1 / 13

ATMOSFÉRA ZEMĚ

U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky. ATMOSFÉRA ZEMĚ. Robert Řehák.

alesia
Download Presentation

ATMOSFÉRA ZEMĚ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ATMOSFÉRA ZEMĚ Robert Řehák Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 2. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Atmosféra Země • hmotnost = 0,000001 hmotnosti planety (76 % dusík, 23 % kyslík, 1 % vzácné plyny – argon, hélium, neon, krypton, xenon a další plyny jako např. oxid uhličitý, metan, vodík, oxid dusný, oxid siřičitý, ozon, vodní páry apod.) • zadržuje nebezpečné druhy záření • zabraňuje vzniku velkých tepelných rozdílů • široké spektrum jevů • vertikální dělení Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 3. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 4. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vertikální dělení atmosféry • TROPOSFÉRA • nejspodnější část atmosféry, průměrně sahající do výšky kolem 11 km (rovník 16 – 18 km, póly 7 – 9 km) • ve středních zem.šířkách se průměrná výška mění dle ročního období a dle počasí (v zimě a v tlakových nížích – cyklonách je níže než v létě a anticyklonách) • v této vrstvě se odehrává počasí a většina meteorologických jevů, vznikají zde mlhy, oblačnost s bouřkovou činností a srážkami, úbytek teploty o 0,65 °C na 100 m, izotermie, inverze • rychlost proudění obvykle roste s výškou, maximum v blízkosti TROPOPAUZY (jet stream) • ¾ hmotnosti celé atmosféry, je zde obsažena prakticky veškerá vlhkost Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 5. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Některé jevy v TROPOSFÉŘE Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 6. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 7. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vertikální dělení atmosféry 2. STRATOSFÉRA • část atmosféry ve výšce od cca 11 km do 50 km • charakteristické je převážné horizontální proudění (rychlost větru s výškou nejprve klesá a od výšky 25 km opět stoupá) • ve spodní části až do výšek 20 – 25 km se teplota nemění (izotermie),dále roste (inverze) • vzestup teploty s výškou způsoben přítomností koncentrovaného OZÓNU (pohlcuje sluneční UV záření a silně se zahřívá) • tato vrstva se někdy nazývá ozonosféra • ve výškách kolem 25 km pozorujeme „perleťová oblaka“ , složená z ledových krystalků Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 8. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vertikální dělení atmosféry 3. MEZOSFÉRA • část atmosféry ležící od 50 km do 80 km • teplota s výškou stále klesá, dosahuje hodnot od -50 °C až do -90 ° • značně proměnlivé proudění • v oblasti horní hranice této vrstvy (mezopauza) je někdy možné v létě pozorovat noční světélkující nebo stříbřitá oblaka s velmi jemnou strukturou (předpokládá se, že jsou tvořeny kondenzací vodní páry) – objevují se většinou za letních nocí nad severním horizontem rychlostí cca 40 – 50 km/h západním směrem Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 9. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vertikální dělení atmosféry 4. TERMOSFÉRA • část atmosféry, jejíž spodní hranice začíná 80 – 90 km nad zemským povrchem a sahá až do výšek 600 km – 700 km • do výšek od 200 km do 300 km nad zem.povrchem je typický výrazný nepřetržitý vzrůst teplot (až do hodnot nad 1 000 °C) • vysoký stupeň zředění vzduchu – teplota se neměří klasickými metodami, ale určuje se na základě kinetické energie pohybu jednotlivých molekul • tato vrstva obsahuje vysoké množství elektricky nabitých částic – iontů (proto je tato vrstva také někdy nazývána ionosféra) a vyznačuje se tedy značnou elektrickou vodivostí • výskyt polárních září a optických úkazů při vlétnutí meteoritů do zemské atmosféry Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 10. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 11. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vertikální dělení atmosféry 5. EXOSFÉRA • vnější vrstva atmosféry naší planety • spodní hranice od 500 km do 700 km nad zemským povrchem • hustota v této vrstvě je již téměř neměřitelná • lehčí plynné částice se pohybují velkými rychlostmi (nad 11 km/s), proto ty, které překonají gravitaci, odlétají do vesmírného prostoru • atmosféra Země tak plynule přechází do meziplanetárního prostoru Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 12. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 13. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZDROJE: ÚVODNÍ SNÍMEK: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aurora_Australis_From_ISS.JPG Volně šiřitelné Snímek č.2 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth_%26_Mir_(STS-71).jpg Volně šiřitelné Snímek č.3 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edge_of_Space.png Volně šiřitelné http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmo_camadas.svg Volně šiřitelné Snímek č. 5 - Blesky http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lightning_14.07.2009_20-42-33.JPG Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Duha Vlastní archiv autora Červánky Vlastní archiv autora Snímek č.6 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iss016e027426.jpg Volně šiřitelné Snímek č.10 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polarlicht_2.jpg Volně šiřitelné Snímek č.12 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth_%26_Mir_(STS-71).jpg Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

More Related