het sonnet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het Sonnet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het Sonnet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Het Sonnet - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Het Sonnet. Renaissance. Herontdekking van het klassieke erfgoed De mens is maat van alle dingen Men streeft niet alleen meer naar zaligheid in het hiernamaals, maar ook naar een bevredigend aards bestaan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Het Sonnet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Het Sonnet

  2. Renaissance • Herontdekking van het klassieke erfgoed • De mens is maat van alle dingen • Men streeft niet alleen meer naar zaligheid in het hiernamaals, maar ook naar een bevredigend aards bestaan. • Onder invloed van humanisme, ontdekkingsreizen, wetenschappelijke ontdekkingen en uitvindingen wordt de aandacht voor de mens als individu groter. • De nieuwe kunstenaar ziet zichzelf als scheppende kracht.

  3. In de kunsten… • Zie je deze nieuwe opvatting terug: de mens wordt centraal gesteld. • Een echte nieuwigheid is het sonnet. • De sonnet begint met Petrarca (1304-1374) • Zijn invloed was enorm in West-Europa. • Er ontstaat een traditie om het na te volgen  petrarkisme.

  4. Het Italiaanse sonnet • Ook Petrarca-sonnet genoemd • Heeft veertien regels • Verdeeld over vier strofen • De eerste twee strofen bestaan uit vier regels, de kwatrijnen. (samen octaaf) • De laatste twee strofen bestaan uit drie regels, de terzinen. (samen sextet) • Na de octaaf ligt inhoudelijk de wending (chute/ volta)

  5. Stijlkenmerken Petrarca-sonnet • uiterlijke beschrijving van een geliefde, • steeds dezelfde elementen die terugkeren: haren als goud, lippen als rozen, tanden als parels… • Natuurbeschrijvingen zijn vaste elementen • evenals verwijzingen naar de klassieke oudheid • Antithese, tegenstelling, oxymoron, paradox

  6. De Pléiade (16de eeuw) • De Pléiade was een groep van zeven jonge dichters. (rond 1550) • Hun ideaal was om in navolging van de klassieken en de Italiaanse letterkunde een eigen Franse letterkunde te vormen die de klassieken zou doen verbleken. • De groep geniet groot gezag in Europa. • Twee belangrijke namen: Du Bellay en de Ronsard.

  7. Het Shakespeare sonnet • Ook het Engelse sonnet genoemd • Ontstaat in de 16de eeuw naar W. Shakespeare (1564-1616) • Bestaat ook uit 14 regels • De eerste drie strofen hebben vier regels (drie kwatrijnen dus!) • De laatste strofe bestaat uit twee regels, het distichon (dat vaak de ontknoping of pointe bevat)

  8. In de Nederlanden • Vooral in de zeventiende eeuw is de petrarkistische liefdespoëzie in de Nederlanden nadrukkelijk aanwezig in het werk van de grote dichters uit die tijd: P.C. Hooft (1581-1647) [Muiderkring / Muiderslot, niet van de tasjes en jasjes uit de P.C. Hooftstraat!] • En Bredero (1585-1618)

  9. Opbouw sonnet We bespreken iets uitvoeriger: • Chute • Rijmschema • Metrum

  10. chute • Vaak ligt de chute na het octaaf. • De chute kan echter ook op andere plaatsen liggen, in de eerste terzine, net nog in de 8ste regel of juist in de 9de. • In de Shakespeare sonnetten kun je niet zo eenvoudig spreken van een volta. Daar zijn de laatste twee regels vaak een conclusie/pointe.

  11. Het rijmschema • Er zijn verschillende rijmschema’s • Het meest klassieke is: abbaabbacdcdcd Let op dat je in een analyse op de toets het héle schema opschrijft!!

  12. Het metrum • De versregels zijn metrisch gestructureerd, maar het metrum verschilt per taalgebied. • Jambische pentameter (moderne Nederlandse sonnet en bij de Italianen) • Alexandrijn (Franse sonnetten, ook in de sonnetten van P.C. Hooft) • Endecasillabo(Italiaanse, ook Spaanse sonnetten)

  13. Jambische pentameter • Het wásvandáág een héle lángedág • Vijf versvoeten • Notatie: ̮ _

  14. Alexandrijn • De zee, de Zee klotst voort, in eindeloze deining • Zesvoetige jambische versregel • Notatie: ̮ _

  15. Endecasillabo • Elf lettergrepen • De laatste klemtoon ligt altijd om de 10de lettergreep • Twee op elkaar volgende klinkers gelden als één lettergreep • O diletti d'amor dubbi e fugaci