Nyt fra undervisningsministeriet
Download
1 / 25

Nyt fra Undervisningsministeriet - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Nyt fra Undervisningsministeriet. Ved afdelingschef Peter Grønnegård Afdelingen for grundskole og folkeoplysning. Danmarks resultater i PISA. Det går bedre for Danmark – men der er plads til forbedringer!. Tosprogede elever ligger lavere end danske/norske elever.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nyt fra Undervisningsministeriet' - alexia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nyt fra undervisningsministeriet
Nyt fra Undervisningsministeriet

Ved afdelingschef Peter GrønnegårdAfdelingen for grundskole og folkeoplysning


Nyt fra undervisningsministeriet

Danmarks resultater i PISA

Det går bedre for Danmark – men der er plads til forbedringer!


Forskel p pisa score hos tosprogede og ikke tosprogede elever

Tosprogede elever ligger lavere end danske/norske elever

Forskel på PISA-score hos tosprogede og ikke-tosprogede elever

Danske/norske elever

Tosprogede elever født i landet

Tosprogede født i et andet land

Kilde: Kjærnsti, Lie, Olsen og Roe: Tid for tunge løft - Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006, Universitetsforlaget 2007


Fornyelse af folkeskoleloven 2003 lov nr 300 af 30 april 2003
Fornyelse af folkeskoleloven 2003 (Lov nr. 300 af 30. April 2003)

 • Bedre indskoling (samdrift)

 • Fælles nationale mål

 • Ny timestyringsmodel

 • Holddannelse

 • Flere timer


Ndringer i 2004 og 2005
Ændringer i 2004 og 2005 2003)

 • Lov nr. 360 af 19. Maj 2004

  • Geografi som prøvefag

  • Procedureregler i forbindelse med fritagelse for undervisning i

   kristendomskundskab

  • Elevernes deltagelse i undervisningen

  • Udvidet adgang til madordninger


Nyt fra undervisningsministeriet

 • Lov nr. 477 af 9. Juni 2004 2003)

  Obligatorisk sprogstimulering af tosprogede børn, der

  endnu ikke har påbegyndt skolegangen

 • Lov nr. 335 af 18. Maj 2005

  Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser

 • Lov nr. 594 af 24. Juni 2005

  Styrket undervisning i dansk som andetsprog, herunder ved

  udvidet adgang til at henvise tosprogede elever til andre

  skoler end distriktsskolen


Nyt fra undervisningsministeriet
Lov nr. 313 af 19. april 2006: Styrket evaluering og anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv.

 • Bindende trin- og slutmål skal inddrages i den løbende evaluering

 • Obligatoriske test på udvalgte klassetrin

 • Obligatoriske afgangsprøver efter 9. klassetrin

 • Udtræksprøver og udvidelse af rækken af prøvefag

 • Afskaffelse af den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi


Testoversigt
Testoversigt anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv.


Nyt fra undervisningsministeriet

Lov 572 (9. juni 2006): anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv.

 • Præcisering af folkeskolens formål, ekstra timer i dansk og historie, elevplaner, offentliggørelse af landsresultater af test, præcisering af det kommunale ansvar samt etablering af nyt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen.

  Bekendtgørelse 703 (23. juni 2006):

 • Elevplaner i folkeskolen.


Lovprogram 2007 08 vedr folkeskolen
Lovprogram anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv.2007/08 vedr. folkeskolen:

 • Lovforslag om skolestart

 • Lovforslag om ansvar og frihed samt frit skolevalg

 • Lovforslag om samordning af uddannelsesbog, uddannelsesplan og elevplan

 • Redegørelse om specialundervisning efter kommunalreformen


Lovforslag om skolestart
Lovforslag om skolestart anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv.

 • 10 års undervisningspligt

 • Obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen

 • Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

 • Ny indholdsbeskrivelse med trinmål for børnehaveklassen

 • Klassedannelse kan udskydes


Lovforslag om skolestart1
Lovforslag om skolestart anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv.

 • Holddannelse

 • Aldersintegrerede klasser og rullende skolestart til og med 2. klasse

 • Forsøg med skolestart og heldagsskole i 3 år


Lovforslag om ansvar og frihed samt frit skolevalg
Lovforslag anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv. om ansvar og frihed samt frit skolevalg

 • Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen

  • Kommunalbestyrelsen: Ansvar for det samlede skolevæsen og hver skole

  • Skolelederen: Pædagogisk og administrativ leder

  • Skolebestyrelsen – værdiregelsæt og ajourføring af valgregler


Lovforslag om ansvar og frihed samt frit skolevalg1
Lovforslag om ansvar og frihed samt frit skolevalg anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv.

 • Større frihed til at organisere skolevæsenet ud fra lokale forhold

  • Fælles ledelse af flere skoler

  • Afdelinger

  • Samdrift af folkeskoler og dagtilbud

  • Udvidet SFO

  • Integrerede biblioteker

 • Frit skolevalg


Afbureaukratisering af folkeskolerne
Afbureaukratisering af folkeskolerne anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv.

 • Kommissorium

  • Forslag til regelforenkling og fjernelse af unødvendigt bureaukrati

  • Se på både centralt og kommunalt stillede administrative krav

  • Se på administrative krav til både ledere og lærere

  • De grundlæggende intentioner bag fx elevplaner skal respekteres

  • Koordination med bl.a. ”dokumentationsprojektet”

  • Ikke overenskomstforhold


Regeringsgrundlaget mulighedernes samfund
Regeringsgrundlaget anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv.”Mulighedernes samfund”

 • Tidssvarende og bedre fysiske rammer og undervisningsmaterialer i folkeskolen

 • God skolestart

 • Undervisning af børn med særlige talenter eller forudsætninger

 • Afbureaukratisering

 • Demokratisk medborgerskab


Regeringsgrundlaget mulighedernes samfund1
Regeringsgrundlaget anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv.”Mulighedernes samfund”

 • Et sundt måltid mad til børn i dagtilbud og skoler

 • Mere idræt og motion for børn

 • Bedre idrætsfaciliteter

 • Tidssvarende indretning af institutioner

 • Bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole

 • Lige muligheder – styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft


Regeringsgrundlaget mulighedernes samfund2
Regeringsgrundlaget anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv.”Mulighedernes samfund”

 • En mere ambitiøs anvendelse af it på uddannelsesinstitutionerne

 • Nye muligheder for personer med begrænset kontakt til det danske samfund


Nyt fra undervisningsministeriet

Skole i verdensklasse anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv.

Evalueringskultur

Ledelseskultur

Viden om, hvad der virker

Flere timer i dansk

– fokus på læsning

Obligatorisk børnehave-

klasse

Skole i verdensklasse

Nationale test

ElevplanerKvalitetsrapporter

Højere fagligt niveau

i de grundlæggende fag

Ny læreruddannelse


Nyt fra undervisningsministeriet

95 procent skal have en ungdomsuddannelse anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv.

Flere praktikpladser

Praktiske indgange

Mesterlære

Trindeling og

niveaudeling

Initiativer

Mentorordninger og

vejledning

Brobygning

Ny 10. klasse


Nyt fra undervisningsministeriet

Videregående uddannelser anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv.

8 universiteter

Bachelorer, kandidater, master

50 % skal

gennemføre en

videregående

uddannelse

7 professionshøjskoler

Professionsbachelorer, diplom

8-10 erhvervsakademier

Erhvervsakademiuddannelser

Forskning og praksis/professionsorientering

Kvalitet, fleksibilitet og merit


Nyt fra undervisningsministeriet

Ingeniørernes andel af mellemlange og lange videregående uddannelser (2002)

Flere skal have en uddannelse inden for natur og teknik

Kilde: Education at a Glance 2004


Nyt fra undervisningsministeriet

Antal timer brugt på jobrelateret efteruddannelse i løbet af et arbejdsliv

Danmark er nummer 1 i OECD, når det handler om livslang læring

Kilde: Education at a Glance 2007


Nyt fra undervisningsministeriet

Andel der deltager i voksen- og efteruddannelse (2005) af et arbejdsliv

De ufaglærte er ikke med

Brug af VEU i pct.

Kilde: Rapport fra Trepartsudvalget, bind 2, Februar 2006