slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tupakka ja ympäristö PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tupakka ja ympäristö

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7
alfonso-collins

Tupakka ja ympäristö - PowerPoint PPT Presentation

128 Views
Download Presentation
Tupakka ja ympäristö
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tupakka ja ympäristö

  2. Tupakka on globaali terveysongelma • Maailmassa on yli miljardi tupakoitsijaa. • Tupakka on yksi merkittävimmistä kuolinsyistä. • Joka seitsemäs sekunti maailmassa kuolee yksi ihminen tupakkaan. • Tupakkaan kuolee tunnissa 500 ihmistä • Vuorokauden aikana tupakkaan kuolee 12000 ihmistä • Tupakointi aiheuttaa yhteiskunnalle mittavia kustannuksia.

  3. Laki suojelee terveysvaaroilta • Tupakkalain tarkoituksena on suojella ihmisiä - erityisesti lapsia ja nuoria - tupakoinnin terveysvaaroilta. • Suomessa tupakan mainonta on kielletty. • Tupakointi on kielletty kaikissa julkisissa sisätiloissa: • Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sisätiloissa ja ulkoalueilla • Virastojen yms. julkisten laitosten sisätiloissa • Yleisissä kulkuneuvoissa • Työyhteisöjen sisätiloissa • Ravintoloissa

  4. Painopiste siirtyy kehitysmaihin • Tupakkaa viljellään ja valmistetaan kehitysmaissa, koska ilmasto-olosuhteet ovat suotuisat ja työvoima on halpaa. • Tupakan kulutuksen painopiste on siirtymässä kehitysmaihin. Tästä johtuen markkinointipanostuksia suunnataan erityisesti kehitysmaiden kasvaville markkinoille.

  5. Tupakointi tuhoaa ympäristöä • Lannoitteet ja hyönteismyrkyt myrkyttävät luontoa. • Tutkimuksissa käytetään koe-eläimiä. • Tupakan tumpeista syntyy 25 miljoonaa tonnia ongelmajätettä vuodessa.

  6. Tupakointi edistää ilmastonmuutosta • Tupakan kuivattamiseen ja aromatisointiin käytetään paljon polttopuuta, mikä tuhoaa sademetsiä. • Tupakan viljelyyn tarvitaan peltopinta-alaa. • Tupakkateollisuus kaataa yhden puun 300 savuketta kohden. • Trooppiset metsät sitovat ilmakehän hiilidioksidia, niiden vaikutus ilmastoon on merkittävä.

  7. Pohdittavaksi • Miten tupakkateollisuuden tulisi kantaa vastuunsa omasta toiminnastaan? • Pitäisikö tupakan myynti lopettaa?Tai tupakointi kieltää kokonaan? • Voisitko itse työskennellä tupakkateollisuudessa?