slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPORA KATILIM ÖNCESİ DEĞERLENDİRMELER PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPORA KATILIM ÖNCESİ DEĞERLENDİRMELER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

SPORA KATILIM ÖNCESİ DEĞERLENDİRMELER - PowerPoint PPT Presentation


 • 394 Views
 • Uploaded on

SPORA KATILIM ÖNCESİ DEĞERLENDİRMELER. DOÇ. DR. UFUK ŞEKİR UÜTF SPOR HEKİMLİĞİ AD. SPOR ÖNCESİ DEĞERLENDİRME. Düzenli tıbbi kontrol hala sorun. ABD’ de 6 milyondan fazla sporcu taraması Düzenli hekim kontrolü sadece kronik hastalığı olan çocuklarda. Sıklıkla ergenlerdeki tek muayene.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SPORA KATILIM ÖNCESİ DEĞERLENDİRMELER


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SPORA KATILIM ÖNCESİ

DEĞERLENDİRMELER

DOÇ. DR. UFUK ŞEKİR

UÜTF SPOR HEKİMLİĞİ AD.

slide2

SPOR ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

 • Düzenli tıbbi kontrol hala sorun.
  • ABD’ de 6 milyondan fazla sporcu taraması
 • Düzenli hekim kontrolü sadece kronik hastalığı olan çocuklarda.
 • Sıklıkla ergenlerdeki tek muayene.
 • Son yıllarda öneminde artış olmakta.
 • Spor yapan ve spora yeni başlayan

çocukların sağlık kontrolü yerine geçmekte.

slide3

SPORCU BAKIŞ AÇISI

-GENELLİKLE OLUMSUZ

-SPORDAN MEN EDİLME ENDİŞESİ

slide4

YARARLARI

 • Sporcuların %1’i spordan men edilirken, %3 ila %15’inde

ek araştırmalara ihtiyaç duyulur.

 • Spordaki performans arttırılabilir ve yaralanmaların önüne

geçilebilir.

 • Çocuklarda fiziksel matürasyon düzeyi belirlenir.
 • Doktor ile sporcu arasında olumlu ilişki sağlanır.
slide5

TEMEL HEDEF

 • SPORCUNUN VEYA SPOR YAPAN ÇOCUĞUN;
     • SAĞLIĞINI KORUMAK !
     • VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK !
slide7

SÖD’ nin ETKİSİ

 • 12-35 YAŞLARINDA SPORCU OLAN VE OLMAYANLAR (1979-2004)
 • SPORCULARDA ANİ ÖLÜM %89 AZALDI
 • SPORCU OLMAYANLARDA ORAN DEĞİŞMEDİ
 • İKİ ÖNEMLİ BULGU:
  • SÖD ŞÜPHELENİLMEYEN KALP HASTALIĞI TESPİTİNDE ETKİLİ (İLK KEZ)
  • TESPİT EDİLMESİ SPORCULARDA ANİ KARDİYAK ÖLÜMÜ AZALTIYOR

Corrado D, Basso C, Pavei A, ve ark. Trends in sudden cardiac death in young competitive athletes

after implementation of a preparticipation screening program. JAMA Oct. 4;296:1593-1601, 2006.

slide8

SÖD’ nin ETKİSİ

Corrado D, Basso C, Pavei A, ve ark. Trends in sudden cardiac death in young competitive athletes

after implementation of a preparticipation screening program. JAMA Oct. 4;296:1593-1601, 2006.

slide9

ZAMANLAMA

 • YAPILAN SPOR AKTİVİTESİNE BAĞLI ( SEZON DÖNEMLERİ )
 • YENİ SPORA BAŞLAYAN HERKESE
 • SPORCULARA SEZON BAŞLAMADAN 6-8 HAFTA ÖNCE
slide10

İKİ ÖNEMLİ BÖLGE

 • KALP - DOLAŞIM SİSTEMİ
 • KAS - İSKELET SİSTEMİ
slide11

S.Ö.D. - AMERİKA YAKLAŞIMI

Aile ve Kişisel Anamnez, Fizik Muayene

Pozitif

Negatif

Spora Katılıma Uygun

İleri Tetkik

Negatif

Pozitif

İleri İnceleme

slide12

S.Ö.D. - İTALYA YAKLAŞIMI

Aile ve Kişisel Anamnez, Fizik Muayene

ve EKG

Pozitif

Negatif

Spora Katılıma Uygun

İleri Tetkik

Negatif

Pozitif

İleri Tetkik:

Eko, Efor testi, Holter,

Kardiyak MRI, Anjio, EFÇ

İleri İnceleme

slide13

EKG Taramasının Etkisi

HKMP’ ye bağlı ani kardiyak ölüm

(%)

slide14

MALİYET KONUSU (ABD BAKIŞI)

 • SPOR GEÇMİŞİ ANAMNEZİ VE FİZİK MUAYENE = 50$-100$
 • EKG = 75$-150$
 • EKO = 1000$-2000$
 • 10.000.000 SPORCU
 • RUTİN TARAMADA EKG KULLANILMASI = 750.000.000$ / YIL
 • YANLIŞ POZİTİF SONUÇ  İLAVE TETKİK  MALİYET ARTIŞI
 • 300 SPORCUYU KURTARMAK İÇİN TOPLAM MALİYET  2 MİLYAR $
 • KURTARILAN BİR YAŞAM MALİYETİ = TAHMİNEN 3-6 MİLYON $
slide15

TIBBİ ANAMNEZ

 • Kas iskelet sistemi yaralanmalarının saptanmasında %92’ lik

bir özgüllüğe sahip.

 • Sorunların %63 ile %74’ ü ortaya konmakta.
 • Sporcular bazı sorunları saklayabilirler.
 • Çocuklarda anamnez bilgileri ebeveynler tarafından doğrulanmalı.
 • Hazır anamnez formlarının ayrı ayrı doldurduklarında bilgilerin

%39 oranında benzerlik gösterdiği bildirilmiştir ( Risser 85 ).

slide16

KRİTİK SORULAR-1

 • Egzersiz sırasında veya sonrasında baygınlık ?
 • Egzersiz sırasında göğüs bölgesinde huzursuzluk, ağrı, basınç ?
 • Egzersiz sırasında çarpıntı ?
 • Egzersiz sırasında nefes darlığı ?
 • Daha önce doktor tarafından yüksek tansiyon, yüksek kolesterol,

kalpte üfürüm olduğu ifade edildi mi ?

 • Daha önce ailenizde belli bir nedene bağlanmayan ölüm oldu mu?
 • Ailenizde 50 yaşından genç kişilerde kalp problemi olan var mı ?
 • Ailenizde 50 yaşından önce ani ölüm oldu mu ?
slide17

KRİTİK SORULAR-2

 • Ailenizde veya sizde Şeker hastalığı var mı ?
 • İlaç kullanımı ?
 • Alerji ?
 • Geçirilmiş nöbet ?
 • Tek organ varlığı ?
 • Bilinç kaybıyla birlikte olan kafa travması ?
 • Daha önce hastaneye yatış, operasyon ?
 • Önceki kas - iskelet sistemi yaralanmaları ?
 • İllegal madde kullanımı ?
slide18

FİZİK MUAYENE

 • Kapsamlı olması gerekmemektedir.
 • Yapılacak spora göre içeriği belirlenebilir.
 • Tıbbi anamnez sırasında belirtilen

problemler daha ayrıntılı incelenmelidir.

slide19

İÇERİK

 • Boy ve kilo ölçümü
 • Göz muayenesi
 • Kalp - dolaşım sistemi
 • Solunum sistemi
 • Abdominal muayene
 • Deri
 • Genito - üriner sistem
 • Matürite ( Tanner sınıflaması )
 • Kas - iskelet sistemi
slide20

GÖZ

 • Görme keskinliği
 • Koruyucu göz cihazı
 • Gözlük veya kontakt lens
 • Eşit pupil büyüklüğü ( Anizokori )
slide21

KALP - DOLAŞIM SİSTEMİ

 • Kalp sesleri değerlendirmesi ( S1 ve S2 )
  • “fizyolojik”, “sabit” ve/veya “parodoksal” çiftleşme
 • Üfürüm
  • Supin (otururken)/Ayakta & Dinamik/Statik
   • Valsalva manevrası veya ayakta artış gösteren üfürüm
   • >3/6 sistolik üfürüm
   • Diyastolik üfürüm
 • Periferik nabızlar ( radyal - femoral )
 • Kan basıncı
 • Marfan sendromu belirtileri
slide22

SOLUNUM SİSTEMİ

 • Simetrik toraks hareketleri
 • Göğüs duvarı deformitesi
 • Solunum sesleri
 • Astım değerlendirmesi
slide23

ABDOMİNAL MUAYENE

 • KİTLE
 • ORGANOMEGALİ ( KARACİĞER - DALAK )
 • BÖBREKLER
slide24

DERİ

 • AKNE
 • BULAŞICI CİLT HASTALIKLARI
  • HERPES
  • SCABİES
slide25

GENİTO - ÜRİNER SİSTEM

 • Özellikle erkeklerde dış genitaller
 • Tek testis veya inmemiş testis
 • Testis kitlesi
 • Herni
 • Kızlar rutinde değerlendirilmiyor
 • Tanner sınıflaması
slide26

KAS - İSKELET SİSTEMİ

 • Anormal bulguların %38.3’ ü kas-iskelet sistemi orjinli
 • (Strong ve Linder, 82).
 • Diz ve ayak bileği en sık yaralanan eklemler.
 • 13 maddeyi içeren fonksiyonel bir değerlendirme ( 2 dakika ).
 • Omuz, diz ve ayak bileği stabilite testleri.
 • Daha önceki yaralanmalar veya cerrahi uygulamaya yönelik

değerlendirme.

slide31

SPORA İZİN VERME

 • YARALANMA/HASTALIK RİSKİ ARTIYOR MU ?
 • BAŞKA BİR SPORCU RİSK ALTINDA MI ?
 • TEDAVİ SONRASI ( İLAÇ - REHAB - BRACE ) ?
 • TEDAVİ SIRASINDA SINIRLI KATILIM ?
 • ALTERNATİF ?
slide36

SPORA BAĞLI ANİ KARDİYAK ÖLÜM

 • SEYREK, ANCAK TRAJİK BİR OLAY
 • SPORA BAĞLI ÖLÜMLERİN ÇOĞUNUN NEDENİ (%95)
 • 0.3 - 1 / 100.000 SPORCU / YIL
 • ABD’ DE YILDA 300 ÖLÜM
slide37

SPORA BAĞLI ANİ KARDİYAK ÖLÜM

 • TANIM
 • KARDİYOVASKÜLER KAYNAKLI BEKLENMEDİK - ANİ ÖLÜM
 • SEMPTOMLARIN BAŞLAMASINDAN 1 - 12 SAAT SONRA
 • BİLİNÇ KAYBI
 • SPORCULARDAKİ ANİ ÖLÜMLERİN ÇOĞU SPOR SIRASINDA VEYA
 • HEMEN SONRASINDA OLUR
 • BAZI ÖLÜMLER İSTİRAHAT VEYA UYKU SIRASINDA OLUR
slide43

NEDENLERİ (KALP DIŞI)

 • HİPERTERMİ
 • RABDOMİYOLİZ
 • ASTMA
 • GASTROİNTESTİNAL KANAMA
 • EGZERSİZ ANAFİLAKSİSİ
 • BELİRSİZ (KOKAİN ?)
slide44

NEDENLERİ (MİYOKARD İSKEMİSİ)

 • ATEROSKLEROTİK KORONER ARTER HASTALIĞI
 • ( 35 YAŞ ÜSTÜ SPORCULARDA EN SIK ÖLÜM NEDENİ )
 • KORONER ARTER SPAZMI
 • KORONER ARTER TROMBOZU
 • MİYOKARD İÇİ KÖPRÜLENME (BRIDGING)
 • HİPOPLASTİK KORONER ARTER
 • ANOMALİLİ KORONER ARTER ORJİNİ
 • KORONER ARTER DİSEKSİYONU
slide45

NEDENLERİ (YAPISAL ANOMALİ)

 • HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ
 • ( 35 YAŞ ALTI SPORCULARDA EN SIK ÖLÜM NEDENİ )
 • AORT STENOZU
 • SAĞ VENTRİKÜL DİSPLAZİSİ
 • MARFAN SENDROMU
 • KALP KAPAK HASTALIĞI, ÖRN: MİTRAL KAPAK
 • DİLATE KARDİYOMİYOPATİ
slide46

NEDENLERİ (ARİTMİ)

 • WOLFF - PARKINSON - WHITE SENDROMU
 • UZUN QTc SENDROMU
 • VENTRİKÜLER ARİTMİLER
 • BRUGADA SENDROMU
 • POST-OP KONJENİTAL KALP HASTALIĞI
slide47

NEDENLERİ (FARKLI NEDENLER)

 • MİYOKARDİT
 • ANABOLİK STEROİD KULLANIMI
 • KOKAİN / DİĞER İLLEGAL İLAÇ KULLANIMI
 • SARKOİDOZ
 • PENETRE EDİCİ OLMAYAN GÖĞÜS TRAVMASI
 • ( COMMOTIO CORDIS )
slide48

RÖLATİF İNSİDANS (SEDANTER)

Koroner Ateroskleroz

80

Miyokardit

Kardiyomiyopati  Hipertrofik ---Dilate

%

Koroner Anomaliler

Konjenital Q-T Sendromu

10

SV displasizi

15

30

40 Yaş Aralığı

slide49

RÖLATİF İNSİDANS (SPORCU)

Koroner Ateroskleroz

80

Kardiyomiyopati  Hipertrofik ---Dilate

Koroner Anomaliler

%

Miyokardit

Aort Stenozu – Hastalığı

10

RV dysplasia

15

30

40 Yaş Aralığı

slide50

SONUÇ

 • Sporcu ve spora yeni başlayanlar için önemli ve gerekli.
 • Temel amaç sağlığın korunması ve güvenliğin sağlanması.
 • Spor arenasını sporcular için biraz daha güvenli kılar.
 • Aktivite seçiminde yardımcı olabilir.
 • Hekim ile olumlu ilişkiler sağlar.
 • Yaralanmalardan korunma, tedavi, ilaç kullanımı ve

alışkanlıklar hakkında bilgi verebilmelidir.