slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Schepentreffen 12 maart 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Schepentreffen 12 maart 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Schepentreffen 12 maart 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Schepentreffen 12 maart 2009 . Provinciale sportdienst. Sportbeleidsplan 2007-2013. Missie : “De provincie gaat ervoor elke inwoner van de provincie aan te zetten om levenslang gezond te bewegen of te sporten. Kwaliteit, vernieuwen en samenwerken staan voorop”. Jaarprogramma 2009. INHOUD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Schepentreffen 12 maart 2009


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Schepentreffen12 maart 2009

Provinciale sportdienst

slide2

Sportbeleidsplan 2007-2013

Missie :

“De provincie gaat ervoor elke inwoner van de provincie aan te zetten om levenslang gezond te bewegen of te sporten. Kwaliteit, vernieuwen en samenwerken staan voorop”

jaarprogramma 2009
Jaarprogramma 2009

INHOUD

 • Meer internationale sportevenementen
 • Regionaal promoten gehandicaptensport
 • Vernieuwing sportpromotie : van sporten naar bewegen : van fitbus naar 10.000 stappen en fortengordel
 • Meer kwaliteit via Pro²Sportdiensten
 • Prioriteiten bovenlokaal sportinfrastructuurplan
meer internationale evenementen

1

Meer internationale evenementen
 • Doen doen belangrijker
 • 1 milj euro subsidies
  •  G-werking sportclubs
  •  opleidingen (Sportfederaties)
  •  Sportprojecten via Jeugdsportfonds Camille Paulus
  •  Internationale evenementen
 • Meer evenementen in de provincie Antwerpen

 vraag aantrekken meer evenementen

regionaal promoten gehandicaptensport

2

Regionaal promoten gehandicaptensport
 • Provinciaal gehandicaptensportbeleid
  • G-Coach ism gehandicaptensportcommissie
  • informatie- en sensibilisatiecampagnes, sportdagen, vormingscursussen, adviezen met betrekking tot toegankelijkheid, uitlenen aangepaste sportmaterialen tot het subsidiëren van gehandicaptensportprojecten
  •  gevolg steeds meer G-clubs (G voetbal van 12 naar 17 clubs, van 258 leden naar 359)
  •  nood aan samenwerking met lokale actoren om aanbod dichter bij doelgroep te brengen
regionaal promoten gehandicaptensport 2

2

Regionaal promoten gehandicaptensport (2)
 • Concept regionale G-projecten
  • Aanwerving G-coördinator
  • Aansturing via lokale stuurgroep
  • Doelgroep en G-sportclubs in kaart brengen
  • Organisatie van G-sportinintiaties en G-sportdagen
  • Organisatie van vorming G-sport
  • Begeleiding en opstart van G- clubs binnen de regio
  •  financiering :
   • provincie via project Jeugdsportfonds
   • Gemeente : ev verhoogde bijdrage regiowerking
 •  Oproep G-project sportregio’s met ondersteuning provincie
   •  oproep gemeenten, ‘aangepaste’ voorwaarden G-sportclubs in gemeentelijke subsidiereglementen
vernieuwing sportpromotie van sporten naar bewegen

3

Vernieuwing sportpromotie : van sporten naar bewegen
 • Fitbus brengt mensen aan het sporten
  • Mobiel testcentrum (fietstest en vetmeting)  programma
  • Na 12 weken hertest
  • Doelgroep : gemeenten, scholen als bedrijven
  • Meer dan 10.000 tests
  • 70 % gaat vooruit met 1 fitniveau bij hertest

en… houdt mensen aan het sporten

fitste schepen

3

Fitste schepen
 • Vraag deelname fitbus, fitste gemeente, fitste schepen
10 000 stappen

3

10.000 Stappen
 • Concept :10.000 stappen per dag
  • Stappenteller als hulpmiddel
 • Aanbod naar gemeenten :
  • Communicatie en mediacampagne
  • Promotiemateriaal : affiches, flyers, bewegwijzeringsborden …
  • Uitleenkoffer/stappentellers (gem aankoop))
  • website
 • Aanbod vanuit de LOGO’s:
  • Begeleiders/lesgevers, vormingsessies
  • Service op maat
  • Ondersteuning bij uitwerken gezonde actie of project
 • Start campagne : 01.09.2009

 vraag deelname 10.000 stappen, organisatie lokale initiatieven

fortengordel 17 mei 09

3

Fortengordel 17 mei 09
 • Kaderend in 150 jaar Brialmont
 • Concept : verbinding forten binnenste fortengordel
 • Sportief evenement : fietsen en wandelen
 • Elk fort eigen invulling/animatie
  • Wommelgem fort 2 = museumfort
  • Borsbeek fort 3 = cultuurfort
  • Mortsel fort 4 = creatieve kazerne
  • Edegem fort 5 =  verkeersveilig fort
  • Wilrijk fort 6 = DOE-fort
  • Wilrijk fort 7 = natuurfort
  • Hoboken fort 8 = sportfort

 Uitdaging sportschepen en burgemeester : 2000 inwoners verdedigen fort onder leiding van een BV

pro sportdiensten voor sportdiensten in conditie

4

PRO²Sportdiensten“voor sportdiensten in conditie”
 • PRO² = PROmotie van de PROfessionaliteit van Sportdiensten
  • Kwaliteitsmodel gericht op management
  • Geen controle, inhoudelijke screening beleid
  • wel ondersteuningsinstrument bedrijfsprocessen
 • Concept : zelfevaluatie gecombineerd met audit
  • Softwarepakket : screening 10 dimensies op basis van meetbare criteria/weging
  • 3 categorieën
   • Grootsteden en steden met een centrum functie
   • Steden, gemeenten met> 1 medewerker
   • Gemeenten met 1 medewerker
  • Activering en deactivering criteria ifv categorie en *
 • DIMENSIES
 • ID identificatie
 • Qportbeleidsplan
 • Organisatie
 • Communicatie
 • Ondersteuning
 • Sportpromotie
 • Accommodatie (alg)
 • Zwembad (*)
 • Sporthal (*)
 • Sportvelden (*)
audit in de praktijk

4

Audit in de praktijk
 • Pré-audit
  • Voorbereiding audit door de gemeente adhv softwarepakket
  • Indienen stavingstukken door de gemeente
  • Analyse stavingstukken door de auditor
 • Audit ter plaatse
  • 1 dag
  • Gesprekken/bezoek accommodatie
 • Post-audit : debriefing rapport
  • Kwalitatief rapport (effectieve aanbevelingen)
  • Kwantitatief rapport (scores)

 Strikt vertrouwelijk

gratis aanbod

4

Gratis aanbod
 • 41/70 gemeenten schreven zich reeds in

 gemeenten kunnen nog inschrijven op gratis aanbod PRO²sportdiensten

prioriteiten bovenlokaal sportinfrastructuurplan

5

Prioriteiten bovenlokaal sportinfrastructuurplan
 • Doelstellingen bovenlokale sportinfrastructuur
  • Kwaliteitsvolle uitbouw eigen infrastructuur
  • Optimaliseren accommodatie gans de provincie via bovenlokaal sportinfrastructuurplan
 • Behoefte bevraagd via sportfederaties
 • Afgetoetst via afwegingskader
  • reeds aanwezige infrastructuur
  • ledenaantallen van de sportfederaties
  • sportparticipatie
  • concept
  • realisatiegraad
 • Advies sportraad en experts
15 prioriteiten

5

15 prioriteiten
 • Golf: golfterreinen
 • BMX en wielrennen: indoor
 • Kleischieten: permanente kleischietstand
 • Eventing: plannenset eventing
 • Mountainbike: routes- en netwerken
 • Muurklimmen: klim- en boldermuur
 • Traditionele sporten: multidisciplinair opleidingscentrum
 • Gym: provinciale gymhal   
 • Vechtsporten: centrale budohal  
 • Waterski: kabelskisysteem + gesloten watervlakken
 • Atletiek: indoor trainingshal atletiek
 • Zwemmen: multidisciplinair
 • Ski en snowboard: indoor
 • Gemotoriseerde sporten: permanent terrein
 • Badminton: badmintoncomplex
praktische uitwerking

5

Praktische uitwerking
 • Er zijn verschillende manieren om deze prioriteiten te ondersteunen:
  • stimuleren van overleg, bijvoorbeeld via de provinciale werkgroep Sport, Natuur en Ruimtelijke Ordening :
   • Mountainbike netwerken
   • Coördinatie aanvragen veldtourritten
   • Afwegingskader golf (9-holes)
  • Creëren van ruimte via provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen :
   • Kleischietsstand Frans Peeters
   • Motorcrossdossiers, Westerlo, Balen, Brecht en mogelijk ook Arendonk
   • Golf Drie Eycken
  • Ter beschikking stellen van gronden :
   • 18-holes golf De Schorre (Boom)
   • Kliminfrastructuur De Schorre (Boom)
  • Financieren van sportinfrastructuur :
   • Multifunctioneel zwembad De Nekker (Mechelen)
   • Mountainbikeroutes en netwerken
   • Kunstgrasveld De Nekker
   • Gymhal?

 oproep gemeenten samenwerking 15 prioriteiten bovenlokale sportinfrastructuurplan

besluit

5

Besluit

Vragen tot samenwerking

1.  om meer evenementen aan te trekken

2.  indienen/finanieren G-project sportregio’s

3.  soepelheid mbt gehandicaptensportverenigingen in gemeentelijke subsidiereglementen

4. deelname fitbuscampagne, Fitste gemeente, Fitste schepen

5.  deelname 10.000 stappen

6.  deelname Pro²Sportdiensten

7.  vraag samenwerking realisatie prioriteiten bovenlokaal sportinfrastructuurplan

vragen

Info?

Vragen

Provinciale sportdienst

P.a. Huis van de Sport

Boomgaardstraat 22 bus 1

2600 Antwerpen-Berchem

Tel 03 240 62 70

E-mail : info@sportdienst.provant.be

www.provant.be/sport

slide20

Bedankt voor jullie aandacht!

Provinciale sportdienst