s az era e ngem r ettent en a ggaszt folytat dik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
…és az ERA ( E ngem R ettentően A ggaszt ) folytatódik PowerPoint Presentation
Download Presentation
…és az ERA ( E ngem R ettentően A ggaszt ) folytatódik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

…és az ERA ( E ngem R ettentően A ggaszt ) folytatódik - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

…és az ERA ( E ngem R ettentően A ggaszt ) folytatódik. Dr. Fleit Ernő fleit@vcst.bme.hu. Környezeti kockázatbecslés … (E nvironmental Risk Assessment ). Az ERA konceptuális szerkezete. Expozíció becslés Hatásbecslés Emissziós ráták Toxicitás adatok Megoszlás ( fate ) Extrapoláció

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '…és az ERA ( E ngem R ettentően A ggaszt ) folytatódik' - aldis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s az era e ngem r ettent en a ggaszt folytat dik

…és az ERA (EngemRettentőenAggaszt) folytatódik

Dr. Fleit Ernő

fleit@vcst.bme.hu

Környezeti kockázatbecslés …

(Environmental Risk Assessment)

az era konceptu lis szerkezete
Az ERA konceptuális szerkezete
 • Expozíció becslésHatásbecslés
 • Emissziós ráták Toxicitás adatok
 • Megoszlás (fate) Extrapoláció
 • Exp. szintek (bevitel) No effects level
 • PEC/PNEC
mennyi a k ros mennyi jut bel nk
PNEC–

predicted

no effect concentrations

PEC– predicted environmental concentrations

Mennyi a káros? Mennyi jut belénk?
az oks gi l ncolat neh z k rd sei
Az oksági láncolat nehéz kérdései

Emissziók

Környezeti megoszlás

Expozíció

Hatások

expoz ci s utak s mechanizmusok
Expozíciós utak és mechanizmusok

Expozíciós utak – sorselemzés (environmental fate assessment)

A folyamatparaméterek, fluxusok, mechanizmusok nagyrészt ISMERETLENEK – itt az ábrán: a peszticidek egy megoszlási modellje

http://www.pesticideinfo.org/

http://www.epa.gov/pesticides/

http://www.pmac.net/pestenv.htm

emisszi k befogad k zegek dumping grounds
Emissziók –befogadó közegek (dumping grounds)
 • Pontszerű vagy diffúz
 • Folytonos vagy ismétlődő (intermittent -seasonal)
 • Levegő (közlekedés, ipar, peszticidek)
 • Felszíni vizek (ipari és kommunális)
 • Felszínalatti vizek (pl. hulladéklerakók)
 • Talaj és üledékek
emisszi s hat r rt kek end of pipe control
Emissziós határértékek (end-of-pipe control)
 • Új hazai vízvédelmi jogszabály http://www.ktm.hu/jogsz/kv/04034.htm
 • Holland PU (pollution unit) megközelítés „Polluter pays” alapelv (előnyök-hátrányok)
 • Budgeting (felosztási és időzítési) problémák
   • Globálisan (pl. CO2, metán)
   • Lokálisan (pl. ipari holdingok –megasite-ok területén)
   • Vízgyűjtő szintű felosztás (trade-of-loads)
k rnyezeti sors modellez s a viselked s el rejelz se environmental fate assessment
Környezeti sors modellezés a „viselkedés” előrejelzése(environmental fate assessment)
 • Miért érdekes az, hogy egy kibocsátott anyag hogyan oszlik meg az egyes környezeti kompartmentek (víz, levegő, talaj) között?
 • Hogyan és miért jelöljünk ki prioritásokat a megoszlások alapján?
 • Milyen eszközeink vannak a megoszlások előrejelzésére?
mi hat rozza meg egy anyag k rnyezeti sors t s v gs soron hat sait
Mi határozza meg egy anyag környezeti sorsát és végső soron hatásait?
 • Tartózkodási idő az egyes kompartmentekben (víz, levegő, talaj, biológiai szövetek)
 • Bonthatóság (degradability)
 • Zsíroldékonyság (Ko/w) – bioakkumulációs hajlam
 • Fizikai és kémiai (intrinsic) paraméterek (Henry konstans, old. szorzatok, hidrolizálhatóság, stb.)
tart zkod si id residence time az egyes k rnyezeti k zegekben
Tartózkodási idő (residence time) az egyes környezeti közegekben
 • Példa – a szennyezések atmoszferikus terjedéshez kapcsolható időállandók:
  • 20 mikronnál kisebb részecskék a troposzférában <1 nap
  • Oldható és reaktív gázok 1 nap
  • A vertikális keveredés ideje 10 nap
  • 1 mikronnál kisebb részecskék >100 nap
  • Sztratoszférában a keveredési idő 10 év
  • CO2 tartózkodási ideje (troposzféra) 10 év
az atmoszf rikus tart zkod si id k n h ny k vetkezm nye
Az atmoszférikus tartózkodási idők néhány következménye
 • Globális távolságra szállított szennyezőanyagok Hg, Cd, és szerves mikroszennyező anyagok (POPs)
 • A referencia helyek kijelölésének problémái – hol maradtak még szűz helyek a Földön??
 • Az expozíciós idők nagyságrendjei
n h ny arktikus adat s tanuls g a sarkk r n t li ter letek szennyezetts g r l
Néhány arktikus adat (és tanulság) a sarkkörön túli területek szennyezettségéről

A helyszín:

slide13
Az atmoszféra

átlagos

ólom

koncentrációja

3000 m magasságban

(szimulációs

eredmények)

slide15

137 Cs koncentrációk

a zuzmókban, rénszarvasban és az emberben (BIOMAGNIFIKÁCIÓ)

Észak Finnország – az

1960-1995 évek átlagai

(1985 Csernobil!)

bonthat s g biodegradability
Bonthatóság (biodegradability)

Aerob

Anaerob

Anoxikus

Folytonos

Szakaszos

Egylépcsős

Többlépcsős

ISO, MSz szabványok

Bonthatósági tesztek

bioakkumul ci a kulcs a zs rold konys g log k ow
Bioakkumuláció – a kulcs:a zsíroldékonyság - log Kow
 • A bioakkumulációt befolyásoló tényezők:
  • Felvétel (expozíció) (élettartam)
  • Tárolás/leadás (Ko/w) (szöveti zsírtartalom)
  • Dinamikus (steady-state) egyensúly (ürítés-leadás)

Bioakkumuláció ≠ biomagnifikáció

slide18

DDT a táplálékláncolatban

Csúcsragadozónak lenni veszélyes!

Kerecsensólyom fiókák

(Hazánkban már csak 120 pár fészkel)

instrinsic param terek
Instrinsic paraméterek
 • Molekulasúly
 • Poláris szerkezet
 • Töltés sűrűség
 • Lipofilitás
 • Kvantumhozam
 • Henry konstans
 • Oldékonyság (vízben)
expoz ci k bevitel
Expozíciók - bevitel
 • A „food basket” fogalma – WHO értékek
 • A kadmium – a sárkányfog vetemény (Vörösmarty, 1844) - a „kadmia” a görög kadmeian ge, "Kadmoszhoz tartozó (thébai) föld„ kifejezésből ered
 • Megengedett napi bevitel (ADI) fogalma
kadmium felhaszn l s a fejlett ipari orsz gokban
Kadmium felhasználás a fejlett ipari országokban

Ezekben már nincs!

http://www.cadmium.org/introduction.html

a k rnyezeti kadmium szint 140 ve folyamatosan n vekszik de m r cs kken
A környezeti kadmium szint 140 éve folyamatosan növekszik, de már csökken

Kadmium koncentráció változások Grönland jegében 1800 és napjaink között (Boutron et al. 1995 nyomán)

a k l nb z kadmium forr sok relat v ar nya a hum n expoz ci kban
A különböző kadmium források relatív aránya a humán expozíciókban

http://www.ktm.hu/jogsz/va/02006.htm

http://www.ktm.hu/jogsz/va/0700103.htm

http://gisserver1.date.hu/thyll/vizszenny-vizmin/3resz.html

az tlagos hum n popul ci napi kadmium felv tele
Az „átlagos” humán populáció napi kadmium felvétele

http://www.cadmium.org/introduction.html

kadmium beviteli utak s egyens lyi koncentr ci k
Kadmium beviteli utak és egyensúlyi koncentrációk

Táplálék

Tej 10 µg/L

Gyümölcs 50 µg/kg

Hús 10 -100 µg/kg

Máj, vese 4000 µg/kg

Levegő

0,005 µg/m3

Cigaretta füst

30-50 µg per 20 cigaretta

Ivóvíz1 µg/L

Az emberi test:

Vér: 0,03 mg

Máj: 5 mg

Vese: 10 mg

Faeces

30-50 µg/d

Terhelés

(body burden)

20-30 mg

Vizelet

1-2 µg/d

arz n az iv v zben
EU határérték: 10 µg/L

Magyar (régi) határérték: 50 µg/L

Arzén az ivóvízben

Ellentmondás oka: a food basket különbsége

http://www.joboki.hu/nekap/oki_nekapb_5.htm

akkor most j jjenek az izgalmas s szor t dilemm k esettanulm nyok
Akkor most jöjjenek az izgalmas és szorító dilemmák…(esettanulmányok)
 • 1. A WHO folyami vakság programja (Nyugat- Afrika) http://www.who.int/ocp/apoc/index.htm
 • 2. Ipari „megaszennyezések” hazai és EU projektek http://europa.eu.int/comm/environment/ippc/index.htm
 • 3. Nagy szennyezések (Sandoz, Chinoin, Tisza cianid)
 • 4. A peszticidek szüksége és átka (a fenntartható agroökológiai potenciál)
 • 6. Általános következtetések (hogyan kezeljük a pozitív környezeti visszacsatolásokat???)