nkorm nyzati szolg ltat sok finansz roz sa n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Önkormányzati szolgáltatások finanszírozása

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Önkormányzati szolgáltatások finanszírozása - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Önkormányzati szolgáltatások finanszírozása. Közszolgáltatások finanszírozási forrásai. Támogatás Helyi adó Használói díjak Jövedelem típusú adó. Forrás: Enid Slack ( Principal Author ): Guide to Municipal Finance (2009), UN-HABIAT, Kenya. pp.18. (Fordította: Barati Izabella).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Önkormányzati szolgáltatások finanszírozása' - alesia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k zszolg ltat sok finansz roz si forr sai
Közszolgáltatások finanszírozási forrásai

Támogatás Helyi adó Használói díjak Jövedelem típusú adó

Forrás: Enid Slack (PrincipalAuthor): Guide to MunicipalFinance (2009), UN-HABIAT, Kenya. pp.18. (Fordította: Barati Izabella)

t mogat sok
Támogatások
 • Kiegyenlítő szerep
  • Vertikális
  • Horizontális
 • Dizájn
  • Elosztandó összeg nagysága
  • Elosztás módja
t mogat sok indokai
Támogatások indokai
 • Pl ha nem lehet adókivetési jogot adni a helyi szintnek
  • Nincsenek meg a megfelelő pénzügyi eszközök hozzá
  • Nincs meg a „lábbal szavazás” lehetősége, vagy nem lehet a helyi megválasztott képviselőket levéltani
  • Nincsenek helyileg kinevezett pénzügyi vezetők
ad kivet s lehet s ge csorbul ha
Adókivetés lehetősége csorbul, ha…
 • A költségvetést felső szintek hagyják jóvá – a szolgáltatások színvonalát felsőbb szintek hagyják jóvá
 • Adóadminisztrációs kapacitás, munkatársak hiányoznak
 • Externáliák esetében – helyi kts vetés alacsony sok társadalmilag hasznos szolgáltatás esetében– oktatás
 • Negatív externáliák---jogivs gazdasági korlát??s
t mogat sok okai rossz de l tez indokok
Támogatások okai – rossz de létező indokok
 • Döntések feletti kontroll
 • Egyöntetűség, egyformaság fenntartása a PA-n belül
 • Helyi szint korruptabb???
 • Deficit szintek közötti lefelé nyomása
d jak vs ad k
Díjak vs adók
 • Adó- redisztribúció, díj- szolgáltatás ellenértéke
 • Széles körben kellene használni, de vannak akadályai
saj t bev telek mo on
Saját bevételek MO-on
 • Folyó bevételek:
  • Intézmények bevételei,
  • Bérleti díjak,
  • kamatbevétel,
  • Üzleti bevétel,
  • Helyi adó és illeték,
  • Környezetvédelmi és természetvédelmi bírság.
 • tőkebevételek:
  • ingatlaneladás,
  • Beruházás bevétele
  • Pénzügyi eszközök eladásából bevétel,
  • The income from selling flats,
  • Önkormányzati lakások eladása
  • Tulajdonjog eladása
helyi ad k
Helyi adók
 • adminefficiency---whattaxesarebeteradinistredat local level? is the local levelreadytolevytaxes????
 • Paraméterek helyi adórendszer elemzéséhez
  • hatékonyság
  • Igazságosság
  • Adminisztrációs költség
  • Adóverseny lehetősége “22-es csapdája”
  • Adó exportálásának lehetősége.
helyi ad k magyarorsz gon
Helyi adók Magyarországon
 • Helyi adó tv (1990. évi C törvény)
 • Adófajták meghatározása és az adó maximum szintje.
 • Három fő helyi adó:
  • iparűzési adó
  • kommunális adó
  • ingatlanadó
d jak haszn lat nak akad lyai
Díjak használatának akadályai
 • Ritkán hatékonyak.
 • Pozitív externáliák
 • Nem kizárható fogyasztók.
hitel
Hitel
 • Infrastruktúra finanszírozás
 • Fogalmak:
  • Működési és tőkeköltségvetés (olasz vs EU)
  • Működési eredmény
  • Nettó működési eredmény
  • Beruházási hiány
  • finanszírozási szükséglet, hiány, hitel
az nkorm nyzatok p nzpiaci r szv tel nek szab lyoz sa
Az önkormányzatok pénzpiaci részvételének szabályozása
 • Néhány országban semmilyen határt nem szabnak az önkormányzati hitelfelvétel elé- fiskális konzervativizmus.
 • Ter-Minassian (1996)
  • A piac szabad és nyitott, a közreműködők nem részesíthetik az önkormányzatokat kivételezett eljárásban.
  • A hitelfelvevő fizetőképességéről és jelenlegi adósságáról minden információ megszerezhető.
  • A hitelfelvevő ésszerűen viselkedik a piacon.
  • A központi kormányzat nem ad garanciát az önkormányzati hitelfelvételekhez, (ez azt jelentené, hogy az adófizetők országszerte viselik a hitelfelvevő kockázatát).
 • Bird és Tassonyi (2001) két feltétel teljesülése elég
  • teljeskörűen megszerezhető információra
  • a hitelfelvevők ésszerű magatartására vonatkozó feltételek
moral hazard
Moral hazard
 • a piac sokszor feltételezi az állami garanciát az önkormányzati hiteleken, még ha az nincs is megfogalmazva, ami jelentősen alááshatja az állam hitelképességét
 • szabályozás
llam hitelfelv telt ellenz politik j nak okai
Állam hitelfelvételt ellenző politikájának okai
 • megnöveli a magánszféra számára a tőkeköltségeket,
 • előfordulhat, hogy a nemzetközi piacokon ugyanazért a forrásért versenyez az állam és a helyi kormányzat, ami növeli az állam számára a költségeket
 • rontja a fizetési mérleget
llam hitelfelv telt seg t politik j nak okai
Állam hitelfelvételt segítő politikájának okai
 • A hitelfelvétel csökkenti a központi kormányzatra nehezedő finanszírozási terhet.
 • A hitelek felhasználása általában hatékonyabb, mint a támogatásoké (nő a tőke hatékonysága).
 • Az önkormányzatok hitelből a lakosok igényeihez közelebb álló beruházásokat valósítanak meg, mint támogatásokból (a hitelek visszafizetésének fedezete közvetlenül a lakosság befizetései adók, vagy díjak formájában, így a hitelből megvalósított beruházásokat az állampolgárok éberebben figyelik).
 • A hitelből finanszírozás csökkenti a generációk közötti egyenlőtlenséget (a visszafizetés időtartama optimális esetben a hitelből megvalósított eszköz teljes hasznos élettartama).
 • Az önkormányzatok hitelfelvétele (kötvénykibocsátása) jó befektetés a helyi pénzügyi piac számára, valamint a nyugdíjalapok, egészségbiztosítók részére.
az llam ltal haszn lhat szab lyoz eszk z k
Az állam által használható szabályozóeszközök
 • a passzív eszközök csoportja (különböző törvények szabnak határt az önkormányzati túlköltekezésnek)
 • az aktív eszközök csoportja (a hitelfelvételt jóvá kell hagyatni egy felsőbb hatósággal)
akt v kontroll
Aktív kontroll
 • Minden hitelfelvételt engedélyeztetni kell valamilyen felsőbb hatósággal.
 • A hitelrátákat jóvá kell hagyatni valamilyen hatósággal.
 • A hitelt népszavazáson kell megszavaztatni.
 • A teljes projektet népszavazáson kell jóváhagyatni.
mag nszf ra szerepei a beruh z s sor n
Magánszféra szerepei a beruházás során
 • Befektető
  • anyagilag hozzájárul a fejlesztéshez
  • társaságban tulajdoni hányadot szerez
  • mint tulajdonos közvetlenül érdekelt a társaság eredményes működésében,
 • Kivitelező
  • a munkát elvégző, azt megszervező vállalat
  • lehet magántulajdonú vagy önkormányzati
  • klasszikus esetben nem járul hozzá anyagilag a beruházás megvalósításához
  • gyakran kénytelen átmenetileg, esetleg tartósan előfinanszírozni egy-egy részfeladatot
a k zszf ra s a mag nszektor k z tti egy ttm k d st akad lyoz t nyez k nkorm nyzati f lelmek
A közszféra és a magánszektor közötti együttműködést akadályozó tényezők, önkormányzati félelmek
 • az önkormányzat jövőbeli szerepkörét, ellenőrzési lehetőségét túlzottan leszűkíti kikerül az önkormányzatok kezékből a munkahelyek feletti kontroll
 • nem tudja befolyásolni a díjak növelésének mértékét és ütemét (magánszféra oldalán felmerülő probléma, hogy a díjak sokszor túl alacsonyak).
 • az önkormányzatok sokszor nincsenek tisztában a magánszektort mozgató érdekekkel
 • Az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége a szolgáltatást teljesíteni.
 • a szolgáltató elméletileg zsarolhatja az önkormányzatot, hiszen az ellátás nélküle összeomlik
megold s lehet
Megoldás lehet:
 • önkormányzati szerződésminta-tár létrehozása
 • Szerződések nyilvánossága
 • Verseny a szolgáltatásnyujtás jogáért, egy részét az önkormányzat saját kézben tart
a beruh z s szakaszai
A beruházás szakaszai
 • tervezés
 • kivitelezés és beindítás szakasza
 • üzemeltetés
tervez s
Tervezés
 • A feladatok elsősorban adminisztratív jellegűek
 • Meggyőződés a beruházás szükségességéről
 • a szükséges tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, műszaki és pénzügyi terveket)
 • az együttműködő partnerek kiválasztása
 • a potenciális hitelezők kiválasztása
 • jellemző a költségek hirtelen emelkedése
 • probléma, hogy az önkormányzatok csak elvétve tudják előre finanszírozni a költségeket
 • döntést kell hozniuk arról, hogy kit vonnak be ezek előfinanszírozásába (szállítókat, kivitelezőket, nagyfogyasztókat).
 • Előfinanszírozás költsége a beruházás elmaradása esetén elvész - erre a célra hitelt, állami forrást, támogatást is nehéz szerezni
 • saját források megléte
 • vészforgatókönyvek kidolgozása
kivitelez s s beind t s szakasza
Kivitelezés és beindítás szakasza
 • rengeteg kockázatot rejt magában
 • kiderül, hogy a korábbi tanulmányok helyesek voltak-e
 • Kockázat:
  • nyersanyagok időközbeni drágulása
  • új technológia nem megfelelő működése
  • Költségtúllépések
  • infláció helytelen előrejelzése
  • hitelezők valamelyikének csődje
  • állami áfa-visszatérítés időbeli csúszása, stb.
 • ekkor kezdődik el a hitelek és a kamatok visszafizetése
zemeltet s
Üzemeltetés
 • sokan már nem tekintik a beruházási folyamat részének
 • csak ebben a szakaszban derülhet ki, hogy a megtérülési számítások helyesek voltak-e: a díjbevételekből lehet-e fedezni a hiteleket, a kamatokat, a működési költségeket
ad