Delovanje registra raka za slovenijo
Download
1 / 52

DELOVANJE REGISTRA RAKA ZA SLOVENIJO - PowerPoint PPT Presentation


 • 328 Views
 • Uploaded on

Epidemiologija in registri raka Onkološki inštitut Ljubljana Zaloška 2, 1000 Ljubljana. DELOVANJE REGISTRA RAKA ZA SLOVENIJO. Maja Primic Žakelj Vesna Zadnik Tina Žagar. Razvoj onkološke epidemiologije. William Farr in Marc d’Espine – ob koncu 18. stol. nomenklaturni sistem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DELOVANJE REGISTRA RAKA ZA SLOVENIJO' - alesia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Delovanje registra raka za slovenijo l.jpg

Epidemiologija in registri raka

Onkološki inštitut Ljubljana

Zaloška 2, 1000 Ljubljana

DELOVANJE REGISTRA RAKA ZA SLOVENIJO

Maja PrimicŽakelj

Vesna Zadnik

Tina Žagar


Slide2 l.jpg

Razvoj onkološke epidemiologije

William Farr in Marc d’Espine – ob koncu 18. stol. nomenklaturni sistem

za razvrčanje vzrokov smrti – predhodnica MKB

Hoffman (1915): The Mortality from Cancer Throughout the World

dos Santos Silva 1999


Slide3 l.jpg

Register raka je...

...poseben informacijski sistem, ki je namenjen zbiranju, obdelavi, shranjevanju in analizi podatkov o bolnikih z rakom.


Vrste registrov raka l.jpg
Vrste registrov raka

Bolnišnični registri: zbirajo podatke o bolnikih z rakom v določeni bolnišnici, bodisi da jim je tam samo postavljena diagnoza ali so tudi zdravljeni.

Podatki so pomembni predvsem za klinične študije.


Populacijski registri raka l.jpg
Populacijski registri raka

Zbirajo podatke o incidenci, prevalenci in preživetju bolnikov z rakom na določenem zemljepisnem področju.

Ti podatki so pomembni za:

 • ocenjevanje bremena rakavih bolezni na področju, ki ga pokriva – načrtovanje zdravstvenih zmogljivosti

 • načrtovanje in ocenjevanje celovitega programa nadzorovanja raka

 • epidemiološke in klinične študije


Vloga rr pri epidemiolo kih raziskavah l.jpg
Vloga RR pri epidemioloških raziskavah

Opisne epidemiološke raziskave

 • pogostost rakavih bolezni po starosti, spolu in drugih značilnostih

 • incidencana posameznih zemljepisnih področjih in mednarodne primerjave; opisovanje incidence med preseljenci

 • primerjave časovnih trendov – spremembe razširjenosti nevarnostnih dejavnikov, ocenjevanje uspešnosti ukrepov primarne in sekundarne preventive

  Analitične epidemiološke raziskave

 • predvsem kohortne, npr. za ugotavljanje nekaterih poznih posledic zdravljenja raka (drugi primarni raki)


Zgodovinski razvoj registrov raka l.jpg
Zgodovinski razvoj registrov raka

Država (regija)Leto ustanovitvePrijavljanje

Nemčija (Hamburg) 1929 prostovoljno

ZDA (New York) 1940 obvezno

ZDA (Connecticut) 1941 (1935) obvezno (od 1971)

Danska 1942 obvezno (od 1987)

Kanada (Saskatchewan) 1944 obvezno

Anglija (JZ regija) 1945 prostovoljno

Anglija (Liverpool) 1948 prostovoljno

Nova Zelandija 1948 obvezno

Kanada (Manitoba) 1950 obvezno

SLOVENIJA 1950 obvezno

Madžarska (Szabolcs, Miskolc, Vas)1952 obvezno

Norveška 1952 obvezno

Finska 1953 obvezno (od 1961)

Islandija 1954 prostovoljnoRegistre raka iz celega sveta l.jpg

...povezuje Mednarodna zveza registrov raka, ki skupaj z

IARC pripravlja pripomočke za registre raka, npr.:

Registre raka iz celega sveta...


Mednarodna zveza registrov raka l.jpg

...organizira tudi letna srečanja...

Mednarodna zveza registrov raka....


Register raka za slovenijo l.jpg
Register raka za Slovenijo

 • Register raka za Slovenijo je bil ustanovljen leta 1950 kot posebna služba za zbiranje in obdelavo podatkov o incidenci raka in preživetju bolnikov z rakom.

 • Prijavljanje raka je že od ustanovitve obvezno in predpisano z zakonom (Ur. l. SRS, št. 10/50, št. 29/50, št. 14/65, št. 1/80, št. 45/82, št. 42/85; Ur. l. RS, št. 9/92 in št. 65/00).

 • Namen RR je določen v Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstva in zdravstvenega varstva (ZZPPZ) pod zaporedno številko IVZ 25: »Obdelovanje podatkov o incidenci in preživetju bolnikov z rakom. Spremljanje, načrtovanje in vrednotenje onkološkega varstva, osnova za epidemiološke in klinične študije


Slide12 l.jpg

Epidemiologija in registri raka

Register raka in bolnišnični register OI

ocenjevanje in spremljanje bremena raka v Sloveniji in svetu

Enota za epidemiologijo

analize podatkov RR in preučevanje

dejavnikov tveganja za nastanek

posameznih vrst raka

Enota za presejanje

vodenje, ocenjevanje in spremljanje

kazalnikov učinkovitosti organiziranih

presejalnih programov


Osebje v registru raka l.jpg
Osebje v registru raka

 • za registracijo raka posebej usposobljene VMS

 • administrativno osebje

 • zdravniki: epidemiolog, specializantka javnega zdravja

 • statističarka

 • informatik


Viri podatkov l.jpg
Viri podatkov

 • prijavnice, ki jih pošiljajo iz bolnišnic in diagnostičnih centrov, izjemoma iz ambulant osnovnega zdravstvenega varstva

 • zdravniška poročila o vzroku smrti

 • izvidi histoloških preiskav in obdukcijski zapisniki


Vrste zbranih podatkov l.jpg
Vrste zbranih podatkov

1. identifikacijski podatki: EMŠO, ime, priimek, rojstni kraj, naslov

2. podatki o bolezni: mesto raka (MKB-8 in 10), histološka oz. citološka diagnoza (MKB-O-3), stadij po TNM ali drugi ustrezni klinični klasifikaciji, poenostavljena opredelitev stadija, način diagnoze

3. podatki o zdravljenju: bolnišnica, oddelek, datum in vzrok sprejema, datum ugotovitve sedanjega raka, način zdravljenja med sedanjo hospitalizacijo, zaporedno število sedanjega raka, poprej ugotovljen kakšen drug rak

4. vitalno stanje: datum odpusta oz. smrti

ZZPPZ: za ugotavljanje vitalnega stanja pridobiva upravljalec RR podatke iz Centralnega registra prebivalstvaPotek dela v registru l.jpg
Potek dela v registru

 • sprejem in obdelava prijavnic in drugih dokumentov

 • vnos podatkov v računalniško bazo

 • popravljanje napak in posodabljanje že vnesenih podatkov

 • arhiviranje prijavnic in drugih dokumentovPrimer napak pri opredelitvi vzroka smrti l.jpg
Primer napak pri opredelitvi vzroka smrti

1985-1999. 2245 smrti

Primic Žakelj, Radiol Oncol 2001


Uradna in popravljena umrljivost za rmv sovenija 1985 99 l.jpg
”Uradna” in”popravljena” umrljivost za RMV. Sovenija, 1985-99

Primic Žakelj, Radiol Oncol 2001


Spremljanje in vitalno stanje l.jpg

Centralni register prebivalstva (CRP)

 • 4-krat na leto dobimo podatke o vitalnem stanju

 • oseba je lahko živa, mrtva ali izgubljena

Spremljanje in vitalno stanje


Kakovost in popolnost registra l.jpg
Kakovost in popolnost registra

 • popolnost in točnost podatkov

 • zanesljivost in popolnost registracije

 • točnost poročanja in interpretacije


Zanesljivost in popolnost registracije l.jpg
Zanesljivost in popolnost registracije

 • delež primerov raka, registriranih samo na osnovi ZPS


Zanesljivost in popolnost registracije25 l.jpg
Zanesljivost in popolnost registracije

 • delež mikroskopsko potrjenih primerov


Zanesljivost in popolnost registracije26 l.jpg
Zanesljivost in popolnost registracije

 • razmerje med umrljivostjo in incidenco


Slide27 l.jpg

Zanesljivost in popolnost registracije

 • stabilnost podatkov: delež prijavljenih po izdaji letnega poročila


P r iro nik za delo v registru l.jpg
Priročnik za delo v registru

Za enotno delovanje ima vsak register priročnik, v katerem so zapisana pravila v zvezi z registracijo, npr.:

 • definicije podatkov

 • bolezni, ki se registrirajo

 • postopki v zvezi z dokumentacijo

 • način šifriranja in šifranti

 • pravila za posredovanje podatkov

 • pravila za varovanje zaupnosti podatkov (Zakon o varovanju osebnih podatkov)


Letna poro ila l.jpg
Letna poročila

Incidenca raka v Sloveniji (letna publikcija)

prikaz podatkov o incidenci in prevalenci glede na:

STAROST IN SPOL

STADIJ BOLEZNI

NAČIN DIAGNOZE

BOLNIŠNICO ZDRAVLJENJA

REGIJO DIAGNOZE

ČASOVNI TREND

KRATKOROČNE NAPOVEDI

http://www.onko-i.si


Breme raka v sloveniji 2002 l.jpg
Breme raka v Sloveniji 2002

 • 9.356 primerov: 8.597 M (7.798 H + 799 C) + 625 K + 134 ZPS

 • v 10 letih – incidenca večja za 22 % med moškimi in za 31 % med ženskami


Incidenca sss raka v izbranih evropskih dr avah 2002 l.jpg
Incidenca (SSS) raka v izbranih evropskih državah 2002

Moški

Ženske

Slovenia

Slovenia

Globocan 2002


Incidenca raka sss v evropi 2002 l.jpg
Incidenca raka (SSS) v Evropi 2002

Moški

Ženske

Slovenia

Globocan 2002


Groba letna incidenca in umrljivost za vsemi raki po spolu v sloveniji 2002 l.jpg
Groba letna incidenca in umrljivost za vsemi raki po spolu v Sloveniji 2002Kumulativna letna incidenca in umrljivost za vsemi raki po spolu slovenija 2002 l.jpg
Kumulativna letna incidenca in umrljivost za vsemi raki po spolu, Slovenija 2002

INCIDENCA

Moški  10,1%

Ženske  18,9%

UMRLJIVOST

Moški  7,3%

Ženske  6,5%
Dele bolnic z rakom dojk po starosti stadiju in obdobju diagnoze l.jpg
Delež bolnic z rakom dojk po starosti, stadiju in obdobju diagnoze


Pre ivetje bolnikov z rakom l.jpg
Preživetje bolnikov z rakom

 • obdobne analize, primerljiva metodologija

 • 1-, 3-, 5-letno relativno preživetje

 • najpogostejša mesta raka

 • časovni trendi

 • vrednotenje vseh ukrepov onkološkega zdravstvenega varstva


Pre ivetje bolnikov z rakom v sloveniji l.jpg
Preživetje* bolnikov z rakom v Sloveniji

* - relativno 5-letno

Pompe Kirn V in sod. 1995, 2003


Slide45 l.jpg

Mednarodne podatkovne zbirke - 1

Rak na petih kontinentih (CANCER INCIDENCE IN FIVE CONTINENTS: CI5)

 • Volumen I (obdobje 1960-62), podatki 32 registrov iz 29 držav

 • Volumen VIII (obdobje 1993-97), podatki 186 registrov iz 57 držav

 • podatki razvrščeni po spolu, starosti

  in mestu raka

 • upošteva kakovost podatkov (popolnost

  in zanesljivost)

 • podatki so pomembni za mednarodne

  primerjave in spremljanje časovnih trendov


Mednarodne podatkovne zbirke 2 l.jpg
Mednarodne podatkovne zbirke - 2

AUTOMATED CHILDHOOD CANCER INFORMATION SYSTEM: ACCIS

http://www-dep.iarc.fr/accis.htm

 • podatki o raku pri otrocih (starih 0-14 let) in mladostnikih (starih 15-19 let)

 • v podatkovni zbirki so podatki 80 populacijskih registrov raka, ki pokrivajo približno polovico otrok in četrtino adolescentov, ki živijo v 35 evropskih državah.

 • v bazi je trenutno več kot 160.000 primerov, ki so zboleli v letih 1970 do 2001


Slide47 l.jpg

Mednarodne podatkovne zbirke - 3

EUROCIM

 • podatki o incidenci raka iz evropskih registrov in o umrljivosti iz banke podatkov SZO

 • namenjen samo za registre, ki so prispevali podatke

 • poleg mesta raka tudi histološka vrsta

 • omogoča razne statistične analize, npr. starostno standardizacijo, izračun trendov in APC-modelov


Mednarodne podatkovne zbirke 3 l.jpg
Mednarodne podatkovne zbirke - 3

GLOBOCAN 2002

 • podatki o incidenci, umrljivosti in prevalenci za 26 lokacij raka za države iz vseh svetovnih področij

 • ocene, ki izhajajo iz razpoložljivih podatkov o incidenci, umrljivosti in preživetju bolnikov z rakom v posameznih državah

 • poleg osnovnih podatkov ima tudi starostno standardizirane stopnje, omogoča tudi projekcije za naslednja desetletja


Slide49 l.jpg

Dostop do mednarodnih podatkovnih zbirk

CANCER_MONDIAL http://www-dep.iarc.fr/

Spletno mesto ureja Oddelek za opisno epidemiologijo Mednarodne agencije za raziskovanje raka iz Lyona

Večina podatkov je iz populacijsklih registrov raka

 • CI5 I-VIII (incidenca)

 • ACCIS (rak pri otrocih in mladostnikih)

 • WHO-DATABASE (umrljivost)

 • GLOBOCAN 2002 (incidenca, prevalenca, umrljivost)


Slide50 l.jpg

Mednarodne raziskave

EUROCARE

 • Relativno preživetje bolnikov z rakom v Evropi

 • 22 držav, 67 registrov, 42 mest raka

 • doslej objavljene 3 raziskave, četrto

  pripravljajo

http://www.eurocare.it/


Pre ivetje v tudiji eurocare iii l.jpg
Preživetje* v študiji EUROCARE - III

*-relativno, 5-letno, starostno standardizirano

Berrino F in sod. 2003


Pre ivetje v tudiji eurocare iii52 l.jpg
Preživetje* v študiji EUROCARE - III

*-relativno, 5-letno, starostno standardizirano

Berrino F in sod. 2003


ad