Potilastukipiste olka
Download
1 / 11

Potilastukipiste OLKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Potilastukipiste OLKA. Vapaaehtoistoiminta HUS:ssa INFO HENKILÖKUNNALLE Hyvinkään sairaala 30.9 2013 Kirsti Käpyaho Kehittämispäällikkö HUS Yhtymähallinto. Vapaaehtoistoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta Suomessa. 25% vapaaehtoistoiminnasta kohdistuu terveys- ja sosiaalipalveluihin

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Potilastukipiste OLKA' - aldona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Potilastukipiste olka
Potilastukipiste OLKA

Vapaaehtoistoiminta HUS:ssa

INFO HENKILÖKUNNALLE

Hyvinkään sairaala 30.9 2013

Kirsti Käpyaho

Kehittämispäällikkö

HUS Yhtymähallinto


Vapaaehtoistoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta suomessa
Vapaaehtoistoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta Suomessa

 • 25% vapaaehtoistoiminnasta kohdistuu terveys- ja sosiaalipalveluihin

 • Yli 50-vuotiaista lähes 40% osallistuu vapaaehtoistoimintaan

 • Nuorista (alle 25-vuotiaista) joka kolmas osallistuu

 • Pyydettäessä 40% – 60% haluaisi osallistua

 • Tärkein syy osallistumiselle on halu auttaa

 • Vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuudesta ja hyödyistä Suomessa tehtiin v. 2011 kriittinen arviointi, jossa arvioitavina olivat:Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen 4H-liitto, SPR, ja Suomen pelastusalan keskusliitto


Potilastukipiste olka

HUS:n strategia ja arvot

HUS vuosina 2012–2016

 • HUS on kansainvälisesti korkeatasoinen, uutta tietoa luova sairaalaorganisaatio, jossa potilaiden tutkimus ja hoito on laadukasta, oikea-aikaista, turvallista ja asiakaslähtöistä.

 • HUS:n palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja sen sairaalat ja yksiköt tarjoavat haluttuja työpaikkoja. HUS:n arvot:

 • Ihmisten yhdenvertaisuus

 • Potilaslähtöisyys

 • Luovuus ja innovatiivisuus

 • Korkea laatu ja tehokkuus

 • Avoimuus, luottamus ja keskinäinen arvostus


Potilastukipiste olka

HUS:n tavoitteet vapaaehtoistoiminnalle

 • Vapaaehtoisten apu ja osallistuminen on ollut arvokas osa sairaaloiden arkipäivää lukuisissa maissa jo vuosikymmenien ajan.

 • HUS haluaa olla edelläkävijä Suomessa ja liittää järjestöjen ja vapaaehtoisten tarjoaman osaamispääoman kiinteäksi osaksi toimintaansa.

 • Olemme yhteistyössä järjestökumppaniemme kanssa suunnitelleet vapaaehtoistoiminnan käynnistämistä kahden vuoden ajan, ja nyt se on käynnistymässä – teidän kanssanne!

 • Uskomme että järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden osallistuminen HUS:n arkeen tuo suurta lisäarvoa sekä potilaille että henkilökunnalle.

 • Olette lämpimästi tervetulleet HUS:n vapaaehtois-toiminnan perehdytykseen, kiitämme jo etukäteen panoksestanne!


Potilastukipiste olka

HUS:n tavoitteet vapaaehtoistoiminnalle

Potilaan näkökulmasta:

♥ Vapaaehtoinen/vertainen voi antaa potilaalle tietoa ja tukea oman kokemuksensa pohjalta. Hän voi myös vaikkapa vain keskustella potilaan kanssa tai lukea potilaalle.

♥ Vertainen voi tarjota kokemustietoa joka auttaa potilasta arkielämässä selviämään sairautensa kanssa.

Auttamismahdollisuuksia on lukemattomia!

Vapaaehtoisen näkökulmasta:

♥ Vapaaehtoistoiminta tarjoaa vapaaehtoiselle motivoivaa ja hyödyllistä toimintaa, antaa mahdollisuuden auttaa.

♥ Vapaaehtoinen/vertainen voidaan kouluttaa vaikkapa kertomaan potilaille hoitoketjun vaiheista. Vertaistukijalla on yleensä käytännön kokemusta siitä, mihin kannattaa olla yhteydessä.

♥ Vapaaehtois-/vertaistoimijat voidaan kouluttaa tehtäviin, jotka vastaavat potilaiden tarpeisiin yhä paremmin.


Potilastukipiste olka

HUS:n tavoitteet vapaaehtoistoiminnalle

Henkilöstön näkökulmasta:

♥ Vapaaehtoinen ei koskaan toimi hoitohenkilöstön tehtävissä.

♥ Vapaaehtoinen katsoo sairaalan toimintaa uusin silmin ja nostaa esille tuoreita näkökulmia.

♥ Vapaaehtois-/vertaistoimijat voidaan kokemuksen karttuessa perehdyttää tehtäviin jotka vastaavat potilaiden tarpeisiin yhä paremmin.

♥ Järjestöjen palvelut ja tietotaito juurrutettuna sairaalan käytäntöihin sekä potilaan hoitoketjuun lisäävät palveluiden laatua.


Potilastukipiste olka1
Potilastukipiste OLKA

 • OLKAn tavoitteena on liittää potilasyhdistysten osaamista osaksi potilaan hoitoketjua, sekä luoda toimiva sairaanhoidon ja potilasjärjestöjen yhteistyömalli, jota voidaan jatkossa levittää muihin sairaaloihin tai sh-piireihin

 • OLKAn suunnittelu käynnistyi v. 2011 (esikuvana Hyvinkään SOPPI)

 • OLKAn toiminta käynnistyi 1.4 2013

 • OLKAssa toimii 2 vakinaista hoitoalan ammattilaista (1HUS:n ja 1 EJY:n palkkaama)

 • Lisäksi OLKAssa toimii vapaaehtoisia

 • Potilasjärjestöjä edustaa Espoon Järjestöjen Yhteisö (EJY), jonka alla toimii yli 60 järjestöä. Toimintaa rahoittaa RAY.

 • Toimintamallin valmistumisen kriteereiksi on asetettu:

 • 1. Potilastukipisteen vaikuttavuus osoitettu.

 • 2. Malli potilasyhdistysten ja sairaalan yhteistyöstä luotu.

 • 3. Malli julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöstä luotu.

 • 4. Vapaaehtoistoiminnan hallinnollinen ohje valmistunut.


Potilastukipiste olka

HUS:n vapaaehtoistoiminnan hallinnolliset ohjeet

SISÄLLYSLUETTELO..............................................................................................................................................2

1.YLEISTÄ VAPAAEHTOISTOIMINNASTA......................................................................................................................3

2.HUS:SSA TOTEUTETTAVAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN ORGANISOINTI, TEHTÄVÄKENTTÄ JA KUSTANNUKSET...........4

Vapaaehtoistoiminnan valvonta ................................................................................................................................4

Vapaaehtoistoiminta on HUS:n johtajaylilääkärin valvomaa toimintaa. ....................................................................4

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.........................................................................................................................4

Vapaaehtoisten koulutus ...........................................................................................................................................4

Vapaaehtoistehtävät HUS:ssa...................................................................................................................................4

Vapaaehtoistoiminnan kustannukset ........................................................................................................................5

Vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuus .........................................................................................................................5

3. VAPAAEHTOISTOIMINNAN VIITEKEHYKSET HUS:SSA...............................................................................................6

4. VAPAAEHTOISTOIMINTAAN SITOUTUVIEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET HUS:SSA ..............................................7

LIITE 1. OHJEITA OSASTOILLE YHTEISTYÖSTÄ VAPAAEHTOISTOIMINNAN KANSSA.....................................8

LIITE 2. HUS:N VAPAAEHTOISTEN KOULUTUKSEN SISÄLTÖ.............................................................................9

LIITE 3. TYÖTURVALLISUUSLAKI 23.8.2002/738; VAPAAEHTOISTYÖ 55 §.........................................................9


Vapaaehtoiset potilaan tukena
Vapaaehtoiset potilaan tukena

 • Vapaaehtoiset saavat koulutuksen joka sisältää tietoa HUS:n toiminnasta, vapaaehtoistoiminnan tavoitteista, vapaaehtoisena toimimisesta ja hygieniasta. Myös osastojen henkilökunnan kanssa sovitaan vapaaehtoisten toimintamallista.

 • Keväällä 2013 käynnistynyt rintasyöpäpotilaiden TOIVO- vertaistukipilotti on Potilastukipiste OLKAn ensimmäinen vapaaehtoistehtävä. Pilotti jatkuu edelleen kirurgisessa sairaalassa. Myös OLKAssa on toiminut lukuisia vapaaehtoisia antamassa vertaistukea OLKAn asiakkaille.

 • TOIVO-pilotin mallin mukaisesti käynnistyy vuodenvaihteen tienoilla Jorvissa sydänpotilaiden vertaistukipilotti. Vertaistukihenkilöt koulutetaan tukemaan potilaiden omahoidon oppimista ja antamaan tarvittaessa tukea puhelimitse.

 • Perusterveydenhuollon yksikön, Jorvin sydänosaston ja Espoon kaupungin kanssa suunnitellaan myös käynnistettäväksi sydänpotilaan hoitopolun kuvaaminen yhteistyössä Metropolian hoitajaopiskelijoiden kanssa. Hoitopolku kuvataan siten että opiskelija kulkee potilaan rinnalla läpi koko hoitopolun ja kirjaa sen tapahtumat sekä potilaan ja omaisten kommentit.

 • Yhteistyötä Metropolian kanssa hoitopolkujen kuvaamisessa ehdotetaan jatkettavaksi, ja samalla hoitajaopiskelijat pääsisivät konkreettisesti tutustumaan potilaiden hoidon vaiheisiin.

 • 9.10 järjestetäänvapaaehtoistoiminnan teemapäivä ”Vapaaehtoinen ILONA”, jolloin osastojen toiveiden mukaisesti osastoille saapuu vapaaehtoisia.


Potilastukipiste olka

Volunteering opportunities with Kaiser Permanente – some examples

Admissions Department Volunteer

Blood Donor Center Volunteer

CNC Liaison Volunteer

Cancer Service Support Volunteer

Cardiac Surgery Volunteer

Cardiology Support Volunteer

Care Management Volunteer

Care Partner - Emergency...

Care Partner - Family Medicine...

Care Partner - Head & Neck...

Care Partner - ICSU Department

Care Partner - Intensive Care Unit

Care Partner - Labor and...

Care Partner - Maternal Child...

Care Partner - Neo-Natal...

Care Partner - Nursing Floors

Care Partner - Oncology/...

Care Partner - Pediatrics...

Care Partner - Pediatrics/PICU

Care Partner - Post Partum...

Care Partner - nternal Medicine...

Chaplain Volunteers

Concierge - Cardiac Surgery...

Admissions Department Volunteer

Blood Donor Center Volunteer

CNC Liaison Volunteer

Cancer Service Support Volunteer

Cardiac Surgery Volunteer

Cardiology Support Volunteer

Care Management Volunteer

Care Partner - Emergency...

Care Partner - Family Medicine...

Care Partner - Head & Neck...

Care Partner - ICSU Department

Care Partner - Intensive Care Unit

Care Partner - Labor and...

Care Partner - Maternal Child...

Care Partner - Neo-Natal...

Care Partner - Nursing Floors

Care Partner - Oncology/...

Care Partner - Pediatrics...

Care Partner - Pediatrics/PICU

Care Partner - Post Partum...

Care Partner - nternal Medicine...

Chaplain Volunteers

Concierge - Cardiac Surgery...

Dialysis/Nephrology Volunteer

Education & Training Volunteer

General Surgery Volunteer

Gift Shop Support Volunteer

Human Resources Volunteer

Information Technology Volunteer

Materials Management Volunteer

Member Services Volunteer

Music Therapy Volunteers

Neurology Department Volunteer

Occupational Health Volunteer

Outpatient Infusion Center...

PACU Volunteer

Pathology Transport Volunteer

Pediatric Clinic Volunteer...

Pharmacy Volunteers

Physical Therapy Volunteer

Project (Episodic) Volunteer

Public Affairs Volunteer

Red Vest Concierge Volunteer

Security (Red Vest) Volunteer

Transplant Services Volunteer

Vision Services Volunteer

Dialysis/Nephrology Volunteer

Education & Training Volunteer

General Surgery Volunteer

Gift Shop Support Volunteer

Human Resources Volunteer

Information Technology Volunteer

Materials Management Volunteer

Member Services Volunteer

Music Therapy Volunteers

Neurology Department Volunteer

Occupational Health Volunteer

Outpatient Infusion Center...

PACU Volunteer

Pathology Transport Volunteer

Pediatric Clinic Volunteer...

Pharmacy Volunteers

Physical Therapy Volunteer

Project (Episodic) Volunteer

Public Affairs Volunteer

Red Vest Concierge Volunteer

Security (Red Vest) Volunteer

Transplant Services Volunteer

Vision Services Volunteer

http://en.wikipedia.org/wiki/Kaiser_Permanente


Some of the things that volunteers do within the nhs uk

Volunteers across the NHS: examples

Improving the patient experience and creating a patient-led service

Some of the things that volunteers do within the NHS (UK)

Interpreter

Interviewer

IT volunteers (database work)

Knitters for premature babies

Lay assessor (for the Quality and Outcome

Framework)

Letter writer

Librarian

Magazine delivery

Massage and aromatherapy massage

Medicinema

Meet and greet/welcomer

Musicians

Occupational therapy activities assistant

Packs (making up maternity packs, patient

emergency toilet kits)

PALS officer

Pets as Therapy (PAT) dogs/animal visits

Pastoral

Peer educators (various projects)

Pharmacy

Physiotherapist assistant

Plain language volunteers (to de-jargon written

materials)

Playroom helpers

Post room assistant

PPI forum member

Print room assistant

Reception/Information/Enquiry desk/Welcome desk

Shop helper (food, clothing etc)

Shoppers (for patients)

Skin camouflage

Social events organisers/helpers

Speech and language volunteers

Sport companions for mental health service users (for

example golf buddy)

Sport organisers for mental health service users (for

example angling groups)

Support groups for specific health conditions

Tea bar/café/bar

Theatre trip companion

Trainers (for example life saving technique)

Therapeutic hand care

Transport (drivers)

Trolley service (meals, drinks, toiletries, newspapers etc)

Visitor screening helpers

Ward and department volunteers (various, including

A&E, Outpatients, Occupational Health, X-ray etc)

Wheelchair pushers

Youth group helpers

Administration helper/medical records assistant

Ambulance first responder

Anti-coagulant assistant

Artist

Arts and crafts (knitters, blanket maker, art therapist)

Befriending/buddying (in-patients and community)

Benefit advice

Buggy service for outpatients with mobility problems

Carer support

Chapel pianist and organist

Chapel service helpers and singers

Chapel services names collector

Chaplaincy lay preacher

City guides (guides who conduct hospital tours)

Clerical helper

Counsellor

Dental Complaints Service volunteer panel member

Discharge lounge assistant

Entertainment

Events helpers

Exercise to music

Expert patient

Feeders (for patients)

Fish tank maintenance

Focus groups for research

Flower arrangers/flower care on wards

Hand holders (for surgery etc)

Home care

Home escorts for vulnerable patients

Hospital radio presenter and request collector

Information/leaflet readers and checkers

Information provider (for example in epilepsy

clinic)

National Health Service

http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx


ad