De overgangsregels
Download
1 / 17

Bodem+ 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

De overgangsregels van het Besluit bodemkwaliteit (droge bodems) Platform toezicht bodembeheer 17 april 2008. Bodem+ 2008. Inhoud. Hoofdlijnen veranderingen bouwstoffen Hoofdlijnen veranderingen grond en baggerspecie Overgangsregels: Vrijstellingsregeling grondverzet / Bkk’s

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bodem+ 2008' - alea-pacheco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

De overgangsregels van het Besluit bodemkwaliteit(droge bodems)Platform toezicht bodembeheer17 april 2008

Bodem+

2008


Inhoud
Inhoud

 • Hoofdlijnen veranderingen bouwstoffen

 • Hoofdlijnen veranderingen grond en baggerspecie

 • Overgangsregels:

  • Vrijstellingsregeling grondverzet / Bkk’s

  • Lopende projecten/werken

  • Bewijsmiddelen

  • Afgegeven vergunningen

 • Handhaving en toezicht


Bouwstoffen welke veranderingen
BouwstoffenWelke veranderingen?

 • Grond/bagger = geenbouwstof meer!

 • Max. 20 gewichtsprocent vermenging met grond en baggerspecie

 • Nieuwe indeling categorieën

 • Vereenvoudiging van de toetsing

 • Normstelling gericht op hele keten: van producent tot en met toepasser

 • Nieuwe normen [Regeling bijlage A tabel 1 en 2]

 • Overig bewijsmiddel vervalt


Bouwstoffen nieuwe indeling categorie n
BouwstoffenNieuwe indeling categorieën

Bouwstoffenbesluit

Besluit bodemkwaliteit

AVI-bodemas

(isolatie)

IBC-bouwstoffen

(isolatie, niet in opp. water)

Cat. 2

(isolatie)

Niet-

vormgegeven

Niet-

vormgegeven

Cat. 1

Vormgegeven

Vormgegeven


Grond baggerspecie welke veranderingen
Grond & baggerspecieWelke veranderingen?

 • Keuze tussen generiek of gebiedsspecifiek beleid

 • Nieuwe normen, werken met (andere) klassenindeling

 • Meer mogelijkheden met bodemkwaliteitskaarten

 • Minder procedures bij tijdelijke opslag van grond en baggerspecie

 • Meer mogelijkheden voor hergebruik en verspreiden

 • Centraal meldsysteem t.b.v. ketenhandhaving


Nieuwe klassenindeling grond en baggerspecie
Nieuwe klassenindeling grond en baggerspecie


Overgangsregels bodemkwaliteitskaarten bkk
OvergangsregelsBodemkwaliteitskaarten (Bkk)

 • Bestaande bodemkwaliteitskaarten

  • maximaal 5 jaar geldig na inwerkingtreding

  • of korter bij verloop revisietermijn

 • 2 situaties na 1 juli 2008:

  • Gemeente met geldige ‘oude’ bkk

  • Gemeente zonder bkk


Overgangsregels 1 gemeente met geldige oude bkk conform vrijstellingsregeling grondverzet
Overgangsregels 1. Gemeente met geldige ‘oude’ bkk (conform Vrijstellingsregeling grondverzet )

 • Grondverzet

   conform de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan

 • Melden

   op de oude manier (rechtstreeks bij bevoegd gezag)

 • Functiekaart?

   gebruik je nog niet!

 • Grootschalige toepassingen & verspreiden baggerspecie?

   is mogelijk conform Besluit bodemkwaliteit


Overgangsregels 2 gemeente zonder bkk
Overgangsregels 2. Gemeente zonder bkk

Generiek:

 • Grondverzet

   functiekaart nodig!

 • Melden

   via Meldpunt bodemkwaliteit

 • Bodemkwaliteitskaart?

   optioneel

  Gebiedsspecifiek:

 • Bkk conform Besluit bodemkwaliteit (nieuwe Richtlijn bkk’s)

 • Nota bodembeheerOvergangsregels lopende projecten
OvergangsregelsLopende projecten

 • Melding voor, toepassing na inwerkingtreding:

  • Volgens Bouwstoffenbesluit bij start

   binnen 1/2 jaar en afronding binnen 3 jaar;

  • anders volgens Bbk

  • Partij / werk

   Bestaande (al uitgevoerde) werken

  • Bouwstoffenbesluit blijft van kracht


Overgangsregels bewijsmiddelen milieuhygienische verklaringen
OvergangsregelsBewijsmiddelen (milieuhygienische verklaringen)

 • Afgegeven kwaliteitsverklaringen

  • Afgegeven ikv Bouwstoffenbesluit: tot maximaal 3 jaar geldig na inwerkingtreding Besluit

  • afgifte erkende kwaliteitsverklaring mogelijk tot 1 januari 2009

 • Nieuw stoffenpakket?

  • Overgangsbeleid ikv bodemkwaliteitskaarten

  • Overgangsbeleid ikv bewijsmiddelen


Bewijsmiddelen milieuhygi nische verklaringen
Bewijsmiddelen(Milieuhygiënische verklaringen)

Bouwstoffenbesluit

Besluit bodemkwaliteit

 • partijkeuring

 • erkende kwaliteitsverklaring

 • overig bewijsmiddel vervalt

 • fabrikant-eigenverklaring

  (nieuw!)

 • (water)bodemonderzoeken

 • (water)bodemkwaliteitskaarten

 • partijkeuring

 • erkende kwaliteitsverklaring

 • overig bewijsmiddel (Bsb)

Bouwstoffen

en

grond

& bagger

Alleen voor

grond

& bagger

Tot 5 jaar na de toepassing beschikbaar hebben.


Overgangsregels verleende vergunningen
OvergangsregelsVerleende vergunningen

 • Wm-vergunningen

   maximaal 3 jaar geldig na inwerkingtreding (voor toepassingen die voortaan onder Bbk vallen)

 • Overige Wm-vergunningen

   blijven van kracht


Handhaving en toezicht tijdens de overgangsperiode
Handhaving en toezicht tijdens de overgangsperiode

 • Mix van oud & nieuw beleid

  • Welk beleid is lokaal van toepassing?

   * Kwalibo-eisen gelden voor beide

 • Vrijstellingsregeling/Bsb

  • Is het werk voor inwerkingtreding gemeld?

  • Is de bodemkwaliteitskaart nog geldig?

   * Toepassen en melden volgens oud beleid

 • Besluit bodemkwaliteit

  • Heeft de gemeente een functiekaart?

  • Melding bij het centrale meldsysteem?

   * Opslag mogelijk zonder Wm-vergunning


Hulpmiddelen toezicht en handhaving
Hulpmiddelen toezicht en handhaving

 • Meldpunt bodemkwaliteit

 • Toezichtloket inspecties

 • HUM Besluit bodemkwaliteit

 • www.bodemplus.nl

  • Lijsten van afgegeven erkenningen

  • Kennisplein Besluit bodemkwaliteit

  • Helpdesk Bodem+


Gerommel www vrom nl bodemsignaal
Gerommel?www.vrom.nl/bodemsignaal


ad