monikulttuurinen j rjest ty
Download
Skip this Video
Download Presentation
Monikulttuurinen järjestötyö

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Monikulttuurinen järjestötyö - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Monikulttuurinen järjestötyö. Mirella Huttunen www.alli.fi. Monikulttuurinen järjestötyö . Mikä tekee järjestötyöstä tai –toiminnasta monikulttuurista? / Mitä monikulttuurisuuden huomioiminen tarkoittaa järjestöissä?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Monikulttuurinen järjestötyö' - alessa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
monikulttuurinen j rjest ty

Monikulttuurinen järjestötyö

Mirella Huttunen

www.alli.fi

monikulttuurinen j rjest ty1
Monikulttuurinen järjestötyö
 • Mikä tekee järjestötyöstä tai –toiminnasta monikulttuurista? /
 • Mitä monikulttuurisuuden huomioiminen tarkoittaa järjestöissä?
 • Näkökulma rakentuu nuorisojärjestötyön ja nuorisotyön kautta (tutkimukset, kokemukset) → mitä yhtymäkohtia omaan organisaatioon?
monikulttuurinen j rjest ty toiminta
Monikulttuurinen JÄRJESTÖtyö/-toiminta
 • Edunvalvoja
  • Edustaa yhteiskunnan eri sosiaalisia ja kulttuurisia ryhmiä
 • Palveluntarjoaja
  • vapaa-ajantoiminnot (vapaaehtoistoiminta)
  • osa julkista palvelurakennetta, vakiintunut palveluntuottaja, ”uusi kolmas sektori” (professionaali)
monikulttuurinen j rjest ty toiminta1
MONIKULTTUURINEN järjestötyö/-toiminta
 • Monikulttuurisuus yhteiskunnassa? Monikulttuurisuus arjen käytännöissä? Monikulttuurisuus- vai maahanmuuttajatyötä?
 • Kotoutuminen (integraatio)
  • Kaksisuuntaisuus
   • Riippumatta maahanmuuton syistä, maahanmuuttajat kohtaavat haasteita uudessa asuinmaassaan, joissa vastaanottavan yhteiskunnan on pystyttävä heitä tukemaan ja ohjaamaan – mikä on järjestöjen rooli tässä?
   • Ns. kantasuomalaiset kohtaavat maahanmuuton lisääntyessä arjessaan moninaisuutta, mikä on huomioitava niin työpaikoilla, kouluissa, oppilaitoksissa kuin vapaa-ajan harrastuksissa, naapuruussuhteissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä – mikä on järjestöjen rooli tässä?
  • Maahanmuuttajien kannalta onnistuneen kotoutumisen edellytyksiä:
   • Työ / opiskelu
   • Mielekäs vapaa-aika (JÄRJESTÖT?)
   • Tunne turvallisuudesta
   • Vaikuttamisen mahdollisuudet (JÄRJESTÖT?)
   • Sosiaaliset suhteet ja verkostot (JÄRJESTÖT?)
monikulttuurinen j rjest ty toiminta2
Monikulttuurinen järjestötyö/-toiminta
 • Jokaisella järjestöllä on oma perustehtävänsä, jokaisen järjestöntoiminta rakentuu tiettyjen arvojen varaan.

→ Monikulttuurisuuden huomioiminen?

 • Perustehtävä
  • Ei tarvitse muuttua, sitä kannattaa jatkaa mitä osataan parhaiten.
  • Esim. Jos järjestön perustehtävä on lisätä radioamatööritietoutta – ei tarvitse aloittaa järjestämään säännöllisiä etnisen ruoan iltoja.
 • Arvot
  • Arvot ohjaamaan käytännön toimia monikulttuurisuuden näkökulmasta.
  • Esim. tasa-arvo: Lähtökohtien vai lopputuloksen tasa-arvo? Mitä konkreettisia keinoja järjestötyössä käytämme tasa-arvon toteutumiseksi?

Monikulttuurisuuden huomioiminen:

 • Olemassa olevan järjestötyön ja toiminnan kehittämistä vastaamaan

muuttuvan yhteiskunnan mahdollisuuksiin ja haasteisiin? Ei sulje pois täysin

uusien toimintamuotojen tai toimintojen kehittämistä.

 • Valtavirtaistaminen, osana järjestön perustoimintaa?
monikulttuurinen j rjest ty toiminta3
Monikulttuurinen järjestötyö/-toiminta

Milloin tulisi aloittaa?

 • esim. pyörätuoli ja pankkiautomaatti
 • Mikä tekee järjestötoiminnasta monikulttuurista? ”Sitten kun ensimmäinen maahanmuuttaja tulee mukaan…”
 • Kohteena ns. kantasuomalaiset: työyhteisön / vapaaehtoisten toimijoiden / jäsenten monikulttuurisen tietotaidon lisääminen, asenteisiin vaikuttaminen, julistautuminen Syrjinnästä vapaaksi alue (www.yhdenvertaisuus.fi)
monikulttuurinen j rjest ty toiminta4
Monikulttuurinen järjestötyö/-toiminta

Aidosti avoin järjestötoiminta?

 • Osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen aktiivisesti – passiivinen toteaminen avoimuudesta?
 • Kynnysten pohtiminen: Mitkä ovat ne kynnykset, jotka mahdollisesti vaikeuttavat toimintaan osallistumista?
 • Esimerkki: tiedon puute → järjestömme tiedotus: monipuolista / monikanavaista / monikielistä?
monikulttuurinen j rjest ty toiminta5
Monikulttuurinen järjestötyö/-toiminta

Onko asenteilla merkitystä?

 • Monikulttuuristen nuorten kokemukset: suurin este toimintaan osallistumiselle muiden nuorten ja aikuisten ohjaajien asenteet ja rasismi
 • Jokaisen järjestötoimijan sitoutuminen yhteisiin sääntöihin ja tavoitteisiin monikulttuurisuuden ja asenteiden vastaisuuden osalta
 • Myönteiset asenteet → muuttuvatko käytännöiksi?
monikulttuurinen j rjest ty toiminta6
Monikulttuurinen järjestötyö/-toiminta

Yhteistyötä?

 • Ei itsetarkoitus – mietittävä missä yhteistyö edistäisi monikulttuurisuuden huomiointia, esim. tiedottaminen toiminnasta?
 • Maahanmuuttajajärjestöt / aktiiviset maahanmuuttajat
 • Muut kolmannen sektorin toimijat
 • Seurakunnat ja muut uskonnolliset yhdyskunnat
 • Viranomaiset
monikulttuurinen j rjest ty toiminta7
Monikulttuurinen järjestötyö/-toiminta

Suunnitelmallisuutta strategian avulla?

 • Resurssit: taloudelliset voimavarat, esim.

rahaa esitteiden ja tiedotteiden kääntämiseksi

← ennakoitava

 • Resurssit: henkilöstö, esim.

monikulttuurisuuden huomioiminen yksittäisten

toimijoiden harteilla → henkilömuutokset → ?

 • Monikulttuurisuuden hahmottomuus → mitä

konkreettisia välineitä järjestössämme on

huomioida monikulttuurisuus?

tutkimuksia
Tutkimuksia

Nuorisotutkimusseura (www.nuorisotutkimusseura.fi →

julkaisut):

 • Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen.
 • Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Kokemuksia, käytäntöjä ja haasteita 10 suurimmassa kunnassa.
 • Monikulttuurisuus suomalaisten nuorisojärjestöjen toiminnassa.

Allianssi (www.alli.fi → Monikulttuurisuus- ja

vähemmistöasiat):

 • ”Ett’ vois olla siellä missä ne muutkin” – Nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten kokemuksia ja käsityksiä yhdenvertaisesta nuorisotyöstä.
ad