Download
1 / 17

????????? ????????? ???????????? ????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

ტექნიკური ბარიერები საერთაშორისო ვაჭრობაში. ნინო ჩოხელი მაისი, 2014. ტექნიკური ბარიერი. ტექნიკური რეგლამენტები და სტანდარტები

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????? ????????? ???????????? ?????????' - alec


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1990206

ტექნიკური ბარიერები საერთაშორისო ვაჭრობაში

ნინო ჩოხელი

მაისი, 2014


1990206
ტექნიკური ბარიერი საერთაშორისო ვაჭრობაში

ტექნიკური რეგლამენტები და სტანდარტები

ადგენს პროდუქტის მახასიათებლებს როგორებიცაა ზომა, ფორმა, დიზაინი, ფუნქციები; ასევე საწარმოო პროცესსა და მეთოდებს და ეტიკეტირებასა და შეფუთვასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს

შესაბამისობის შეფასება

ტექნიკური პროცედურა - ტესტირება, შემოწმება, ინსპექტირება და სერტიფიცირება - რომლის მშვეობითაც დასტურდება, რომ პროდუქტი შეესაბამაება სტანდარტისა და ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს


1990206
ტექნიკური რეგულირების მიზნები

 • ადამიანის უვნებლობისა და ჯანმრთელობის დაცვა

 • მცენარეთა და ცხოველთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვა

 • გარემოს დაცვა

 • მომხმარებლის მოტყუების თავიდან არიდება

 • ჰარმონიზაცია და ვაჭრობის ხელშეწყობა


Wto tbt
ვაჭრობის საერთაშორისო ორგანიზაციის (WTO) ჩარჩო - TBT შეთანხმება

 • მიზეზები:

  • ტექნიკური რეგულირების მზარდი ხასიათი

  • გავლენა საერთაშორისო ვაჭრობაზე

 • პრინციპები:

  • არასაჭირო და გაუმართლებელი ბარიერების აღმოფხვრა ვაჭრობაში

  • არადისკრიმინაციულობა და ეროვნული რეჟიმის გავრცელება

  • ჰარმონიზაცია

  • ექვივალენტურობა


1990206
TBT საერთაშორისო ორგანიზაციის (შეთანხმება - მექანიზმები

 • ურთიერთაღიარების სისტემა

  • EU ACAA 2013 წლიდან ძალაშია ისრაელთან (ფარმეცეფტულ სექტორში) და მოლაპარაკებათა პროცესშია ალჟირთან, ეგვიპტესთან, იორდანიასთან, ლიბანთან, მაროკოსთან, ტუნისთან და უკრაინასთან (მანქანა დანადგარები, ელექტრონული პროდუქცია, სამშენებლო მასალები)

  • EU MRA - კანადა, აშშ, ავსტრალია, იაპონია, ახალი ზელანდია, შვეიცარია, ისრაელი

 • ნოტიფიკაციების სისტემა

 • საინფორმაციო ცენტრები

 • დავების განხილვის მექანიზმი

  • 1995 წლიდან დღემდე 49 საჩივარია შესული TBT-ის სხვადასხვა მუხლზე


1990206
ტექნიკური რეგულირება ევროკავშირში

 • ახალი მიდგომა ტექნიკური ჰარმონიზაციაში (ძალაშია 1985 წლიდან)

 • ახალი მიდგომის პრინციპები:

  • ტექნიკური რეგლამენტი - საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრულია მხოლოდ პროდუქტის უსაფრთხოების ძირითადი პარამეტრები

  • სტანდარტი - პროდუქტის ტექნიკური სპეციფიკაციები განისაზღვრება ევროპის ჰარმონიზებული სტანდარტებით (СEN, CENELEC), რომელიც ეყრდნობა ტექნოლოგიების განვითარების არსებულ დონეს

  • სტანდარტი ნებაყოფლობითია -სტანდარტით დადგენილი ტექნიკური სპეციფიკაციები ნებაყოფლობით ხასიათს ატარებს

  • შესაბამისობის პრეზუმფცია - პროდუქტს, რომელიც დამზადებულია ევროპული ჰარმონიზებული სტანდარტით გააჩნი პრეზუმფცია, რომ იგი აკამაყოფილებს შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს

 • ძველი მიდგომის დირექტივებიმოიცავს ისეთ სფეროებს, როგორიცაა ფარმაცეფტულ პროდუქცია, კოსმეტიკა, ქიმიკატები, სასუქები, ზოგიერთი სახის სამრეწველო პროდუქციისა და საკვების ეტიკეტირებას


1990206
ახალი მიდგომით ჰარმონიზებული სფეროები

 • სათამაშოები

 • მანქანა-დანადგარები

 • წნევაზე მომუშავე დანადგარები

 • სამედიცინო დანადგარები

 • ელექტომოწყობილობები და გაზის მოწყობილობები

 • საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ტელეკომუნიკაცია

 • საჰაერო ტრანსპორტი

 • რკინიგზის ტრანსპორტი

 • საზღვაო უსაფრთხოება

 • გემები

 • მეტროლოგია

 • ფეთქებადი და პიროტექნიკური საქონელი

 • ღია სივრცეში გამოყენებადი დანადგარები


1990206
ჰარმონიზებული სფეროებიესაბამისობის შეფასება ევროკავშირში

 • მესამე მხარის მიერ გაცემული შესაბამისობის სერტიფიკატები და ნიშნები

 • მესამე მხარის მიერ ჩატარებული ტესტირების შედეგები

 • მწარმოებლის დეკლარაცია

 • დადასტურების სხვა სისტემები


1990206
შესაბამისობის შეფასება – CE ნიშანდება

 • CE მარკირება მიუთითებს პროდუქტის შესაბამისობას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და ევროკავშრის ბაზარზე თავისუფალ მიმოქცევაშია

 • 20-ზე მეტი დირექტივა განსაზღვრავს პროდუქტის კატეგორიებს, რომლებიც CE ნიშანდებას ექვემდებარება

 • ხშირად საჭიროებს მესამე მხარის მიერ შემოწმებას

 • აგრეთვე ვრცელდება მესამე ქვეყნებში წარმოებულ პროდუქციაზე, რომლებიც უნდა განთავსდეს EEA-ს (ევროკავშირის წევრების, ისლანდიის, ნორვეგიის და ლიხტენშტეინის) და თურქეთის ბაზრებზე


1990206
პოლონეთის მაგალითი შეფასება (2004 წლის გამოკითხვა)


1990206
პოლონეთის მაგალითი შეფასება (2004 წლის გამოკითხვა)


1990206
საქართველოს ტექნიკური რეგულირების სისტემა

 • 2005 წ. განხორციელდა ძირეული საკანონმდებლო და ინსტიტუციური რეფორმა; საქართველო საბოლოოდ გადავიდა ნებაყოფლობითი სტანდარტიზაციის სისტემაზე

 • 2006 წ. მთავრობის დადგენილება N45 საქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და მოქმედების წესის შესახებ; საქართველო ექვივალენტად აღიარებს 36 ქვეყნის ტექნიკურ რეგლამენტებს, მათ შორის:

  • ევროკავშირის ახალი მიდგომის და გლობალური მიდგომის დირექტივებს;

  • ეგთო-ს ქვეყნების ტექნიკურ რეგლამენტებს;

  • ევროკავშირის ქვეყნების ტექნიკურ რეგლამენტებს;

  • დსთ-ს შეთანხმების საფუძველზე მოქმედ ტექნიკურ რეგლამენტებს (“გოსტები”, “სნიპები”, სანიტარული წესები და ნორმები, ა.შ.);

 • 2010წ. მთავრობის სტარტეგიადა პროგრამა

 • 2012წ. პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი


1990206
სტანდარტები, ტექნიკური ნორმები და შესაბამისობის დადგენის სისტემა საქართველოში

ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

GEOSTM

აკრედიტ. ცენტრი

ტექ. ზედა-მხედველობა

მეტროლოგია

 • ეროვნული საზომი ერთეულების ეტალონები

 • დაკალიბრების და ტესტირების

  ლაბორატორ.

 • სტანდარტები

 • სტანდარტების მონაცემთა ბაზა

 • ეროვნული სტანდარტების შემუშავება

 • ტესტირების ლაბ-ები

 • -სასერტიფიკაციო ორგანოები

 • - საინსპექციო ორგანოები

 • - მაღალი რისკის ობიექტები

 • - ახალი მიდგომის ტექ. რეგ. რეგულირებადიობიექტები


Dcfta
ევროკავშირ-საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება (DCFTA)

 • DCFTA-ს თავი 3

  • ტექნიკური თანამშრომლობა

  • ტექნიკური რეგლამენტების, სტანდარტებისა და შესაბამისობის შეფასების აპროქსიმაცია

  • შეთანხმება შესაბამისობის შეფასებისა და სამრეწველო საქონლის დაშვებაზე (ACAA)

 • დანართი III

  • სექტორული კანონმდებლობის სია, რომელიც ექვემდებარება აპროქსიმაციას: 21 რეგულაცია და დირექტივა რომელიც საქართველომ უნდა გადმოიღოს 5-8 წლის განმავლობაში

  • ჰორიზონტალური კანონმდებლობის სახელმძღვანელო სია


Dcfta1
ევროკავშირ-საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება (DCFTA)

 • სექტორული კანონმდებლობა, რომელიც ექვემდებარება აპროქსიმაციას:

  • Commission Directive No 2008/43/EC of 4 April 2008 setting up, pursuant to Council Directive No 93/15/EEC, a system for the identification and traceability of explosives for civil uses

  • Directive No 94/9/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994 on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres

  • Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

  • Directive No 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive No 89/336/EEC

  • Directive No 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits

  • Council Directive No 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices

  • Directive No 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices

  • Council Directive No 90/385/EEC of 20 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to active implantable medical devices

  • Directive No 2009/142/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 relating to appliances burning gaseous fuels

  • Council Directive No 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment

  • Directive No 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery

  • Directive No 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys

  • Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonized conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive No 89/106/EEC

  • Directive No 2009/23/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on non-automatic weighing instruments

  • Directive No 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments


1990206

დიდი მადლობა ყურადღებისათვის!


ad