Karakia - PowerPoint PPT Presentation

karakia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Karakia PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 17
Karakia
2299 Views
Download Presentation
alec
Download Presentation

Karakia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Karakia Cease the winds from the West Cease the winds from the South Let the breezes blow over the land Let the re-tipped dawn come With a sharpened air A touch of frost, a promise of A glorious day Whakataka te hau ki te uru Whakataka te hau ki te tonga Kia mākinakina ki uta Kia mātaratara ki tai E hī ake ana te atakura He tio, he huka, he hauhunga Tihē Mauri Ora!

 2. TEMB121-10A (HAM)Aronga MäoriTEPS761-10A (HAM)Māori Education The Creation story Ko Taupiri te maunga Ko Waikato te awa Mane 1 o Poutū te rangi, 2010 (nā Karaitiana)

 3. Presentation overview Indigeneity - Tangata whenua The Creation story Some significant understandings Conclusions

 4. Indigeneity - Tangata whenua Another world view How we learn What we learn Philosophical and theoretical explanations as to why the world is the way it is. beliefs values attitudes thinking behaviour

 5. The creation story Ranginui andPapatüänuku

 6. Mahuika (guardian of fire) Maui Tama nui te rä (captured the sun) Murirangawhenua (sacred jaw) Te Ika a Maui (North Island)

 7. Kupe Te Wheke a Muturangi Hine te Aparangi (Aotearoa) Wairarapa (Rangiwhakaoma / Castle point)

 8. He piko he taniwha, He piko he taniwha Waikato taniwha rau Waikato horo pounamu

 9. Whakapapa • Genealogy Ranginui and Papatüänuku Ngä Kaitiaki (the caretakers / children) Maui Kupe Hoturoa

 10. Tangata whenua Story about creation Voyage of discovery & arrival We did not give away our Language We did not give away our customary practices We did not give away our identity

 11. Ko Papatüänuku te whaea Ko Ranginui te matua

 12. Ko Tanemähuta te kaitiaki o te ngahere Ko Tumatauenga te kaitiaki o te pakanga

 13. Ko Tawhirimatea te kaitiaki o te hau Ko Tangaroa te kaitiaki o te moana

 14. Ko Rongomatane te kaitiaki o te rongopai Ko Haumiatiketike te kaitiaki o ngä rauruhe Ko Ruaumoko te kaitiaki o ngä rü me ngä puea

 15. Ko Taupiri te maunga Ko Waikato te awa Ko Tainui te waka Ko Pōtatau te tangata Ko Waikato te iwi

 16. Buck, P. (1977). The Coming of the Mäori. Wellington: • Whitcoulls Ltd • Jones, Pei Te Hurinui, & Biggs, Bruce. (1995) • Ngä Iwi o Tainui. Auckland University Press, 1996 • Turongo House. (2000). Tawhiao - King or Prophet. • MAI Publishers. • Turongo House. (2000). Koroki - My King. MAI Publishers. Ngä Räranga pukapuka

 17. www.soe.waikato.ac.nz Log in My home Paper code TEMB121-10A(HAM)