slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară. 5”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.1”Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN' - alena


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară. 5”Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.1”Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Titlul proiectului: RESURSE UMANE CALIFICATE LOCURI DE MUNCĂ OCUPATE

Contract POSDRU/104/5.1/ G/79047

RESURSE UMANE CALIFICATE

LOCURI DE MUNCĂ OCUPATE

SINDICATUL SINDICATUL

LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR

slide2

BENEFICIAR:

Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș

PARTENER:

 • Sindicatul Liber din Învățământ Bihor

Durata de implementare a proiectului: 24 luni

GRUPUL ȚINTĂ: șomeri, persoane inactive, persoane care au părăsit timpuriu școala, persoane în căutarea unui loc de muncă etc.

SINDICATUL SINDICATUL

LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR

slide3

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Accesul la educație a persoanelor din județele Maramureș, Bihor și Satu Mare prin intermediul unui program adaptat, de consiliere a carierei, informare și dezvoltare personală, coroborat cu frecventarea cursurilor de formare.

Proiectul urmărește realizarea unui program integrat de măsuri active în vederea facilitării accesului pe piața muncii crescând astfel gradul de ocupare a populației din județele prevăzute în proiect.

SINDICATUL SINDICATUL

LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR

slide4

OBIECTIVE SPECIFICE (1)

 • Elaborarea/ adaptarea programelor în conformitate cu nevoile grupului țintă, urmărindu-se astfel stimularea ocupării forței de muncă și dezvoltarea de abilități prin programe complexe de pregătire profesională, consiliere și dezvoltare personală;
 • Dezvoltarea abilităților antreprenoriale în scopul încurajării persoanelor de a-și începe o afacere proprie.
 • Dezvoltarea abilităților antreprenoriale în scopul încurajării persoanelor de a-și începe o afacere proprie.

SINDICATUL SINDICATUL

LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR

slide5

OBIECTIVE SPECIFICE (2)

5. Dezvoltarea personală și orientarea profesională prin informare și consiliere individuală și de grup, precum și printr-un stagiu de motivare și creșterea stimei de sine prin cunoașterea limitelor proprii, dar și a potențialului psiho-afectiv individual;

6. Dezvoltarea abilităților de autoevaluare realistă a propriilor comportamente în situații diverse legate de viață și carieră, necesare obținerii unui loc de muncă.

SINDICATUL SINDICATUL

LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR

slide6

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI (1)

 • Activitatea 1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
 • Activitatea 2.PROMOVAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI REALIZĂRILOR PROIECTULUI
 • Activitatea 3.ACHIZIȚII DE BUNURI, SERVICII ȘI ECHIPAMENTE
 • Activitatea 4.IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA NEVOILOR SPECIFICE ALE GRUPULUI ȚINTĂ DIN ZONELE VIZATE ÎN PROIECT, ÎN VEDEREA STABILIRII PROGRAMELOR INTEGRATE DE FORMARE
 • 4.1. Realizarea unor chestionare pentru identificarea și evaluarea nevoilor specifice în vederea recrutării și selectării grupului ţintă;
 • 4.2. Identificarea unor agenţi de recrutare locali în vederea promovării proiectului și selectării persoanelor ;
 • 4.3. Stabilirea unor relaţii de colaborare cu AJOFM locale din cele 3 judeţe.

SINDICATUL SINDICATUL

LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR

slide7

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI (2)

 • Activitatea 5. SELECTAREA ȘI ÎNREGISTRAREA ÎN BAZA DE DATE A GRUPULUI ȚINTĂ
 • 5.1. Obţinerea înregistrării ca operator de date cu caracter personal a solicitantului;
 • 5.2. Realizarea unei baze de date cu persoanele selectate ca beneficiari ai proiectului;
 • 5.3. Completarea formularelor individuale de înregistrare, de către fiecare persoana selectată.

SINDICATUL SINDICATUL

LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR

slide8

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI (3)

 • Activitatea 6.CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA ÎN CARIERĂ A GRUPULUI ȚINTĂ
 • 6.1. Elaborarea suportului de curs și a materialelor auxiliare necesare procesului de consiliere;
 • 6.2 Identificarea metodelor și tehnicilor de consiliere utilizate in proiect;
 • 6.3. Pregătirea materialelor și tehnicilor pentru programele de dezvoltare personală;
 • 6.4. Recrutarea grupului țintă;
 • 6.5. Consilierea persoanelor din grupul țintă;
 • 6.6. Selectarea, în urma consilierii a persoanelor care vor beneficia de cursuri de formare și programe de dezvoltare personală.

SINDICATUL SINDICATUL

LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR

slide9

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI (4)

 • Activitatea 7. DERULAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI A CURSURILOR DE FORMARE
 • 7.1. Elaborarea suporturilor de curs, a prezentărilor PPT și a handout-urilor utilizate în procesul de formare ;
 • 7.2. Stabilirea locaţiilor unde se vor desfăşura cursurile și programul de dezvoltare personală și orarul de desfăşurare a acestora;
 • 7.3. Planul de pregătire pentru de programul de dezvoltare personală;
 • 7.4. Derularea programului de dezvoltare personală;
 • 7.5. Derularea cursurilor: barman, bucătar, chelner, lucrător pensiune turistică;

SINDICATUL SINDICATUL

LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR

slide10

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI (5)

 • 7.6. Organizarea examenelor de absolvire;
 • 7.7. Organizarea a unui concurs cu tema: Bursa ideilor - Cel mai bun plan de afaceri - pentru participanţii la aceste programe de formare și dezvoltare personală;
 • 7.8. Înmânarea certificatelor de absolvire;
 • Activitatea 8. CONSULTANȚĂ SI ASISTENȚĂ PENTRU DEMARAREA UNEI AFACERI
 • Activitatea 9. ÎNFIINȚAREA A TREI CENTRE DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

SINDICATUL SINDICATUL

LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR

slide11

GALERIE FOTO -cursuri

SINDICATUL SINDICATUL

LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR

slide12

GALERIE FOTO -cursuri

SINDICATUL SINDICATUL

LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR

slide13

REZULTATE (1)

 • 300 de persoane beneficiare de programe integrate de consiliere, dezvoltare personală și formate prin cursuri de calificare;
 • 600 de persoane consiliate și orientate prin măsuri active de ocupare;
 • Înființarea a trei Centre de consiliere și orientare în carieră în vederea facilitării accesului la informații privind organizarea pieței muncii, pregătirea dosarului pentru angajare, promovarea egalității de șanse și mobilității, respectiv cursuri de instruire și calificare;
 • Consultanță oferită cursanților în vederea inițierii unei afaceri;
 • Creșterea oportunităților de formare și ocupare din zonele de implementare a proiectului.

SINDICATUL SINDICATUL

LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR

slide14

REZULTATE (2)

 • În cadrul programelor de orientare și consiliere în carieră, participanții au învăţat:
 • ce atitudine trebuie să adopte în cadrul unui interviu de angajare,
 • ce conduită e recomandabilă în cadrul unui loc de muncă,
 • ce poziţie trebuie să aibă în general pe piaţa muncii pentru
 • a face faţă cerinţelor acesteia.

SINDICATUL SINDICATUL

LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR

slide15

REZULTATE (3)

 • Curs Barman (1)
 • Curs Bucătar (5)
 • Curs Chelner (3)
 • Curs Lucrător pensiune turistică (7)

SINDICATUL SINDICATUL

LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR

slide16

ECHIPA DE MANAGEMENT:

PerşaAlina - Manager proiect

PetreuşIoana - Asistent manager Baia Mare

ŢenţIoan - Asistent manager Bihor

Crişan Adela Corina - Asistent manager Satu Mare

IeremiaCristianSimion - Expert accesarefonduristructuraleşi de coeziuneeuropeneşi expert înachiziţiipublice

Remeş Adrian Traian - Responsabilfinanciar

Ieremia Dan Gabriel - Manager resurseumane

NuszerŢînţa Mariana Georgeta / Pop Florin - jurist

Hreniuc Laura - Specialist relațiipublice

SINDICATUL SINDICATUL

LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREȘ LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT BIHOR