slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bevezetés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Bevezetés - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Tájékoztató a 2009. évi Szja 1+1 \%-os felajánlásokról Előadók: Mogyorósiné Dr. Gábor Hajnalka elnökhelyettes Balázs Eszter Ágnes főosztályvezető. Bevezetés. 1997. óta ajánlhatják fel a magánszemélyek a befizetett személyi jövedelemadójuk 1 (1998. óta 1+1) \%-át.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bevezetés' - aldona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Tájékoztató a 2009. évi Szja 1+1 %-os felajánlásokrólElőadók:Mogyorósiné Dr. Gábor Hajnalka elnökhelyettesBalázs Eszter Ágnes főosztályvezető
bevezet s
Bevezetés
 • 1997. óta ajánlhatják fel a magánszemélyek a befizetett személyi jövedelemadójuk 1 (1998. óta 1+1) %-át.
 • Az idén 32,8 milliárd forintról rendelkezhetett volna a 4,6 milliópotenciális nyilatkozó 78%-a, azaz a progresszíven adózó 3,6 milliómagánszemély.
 • Az érvényesen felajánlott összeg meghaladja a 16,6 milliárd forintot.
slide3
A potenciális nyilatkozók 39 %-a, vagyis 1,8 millióan rendelkeztek az szja 1, illetőleg 1+1 %-áról. 94 %-uk, azaz 1,7 millió magánszemély rendelkezett 0,- forintnál nagyobb összegű 1 %-ról.
 • Az 1,8 millió magánszemély által benyújtott 2.939 ezer nyilatkozat közül a mai napig 2.716 ezer nyilatkozat, azaz a nyilatkozatok 92 %-ának az érvényességét állapítottuk meg.
slide5
A 2009. rendelkező évre vonatkozóan érvényes technikai számmal rendelkező169 egyház mindegyikére érkezett érvényes felajánlás, a 790 ezer nyilatkozat alapján 4,9 milliárd forint összegben.

Az egyházak javára felajánlott összeg [milliárdforint]

slide6
Ez évben a kiemelt költségvetési előirányzatokra 289ezerérvényes nyilatkozat érkezett, a felajánlott összeg meghaladta az 1,9 milliárd forintot.

A kiemelt költségvetési előirányzatok részére felajánlott összeg [milliárd forint]

slide7
A civil szféra javára 1,6 millió darab érvényes nyilatkozat érkezett, a 29.570 civil szervezet javára felajánlott összeg meghaladja a 9,7 milliárd forintot.

A civil szféra javára felajánlott összeg [milliárd forint]

slide8
A rendelkező nyilatkozatok feldolgozása során az Szf. tv. rendelkezéseinek megfelelően 223 ezer darab nyilatkozat érvénytelenségét állapította meg az adóhatóság, amelyek a nyilatkozatok 8 %-át teszik ki.
 • A leggyakoribb hiba - közel 35 ezer fő esetében - az volt, hogy a nyilatkozó magánszemély az 1 % alapjául szolgáló személyi jövedelemadóját az előírt határidőig nem fizette meg.
 • Az 1 %-ról érvénytelenül rendelkezők 2009. november 30-ig értesülnek arról, hogy az általuk felajánlott összeg nem érhet célba.
slide9
A potenciális civil szféra megoszlása

a 2009. évbenaz érvényes nyilatkozatok alapján

slide10
A 2009. évi potenciális kedvezményezetti kör megoszlása az egy kedvezményezettre jutó nyilatkozatok száma szerintKedvezményezettek száma [db]
slide11
Az APEH a rendelkező magánszemélyek által érvényesen megjelölt szervezetek részére 2009. szeptember 1-jéig küldte meg a tájékoztató, illetőleg a felhívó-tájékoztató levelet.
 • Az egyházak a tájékoztató levélből értesültek a javukra felajánlott összeg várható nagyságáról.
 • Acivil szervezetek a felhívó-tájékoztató levélben kaptak tájékoztatást a felajánlott összeg várható nagyságáról, és azon feltételekről, amelyek meglétét a felajánlásra igényt tartó civil szervezetnek a levél kézbesítését követő 30 napon belül igazolnia kell.
slide12
A civil kedvezményezetteket érintőlegfontosabb törvényi változások, illetve előírások 1.
 • Ez évben sem illeti meg az alapítványokat, társadalmi szervezeteket és közalapítványokat a nekik felajánlott Szja 1 %-os összeg akkor, ha 2009. augusztus 1. napja és a kedvezményezetti státusz igazolására szolgáló 0937A számú adatlap részét képező 0937A-01-es számú Nyilatkozat (illetőleg az azzal egyenértékű okirat) keltének időpontja közötti időszakban, akár csak egy napig olyan lejárt esedékességű köztartozásuk állt fenn, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt nem kaptak. Az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás (beleértve a behajthatatlannak minősített és a letéti számlán nyilvántartott adótartozásokat is) vizsgálata során az APEH az adott adónemen nyilvántartott adótartozás összegét - kivéve az állami adóhatóságnál nyilvántartott adók módjára behajtandó köztartozást - csökkenti a más adónemen fennálló túlfizetés összegével, tehát a nettó adótartozást veszi figyelembe.
slide13
A civil kedvezményezetteket érintőlegfontosabb törvényi változások, illetve előírások 2.
 • A hatályos jogszabályi előírások szerint azonban kivételes méltányosságot érdemlő esetben az APEH eltekinthet a fentiekben ismertetett, köztartozásra vonatkozó feltétel meglététől. Kivételes méltányosságot érdemel különösen, ha az Szja 1 %-os összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti. A kivételes méltányosság gyakorlása esetén az Szja 1 %-os összeg átutalását az APEH akkor teljesítheti, ha a kedvezményezett a fennálló köztartozását rendezi.
slide14
A civil kedvezményezetteket érintőlegfontosabb törvényi változások, illetve előírások 3.
 • Amennyiben a kedvezményezettnek tudomása van arról, hogy a köztartozás tilalmára vonatkozó feltételt nem teljesíti, akkor a 0937A számú adatlap részét képező 0937A-02-es számú Nyilatkozaton nyilatkozhat arról, hogy a rendelkezett összeg átutalásának meghiúsulása súlyosan veszélyezteti az alapvető céljainak elérését és - a kivételes méltányosságot megalapozó körülmények elővezetésével egyidejűleg - kérheti a kivételes méltányosság gyakorlását. Amennyiben a kedvezményezettnek a 0937A számú adatlap kitöltésekor még nincs tudomása arról, hogy a törvény által meghatározott időszakban köztartozása állt fenn, a kivételes méltányosság gyakorlását a kedvezményezettség törvényi feltételeinek igazolására irányuló eljárás keretében kérheti, és kérelméről az APEH az alapeljárás keretében dönt.
slide15
A civil kedvezményezetteket érintőlegfontosabb törvényi változások, illetve előírások 4.
 • Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően ez évben nem képezi a felhívó-tájékoztató levél mellékletét az adatlap, tekintettel arra, hogy a 0937A számú adatlap 2009. szeptember 1-jétől az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) letölthető, és kitöltve - postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton - juttatható el az állami adóhatóság részére.
slide16
A civil kedvezményezetteket érintőlegfontosabb törvényi változások, illetve előírások 5.
 • Az APEH honlapjáról 2009. augusztus 10-től letölthető a „08KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról” című bizonylat, amelyet a törvényi előírásoknak megfelelően a civil kedvezményezetteknek 2009. október 31-ig kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldeniük az állami adóhatóság részére. A közleményben a civil kedvezményezetteknek a 2008. évben részükre átutalt 2007. adóévi Szja 1 %-os összeg felhasználásáról (a cél szerinti és működési költségekről, továbbá az átutalt összeg esetleges tartalékolásának céljáról, legfeljebb 3 éves időtartamáról és összegéről) kell számot adniuk.