Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
0 > 1>2>>4>>6>>>9>>> 12 >>> 15 >>>18>>>>22 PowerPoint Presentation
Download Presentation
0 > 1>2>>4>>6>>>9>>> 12 >>> 15 >>>18>>>>22

0 > 1>2>>4>>6>>>9>>> 12 >>> 15 >>>18>>>>22

93 Views Download Presentation
Download Presentation

0 > 1>2>>4>>6>>>9>>> 12 >>> 15 >>>18>>>>22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Flödesschema: försöksgrupp och kontrollgrupp Bilaga 1 Forskningspersonen får besvara bakgrund- fakta Äta en testmåltid mäta blodglukos och Registrera mag-tarm- symptom Diagnos: Ventrikel- Scintigrafi- Partikel- Metoden Mäta plasmaglukos Instruktion: 4 dagars matdagbok Dietistbesök 8: matdagbok, Enkäter: GSRS, PAGI-SYM, HADS, SF36, Provtagning: blodprover, vikt, BMI, triceps skinfold, Ventrikelscintigrafi med120 och 180 Minuters mätning Redovisa insulinkänningar Telefonintervju före besöket: 24Hour Recall Dietistbesök 6: kostbehandling Redovisa insulin- känningar Telefon- intervju före besöket: 24Hour recall Dietistbesök 4: Kostbehandling Redovisa insulin- känningar Dietist- Besök 2: kost- behandling 0 > 1>2>>4>>6>>>9>>> 12 >>> 15 >>>18>>>>22 vecka Dietist-besök 1: Blodprover Triceps-skinfold, vikt, BMI Enkäter: HADS, SF36, GSRS PAGI-SYM, Rapportera matdagbok Kostbehandling Telefonintervju före besöket: 24Hour recall Dietistbesök 5: Vikt, BMI, triceps skinfold Enkäter: GSRS, PAGI-SYM HADS, SF36, Kostbehandling Redovisa insulin- känningar, Telefonintervju före besöket: 24Hour recall Dietistbesök 7: Kostbehandling Redovisa insulin- känningar Dietistbesök 3: Kostbehandling Redovisa insulin- känningar