Psychotropn l tky
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


  • 183 Views
  • Uploaded on

Psychotropní látky. Úkol 1: Napiš podle obrázků pět známých návykových látek:. 5. 1. 2. Psychotropní látka (též psychoaktivní droga, omamná látka, často nepřesně droga nebo návyková látka) je chemická látka působící na centrální nervovou soustavu a způsobuje dočasné

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alexia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kol 1 napi podle obr zk p t zn m ch n vykov ch l tek
Úkol 1: Napiš podle obrázků pět známých návykových látek:

5

1

2

Psychotropní látka (též psychoaktivní droga, omamná látka,

často nepřesně droga nebo návyková látka) je chemická látka

působící na centrální nervovou soustavu a způsobuje dočasné

změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování. Český právní řád

používá pro psychotropní látky pojem návykové látky.

3

4


Kontrola kolu 1
Kontrola úkolu 1 látek:

Toluen, nikotin, léky, alkohol, kofein


Drogov z vislost
Drogová závislost látek:

6

Drogová závislost (též

narkomanie či toxikomanie)

je abnormální až chorobný

stav vyvolaný častým

užíváním drog, které vyvolá

psychickou nebo fyzickou

potřebu cíleně je vyhledávat.

Snižuje schopnost reagovat

na běžné podněty, nebo

dokonce dojde k selhání

funkcí tělesných orgánů.

Vyvolaná závislost

Fyzické poškození

Úkol 2: Podle grafu napiš názvy tří drog, které vyvolávají největší závislost, a tři drogy, které nejvíce poškozují zdraví člověka:


Kontrola kolu 2
Kontrola úkolu 2 látek:

Největší závislost vyvolává: heroin, kokain,

tabák

Nejvíce poškozují zdraví: heroin, kokain,

barbituráty


Nej ast ji zneu van n vykov l tky
Nejčastěji zneužívané návykové látky látek:

9

7

I když tyto výrobky obsahují

návykové látky kofein,

nikotin a alkohol, naše

zákony na ně nepohlížejí

jako na drogy a jsou běžně

dostupné v obchodech.

Úkol 3:

Přiřaď návykové látky kofein,

nikotin a alkohol k výrobkům

na obrázcích:

8


Kontrola kolu 3
Kontrola úkolu 3 látek:

Cigareta – nikotin

Káva – kofein

Alkoholický nápoj – alkohol


Jak kod alkohol nikotin kofein
Jak škodí alkohol, nikotin, kofein? látek:

Závislost na alkoholu je chronické onemocnění postihující celou

osobnost po stránce psychické a fyzické. Dlouhodobé požívání

vede k poškození jater, ledvin, slinivky břišní a zvyšuje krevní

tlak. Při kouření se nikotin uvolňuje do kouře a dostává se do

organismu s kapičkami dehtu, který způsobuje časté záněty

horních cest dýchacích a rakovinu plic. Kofein příznivě stimuluje

centrální nervový systém. Ve vysokých dávkách působí jako jed.

Smrtelná dávka je 150 mg/ kg, přičemž 1 káva obsahuje 120 mg

kofeinu.

Úkol 4: Kromě zdravotní stránky není zanedbatelná ani stránka

ekonomická. Vypočítej, kolik utratí kuřák za 20 let, jestliže vykouří

denně 15 cigaret za cca 50 Kč. Co všechno by si mohl pořídit za

tyto peníze pořídit?


Kontrola kolu 4
Kontrola úkolu 4 látek:

50 x 365 x 20 = 365 000 Kč

To je třeba částka na dobrý automobil.


Rozd len n vykov ch l tek
Rozdělení návykových látek látek:

Návykové látky bývají někdy dělené podle míry návykovosti

a poškození organismu na tzv. měkké a tvrdé drogy. Toto

rozdělení má vyjadřovat míru nebezpečnosti užívaní těchto

látek pro uživatele.

Do kategorie měkkých drog bývá řazen především kofein

a marihuana.

Mezi tvrdé drogy patří především pervitin, kokain, toluen,

a heroin.

Na hranici jsou alkohol, nikotin a halucinogeny, které jsou

někdy zařazovány mezi tvrdé, jindy mezi měkké drogy.


Marihuana
Marihuana látek:

10

Jako marihuana je označována droga,

která je složena z usušených listů

a vrchní rostlinné okvětní části konopí

setého (Cannabis sativa -10). Účinná látka

v konopí je THC (tetrahydrocannabinol).

Joint (11)je cigareta obsahující sušenou

marihuanu. U marihuany je na rozdíl od

nikotinu závislost pouze psychická.Dle

lékařských studií může kouření marihuany

způsobit u mladých lidí rozedmu plic. 3 – 4

jointy denně poškodí plíce jako 20 cigaret.

11


Tvrd drogy
„Tvrdé drogy“ látek:

16

Tyto omamné látky mají vysokou

návykovost a velmi poškozují zdraví.

Mezi opiáty patří morfin, kodein,

které se používají jako analgetika

a antitusika v lékařství. Z morfinu se

Vyrábí nebezpečný heroin (17).

Všechny jsou obsaženy v surovém

opiu, které se získává z nezralých

makovic. Mezi jejich hlavní účinky

patří euforie, zklidnění, tělesný útlum.

Záludnost spočívá v rychlé závislosti

a organismus potřebuje dávku stejně

silně, jako potřebuje jíst či dýchat.

17


Halucinogeny
Halucinogeny látek:

12

13

14

15

Papírky 5x5 mm napuštěné LSD

Taneční droga extáze - tablety

Lysohlávka česká

Kaktus Peyotl obsahuje halucinogen mezkalin

Halucinogeny (fantastika) vyvolávají stavy transu, snění

a meditace. Jsou nebezpečné v kombinaci s alkoholem

a jinými drogami. Při častém užívání dochází k psychické

závislosti, která vede k rozvoji duševních chorob.

Úkol 5: Podtrhni látky, jejichž šíření je u nás trestné:

marihuana, nikotin, kofein, LSD, extáze, alkohol, mezkalin


Kontrola kolu 5
Kontrola úkolu 5 látek:

Marihuana, nikotin, kofein, LSD, extáze, alkohol,

mezkalin


Kokain a crack
Kokain a crack látek:

19

18

20

Kokain se získává z keře Koky pravé, který roste v Jižní Americe. Po požití způsobuje pocity euforie, neúnavnosti, hyperaktivitu. To je ale vzápětí následované hlubokým propadem, což ovšem vede k touze drogu znovu použít. Nebezpečí návykovosti je extrémní! Nejčastěji se vdechuje práškový kokain trubičkou. Crack vzniká tepelnou úpravou kokainu s alkalickým činidlem(soda), nešňupe se, ale kouří.


Dal velmi nebezpe n drogy
Další velmi nebezpečné drogy látek:

21

Toluen (methylbenzen) bývá často

vdechován v plastovém sáčku přes

hlavu. Jeho časté vdechování vede

k trvalému poškození mozku.

V ČR již není volně dostupný.

Úkol 6: Napiš racionální vzorec

toluenu:

Pervitin (perník) je rozšířen v ČR.

Z efedrinu, který je součástí léků, ji vyrábí tzv. „vařiči“. Vyvolává pocit zvýšené psychické a fyzické výkonnosti. Při delším užívání se projevují pocity ohrožení,

deprese, úzkost a agresivita. Přečti si Memento od Radka Johna či Christiane F. My dětí ze staniceZOO.


Kontrola kolu 6
Kontrola úkolu 6 látek:

22


Z vislost na l c ch
Závislost na lécích látek:

25

23

24

Velmi nebezpečná je i závislost na určitém druhu léku, např. sedativu (uklidňující prostředek). Lidé setkávající se stresem, nespavostí nebo mající pocity úzkosti propadnou sedativům nejsnadněji. Velmi nebezpečná je jejich kombinace s alkoholem. Předávkování může způsobit smrt.


Kol 7 nebezpe nost drog
Úkol 7: Nebezpečnost drog látek:

a/ Napiš, které drogy řadíme do

měkkých:

tvrdých:

b/ Napiš podle svého názoru do rámečku čísla

podle nebezpečnosti omamných látek pro

člověka (využij graf na snímku 4):

Alkohol Kokain Extáze Nikotin LSD Marihuana Heroin


Kontrola kolu 7

4 látek:

2

7

3

6

5

1

Kontrola úkolu 7

Měkké drogy: kofein, marihuana,

Tvrdé drogy: pervitin, kokain, toluen

a opiáty

Alkohol Kokain Extáze Nikotin LSD Marihuana Heroin


Kol 8 shrnut u iva
Úkol 8: Shrnutí učiva látek:

Doplň text:

Některé přírodní látky působí na centrální …….. soustavu

a způsobují dočasné ….. ve vnímání, náladě, vědomí

a chování. Nazýváme je …….. látky. Drogová ……… je

abnormální až ……. stav vyvolaný častým užíváním drog,

které vyvolá ……… nebo fyzickou potřebu cíleně je

vyhledávat. …….. látky dělíme podle míry návykovosti

a poškození organismu na ….. a ….. drogy. Do kategorie

měkkých drog patří marihuana a …… . Mezi tvrdé drogy

patří ……, crack a …… . Nebezpečná je i závislost

na ….. .


Kontrola kolu 8
Kontrola úkolu 8 látek:

Některé přírodní látky působí na centrální nervovou

soustavu a způsobují dočasné změny ve vnímání, náladě,

vědomí a chování. Nazýváme je návykové látky. Drogová

závislost je abnormální až chorobný stav vyvolaný

častým užíváním drog, které vyvolá psychickou nebo

fyzickou potřebu cíleně je vyhledávat. Návykové látky

dělíme podle míry návykovosti a poškození organismu

měkké a tvrdé drogy. Do kategorie měkkých drog patří

marihuana a kofein. Mezi tvrdé drogy patří opiáty, crack

a kokain. Nebezpečná je i závislost na lécích.


Psychotropn l tky

Seznam použitých obrázků: látek:

Obrázek 1: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dewars.JPG

Obrázek 2: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethiopia-kembata.png

Obrázek 3: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zigaretteneinkauf.jpg

Obrázek 14: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psilocybe.bohemica.gkoller.jpg

Obrázek 6: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rational_scale_to_assess_the_harm_of_drugs_(mean_physical_harm_and_mean_dependence).svg

Obrázek 7: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Havana_Club_Anejo_Oro.png

Obrázek 8: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macchiato_BlueBottle_1.jpg

Obrázek 9: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution 2.0 Generic license na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cigarette_smoke.jpg

Obrázek 10: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cannabis_flowering.jpg

Obrázek 11: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unrolled_joint.jpg

Obrázek 12: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plancha_LSD.jpg

Obrázek 13: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecstacy_monogram.jpg

Obrázek 15: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peyote_Cactus.jpg

Obrázek 16: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2poppies.jpg

Obrázek 17: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heroin_Stamp.jpg

Obrázek 18: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CocaineHCl.jpg

Obrázek 19: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colcoca03.jpg

Obrázek 20: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crack.jpg

Obrázek 21: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_Meth.jpg

Obrázek 22: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toluene.svg

Obrázek 23: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:4_grain_phenobarb.jpg

Obrázek 4, 24: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diazepam5mgPack.JPG

Obrázek 25: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hypnodorm.jpg

Ostatní obrázky pochází z vlastních zdrojů. Mgr. Vaněk Vlastimil, autor