glob lne probl my s asn ho sveta l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GLOBÁLNE PROBLÉMY SÚČASNÉHO SVETA PowerPoint Presentation
Download Presentation
GLOBÁLNE PROBLÉMY SÚČASNÉHO SVETA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
alexa

GLOBÁLNE PROBLÉMY SÚČASNÉHO SVETA - PowerPoint PPT Presentation

470 Views
Download Presentation
GLOBÁLNE PROBLÉMY SÚČASNÉHO SVETA
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GLOBÁLNE PROBLÉMY SÚČASNÉHO SVETA Autor: Ján Šaškovič

 2. ? • Čo dnes najviac ohrozuje ľudstvo • Čo dobré a čo zlé prinášajú súčasné zmeny vo svete pre ďalší vývoj ľudstva • Čo najviac ohrozuje ľudskú civilizáciu Globálne problémy ľudstva predstavujú také problémy, ktoré sa dotýkajú každého národa, štátu, svetadielu, ľudstva ako celku.

 3. AKÉ GLOBÁLNE PROBLÉMY OHROZUJÚ SVET? • Populačná explózia a preľudnenie Zeme Rok 2005 Rok 2050 7 mild 9,5 mld

 4. 2. Hlad a bieda vo svete

 5. 3. Prehlbovanie nerovnosti medzi bohatýmSeverom a chudobným Juhom

 6. 4. Ekologické problémy Ovzdušie Voda Pôda

 7. 5. Militarizácia svetového hospodárstva a nebezpečenstvo svetovej vojny

 8. 6. Surovinové a energetické problémy SÚČASNOSŤ BUDÚCNOSŤ

 9. 7. Slobodný rozvoj ľudskej osobnosti, dodržiavanie ľudských práv a dôstojná budúcnosť človeka • Zločinnosť • Násilie • Terorizmus • Narkománia • Mravný úpadok

 10. 8. Civilizačné problémy Srdcové a cievne ochorenia AIDS Obezita Rakovina

 11. 9. Informačné, telekomunikačné a masmediálne závislosti

 12. Zoči-voči globálnym problémom je jednotlivec bezmocný! ZÁVER Ľudstvo ako celok môže hrozbu globálnych problémov odvrátiť.

 13. Ďakujem za pozornosť Použité zdroje: Učebnica Občianskej výchovy pre 9. ročník www.google.sk