4 solit n
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

4. Solitón. Martin Plesch. Zadanie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alexis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4 solit n

4. Solitón

Martin Plesch


Zadanie
Zadanie

Množstvo podobných kyvadiel je pripevnené v rovnakých vzájomných vzdialenostiach na horizontálnu os, pričom susedné kyvadlá sú pružne spojené. Každé kyvadlo sa môže otáčať okolo osi, ale nemôže sa pohybovať v smere osi (pozrite obrázok). Vyšetrite šírenie výchylky v takomto systéme. Aká je rýchlosť solitónu, pri ktorom každé kyvadlo vykoná otočný pohyb o 360°?


Vlny a vlnenie
Vlny a vlnenie

 • Kameň hodený do vody

 • Kačka plávajúca vo vode

 • Kmitajúca struna na gitare


R chlos renia v n
Rýchlosť šírenia vĺn

 • Čo je to rýchlosť?

  • Skutočná rýchlosť

  • Virtuálna rýchlosť

 • Aké obmedzenia platia pre rýchlosť?

  • Pre ktorú rýchlosť vlastne platia?

 • Rýchlosť vĺn

  • Fázová rýchlosť – pohyb maxím, virtuálna rýchlosť

  • Grupová rýchlosť – pohyb čela vlny, skutočná


Kame hoden do vody
Kameň hodený do vody

 • Ako rýchlo sa pohybujú vlnové maximá, vlny, ako ich vnímame subjektívne?

  • Fázová rýchlosť

 • Ako rýchlo sa pohybuje čelo vlny? Ako rýchlo sa z pokojnej hladiny stáva rozčerená?

  • Grupová rýchlosť

 • Fyzikálne je zaujímavá len grupová rýchlosť, lebo ňou sa šíri informácia


Od oho z vis r chlos
Od čoho závisí rýchlosť?

 • Od mnohých vlastností systému

 • Zväčša treba vyriešiť pohybovú rovnicu systému a nájsť v nej vlny a ich parametre (frekvencia, vlnová dĺžka)

 • Základná definícia


Vlnov bal k
Vlnový balík

 • Informácia sa šíri nie samotnou vlnou, ale zmenou je správania sa

 • Ak vlna pôvodne nebola, informácia sa šíri ako zhluk prichádzajúcich vĺn – vlnový balík

 • Vo väčšine prostredí závisí rýchlosť šírenia vĺn od jej frekvencie

  • Vlnový balík sa po čase rozpadne

  • Výnimku tvorí napr. svetlo vo vákuu


Solit n
Solitón

 • Špecifický úkaz vedúci k tomu, že vlnový balík sa nerozpadá

  • Spôsobený veľkými výchylkami vo vhodnom prostredí

  • Riešenie prostredia pre malé výchylky predpovedá rozpad balíka, ale korekcie z nelineárneho javy pôsobia proti rozpadu

 • Solitóny boli pozorované na riekach ako vlnové balíky postupujúce po rieke bez strát


Syst m zo zadania
Systém zo zadania

 • Je to diskrétny systém

  • Je tam konečne veľa závaží, ktoré sú od seba vzdialené o definovanú vzdialenosť

 • Striktne vzaté tam vlny nevznikajú

 • Ak sa pozrieme na systém z diaľky, môžeme si tam vlny „predstaviť“


O je na ou lohou
Čo je našou úlohou

 • Pochopiť, ako systém funguje

 • Nájsť (namerať, spočítať, nasimulovať) rýchlosť šírenia malých výchyliek

 • Porovnať ju s rýchlosťou šírenia veľkých výchyliek

 • Identifikovať (experimentom, teoreticky) solitón


Parametre syst mu pokus 1
Parametre systému – pokus 1

 • Hmotnosť závažia m

 • Polomer otáčania r

 • Minimálna vzdialenosť dvoch závaží l

 • Tuhosť pružiny k

 • Výchylka i-teho závažia


Sila p sobiaca na ka d z va ie
Sila pôsobiaca na každé závažie

 • Zaujíma nás len priemet v smere otáčania

 • Gravitačná sila

 • Sila pôsobiaca od závaží i-1 a i-1

  • pre malé rozdiely výchyliek


Hotovo
Hotovo?

 • Rovnice máme, stačí namerať konštanty a naprogramovať vhodnú simuláciu

 • Ale...

  Vznikne naozaj solitón?


Poh ad zdia ky
Pohľad zdiaľky

 • Nech je l maličké

 • Potom výchylka nebude indexovaná číslami i ale polohou na osi x

 • Potom

 • Hustota závaží


Porovnanie s l
Porovnanie síl

 • Gravitačná je stále úmerná výchylke

 • Sila od pružiny

 • Takéto rovnice vedú na nezávislé kmitanie závaží (malé výchylky!)


Parametre syst mu pokus 2
Parametre systému – pokus 2

 • Hmotnosť závažia m

 • Polomer otáčania r

 • Minimálna vzdialenosť dvoch závaží l

 • Tuhosť pružiny k Natiahnutie pružiny silou F

 • Výchylka i-teho závažia


Sila p sobiaca na ka d z va ie1
Sila pôsobiaca na každé závažie

 • Zaujíma nás len priemet v smere otáčania

 • Gravitačná sila

 • Sila pôsobiaca od závaží i-1 a i-1

  • pre malé rozdiely výchyliek


V sledn sila
Výsledná sila

 • Zrýchlenie každého závažia

 • Znova sa dá ďalej postupovať simuláciou...


Poh ad zdia ky1
Pohľad zdiaľky

 • Sine-Gordonova rovnica

 • Táto rovnica má ako jedno z riešení solitóny


O alej
Čo ďalej?

 • Urobiť simuláciu, zostrojiť experiment, porovnať výsledky

 • Ak veci budú sedieť, hor sa na rýchlosti (aby sme nezabudli...)


R chlos renia malej v chylky
Rýchlosť šírenia malej výchylky

 • Bude závisieť od vlnovej dĺžky

 • Inak povedané, ak sa vytvorí malá výchylka, bude sa postupne rozpadať tak, že vlny, z ktorých sa skladá (Fourierova analýza) pôjdu každá svojou rýchlosťou


R chlos renia ve kej v chylky
Rýchlosť šírenia veľkej výchylky

 • Nebude závisieť od vlnovej dĺžky

 • Riešenie pre výchylku od polohy a času

 • v je násobok rýchlosti oproti

 • Rýchlosť solitónu je zhora ohraničená rýchlosťou šírenia vlny na pružine


Zdroje d t
Zdroje dát

 • NonlinearScience, Los AlamosSpecialIssue 1987 (pp 228, 229), neznámy autor

 • Sine Gordonequation (Wikipedia)

 • KitIljuMarčenka (www.tmfsr.sk)

  Disclaimer: Všetky tvrdenia, vzorce a výpočty sú uvedené bez záruky. Aspoň jedna chyba v prezentácii je skoro istá. Zopakovanie prezentovaného riešenia na súťaži nie je garanciou získania dobrých bodov, naopak, zopakovanie chyby z prezentácie vo vlastnom riešení skoro s istotou vedie k bodovému pádu.


ad