به نام خدا
Download
1 / 34

به نام خدا انبار داده ها - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

به نام خدا انبار داده ها. زير نظر : دکتر رهگذر توسط :مصطفي چهرقاني. انبار داده ها. نياز به انبار داده ها : شکاف بين اطلاعات وجود ابزارهاي عملياتي ولي عدم وجود ابزارهاي پردازشي ويژگيهاي انبار داده : موضوع گرا یکپارچه متغیر بازمان غیر فرار. معماریهای انبار داده. معماری دولایه

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'به نام خدا انبار داده ها' - alfonso-mccarthy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

به نام خداانبار داده ها

زير نظر : دکتر رهگذر

توسط :مصطفي چهرقاني


انبار داده ها

نياز به انبار داده ها :

شکاف بين اطلاعات

وجود ابزارهاي عملياتي ولي عدم وجود ابزارهاي پردازشي

ويژگيهاي انبار داده :

موضوع گرا

یکپارچه

متغیر بازمان

غیر فرار


معماریهای انبار داده

معماری دولایه

معماری دولين

معماری سه لایه


معماری دولایه

 • مراحل :

  • داده ها از فايلها و بانکها گرفته مي شوند

  • داده های منابع مختلف قبل از لود شودن یکپارچه می شوند

  • انبار داده براي پشتيباني از تصميم گيري

  • داده کاوي و OLAP

 • مشکل : عدم پشتيباني از توزيعمعماری دولين

 • سيستمهاي عملياتي و داده ها

 • enterprise data warehouse

 • Data martهامعماری سه لایه

 • داده هاي عملياتي (Operational)

 • داده های مورد توافق (Reconciled )

  • جزئی نشده

  • تاریخی

  • نرمال نشده

  • جامع

  • باکیفیت

 • داده های مشتق شده ( Derived data )

 • Operation meta data

 • meta dataEDW

 • Data mart mata data • فرآیند تطبیق

  • تبدیل داده های عملیاتی به داده های مورد توافق

  • مراحل :

   • capture (گرفتن )

    • استخراج داده ها از فایلها و بانکهای مبدا

    • استفاده از فایل کارنامه بانک

   • scrub (پاک سازی) (cleansing)

    • افزایش کیفیت داده های مبدأ

    • استفاده از تطبیق الگو


  ادامه فرآیند تطبیق

  • Transform (تغییر شکل)

   • تبدیل فرمت داده های عملیاتی به فرمت EDW (بعد از اعمال capture )

   • هدف scrub کردن تصحیح خطاها در مقادیر داده هاست در حالیکه هدف از Transformation تبدیل داده ها به فرمت EDW است

 • lode and index (بارگذاری و ایندکس)

  • بار کردن داده های انتخاب شده در EDW و ایجاد ایندکسهای مورد نیاز

  • استفاده از ايندکس bitmap


 • Transformation
  انواع توابع Transformation

  • توابع در سطح رکورد

   • selection و join و aggregation و normalization

 • توابع در سطح فیلد

  • تک فیلدی

  • چند فیلدی


 • ابزارهای تولید داده های مورد توافق

  • انواع :

   • ابزارهایی که کیفیت داده ها را کنترل می کنند

    • Analyze

     • کیفیت داده ها را می سنجد و توصیه هایی برای پاک سازی و سازماندهی داده ها قبل از استخراج و تبدیل می دهد

    • WizRules

     • جستجوي همه رکوردها و استخراج قوانين

     • مشخص کردن رکوردهايي که قوانين را ارضا ميکنند

   • ابزارهایی که عمل تبدیل داده را انجام می دهند

   • ابزارهایی که عمل پاکسازی داده را انجام می دهند


  ابزارهای تبدیل داده توافق

  • کارهاي اصلي :

   • استخراج

   • تبدیل

   • بارگذاری و ایندکس

  • آنها بعنوان ورودی یک شما یا یک فایل توصیف گر از فایلهای مبداء و مقصد ونیز قوانین تبدیل را دریافت می کنند

  • قوانین تبدیل معمولاً به صورت فرمول ، الگوریتم و یا جداول Lock up هستند

  • این ابزارها کد لازم برای اجرای عمل تبدیل را تولید می کنند


  ابزارهای پاک سازی داده ها توافق

  • کارهاي اصلي :

   • تحلیل کیفیت داده ها

   • پاک سازی داده ها

   • کشف قوانین و ارتباطات بین پدیده ها

  • از جمله اين ابزارها :

   • Integrity


  لايه مشتق شده توافق

  • اهداف و فواید data mart :

   • فراهم ساختن استفاده آسان برای برنامه های تصمیم گیری

   • فراهم سازی زمان پاسخ کم برای پرس و جو های کاربران

   • د سته بندی داده ها به گروه های خاص

   • پشتیبانی از پرس و جو های تصادفی و برنامه های data mining

 • مشخصات data mart

  • هم داده های جرئی شده و هم داده های خلاصه شده باید موجود باشند

  • داده ها روی سرورهای مختلف پخش شوند

  • جدول داده ترجیحاً به صورت شمای ستاره ای باشد


 • Data warehouse data mart
  ابزار هاي پرس و جو و تحلیل داده های ذخیره شده در data warehouse و data mart

  • ابزارهای گزارش گیری و پرس و جوهای تجاری

  • ابزارهای OLAP

  • ابزارهای Data mining

  • ابزارهای Data visualization


  Data mining
  ابزارهای های ذخیره شده در Data mining

  • OLAP

   • هزینه در مان برای افراد مجرد بیشتر است یا متأ هل ؟ و ....

 • Data mining

  • دنبال الگوها یا مجموعه ای از حقایق

 • اهداف Data mining

  • Explanatory

   • توضیح علت شرایط و پیشامد ها

 • Confirmatory

  • تأ یید یا رد نظریه

 • Exploratory

  • تحلیل داده ها برای ارتباطات پیش بینی نشده


 • IQL های ذخیره شده در

  • زبان تابعي و داراي نوع

   • پشتيباني از زوج مرتب{x,y,z}

   • پشتيباني از ليست [x,y,z]

 • توابع پيشوندي

  • (+), (-), (*), (/), (=), (!=), (<), (>), (<=), (>=), and, or, not, if

 • توابع ميانوندي

  • (--) , (++)

 • توابع جديد با استفاده از lambda abstractions

  • lambda {x,y,z} ((*) ((+) x y) z)


 • ادامه های ذخیره شده در IOL

  let v = q1 in q2

  let v = ((+) 200 500) in ((*) v v)

  union : R ++ S

  duplicate elimination: distinct (R)

  setUnion R S Ξdistinct (R ++ S)

  difference : R – S

  projection : [{x,z} | {x,y,z} <- R]


  ادامه های ذخیره شده در IOL

  • Cartesian product :

   • [{x1,y1,z1,x2,y2,z2,x3} | {x1,y1,z1} <- R; {x2,y2,z2} <- S; {x3} <- T]

  • Joins

   • [{x1,y1,z1,x2,y2,z2} | {x1,y1,z1} <- R; {x2,y2,z2} <- S; (=) y1 y2]

  • Grouping and Aggregation Operations

   • count R

   • sort R

   • distinct R


  ادامه های ذخیره شده در IOL

  • Grouping and Aggregation Operations

   • max [y | {x,y,z} <- R]

   • min [y | {x,y,z} <- R]

   • sum [z | {x,y,z} <- R]

   • avg [z | {x,y,z} <- R]

   • group [{x,{y,z}} | {x,y,z} <- R]

   • gc agFun xs

    • groups xs on their first component

    • apply agFun to the second component

   • map f xs

    • applies f to each member of xs


  Iql automed
  استفاده از های ذخیره شده در IQL در AutoMed

  • مثال : اعمال قيد کليد اصلي

   (=) (count (distinct [n | {s,n} <- <<Student,name>>])) (count <<Student>>)

  • Name : field

  • Student : table


  Transformation1
  مثالي از مسير های ذخیره شده در transformation


  Transformation2
  ادامه مثالي از مسير های ذخیره شده در transformation

  • TS1,S2 =

  • addNode (dept,{“Maths”,“CompSci”});

  • addNode (person, [x| x mathematician] ++ [x| x compScientist]);

  • addNode (avgDeptSalary, {avg [s| (m,s)«_, mathematician, salary»]} ++

  • {avg [s| (c,s)«_, compScientist, salary»]});

  • addEdge («_, dept, person», [( “Maths”, x)| x mathematician] ++

  • [(“CompSci”, x) | x compScientist]);

  • addEdge («_, person, salary», «_, mathematician,salary» ++ «_, compScientist, salary»);

  • addEdge («_, dept, avgDeptSalary», {( “Maths”, avg [s| (m,s)«_, mathematician, salary»]),


  Transformation3
  ادامه مثالي از مسير های ذخیره شده در transformation

  • (“CompSci”, avg [s| (c,s)«_, compScientist, salary»])});

  • delEdge («_, mathematician, salary», [(p, s)| (d, p) «_, dept, person»; (p’, s) «_, person, salary»;

   • d = “Maths”; p = p’]);

  • delEdge («_, compScientist, salary», [(p, s)| (d, p) «_, dept, person»; (p’, s)«_, person, salary»;

  • d = “CompSci”; p = p’});

  • delNode (mathematician, [p| (d, p) «_, dept, person»; d = “Maths”]);

  • delNode («compScientist», [p| (d, p) «_, dept, person»; d = “CompSci”]);


  Incremental view maintenance
  Incremental view maintenance های ذخیره شده در

  • Di : set of base relations

  • ΔDi : bags inserted into Di

  • ⌂Di : bags deleted from Di

  • V : materialized view

  • ΔV : bags inserted into V

  • ⌂V : bags deleted from V

  • Vnew = (V ++ ΔV) -- ⌂V

  • شرط Minimality :

  • ΔV C V

  • ΔV∩ ⌂V = Ø


  Incremental view maintenance1
  ادامه های ذخیره شده در Incremental view maintenance


  Incremental view maintenance2
  ادامه های ذخیره شده در Incremental view maintenance


  ليست مقاله ها : های ذخیره شده در

  • Research Issues in Data Warehousing

  • Modeling Multidimensional Databases

  • Improving Data Warehouse and Business Information Quality

  • Aspects of Data Modeling and Query Processing for Complex Multidimensional Data


  ليست مقاله ها : های ذخیره شده در

  • Data Warehouse Data Policy

  • Tracing Data Lineage Using Schema Transformation Pathways

  • Using AutoMed Metadata in Data Warehousing Environments

  • A System Prototype for Warehouse View Maintenance


  ليست مقاله ها : های ذخیره شده در

  • Incremental view maintenance and data lineage tracing in heterogeneous database environments

  • A Tutorial on the IQL Query Language

  • Practical Lineage Tracing in Data Warehouses

  • A Framework for supporting data integration using the materialized and virtual approaches


  ليست مقاله ها : های ذخیره شده در

  • A logical approach to multidimensional databases

  • Bitmap Index Design and Evaluation


  سوال ؟ های ذخیره شده در


  ad