Alliantiedagen 2011 aanscherping wwb en hoofdlijnen wet werken naar vermogen
Download
1 / 40

Alliantiedagen 2011 aanscherping WWB en hoofdlijnen Wet werken naar vermogen - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Alliantiedagen 2011 aanscherping WWB en hoofdlijnen Wet werken naar vermogen. Petje op, petje af. Deelnemers krijgen een petje en gaan staan De quizleider leest de vraag voor Is volgens u het antwoord petje op goed, dan doet u het petje op

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Alliantiedagen 2011 aanscherping WWB en hoofdlijnen Wet werken naar vermogen' - alec-delaney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Alliantiedagen 2011 aanscherping wwb en hoofdlijnen wet werken naar vermogen

Alliantiedagen 2011aanscherping WWB en hoofdlijnen Wet werken naar vermogen


Petje op petje af
Petje op, petje af

Deelnemers krijgen een petje en gaan staan

De quizleider leest de vraag voor

Is volgens u het antwoord petje op goed, dan doet u het petje op

Is volgens u het antwoord petje af goed, dan laat u het petje af

Als u het antwoord fout heeft, gaat u zitten.1. ‘Eén regeling voor de onderkant’ en Werken naar vermogen is bedacht door het kabinet Balkenende 4

petje op Waar

petje af Niet waar


Vraag 1 petje op = goed

 • Waar. De Commissie De Vries heeft in 2008 een rapport uitgebracht met de titel Werken naar vermogen. De commissie werd gevraagd voorstellen te doen om:

  a. Meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen, zonder dat dit meer geld kost.

  b. Werkregelingen te vereenvoudigen


2. Wat wil het kabinet bereiken met de Wet

werken naar vermogen?

petje op Dat meer mensen met een arbeids- beperking aan het werk komen

petje af De verkoop van geraniums stimuleren


Vraag 2 petje op = goed

 • De bedoeling is dat meer mensen met een arbeidsbeperking bij een gewone werkgever aan het werk komen.

  Daarnaast wil men ‘bijdragen aan een betaalbare sociale zekerheid’. Minder geld uitgeven dus.


3. In de Wet werken naar vermogen wordt gewerkt met loondispensatie. Dit betekent dat je geen minimumloon krijgt, maar alleen je arbeidsproductiviteit uitbetaald krijgt.

petje op Waar

petje afNiet waar


Vraag 3 loondispensatie. Dit betekent dat je geen minimumloon krijgt, maar alleen je arbeidsproductiviteit uitbetaald krijgt. petje op = goed

 • Waar. Loondispensatie betekent dat er een uitzondering gemaakt wordt op de Wet minimumloon.

 • Bij werknemers met een arbeidshandicap wordt gekeken hoeveel arbeids-productiviteit ze hebben. Dat deel wordt betaald door de werkgever. Dat loon wordt door de overheid aangevuld.


4. In de WSW is er sprake van beschutte werkplekken. Door de Wet werken naar vermogen vermindert het aantal beschutte werkplekken. Hoeveel plekken zullen overblijven, als we naar de huidige plannen kijken?

petje op 70.000 van de 100.000

petje af 30.000 van de 100.000


Vraag 4 Wet werken naar vermogen vermindert het aantal beschutte werkplekken. Hoeveel plekken zullen overblijven, als we naar de huidige plannen kijken?petje af = goed

 • In de plannen die nu bekend zijn, wordt er van uit gegaan dat er 30.000 beschutte werkplekken overblijven.


Vragen over de aanscherping WWB Wet werken naar vermogen vermindert het aantal beschutte werkplekken. Hoeveel plekken zullen overblijven, als we naar de huidige plannen kijken?


5. Per wanneer gaat de aanscherping WWB en de samenvoeging WWB/ WIJ (zeer waarschijnlijk) in?

petje op Op 1 januari 2012

petje af Op 1 januari 2013


Vraag 5 WWB/ WIJ (zeer waarschijnlijk) in?petje op = goed

 • De regering wil de aanscherping invoeren per 1 januari 2012

 • De Tweede Kamer stemde 11 oktober 2011 in met de invoering ervan

 • Door een aanpassing van het voorstel kan ook de SGP met het voorstel instemmen en komt er een meerderheid in de Eerste Kamer


6. Van iemand met een WWB-uitkering wordt in 2012 verwacht dat hij of zij een tegenprestatie levert. Dat betekent dat iemand verplicht kan worden:

petje op om onbetaald maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten

petje af om alle soorten betaald werk te aanvaarden


Vraag 6 dat hij of zij een tegenprestatie levert. Dat betekent dat iemand verplicht kan worden:petje op = goed

 • Vanaf 1 januari 2012 kàn de gemeente mensen met een WWB uitkering verplichten tot het verrichten van onbetaalde maatschappelijk nuttige werkzaamheden. Het college van B & W moet deze regeling invullen en uitvoeren.


7. Iemand van 28 jaar die gezond is maar geen werk heeft woont bij z’n ouders.

De ouders hebben een inkomen boven het sociaal minimum. Deze persoon van 28 jaar heeft in de aangescherpte WWB:

petje op wel zelfstandig recht op WWB uitkering

petje af geen zelfstandig recht op WWB uitkering


Vraag 7 woont bij z’n ouders. petje af = goed

 • Het zelfstandige recht op WWB uitkering van een kind (of ouder) vervalt, als er in het gezin een inkomen is op of boven het sociaal minimum.

 • In de aangescherpte WWB wordt naar het inkomen van alle gezinsleden gekeken

 • Uitzonderingen op deze huishoudtoets:

  • Studiefinanciering

  • Inkomen inwonende studerende kinderen < 80% WML

  • Inkomen zorgbehoevende gezinsleden

   (indicatie minimaal 10 uur zorg AWBZ per week)

  • Vooralsnog Wajong uitkering


8. De gemeente mag na 1 januari 2012 alleen minimabeleid voeren voor mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Dit geldt ook voor de individuele bijzondere bijstand.

petje op Ja

petje af Nee


Vraag 8 voeren voor mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Dit geldt ook voor de individuele bijzondere bijstand.petje af = goed

 • De gemeente mag straks alleen minimabeleid voeren voor mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum.

 • Uitzondering hierop is de individuele bijzondere bijstand. De gemeente bepaalt wie bijzondere, aantoonbare, noodzakelijke kosten heeft en in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.


9. Welke bewindspersoon gaat over de Wet Werk en Bijstand? voeren voor mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Dit geldt ook voor de individuele bijzondere bijstand.

petje op Henk Kamp

petje afPaul de Krom


Vraag 9 voeren voor mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Dit geldt ook voor de individuele bijzondere bijstand.petje af = goed

 • Staatssecretaris De Krom gaat over de Wet Werk en Bijstand


Slotvraag voeren voor mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Dit geldt ook voor de individuele bijzondere bijstand.


Hoeveel mensen in Nederland voeren voor mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Dit geldt ook voor de individuele bijzondere bijstand.

hebben een uitkering WWB of WIJ?


Slotvraag voeren voor mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Dit geldt ook voor de individuele bijzondere bijstand.

 • Wwb / Wij 357.000

  (cijfers juli 2011;

  bron: Centraal Bureau voor de Statistiek)11. Met de invoering van de Wet werken naar vermogen wordt de WSW afgeschaft

petje op Ja

petje af Nee


Vraag 11 de WSW afgeschaftpetje af = goed

 • Nee, de Wsw wordt niet afgeschaft. Mensen die al in de Wsw zitten, blijven van die wet gebruik maken. Vanaf het moment van invoering van de Wet werken naar vermogen komen er geen nieuwe mensen meer in de Wsw.


12. Welke maatregelen voor werkgevers heeft het kabinet in petto bij de Wwnv?

petje op Vereenvoudiging van de regelingen

petje af Een quotum voor werkgevers om medewerkers met een arbeidsbeperking aan te nemen


Vraag 12 petto bij de Wwnv? petje op = goed

 • Er zijn geen maatregelen voor werkgevers in voorbereiding. Vereenvoudiging van de regels iets wat werkgevers graag willen.

  Dat moet voldoende zijn om werkgevers wel mensen met een arbeidsbeperking in dienst te laten nemen…


13. Door de aanscherping WWB hebben gemeenten geen beleidsvrijheid meer.

petje op Ja, dat klopt. Geen beleidsvrijheid meer voor gemeenten

petje afNee, dat klopt niet. Gemeenten hebben nog wel beleidsvrijheid


Vraag 13 beleidsvrijheid meer. petje af = goed

 • Nee, er blijft nog veel gemeentelijk beleidsvrijheid over. Gemeenten vinden wel dat deze is ruimte ingeperkt door bijvoorbeeld het minimabeleid alleen voor inkomens tot 110% toegankelijk te maken.

 • Het opstellen van gemeentelijke verordeningen geeft gemeenten mogelijkheid hun eigen beleid te maken. Wel moeten die verordening binnen de kaders van de Wet werk en bijstand blijven.


14. Is het stimuleren van begeleid werken bij werkgevers in de Wet werken naar vermogen een nieuw plan?

petje opJa

petje afNee


Vraag 14 de Wet werken naar vermogen een nieuw plan?petje af = goed

 • Nee, de plannen om mensen uit de WSW bij ‘gewone’ werkgevers aan het werk te krijgen zijn al ouder. Daar is men al zeker ruim 10 jaar mee bezig, in ieder geval vanaf 1998.


15. Alleenstaanden met kinderen tot vijf jaar moeten in de aangescherpte WWB aan het werk. Ze hebben een arbeidsverplichting, net als andere WWB-ers.

petje opJa, er is een arbeidsverplichting voor deze groep

petje afNee. Alleenstaande ouders hebben geen arbeidsverplichting


Vraag 15 aangescherpte WWB aan het werk. Ze hebben een arbeidsverplichting, net als andere WWB-ers.petje af = goed

 • Bij de behandeling van de aanscherping WWB is de men tegemoet gekomen aan de wens van de SGP om de huidige vrijstelling voor alleenstaande ouders te handhaven. Men wilde per 1 januari de arbeidsverplichting in gaan voeren voor deze groep alleenstaande ouders.


16. De gemeente moet volgens de aangescherpte WWB een verordening participatie schoolgaande kinderen hebben.

petje opJa

petje af Nee, die verordening is er al


Vraag 16 verordening participatie schoolgaande kinderen hebbenpetje op = goed

 • Ja, de gemeenteraad moet een verordening vaststellen die de maatschappelijke participatie van kinderen bevordert.

 • In die verordening wordt ook de categoriale bijzondere bijstand voor schoolgaande kinderen geregeld.

 • Nu is het ook al mogelijk om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken, maar er is geen verordening voor het bevorderen van de maatschappelijke participatie van kinderen.


17. verordening participatie schoolgaande kinderen hebbenMensen met een bijstandsuitkering, die jonger zijn dan 65 jaar, mogen per jaar nooit langer dan vier weken naar het buitenland. Als ze langer wegblijven raken ze hun uitkering kwijt.

petje opJa, maximaal 4 weken in het buitenland

petje afNee, er zijn uitzondering op deze regel


Vraag 17 verordening participatie schoolgaande kinderen hebbenpetje op = goed

 • Ja, dat klopt. Straks mag je, als je jonger dan 65 jaar bent, nooit langer dan 4 weken in het buitenland verblijven als je een WWB uitkering hebt. Nu mogen mensen met een WWB uitkering, die vrijgesteld zijn van de sollicitatieplicht, nog 13 weken in het buitenland verblijven.


ad