html5-img
1 / 12

מבצע לחברי איגוד המוסכים!!! התקנת מערכות אנרגיה סולארית על גגות המוסך

מבצע לחברי איגוד המוסכים!!! התקנת מערכות אנרגיה סולארית על גגות המוסך. טכנולוגיה פוטו וולטאית -מאפיינים עיקריים. מתקן פוטו-וולטאי הוא מתקן המייצר אנרגיה חשמלית מקרינה ישירה של אור השמש, באמצעות המרת אור השמש ישירות למתח חשמלי.

alia
Download Presentation

מבצע לחברי איגוד המוסכים!!! התקנת מערכות אנרגיה סולארית על גגות המוסך

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. מבצע לחברי איגוד המוסכים!!!התקנת מערכות אנרגיה סולארית על גגות המוסך

 2. טכנולוגיה פוטו וולטאית -מאפיינים עיקריים • מתקן פוטו-וולטאי הוא מתקן המייצר אנרגיה חשמלית מקרינה ישירה של אור השמש, באמצעות המרת אור השמש ישירות למתח חשמלי. • תהליך חשמלי בלבד – מתקנים פוטו וולטאים ( (PVמבוססים על קולטים הבנויים מתאים, המכילים מוליכים למחצה, שמשחררים אלקטרונים בזמן חשיפה לקרני השמש.  אלקטרונים אלה הם הבסיס לזרם חשמלי. • מתקן מחובר בקצהו לממיר, המייצב את הזרם וממיר אותו למתח זהה לזה שברשת החשמל. • ייצור אנרגיה ביחס ישיר לגודל השטח • טכנולוגיה מוכחת כבר 30 שנה • מקור אנרגיה ירוק לא מזהם

 3. רכיבי המערכת העיקריים: • פנאלים PV • ממירימתח • קונסטרוקציה

 4. התקנה על גגות מבנים:

 5. חניות סולאריות:

 6. תקנות עידוד ייצור חשמל נקי- רגולציה • תוקף התקנה: ייצור חשמל סולארי נכנס לתוקף החל מ-1 יולי 2008 • מכסה ראשונה של 35MW , בתעריף גבוה במיוחד – נוצלה במלואה • החל מ 1.9.10: הסדרה חדשה והקצאה לכמות של 120MW בתעריף זיכוי של 1.51 ש"ח לקוט"ש - אושרה ביום 27.7.10 • הגדרה למתקנים עסקיים בתקנה – עד לגודל של 50kw • התחייבות חברת חשמל לחוזה רכישת כל כמות החשמל המיוצרת לטווח של 20 שנה בתעריף צמוד מדד שנתי • יעד מדינת ישראל לאנרגיה חלופית – 10%מסך ייצור החשמל • הסקטור החקלאי והמוניציפאלי מובילים בכמות ההתקנות . • יותר משני שליש המכסה כבר חולקה !

 7. יתרונות עיקריים להתקנת מערכת במוסך : • יישום על גג מבנה קיים ,חיבור חשמל קיים וגדול מספיק ( לפחות 3X80אמפ' ). המבנה מבוטח וממוגן . • התקנה מהירה. • אחזקה פשוטה וזולה. • אורך חיים ארוך – אחריות יצרן ל 20 שנים. • הכנסה יציבה וארוכת טווח. • מודל עסקי יציב - ללא סיכונים ותשואה גבוהה.

 8. עקרונות הפעולה: מערכות קטנות עד 50kw • 2 מוני חשמל נפרדים - תשלום עבור חשמל נצרך לפי תעריף צריכה רגיל , תקבול עבור חשמל מיוצר לפי תעריף גבוה. • מערכת ללא מצברים – החשמל המיוצר מוזרם לרשת החשמל ! • הפיכת הגג למקור הכנסה – שטח נדרש של כ- 600 מ"ר גג "נקי" למערכת אחת של 50 קילוואט. • מתקן אחד לכל חיבור חשמל אחד. • התקנה על גגות שטוחים או משופעים, הפונים דרומה . • משקל הקולטים נמוך ,אין פגיעה בגג ובאיטום . • התעריפים צמודים למדד ומעודכנים אחת לשנה.

 9. המודל העיסקי: • השקעה כוללת להקמת מערכת של 50kw כ- 650,000 ₪. • ייצור שנתי של כ- 85,000 קוט"ש (על גג אופטימלי של 600 מ"ר) מודל רכישה: • אפשרות לקבלת מימון מלא מבנקים מלווים של 80%לפרוייקט . • תזרים חיובי מיום ראשון לפעילות ! • רווח שנתי ממוצע : כ- ,00050 ש"ח (מיליון ש"ח למערכת ל-20 שנה). מודל השכרה: • הכנסות שנתיות של כ- 26,000-24,000 ש"ח למערכת .

 10. שלבים בהקמת המערכת: • סקר ראשוני: בדיקת התאמת המבנים להתקנת המערכת הסולארית (מידות הגג, גורמים העשויים ליצור הצללות והפרעות , חיבורי חשמל, גודל אופטימלי וכו'..) • רישוי והגשת בקשות להיתרים מהרשות המקומית – בנוהל מצומצם. • פתיחת תיק ,וקבלת אישור חברת החשמל להתקנת המערכת . • הכנת תכנון ראשוני + הנחיות טכניות לקבלן. • תכנון הנדסי מפורט למערכת ,רכיבים, ממירי מתח. • הקמה והתקנת המערכת- ע"י קבלן . • חיבור וביקורת חברת חשמל.

 11. נקודות לסיכום: • מערכת סולארית הינו נכס מניב המאפשר הכנסה קבועה בסיכון נמוך ובתשואה גבוהה. • שילוב של אחריות סביבתית, תשואה כלכלית ותדמית "ירוקה" למוסך • ניהול הפרויקט ע"י חברת הנדסה ובפיקוח החברה הכלכלית: • ריכוז כל תהליך הרישוי בחברת ניהול הנדסית מובילה . • קיצור הזמן הנדרש לרישוי –בכדי להספיק להיכלל במכסה !!. • בחירת קבלני ביצוע מקצועיים ובעלי ניסיון תוך ניצול יתרון הגודל . • אפשרות לרכישה מרוכזת של רכיבים –להפחתת עלויות ההקמה ברמת המוסך הבודד.

 12. לפרטים נוספים ולזימון נציגי החברה ללא כל התחייבות, פנו עוד היום ל: מר ערן הוסמן מנהל המיזם עבור חברי איגוד המוסכים בישראל טלפון: 054-4398857 או במיל: eran.solar@gmail.com נצלו את חלון ההזדמנות הקצר שנוצר עבורכם והרוויחו.

More Related