serilerin başlangıç ve sonundaki eksik değerler bu adımdaki tahminiyle yer değiştirir.


Census ii dekompoz syon y ntem4
…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Y değeri veri iken

 • Adım 4 Modifiye edilen verilerden elde edilen oranlar, düzensiz varyasyonu yok etmek için hareketli ortalama kullanılarak yumuşatılır.

  Bu da mevsimsel bileşenin ilk tahminini verir.


Census ii dekompoz syon y ntem5
…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Y değeri veri iken

Adım 5 :

 • Mevsimsel veri, Adım 4’teki ilk mevsimsel bileşene bölünür.

 • Mevsimsel olarak ayarlanmış seri trend-konjonktür ve düzensiz bileşenleri içerir. Yani,


Census ii dekompoz syon y ntem6
…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Y değeri veri iken

Adım 6:

 • Trend- konjonktür, mevsimsel seriye ağırlıklandırılmış hareketli ortalama uygulanarak tahmin edilir.

 • Bu hareketli ortalama, düzensiz varyasyonu yok eder ve verilerdeki ilk trend-konjontürü gösteren düz bir eğri verir.


Census ii dekompoz syon y ntem7
…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Y değeri veri iken

Adım 7:

 • Adım 6 dan sonra adım 2 tekrar uygulanır.

  Yani,


Census ii dekompoz syon y ntem8
…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Y değeri veri iken

Adım 8:

 • Adım 7 de hesap edilen yeni oranlar kullanılarak Adım 3 tekrar edilir.

  Adım 9:

 • Mevsimsel bileşenin yeni tahmini elde etmek için Adım 4 tekrar edilir.


Adım 10 Y değeri veri iken:

 • Adım 9’daki mevsimsel bileşenle Adım 5 tekrar edilir.

  Adım 11:

 • Tahmini düzensiz bileşeni elde etmek için Adım 6 da elde edilen trend-konjonktür Adım 10 daki mevsimsel olarak ayarlanmış veriye bölünür.


Census ii dekompoz syon y ntem9
…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Y değeri veri iken

Adım 12:

 • Düzensiz bileşenin uç değerleri, Adım 3 ile yer değiştirilir.

 • Değiştirilen verinin serisi, trend-konjonktür, mevsimsel bileşen ve ayarlanmış düzensiz bileşen birlikte çarpılarak elde edilir.

 • Bu veriler uç değerler dışındaki veriyi tekrar üretebilir.


F yat endeksler
FİYAT ENDEKSLERİ Y değeri veri iken

 • Fiyat endeksleri, fiyatlardaki ortalama değişikliği ölçmeye ve böylelikle (fiyatlar yükseldiğinde) paranın gücündeki değişimi (düşüşü) göstermeye yaramaktadır.

 • Satın alma gücü;

  1$’ın bugünkü

  Satın alma gücü


F yat endeksler1
…FİYAT ENDEKSLERİ… Y değeri veri iken

 • Kasım 1999 da tüfe (100 olarak 1995 ile)

  150 ye ulaşırsa, kasım 1999 tüketici dolarının cari satın alma gücü;

  1$’ın bugünkü

  Satın alma gücü


 • Deflete edilmiş dolar değeri: Y değeri veri iken

  (Dolar değeri) x (1 $’ın satın alma gücü)

 • Yeni araba fiyat indeksi(1994 temel) 135’ten 155’e çıkarken, araba satışlarının 1998’de 300,000$’dan 1999’da 350,000$’a yükseldiği varsayılsın.