Roma inclusion and impact evaluation …. Adamecz et al. - PowerPoint PPT Presentation

alea-huff
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Roma inclusion and impact evaluation …. Adamecz et al. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Roma inclusion and impact evaluation …. Adamecz et al.

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Roma inclusion and impact evaluation …. Adamecz et al.
97 Views
Download Presentation

Roma inclusion and impact evaluation …. Adamecz et al.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Szirák, 2013. november 16. Roma inclusion and impact evaluation …. Adamecz et al.

  2. Két EU-finanszírozású program (TÁMOP, Egy lépést előre) értékelése propensity score matching eljárással • Erőteljes programhatás a program alatt • Gyengébb hatás az elhelyezkedésre a program után • Még gyengébb hatás a munkanélküliségbe való vissza nem térésre • de ez sem elhanyagolható mértékű (TÁMOP: 5-10%) • Erőfeszítések a romák érintettségének vizsgálatára

  3. Romák: a megbízó szokás szerint olyasmire volt kíváncsi, amiről elfelejtett adatokat gyűjteni… Erről csak röviden. A programrésztvevőkre vonatkozó roma adat azonban értékes Csak a TÁMOP-ot érinteném

  4. Minden érdemi megjegyzés/kérdés abból a gyanúból ered, hogy a program résztvevőit részben éppen a pillanatnyi elhelyezkedési esély szerint választották ki (Ashenfelter-púp) Ezt sejteti a program alatti és utáni eredmények eltérése, valamint a program alatti, nagyon magas elhelyezkedési arány (81% a teljes időszakban, 43% fél év alatt, kb. 30% állásban fél évvel később) Negyedéves UE: 10-12% az összes regisztráltra (LFS)! Általában is gyanítható, hogy a kirendeltségek érdekeltek abban, hogy a várhatóan elhelyezkedőket (sőt, az effektíve már elhelyezkedetteket) válogassák ki.

  5. Kérdések : Konkrétan miben állt a támogatás? Ki kapta (egyén, képzőhely, vállalat), mennyit? A kirendeltségeket milyen szempontok szerint értékelték (ha egyáltalán)? Elhelyezkedés = ? Közmunka? Közvetített/nem közvetített? Milyen arányban kapcsolódott a támogatás megítélése elhelyezkedési eseményekhez (bértámogatás)? Kaphatta-e (tovább) olyan, aki állásban volt? Utána = 1 nappal utána?

  6. Javaslatok • Matching az elhelyezkedési esélyt jobban közelítő változók szerint (is): • Kapott-e járadékot? Proxy a munkában töltött időre a regisztrálást megelőző időszakban • Ha igen, a jogosultság hossza (rövid, közepes, hosszú) • Kapott-e szociális segélyt? Proxy az anyagi helyzetre, munkapiaci előéletre • Hányadszor regisztrálták? • Résztvevők 40%-a 2008. szeptember 1. utáni állásvesztés jogán. De az ő elhelyezkedési esélyeik sokkal jobbak. Ezt külön kéne vizsgálni, ha lehet.

  7. Romák Roma részarány és programrészvétel települési szinten: nagyon is van összefüggés  ábra Szlok! Népszámlálás 2011 Öhas aszerint, hogy a tényleges (ÁFSZ által mért) roma részarány alacsonyabb, nagyjából azonos, nagyobb-e a központkörzetre becsültnél. Különböztek-e a kimenetek (becsült programhatás) e szerint?