slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
tråd PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

tråd - PowerPoint PPT Presentation

aleta
187 Views
Download Presentation

tråd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. en grønn tråd

 2. mangfold

 3. kretsløp • mangfold

 4. kretsløp • mangfold • frihet

 5. kretsløp • mangfold • frihet • likeverd

 6. mangfold • kretsløp • frihet • likeverd • glede

 7. mangfold

 8. kretsløp

 9. kretsløp

 10. frihet

 11. likeverd

 12. glede

 13. SAMFUNN MED HØY GRAD AV LYKKE • Nødvendig velferd • Tilgang til kunnskap • Personlig frihet • Likeverd • INDIVIDER MED HØY GRAD AV LYKKE • Helse • Gode sosiale relasjoner • Godt sjølbilde • Hell og lykke…

 14. HØY GRAD AV LYKKE

 15. HØY GRAD AV LYKKE

 16. Lykkelige mennesker er dårlige forbrukere

 17. To arbeidsområder: • hemme naturødeleggelser • fremme reell livskvalitet

 18. Arbeidsform? ”den homeopatiske metode”