ethiek in het gespreksproces van geestelijk verzorgers n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ethiek in het gespreksproces van geestelijk verzorgers PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ethiek in het gespreksproces van geestelijk verzorgers

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Ethiek in het gespreksproces van geestelijk verzorgers - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Ethiek in het gespreksproces van geestelijk verzorgers. Resultaten van onderzoek : kritische spiegel en mogelijkheden tot bijsturen. Neem twee gesprekken voor ogen. Een gesprek dat goed liep. Een gesprek dat lastig liep. Is er een duidelijk thema ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ethiek in het gespreksproces van geestelijk verzorgers' - aldis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ethiek in het gespreksproces van geestelijk verzorgers

Ethiek in het gespreksproces van geestelijkverzorgers

Resultaten van onderzoek: kritischespiegelen mogelijkheden tot bijsturen

neem twee gesprekken voor ogen
Neem twee gesprekkenvoorogen
 • Eengesprekdatgoedliep
 • Eengesprekdatlastigliep
 • Is ereenduidelijkthema?
 • Hoe wordtditthemauitgediept?
 • Hoe verhoud je je ‘ruimtelijk’ tot je gesprekspartner?
 • Welkegespreksvaardighedenzet je in?
 • Blijfjijwerkelijkopen voor hem/haar?
korte schets onderzoek
Korteschetsonderzoek
 • 9 pastoresnemen random 10 gesprekken op
 • Zekiezenzelf het beste en het minstgoede
 • Na 2 maandeneen interview met de pastor (doel, criteria goed/minder, waaromditgesprek?)
 • Transcriptie van het beste, minste, interview
 • Kwalitatieve analyse: analytischeinductie
 • Toets en terugkoppelingnaardeelnemers
 • Casus Carolien: intensievesamenwerking
 • Uitdieping van de resultaten
ontwikkelen van de inhoud
ONTWIKKELEN VAN DE INHOUD

Limiteren van de gespreksinhoud

1. Veralgemenen, objectiveren, associëren of poneren

1.1. 'Altijd', 'alles', 'niemand', 'iedereen', 'alle',… gebruiken

1.2. Vaststellingen of overwegingen doen zonder te toetsen

1.3. Naar feiten of 'denken over' leiden

1.4. Associëren en afleiden, zichzelf ongepast inbrengen

2. De gesprekspartner beperken en zich inhoudelijk concurrentieel opstellen

2.1. Een eigen thema in het thema van de gesprekspartner schuiven

2.2. De gesprekspartner schuift een eigen thema in het thema van de hulpverlener

2.3. De gesprekspartner negeert het aandachtspunt van de geestelijk verzorger

en volgt zijn/haar eigen spoor

2.4. De gesprekspartner houdt tegen de geestelijk verzorger in, vast aan eigen betekenissen

2.5. Tegen de gesprekspartner in, vasthouden aan eigen betekenissen

3. Vragen stellen 3.1. Gesloten vragen die afleiden, richtlijnen voorhouden of betekenissen toevoegen

3.2. Beperkende vragen stellen

onderlinge posities
ONDERLINGE POSITIES

Hinderlijke positionering van geestelijk verzorger en gesprekspartner

1. De gesprekspartner wordt beperkt en gaat voor

2. Beide praten naast elkaar

3. Beide staan tegenover elkaar, er is weerstand

4. Omgekeerde posities, de gesprekspartner dient de

geestelijk verzorger

5. Beide positioneren zich tegen/'over' anderen

getoonde gespreksvaardigheden
GETOONDE GESPREKSVAARDIGHEDEN

Beperkende gespreks'vaardigheden' die de geestelijk verzorger inzet

1. De gesprekspartner beperken

2. Berispen of ter verantwoording roepen

3. Derden instrumentaliseren

4. Erkenning onthouden

5. Geïrriteerd reageren

6. Het gesprek ongericht gaande houden

7. Hechten aan eigen inhoud

8. De gesprekspartner intrapsychisch labelen

9. Invullen

10. Minimaliseren

11. Niet uithouden

12. Een ongepaste inbreng doen of irrelevante informatie geven

13. Oplossingen aanbieden zonder te exploreren

14. Richtlijnen geven

15. De situatie uitleggen

16. Vastleggende uitspraken doen zonder te toetsen

17. De grip kwijt zijn, inhoudelijk of qua regie

18. Voorbijgaan aan de inhoud van de gesprekspartner

19. Zich onaangedaan tonen

levensbeschouwelijke attitude
LEVENSBESCHOUWELIJKE ATTITUDE

De verdedigende attitude die de hulpverlener demonstreert

1. Uitspraken doen die de gesprekspartner bepalen

2. De gesprekspartner niet geloven

3. De tegenstem van de gesprekspartner niet horen

4. Op zichzelf betrokken zijn

5. Zijn/haar taalmacht onzorgvuldig hanteren

6. Het geestelijk verzorger-zijn van de GV doet er niet toe

7. Een verborgen agenda hanteren

8. Vooroordelen hebben

9. De gesprekspartner of derden vastzetten in een beeld

ethische visie op doelstellingen
ETHISCHE VISIE OP DOELSTELLINGEN

Vanuit een ethisch oogpunt dienen levens-beschouwelijke gesprekken om de persoon te bevorderen in zijn/haar betekenisgeving van zijn/haar levens- en/of geloofservaring unieke gesprekspartner krijgt voorrang

verbondenheid bevorderen

Ethisch correct is doen wat jou te doen staat binnen jouw professie

Als meest-machtige draag je ook de meeste verantwoordelijk voor de begeleidingsrelatie

onderzoeksresultaten doelstelling
ONDERZOEKSRESULTATEN: DOELSTELLING

'Doel van gesprekken van geestelijk verzorgers is gesprekspartners te helpen, vanuit hun eigen bron, vrede te vinden met zichzelf, anderen en hun levensgrond/God. Vanuit een open spiritualiteit willen geestelijk verzorgers ertoe bijdragen bij gesprekspartners de verbindingen te actualiseren tussen hun huidige levenssituatie en hun geleefde zinrelaties, geloof en levensovertuigingen'.

In functie daarvan investeren geestelijk verzorgers in relatieopbouw en voeren ze het gesprek zodanig dat er verbindingslijnen oplichten tussen het levensverhaal van de gesprekspartner en de situatie waarin deze nu leeft.

onderzoeksresultaten goede gesprekken
ONDERZOEKSRESULTATEN: ‘GOEDE GESPREKKEN’

De beste levensbeschouwelijke gesprekken 7 van de 9 geestelijk verzorgers zijn zich sterk bewust van hun specificiteit en ze beseffen in welke machtspositie zij staan.

Deze getrainde geestelijk verzorgers kunnen door vakkundige levensbeschouwelijke gespreksvoering waarmaken wat ze beloven: gedurende het gesprek de geleefde zin, geloof en levensbeschouwing van de gesprekspartner verbinden met de situatie waarin die hier-nu verkeert.

Daartoe stellen zij zich met heel hun persoon beschikbaar. Vanuit een open attitude — met alle professionele gesprekskundigheid die ze in hun mars hebben — nemen ze de tweede plaats in, ten dienste van de ontwikkeling van de inhoud die de gesprekspartner inbrengt.

onderzoeksresultaten lastige gesprekken
ONDERZOEKSRESULTATEN: ‘LASTIGE GESPREKKEN’

‘Effectief minder goede gesprekken’

(De 5) levensbeschouwelijke gesprekken waarbij de geestelijk verzorger zich niet helemaal op de gesprekspartner en zijn/haar verhaal kan concentreren.

In effectief mindere gesprekken zit de geestelijk verzorger zichzelf min of meer in de weg, terwijl de focus op de gesprekspartner blijft.

onderzoeksresultaten lastige gesprekken1
ONDERZOEKSRESULTATEN: ‘LASTIGE GESPREKKEN’

‘Effectief minste gesprekken'

(De 6) levensbeschouwelijke gesprekken waarin de ethisch incorrecte eigenschappen overheersen en de ondergrens de gesprekspartner niet te schaden niet wordt gehaald

De onderscheidende factor tussen een minder en een minst goed gesprek is de open of verdedigende levensbeschouwelijke attitude van de geestelijk verzorger

spreken vanuit een verdedigende attitude
SPREKEN VANUIT EEN VERDEDIGENDE ATTITUDE
 • Grensoverschrijding: vanuit een machtspositie bepalende uitspraken doen.
 • De verdedigende attitude van de geestelijk verzorger vormt een negatief kader voor die uitspraken.
 • Problematisch: (8 van de 9) geestelijk verzorgers zijn zich weinig bewustvan hun defensieve attitude. Ze leggen de oorzaak van hun reactie grotendeels bij de gesprekspartner.
 • Die is op twee manieren 'de kop van jut': * gedurende het gesprek ondergaat hij/zij het zogenaamd 'reactieve', 'verdedigende' gedrag van de geestelijk verzorger * achteraf wordt hij/zij er door de geestelijk verzorger verantwoordelijk voor gesteld (beeldvorming).

Hier raak ik aan de dynamiek van machtsmisbruik.

casus carolien
CASUS CAROLIEN
 • Zegaat open de kamer in
 • IETS gebeurt verlies competenties, congruentie
 • Belemmerende vaardigheden
 • Bezig blijven met het gesprek iets fout met hém
 • Herinnering: overdonderd en aangevallen worden
 • Foute herinnering: klopt niet met feiten
 • Verdedigend gedrag = machtsvertoon voor gesprekspartner
verdediging hoort bij onszelf
VERDEDIGING HOORT BIJ ONSZELF

De activatoren zijn elementaire zintuiglijke overeenkomsten, geen logische verbanden

in verdediging niet betrouwbaar
IN VERDEDIGING NIET BETROUWBAAR
 • Professionals: verantwoordelijkheid nemen voor:* alle onaangename gevoelens die gedurende en na gesprekken in ons opkomen * alle (re)acties die daaruit voortvloeien. Ik irriteer of verdedig mij de 'schuld' ligt de facto bij mijzelf
 • Luisteren we naar wat er in onszelf gebeurt, dan valt het op dat er gedurende een reactief moment een of ander zinnetje oplicht, … Onder deze zinnetjes schuilen belemmerende overtuigingen die niet specifiek zijn voor dit gesprek. Deze 'belemmerende overtuigingen' zijn gedurende eerdere levenssituaties opgedaan.
 • Niet lekker gelopen? Bij stilstaan. "Ik ben zelf niet helemaal tevreden van mijn inbreng in dit gesprek. Hoe is dat voor u?" Machtspositie: de meest-machtige moet ruimte voor feedback creëren. "Heb ik u recht gedaan?" Vooral bij lastige gesprekken.
in verdediging onbetrouwbare herinnering
IN VERDEDIGING ONBETROUWBARE HERINNERING
 • Razendsnelonderbewusteproces
 • Alleentestoppen via 'ik-wil-niet' respons
 • In verdediging: de ander als aanvaller waarnemen en zich deze interpretatie herinneren
 • Poging congruentie te creëren met 'aanvallerswaarneming’
 • Bewust gecreëerd beeld onvrede
 • Bewuste verhaal ↔ Onderbewuste feiten
open betrouwbaar irritatie verdediging onbetrouwbaar
OPEN  BETROUWBAARIRRITATIE/VERDEDIGING ONBETROUWBAAR
 • Iedergesprekdatblijfthangen: incongruentietussenbewuste ‘verhaal’ en onderbewustefeiten
 • Intuïtie is betrouwbaarvoorzover we open zijn
 • Intuïtie is onbetrouwbaarzodra we onsirriteren/in de verdedigingzijn
 • Altijdverantwoordelijkheidnemenvoorirritaties/verdedigingsreacties: rechtzetten!
vier stappen naar ethisch correct gedrag
VIER STAPPEN NAAR ETHISCH CORRECT GEDRAG
 • Bewustwording
 • Aanvaarding
 • Transformatie: via PSYCH-K (Godsgestuurdproces)
 • Rechtzetting
slide21

PSYCH-K: VAN OVERLEVEN NAAR VOLUIT LEVEN door

VERANTWOORDELIJKHEID TE NEMEN VOOR EIGEN ONDERBEWUSTE PROCESSEN

www.vanoverlevennaarvoluitleven.be