slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Valtaväylähankekokonaisuus (ESR) ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Aikuissosiaalityön kehittämishanke 1.1.-30.9.2010 Eini L PowerPoint Presentation
Download Presentation
Valtaväylähankekokonaisuus (ESR) ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Aikuissosiaalityön kehittämishanke 1.1.-30.9.2010 Eini L

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Valtaväylähankekokonaisuus (ESR) ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Aikuissosiaalityön kehittämishanke 1.1.-30.9.2010 Eini L - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Valtaväylähankekokonaisuus (ESR) ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Aikuissosiaalityön kehittämishanke 1.1.-30.9.2010 Eini Leppäharju, kehittäjä-sosiaaliohjaaja. Ky Kaksineuvoisen aikuissosiaalityön kehittämishanke .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Valtaväylähankekokonaisuus (ESR) ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Aikuissosiaalityön kehittämishanke 1.1.-30.9.2010 Eini L' - aleshanee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Valtaväylähankekokonaisuus (ESR) ja Kuntayhtymä KaksineuvoinenAikuissosiaalityön kehittämishanke 1.1.-30.9.2010Eini Leppäharju, kehittäjä-sosiaaliohjaaja

ky kaksineuvoisen aikuissosiaality n kehitt mishanke
Ky Kaksineuvoisen aikuissosiaalityön kehittämishanke
 • Valtaväylä-hanke tarjosi Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle mahdollisuuden aikuissosiaalityön hankemuotoiseen kehittämiseen ajalla 1.1.-30.9.2010
 • Hanketyöntekijäksi valittiin kuntayhtymän aikuissosiaalityön tiimiin kuuluva sosiaaliohjaaja.
 • Tällä haluttiin vahvistaa kehittämistyön tulosten siirtymistä aikuissosiaalityön toimintakäytännöksi ja sen jatkumista hankkeen päätyttyä.
etel pohjanmaa ky kaksineuvoinen
Etelä-Pohjanmaa / Ky Kaksineuvoinen

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue

Lapuan terveyskeskus

Seinäjoen terveyskeskus

Kuusiokuntien terveysyhtymä

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

kuntayhtym n taustatietoja
Kuntayhtymän taustatietoja
 • Kuntayhtymästä muodostui 1.1.2009 alkaen Paras –lain mukainen yhteistoiminta-alue, joka hoitaa kaikki alueen sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut
 • Kuntayhtymä Kaksineuvoisen jäsenkuntia ovat: Kauhava (sis. Ala- ja Ylihärmä, Kortesjärvi), Evijärvi ja Lappajärvi. Yhteistoiminta-alueen asukasluku n. 24.000
 • Kuntayhtymän sosiaalityön palvelut tuotetaan lähipalveluperiaatteellakuudesta eri toimipisteestä käsin
 • Aikuissosiaalityön tiimin muodostavat aikuissosiaalityön, päihde- ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijät 4, aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajat 2 ja etuuskäsittelijät laajalla työnkuvalla 3.
kehitt mishankkeen tavoitteiden asettelu
Kehittämishankkeen tavoitteiden asettelu
 • Tavoitteet muodostuivat asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeista, joita kartoitettiin mm. kyselyjen avulla sekä aikuissosiaalityön palavereissa
 • Asiakaskyselyllä haluttiin selvittää miten asiakkaat kokivat
  • perusturvatoimistosta saamansa palvelut ja
  • vastasivatko ne asiakkaiden odotuksia
 • Työntekijäkyselyllä selvitettiin heidän käsitystään
  • työkäytäntöjen toimivuudesta ja kehittämistarpeista
  • ”Mitkä asiat koet haasteeksi työnteon sujuvuuden kannalta?”
 • Kehittämisprojektissa painotettiin asiakkaiden ja työntekijöiden osallistumista kehittämistyöhön
slide6

Aikuissosiaalityön sisällön kehittäminen tavoitteellisemmaksi ja suunnitelmallisemmaksi

 • Haasteena pidettiin kiirettä ja toimeentulotuen painottumista työssä, työ tuntui ajoittain ”liukuhihnatyöltä”. Työntekijät toivoivat voivansa käyttää enemmän aikaa asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen selvittelyyn
 • Yhtenäinen käytäntö asiakkaiden elämäntilanteen kartoittamiseen, asiakassuunnitelmien laatimiseen ja seurantaan sekä asiakkuuden päättämiseen
 • Asiakassuunnitelmassa huomioidaan mm. asiakkaan;

- Taustaa, arki ja resurssit, palvelut ja asiakkuudet

- Tavoitteiden asettaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

- Keinot, palvelut ja tukitoimet

- Arviointi ja arvioinnin ajankohta

slide7

Aikuissosiaalityön asiakasprosessin selkiyttäminen

 • Uuden kuntayhtymän organisaatiomuutosten myötä (2009) sosiaalityön osa-alueet olivat eriytyneet, joka vähensi vuoropuhelua ja tiedon kulkua työntekijöiden välillä. Lisäksi alueen toimintakäytännöissä oli alueellisia eroja
 • Asiakasprosessin mallinnuksella selkiytettiin asiakkuuden eri vaiheita sekä työvaiheita, ja korostettiin eri ammattiryhmien osaamista asiakkuuden eri vaiheissa.
 • Asiakaspolkujen mallintamisessa huomioitiin myös muiden tahojen palveluita.
slide10

Poikkihallinnollisen toiminnan kehittäminen

- Eri toimijatahojen palvelut toisiaan tukeviksi

 • Palveluketjujen kehittäminen siten, että ne muodostaisivat kokonaisuuden ja veisivät asiakkaan tilannetta eteenpäin

Esiin nousseita kehittämiskohteita olivat mm.:

  • Tiedon lisääminen toisten työn sisällöstä
  • Vastuullinen taho asiakasprosessin etenemiselle
  • Asiakassuunnitelman käyttäminen työvälineenä mm. tiedon jakamisessa asiakkaan verkostossa
  • Selkeän mallin luominen työkyvynarvioinnin asiakasprosessin toteuttamiseen
  • Palaverikäytäntöjen uudistaminen ja tehostaminen yhteistyöverkostoissa
kehitt misty n tuloksia
Kehittämistyön tuloksia
 • Perustasolla työn kehittäminen, johon ilman erillisiä resursseja ei olisi ollut mahdollisuutta
 • Yhtenäinen menetelmä suunnitelmallisen sosiaalityön tekemiselle ja sen juurruttaminen käytännön työhön
 • Uuden viran perustaminen aikuissosiaalityöhön

-> sosiaaliohjaaja, jonka työ painottuu suunnitelmallisen sosiaalityön tekemiseen

 • Aikuissosiaalityön esite
 • Kehittämistyötä tulee jatkaa toimivien poikkihallinnollisten yhteistyökäytäntöjen tehostamiseksi
slide12

Välityömarkkinoiden kehittäminen Seinäjoen seudulla ja Kuusiokunnissa osana Valtaväylä-hankekokonaisuutta (ESR)

Kirsi Lehtipää, palveluohjaaja Kuusiokunnat

te toimiston ja sosiaalitoimen yhteisty n kehitt minen v lity markkinoilla
TE-toimiston ja sosiaalitoimen yhteistyön kehittäminen Välityömarkkinoilla

Seinäjoen seutu:

palvelusuunnittelija Hilkka Saarenpää, työvoimaohjaaja (sosionomi AMK) TYP Seinäjoki

1.2.2011-30.6.2011

Alueena Ilmajoki, Seinäjoki ja Lapua

Kuusiokunnat:

palvelusuunnittelija Erika Vähä-Laakso (sosionomi AMK)

1.9.2010 – 31.3.2011

Alueena Alavus, Kuortane, Töysä, Ähtäri

 • Kehittämistyön tavoitteena kehittää sosiaalitoimiston ja TE-toimiston työntekijöiden välistä yhteistyötä ja käytäntöjä yhteisten asiakkaiden palveluissa.
kehitt mistoiminnan l ht kohdat
Kehittämistoiminnan lähtökohdat

”Kehittää sosiaalitoimen ja TE-toimiston työntekijöiden välistä yhteistyötä ja käytäntöjä yhteisten asiakkaiden palveluissa”

Kysely työntekijöille:

 • Minkälaisia kehittämisen kohteita näette sosiaalitoimen, TE-toimiston ja TYP:n välisessä yhteistyössä?
 • Mitä kehitystarpeita näette alueenne aikuissosiaalityössä?
 • Koetteko, että aktivointisuunnitelmakäytäntöjä ja kuntouttavaa työtoimintaa tulisi kehittää alueellanne? Jos, niin miten?
 • Koetteko, että asiakkaiden eläkkeen hakemiseen, eläkemahdollisuuksien selvittelyyn/ eteenpäinohjaamiseen liittyvissä asioissa on kehittämistarpeita alueellanne? Jos, niin minkälaisia?
 • Onko asiakasohjauksessa eri tahojen välillä puutteita/epäselvyyksiä? Jos, niin millaisia ja minkälaisten asiakkaiden osalta erityisesti?
 • Mihin erityisesti toivotte kiinnitettävän huomiota alkavassa kehitystyössä?
kehitt mistarpeet
Kehittämistarpeet

Kyselyn tulosten pohjalta tehtiin koonti tärkeimmistä esille nousseista kehittämistarpeista

Seinäjoen seutu:

 • Yhteistyökäytännöt ja tiedonkulku, asiakasohjauskäytännöt, aktivointisuunnitelmakäytännöt, henkilöstöresurssit ja niiden kohdentaminen, lomakekantojen yhtenäistäminen, eläkeselvittelyjen mallinnus, työpaikkaohjaajien koulutus. Työttömien työterveystarkastusten ja terveysneuvonnan kehittäminen osana TE-toimiston ja sosiaalitoimiston palveluja

Kuusiokunnat:

 • Esim. Työnjaon, vastuiden, yhteistyökäytäntöjen selkiyttäminen, aktivointisuunnitelmakäytännöt, laadukkaat ja vaikuttavat asiakassuunnitelmat, polutus-seuranta-ohjaus- käytännöt eri toimenpiteissä, eläkeselvittelyjen mallinnus
 • Kehittämistarpeita lähdettiin jatkotyöstämään palvelusuunnittelijoiden järjestämissä

*kehittämispäivissä

*työkokouksissa

*keskustelutilaisuuksissa

*koulutustilaisuuksissa

 • Lähtökohtana käyttäjä- ja toimijalähtöinen kehittäminen
kehitt misty k yt nn ss
Kehittämistyö käytännössä
 • Kehittämistarpeita lähdettiin jatkotyöstämään palvelusuunnittelijoiden järjestämissä

*kehittämispäivissä

*työkokouksissa

*keskustelutilaisuuksissa

*koulutustilaisuuksissa

 • Lähtökohtana käyttäjä- ja toimijalähtöinen kehittäminen
kehitt misty n tuloksia1
Kehittämistyön tuloksia

Seinäjoen seutu:

 • TOIMIJAKARTTA välityömarkkinatoimijoista

(asiakasohjauksen tueksi tarkoitettu väline työntekijöille)

 • Lomakekantojen yhtenäistäminen
 • Työttömien työterveyshuoltoon liittyvä kehittämisprojekti (osana Valtaväylä- hanketta) käynnistymässä (terveydenhoitaja)
 • Täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen AMK:ssa terveydenhoitajille, joilla erityisalueena työttömien terveystarkastukset

Kuusiokunnat:

 • Uudistetut ja yhtenäiset ”lomakepohjat” Kuusiokuntiin (kutsu aktivointisuunnitelmaan, aktivointisuunnitelman kartoituslomake, aktivointisuunnitelmapohja, arviointi ja palautelomakkeet kuntouttavaan työtoimintaan
 • Vastuiden, työnjaon, työkäytäntöjen ja roolien selkeyttäminen eri toimijoiden välillä asiakastyössä
kiitos mielenkiinnostanne

Kiitos mielenkiinnostanne!

Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR)