1 / 11

PARÇADA ANLAM

TÜRKÇE / Parçada Anlam. PARÇADA ANLAM. Paragrafın Yapı Yönü. TÜRKÇE / Parçada Anlam. Paragraf. Anlatmak istediğimiz bir konuyu tam olarak anlatabilmek için oluşturduğumuz cümleler topluluğudur. Paragrafı oluşturan cümleler birbirleriyle bağlantılıdır .

aldona
Download Presentation

PARÇADA ANLAM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TÜRKÇE/ Parçada Anlam PARÇADA ANLAM Paragrafın Yapı Yönü

 2. TÜRKÇE/ Parçada Anlam Paragraf Anlatmak istediğimiz bir konuyu tam olarak anlatabilmek için oluşturduğumuz cümleler topluluğudur. Paragrafı oluşturan cümleler birbirleriyle bağlantılıdır. Paragrafın kendi içinde bir bütünlüğü olmalıdır.

 3. TÜRKÇE/ Parçada Anlam Paragrafın Bölümleri Giriş Bölümü Gelişme Bölümü Sonuç Bölümü

 4. TÜRKÇE/ Parçada Anlam Giriş Bölümü Paragrafta anlatılmak istenen düşüncenin ortaya konulduğu bölümdür.

 5. TÜRKÇE/ Parçada Anlam Gelişme Bölümü Giriş bölümünde ortaya konulan düşüncenin örneklerle açıklandığı, geliştirildiği bölümdür.

 6. TÜRKÇE/ Parçada Anlam Sonuç Bölümü Parçanın tamamında ele alınan düşüncenin bir sonuca bağlandığı bölümdür.

 7. TÜRKÇE/ Parçada Anlam Örnek Bir fikir, ancak yazı ve sözle ortaya konulduğu zaman etkisini gösterir. Sahip olduğunuz fikirler başkalarına açılmadıktan sonra içinizde gömülü kalır. Konuşmak, insanın içini, duygu ve düşüncelerini havalandırır. Bu yüzden konuşarak kendi içinizden dışarı çıkmalı, insanlarla temasa geçmeli, sosyal bağlar kurmalısınız.

 8. TÜRKÇE/ Parçada Anlam Örnek Bir fikir, ancak yazı ve sözle ortaya konulduğu zaman etkisini gösterir. Sahip olduğunuz fikirler başkalarına açılmadıktan sonra içinizde gömülü kalır. Konuşmak, insanın içini, duygu ve düşüncelerini havalandırır. Bu yüzden konuşarak kendi içinizden dışarı çıkmalı, insanlarla temasa geçmeli, sosyal bağlar kurmalısınız.

 9. TÜRKÇE/ Parçada Anlam Örnek Bir fikir, ancak yazı ve sözle ortaya konulduğu zaman etkisini gösterir. Sahip olduğunuz fikirler başkalarına açılmadıktan sonra içinizde gömülü kalır. Konuşmak, insanın içini, duygu ve düşüncelerini havalandırır. Bu yüzden konuşarak kendi içinizden dışarı çıkmalı, insanlarla temasa geçmeli, sosyal bağlar kurmalısınız.

 10. TÜRKÇE/ Parçada Anlam Örnek Bir fikir, ancak yazı ve sözle ortaya konulduğu zaman etkisini gösterir. Sahip olduğunuz fikirler başkalarına açılmadıktan sonra içinizde gömülü kalır. Konuşmak, insanın içini, duygu ve düşüncelerini havalandırır. Bu yüzden konuşarak kendi içinizden dışarı çıkmalı, insanlarla temasa geçmeli, sosyal bağlar kurmalısınız.

 11. TÜRKÇE/ Parçada Anlam PARÇADA ANLAM Paragrafın Yapı Yönü

More Related