t mop 2 2 5 b 12 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÁMOP – 2.2.5.B-12/1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÁMOP – 2.2.5.B-12/1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

TÁMOP – 2.2.5.B-12/1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

TÁMOP – 2.2.5.B-12/1. Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére. László Zoltánné Kereskedelmi tagozatvezető. Új Széchenyi Terv – kitörési pont. Magyarország versenyképességének javítása, Tíz év alatt egymillió új munkahely teremtése

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TÁMOP – 2.2.5.B-12/1' - aletta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t mop 2 2 5 b 12 1

TÁMOP – 2.2.5.B-12/1

Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére.

László Zoltánné

Kereskedelmi tagozatvezető

j sz chenyi terv kit r si pont
Új Széchenyi Terv – kitörési pont
 • Magyarország versenyképességének javítása,
 • Tíz év alatt egymillió új munkahely teremtése
 • Foglalkoztatási program  szakképzési rendszer fejlesztése
a szakk pz si rendszer talak t sa
A szakképzési rendszer átalakítása
 • a képzési szerkezet a szakirányok és a létszámok vonatkozásában is igazodjon a gazdaság igényeihez,
 • versenyképesebb tudást tudjon nyújtani a fiataloknak,
 • az intézményrendszer hatékonyabban, átláthatóbban működjön.
j szab lyoz s
Új szabályozás
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló
 • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 • 20/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
 • 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről
 • 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a szakmai és vizsgakövetelményekről (módosítás alatt)
 • Kerettantervek - munkaanyagai
a t mop 2 2 5 b 12 1 projekt
A TÁMOP-2.2.5 B-12/1projekt
 • Új típusú szakképzés bevezetéséhez
 • Pályázó szakképző iskoláknak nyújt támogatást
 • Meghatározott feladatok ellátására
 • B komponens
7 munkacsoport
7 Munkacsoport
 • Vendéglátás-turisztika szakmacsoportban
  • Szakács,
  • Cukrász,
  • Pincér
  • Vendéglátásszervező-vendéglős
 • Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban
  • Eladó,
  • Kereskedő
 • + 1 Közismereti munkacsoport
1 ratervek h l t bl k elk sz t se
1. Óratervek, hálótáblák elkészítése

Határidő: 2013. 04.09.

A kerettantervben „A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.” (Szt.8§)

Feladatok:

 • Döntés a szabadon felhasználható órakeretről
  • a minimális óraszámmal közölt tantárgyak időtartamának megemelése (gyakorlás, elmélyítés, helyi jelentőségű ismeretek)
  • Az adott évfolyamon nem szereplő, de korábban, vagy később tanított tárgyra
  • Saját tantárgyat alkothat

- Kötelezően meghatározott és szabadon felhasználható óraszámok évfolyamokra bontása

k zismereti r k eloszl sa
Közismereti órák eloszlása

* testnevelés: Szt.27§(11) 3+2 óra

szakmai r k
Szakmai órák

Szabadon felosztható óráknál figyelni kell!

 • SZVK-ban meghatározott
  • Elmélet/gyakorlat arányra (összefüggő gyakorlattal együtt a teljes képzési idő alatt kell teljesülnie)
  • Komplex szakmai vizsga követelményeire (szakmai tartalmak – követelmények összhangja)
2 helyi programok elk sz t se
2. Helyi programok elkészítése

Határidő: 2013.04.18.

Modulonként, tantárgyanként tartalmazza:

  • Évfolyamonkénti órafelhasználást,
  • képzési helyszíneket,
  • képzési feladatokat, célokat.

Figyelembe kell venni a tartalmak:

 • Tematikai egységeit,
 • Képességfejlesztésre irányuló egységeket
 • Fokozatosságot, egymásraépülést
3 munkacsoport rtekezlet
3. Munkacsoport értekezlet

Havonta: (!)

 • Munkatervek készítése
  • Elvégzendő feladatok megbeszélése
  • Elvégzett feladatok értékelése
 • Jelenléti ív,
 • Megbeszélésről jegyzőkönyv készítés

Dokumentumok leadása a projekt szakmai vezetőjének – Simon Zsoltnak

4 szakmai dokumentumok k sz t se
4. Szakmai dokumentumok készítése

2013. május – augusztus

 • Tanmenetek elkészítése minden tantárgyra

2013. szeptember -

 • Szakmai és közismereti tartalmak hatékony módszertanok, feladatgyűjtemény, tanítási segédlet kidolgozása

2014. február - június

 • „Jó gyakorlatok” bemutatása, átadása, disszeminációs rendezvény keretében
5 bemutat r k tart sa
5. Bemutató órák tartása

2013. október – 2014. május

 • A munkacsoportokban résztvevő személyeknek kötelezően egyalkalommal bemutató órát kell tartani
 • Saját kollégáknak
 • Dokumentálni kell
  • Időpont, osztály, tantárgy, témakör, óravázlat
  • Jelenléti ív
  • Tapasztalatok összegzése
6 p lyav laszt si rendezv nyeken val r szv tel
6. Pályaválasztási rendezvényeken való részvétel

2013. október – január

 • Marketing eszközök készítése

(szórólap, hirdetés, prospektus, tájékoztató)

 • Rendezvényen történő demonstráció

(tanulói tevékenység, ppt, video stb.)

 • Személyes közreműködés
7 programok tervez se
7. Programok tervezése

A szakképesítés megszerzéséhez kötődő, tanulmányi célú intézményen kívüli,egy napos program(ok) megvalósítása.

8. Eszközbeszerzés tervezése

A tananyag elsajátítását támogató, szemléltető eszközök beszerzése.

Igényeket egyeztetni kell!

ig nybe vehet seg ts gek i
Igénybe vehető segítségek I.

Képzési támogatás (közismereti)

 • Kizárólag új szakképzést támogató tanítási, módszertani képzésre
 • Képző intézmény és a képzés is akkreditált legyen
 • Minimum 30 órás
 • Max. költség: 150e Ft/fő (teljes költsége)
ig nybe vehet seg ts gek ii
Igénybe vehető segítségek II.

2013. Szeptemberétől

 • Mentor(intézményen belüli)
 • Külső szaktanácsadó (módszertani)

Igényeket egyeztetni kell!

7 besz mol
7. Beszámoló

2014. Július 15-ig Munkacsoportonként

 • a kerettantervek beválásáról,
 • az oktatásban történő alkalmazásáról tananyagtartalom, tananyag eloszlása,
 • tananyaghoz rendelt óraszámok megfelelősége,
 • módszertanok alkalmazása,
 • közismeret és szakmai tartalom aránya, közismereti és szakmai tartalmak közötti integráció és koncentráció megvalósításának

bemutatása