gymn zium a so jarom lu ick 423 551 23 jarom mgr eva matysov vy 32 inovace 4c11 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Eva Matysová VY_32_INOVACE_4C11

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Eva Matysová VY_32_INOVACE_4C11 - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Eva Matysová VY_32_INOVACE_4C11. Negation - Zápor. Negation - Zápor. V německé větě může být jen jeden zápor. Zápor nein. Gehst du heute zur Schule ? – Nein , ich bin krank .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Eva Matysová VY_32_INOVACE_4C11' - aleda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gymn zium a so jarom lu ick 423 551 23 jarom mgr eva matysov vy 32 inovace 4c11

Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Eva MatysováVY_32_INOVACE_4C11

Negation - Zápor

negation z por
Negation - Zápor

V německé větě

může být jen

jeden zápor

z por nein
Zápornein
 • GehstduheutezurSchule? – Nein,ich bin krank.
 • KommstausDeutschland? – Nein,ichkommeaus der Schweiz.
 • SpielstduFlöte? - Nein,ichspieleKlavier.

Záporná částice neinje samostatným záporem, stojí vždy před větou a je od ní oddělena čárkou.

z por nicht
Zápor nicht
 • Kennstdu Thomas Schöning? – Nein, ichkenne Thomas Schöningnicht.
 • IstdieHausaufgabeleicht? – Nein, dieHausafgabeistnichtleicht.
 • SiesindnichtzuHause.

Zápor nicht stojí za slovesem, obvykle co nejblíže konci věty, zpravidla před popíraným příslovcem nebo přídavným jménem - nichtleicht

p slove n ur en m sta n zvy profes ve spojen s als
Příslovečné určení místa, názvy profesí ve spojení s als
 • Er kommtnichtaus Prag.
 • SiekommtnichtausDeutschland.
 • SiearbeitetnichtalsLehrerin.
 • Er arbeitetnichtalsArzt.
z por kein keine kein dn dn dn
Zápor kein, keine, kein – žádný, žádná, žádné
 • HastdueinenFreund? – Nein, ichhabekeinenFreund.
 • HatereinenHund? – Nein, erhatkeinenHund.
 • Hastduein Heft? – Nein, ichhabekein Heft.

Zápor kein, keine, keinvyjadřuje zápor u podstatného jména, které by v kladné větě mělo neurčitý nebo nulový člen, skloňuje se v jed. čísle jako neurčitý člen.

pevn slovn spojen
Pevná slovní spojení
 • IchhabekeineZeit.
 • Ichspielenicht Basketball.
 • IchspielenichtKlavier.
bungen erg nzen sie kein in der richtigen form
Übungen – ergänzenSiekeinin der richtigenForm
 • Ichhabe …….. Schwesterund ……….. Bruder. Monika hatheute ………. Zeit. Ichhabe ……….. Hundund …………. Katze. MeineSchwesterhat ……………. Freund. Heutekommt …………… Schüler. Familie Bauer hat …………….. Kind. Ichspreche ………………. WortFranzösisch. Monika istnochklein, siehat ………………. Handy. Dasist …………….. guteIdee.
l sung
Lösung
 • IchhabekeineSchwesterundkeinenBruder. Monika hatheutekeineZeit. IchhabekeinenHundundkeineKatze. MeineSchwesterhatkeinenFreund. HeutekommtkeinSchüler. Familie Bauer hatkeinKind. IchsprechekeinWortFranzösisch. Monika istnochklein, siehatkeinHandy. DasistkeineguteIdee.
antworten sie negativ
AntwortenSie negativ.
 • Istergeschieden? Nein, eristnichtgeschieden.
 • Istdasleicht? Nein, dasistnichtleicht.
 • Bistdu 17? Nein, ich bin nicht 17.
 • Gehstduins Kino? Nein, ichgehenichtins Kino.
 • Istdasrichtig? Nein, dasistnichtrichtig.
 • Isstduviel? Nein, ichessenichtviel.
 • Istdasfalsch? Nein, dasistnichtfalsch.
 • Ist der Hundklein? Nein, der Hundistnichtklein.
negieren sie
NegierenSie.
 • SiekommtausTschechien. Sieist 14 Jahre alt. Siewohnt in Brno. SiespieltgernKlavierundFlöte. SiehateineSchildkröteundeinekleineKatze. SiesprichtfließendEnglischund gut Deutsch.
 • SiekommtnichtausTschechien. Sieistnicht 14 Jahre alt. Siewohntnicht in Brno. SiespieltnichtgernKlavierundFlöte. SiehatkeineSchildkröteundkeinekleineKatze. SiesprichtnichtfließendEnglischundnicht gut Deutsch.
zdroje
Zdroje
 • Direkt Neu 1, Němčina pro střední školy, Klett, 2011
 • SprechenSieDeutsch? 1. díl, Polyglot, 2000
 • Berglová, Formánková, Mašek - Německá gramatika, Fraus, 1995
slide13

Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř

 • Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci
 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210
 • Číslo DUM: VY_32_INOVACE_4C11
 • Jméno autora: Mgr. Eva Matysová
 • Název práce: Negation - Zápor
 • Předmět: Německý jazyk
 • Ročník: Tercie
 • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
 • Vzdělávací cíl: Vysvětlit a procvičit použití záporu v německé větě, porovnat použití záporu v české a německé větě
 • Pomůcky: Dataprojektor
 • Poznámka:
 • Inovace:Využití výpočetní techniky ve vyučování
 • Datum vytvoření DUM: 20. 1. 2013