korleis skal vi f ikt inn i klasserommet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Korleis skal vi få IKT inn i klasserommet? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Korleis skal vi få IKT inn i klasserommet?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Korleis skal vi få IKT inn i klasserommet? - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Korleis skal vi få IKT inn i klasserommet?. Norsk N ettskole. Kvi for skal vi få IKT inn i klasserommet?. Læreplanen seier det (IKT i alle fag) Program for digital kompetanse” Dei fe m basiskompetansane. Lesing Skriving Munnleg Rekning IKT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Korleis skal vi få IKT inn i klasserommet?' - alfonso-pearson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kvi for skal vi f ikt inn i klasserommet
Kvifor skal vifå IKT inn i klasserommet?
 • Læreplanen seier det (IKT i alle fag)
 • Program for digital kompetanse”
 • Dei fem basiskompetansane

Lesing

Skriving

Munnleg

Rekning

IKT

 • Tilpassa og individuelt tilrettelagt undervisning
  • Skulen endrar seg
  • Elevane endrar seg
 • Meir effektivt arbeid
steen larsen
Steen Larsen:
 • Grunden til at vi ikke kan få den ny teknologi ind i skolen er, at vi endnu ikke har udviklet skolens pædagogik og arbejdsformer tilstrækkeligt. Så længe klasseundervisningen er dominerende, vil den ny teknologi ikke kunne indføres i skolen, som det vigtige og effektive redskab den er
lms l ringsplattform
Publisering / informasjon

Samarbeid

Kontaktbok

Fillagring

Vekeplanar

Prosessorientert skriving

Skriveverkstad

Avis

Elevinnleveringar

LMS - Læringsplattform
pedit id
PedIT - idé
 • Open og synleg – skulen si heimeside
 • enkelt og oversiktleg
  • for 1. klassing og høgskulestudent
 • vi lærer best i samarbeid
  • synlege medelevar
  • gode samarbeidsverktøy
 • greitt for læraren
fug g ode he imesider
de er lett tilgjengelige

det er lett å finne frem på sidene

lay-outen er enkel og ryddig

de har utviklingsmuligheter

de oppdateres minst en gang i uken

alle parter i skolen har et eierforhold tilsidene

alle parter kan publisere

FAU, samarbeidsutvalget (SU) og elevrådet har egne sider

hver klasse har egne sider

elevene og elevaktivitetene er synlige

det finnes generell informasjon om skolen

de har bakgrunnsstoff om skolen, skolens mål og visjoner

det er mange nyttige lenker for elever, foreldre og lærere

skjemaer (søke om fri o.l.) ligger som nedlastbare filer

de har skolens reglement

de har årshjul

de har skoleruta

de har kontaktinformasjon (tlf., e-post) til skolens ansatte, foreldrekontakter, FAU og SU

FUG -Gode heimesider:
arbeidsplan
Arbeidsplan
 • Arbeidsplan som artikkel
 • Arbeidsplan som opplasta dok
 • Arbeidsplan med vurdering
personleg side
Personleg side

Eleven si side med opplysningar og presentasjon

Skule/heim-samarbeid

 • Meldingar
  • Artiklar
  • Innlevering
  • Mapper
  • Blogg
  • Kontaktbok
skule heim pfdk
Skule/Heim PfDK

IKT-baserte kommunikasjonsløsninger kan forenkle informasjonsformidling og kommunikasjon mellom hjem-skole, og gir nye muligheter for informasjonsutveksling og dialog.

Resultater fra forsøk viser også at bruk av læringsadministrative systemer  kan gi positive effekter ved å gi foreldre/foresatte mulighet til å få innblikk i skolens og elevenes arbeid på en enkel og effektiv måte

skule heim
Skule/heim
 • fellesinformasjon
 • rådsorgana på nett?
 • foreldredeltaking
  • kvaliteten på samarbeidet kan betrast.
 • innsyn hos eigne elevar
pedit for skule heim
FAU-nivå

Informasjon

Diskusjon

Ressursar

Klassenivå

Elevnivå

Innsyn

Kontaktbok

Medverknad

Samarbeid

PedIT for Skule/heim
kurs 505
Publisering på Internett - naturleg del av metodikken

Klasseavis og skuleavis

Samarbeid og samarbeidslæring

Vurdering og rettleiing, e-post, filutveksling og mappevurdering

Elektronisk arbeidsbok

Arbeidsplanen på nett

Organisering av arbeidet - fleksibilitet i nettstøtta læring

Skole-heimsamarbied - elektronisk kontaktbok

PedIT - verktøy for nettbasert læring - grunnopplæring

Kurs 505
arbeidsm ten
Arbeidsmåten

Kvar måndag i kursperioden blir det lagt ut ein ny leksjon på Internett. Deltakarane loggar seg på med eget passord, og får tilgang til leksjonar, oppgåver, tilleggsressursar osv.

Deltakaren vil få ei grunnleggande opplæring i nødvendige verkty, og deretter arbeide med nettbasert læring i eigen klasse.

Kurset blir avslutta med ei praksisoppgåve der ein prøver ut noko av kursstoffet i eiga undervisning eller i tilknytting til eigen praksis.  

omfang
Omfang

Gjennom tilvalg og bortvalg av stoff, kan deltakaren bruke frå 25 til 50  timer.

Eit vanleg kursløp krev 25 leksjonstimar, pluss  5 til 10 timar utprøving og oppgåveløysing. 

pedit
PedIT

Læringsplattform for grunnskulen

 • Norsk Nettskole
  • Ståle Ytrestøl