29 1 se ky grafick sou et rozd l a n sobek n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
29.1 Úsečky- grafický součet, rozdíl a násobek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

29.1 Úsečky- grafický součet, rozdíl a násobek - PowerPoint PPT Presentation


  • 264 Views
  • Uploaded on

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika. 29.1 Úsečky- grafický součet, rozdíl a násobek. Zamysli se , jak je možné zjistit výšku budovy , když

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '29.1 Úsečky- grafický součet, rozdíl a násobek' - alexandria-anagnos


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
29 1 se ky grafick sou et rozd l a n sobek

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika

29.1 Úsečky- grafický součet, rozdíl a násobek

Zamysli se, jak je možné zjistit výšku budovy, když

víš, kolik má pater a jak vysoké je jedno patro.

Popřípadě jak vysoká je rozhledna nebo věž, když

znáš počet schodů a jejich výšku….

Autor: Mgr. Blanka Průšová

29 2 co ji v me

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika

Vím, co je úsečka a umím změřit její délku.

29.2 Co již víme?

Znám jednotky délky.

Měříme pravítkem.

centimetr…….. cm

milimetr…….. mm

decimetr…….. dm

1 cm = 10 mm

1 dm = 10 cm = 100 mm

Zapisujeme : │ AB │ = 7 cm

Čteme : Délka úsečky AB je 7 cm.

Vím, že jednou z možností porovnávání úseček

je jejich změření a porovnání naměřených hodnot.

B

A

29 3 grafick sou et se ek

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika

Grafickým součtem úseček je úsečka, jejíž velikost se rovná součtu délek daných úseček.

Co je grafický součet úseček?

29.3 Grafický součet úseček

Sestroj grafický součet úseček AB a CD.

1. Narýsuji přímku p a

na ní zvolíme bod A.

B

A

C

D

2. Pomocí kružítka přeneseme

postupně úsečky na polopřímku.

p

A

D

B=C

Úsečka AD je grafickým součtem úseček AB a CD.

Platí : |AD| = |AB| + |CD|

29 4 grafick rozd l se ek

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika

Grafický rozdíl úseček je úsečka, jejíž velikost se rovná rozdílu délek daných úseček.

Co je grafický rozdíl úseček?

29.4 Grafický rozdíl úseček

Sestroj grafický rozdíl úseček AB a CD.

1. Na delší úsečku naneseme

od jejího krajního bodu

kratší úsečku.

A

B

C

D

2. Vyznačíme úsečku, která je

grafickým rozdílem úseček.

A

D

B=C

Úsečka AD je grafickým rozdílem úseček AB a CD.

Platí : |AD| = |AB| - |CD|

29 5 grafick n sobek se ky

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika

Grafický násobek úsečky je úsečka, jejíž velikost se rovná násobku délky dané úsečky.

Co je grafický násobek úsečky?

29.5 Grafický násobek úsečky

Narýsuj úsečku CD = AB + AB.

a

1. Narýsuji přímku p a

na ní zvolíme bod C.

B

A

a

a

2. Pomocí kružítka přeneseme

postupně úsečky na polopřímku.

p

D

C

Úsečka CD je dvojnásobkem úsečky AB.

Platí : AD = 2 .AB

slide6

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika

29.6 Procvičení a příklady

1. Narýsuj úsečku AB o délce 8 cm a úsečku CD o délce 5 cm.

a) Narýsuj a zapiš grafický součet úseček AB a CD.

b) Narýsuj a zapiš grafický rozdíl úseček AB a CD.

c) Narýsuj úsečku KL tak, aby byla dvojnásobkem úsečky AB.

d) Narýsuj úsečku PR tak, aby byla trojnásobkem úsečky CD.

2. Narýsuj libovolný trojúhelník, čtverec a obdélník.

Zjisti obvod daných obrazců:

a) výpočtem.

b) pomocí grafického součtu úseček.

Porovnej oba výsledky.

3. Zamysli se, kde všude

lze využít znalostí o:

a) grafickém součtu úseček.

b) grafickém rozdílu úseček.

c) grafickém násobku úsečky.

29 7 graphical sum difference multiple

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika

c = a + b

grafický součet

29.7 Graphicalsum, difference, multiple

graphicalsum

grafický rozdíl

c = a - b

graphicaldifference

grafický násobek

c = a + a = 2.a

graphicalmultiple

29 8 test znalost

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika

Správné odpovědi:

  • a
  • c
  • a
  • b

29.8 Test znalostí

Test na známku

slide9

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika

29.9 Použité zdroje, citace

  • BLAŽKOVÁ,R., VAŇUROVÁ,M., Matematika pro 4.ročník základních škol 3.díl 2.vyd. Všeň: Alter, 2003. ISBN 80-85775-98-0
  • Obrázky z databáze Klipart
slide10

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika

29.10 Anotace