Avortul în siguranţă.
Download
1 / 55

Rodica Comendant, Conferenţiar universitar, CIDSR, director, expert OMS în avortul în siguranţă - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Avortul în siguranţă. Contextul legislativ şi normativ în RM. Metode, recomandarea OMS, situaţia la zi, mituri, probleme. Rodica Comendant, Conferenţiar universitar, CIDSR, director, expert OMS în avortul în siguranţă

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rodica Comendant, Conferenţiar universitar, CIDSR, director, expert OMS în avortul în siguranţă' - alder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Avortul în siguranţă. Contextul legislativ şi normativ în RM. Metode, recomandarea OMS, situaţia la zi, mituri, probleme

Rodica Comendant,

Conferenţiar universitar,

CIDSR, director,

expert OMS în avortul în siguranţă

Stelian Hodorogea, Conferenţiar universitar, CIDSR, Expert OMS în perinatologie


S n tatea reproducerii dreptul reproductiv no iuni

Sănătatea reproductivă: sănătatea fizică şi mentală, precum şi prosperitatea socială a persoanei în toate aspectele referitoare la sistemul ei de reproducere, care îi determină capacitatea lui de reproducere;

ICPD, 1994, drepturile sex.- reproductive

Drepturile persoanei la ocrotirea sănătăţii sale reproductive, recunoaşterea dreptului de bază a cuplului sau individului de a decide liber şi responsabil numărul, locul şi timpul naşterii copiilor săi, de a avea informaţie şi acces la ea, şi de a avea posibilitatea de a utiliza asistenţa medicală reproductivă de înaltă calitate;

Sănătatea reproducerii, dreptul reproductiv, noţiuni :


dreptul de a-şi manifesta sexualitatea fără vreo violenţă, discriminare sau constrângere, în cadrul unor relaţii bazate pe egalitate, respect şi echitate;

dreptul de a-şi manifesta liber şi independent orientarea sa sexuală;

dreptul de a-şi manifesta sexualitatea sa în afara legăturii cu reproducerea;

dreptul la ocrotirea sănătăţii sexuale, …accesul la informaţie exhaustivă în probleme de sexualitate şi sănătate sexuală, la educaţie sexuală şi servicii confidenţiale de cea mai înaltă calitate…

Drepturile sexuale, ex.


TOATE DREPTURILE UMANE SE APLICĂ ÎN TOTALITATE NUMAI DUPĂ NAŞTEREA INDIVIDULUILegătura drepturilor general-umane cu avortul

Dreptul la libera decizie

Dreptul la viaţă

Dreptul la integritatea corporală

Dreptul la sănătate

Dreptul la informare

Dreptul la servicii de calitate

Dreptul la realizările progresului ştiinţific

Etc, etc…


Contextul legislativ i normativ n rm
Contextul legislativ şi normativ în RM

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Articolul 32

 • (1) Femeilor li se acordă dreptul să-și hotărască personal problema maternităţii.


Legea nr. 185-XV din 24 mai 2001 cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 90 - 91, art. 697)

 • Articolul 5. Dreptul la luarea liberă a deciziei referitoare la reproducere

 • (1) Orice persoană are dreptul de a lua liber decizia referitoare la numărul copiilor şi la timpul naşterii lor în căsătorie sau în afara căsătoriei.

 • (2) Statul garantează neamestecul său în realizarea de către cetăţeni a dreptului la luarea liberă a deciziei referitoare la reproducere.


Strategia naţională a sănătăţii reproducerii sănătăţii reproductive şi planificarea familială, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 90 - 91, art. 697) aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 913 din 26 august 2005

 • Obiectivele:

 • Reducerea morbidităţii şi mortalităţii din cauza complicaţiilor după avort;

 • Reducerea ratei totale a avortului şi ratei avortului repetat;

 • Ameliorarea calităţii serviciilor de întrerupere a sarcinii prin implementarea tehnologiilor cost-eficiente, recomandate de OMS şi integrarea lor cu alte servicii de sănătate a reproducerii;

 • Creşterea accesibilităţii populaţiei la serviciile sigure de întrerupere a sarcinii;


Legea nr 263 xvi din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile i responsabilit ile pacientului
Legea nr. 263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului

 • - „Articolul 9. Asigurarea dreptului pacientului în domeniul reproducerii

 • (1) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind asigurarea sănătăţii reproducerii.

 • (2) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.

 • (3) Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nicio discriminare.

 • (4) Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina prezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.”


Actele normative recente ale ms al rm
Actele normative recente ale MS al RM drepturile şi responsabilităţile pacientului

 • Regulamentul pentru efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii, Nr. 647 din data de 21 septembrie anul 2010

 • Standardele pentru efectuarea întreruperii sarcinii în condiţii de siguranţă, aprobate de către MS prin ordinul nr. 482 din 14 iunie anul 2011.


Incompatibilitate drepturile şi responsabilităţile pacientuluiîntre Ordinul MS şi Codul penal în ceea ce priveşte limita de timp pentru neincriminarea avortului (21 săptămîni)

 • Art.159 din Codul penal incriminează avortul după 12 săptămîni de sarcină, dacă nu sunt indicaţii medicale, fără a stabili un termen maxim al sarcinii

 • Ordinul MS No.647 impune limita de 21 de săptămâni pentru avortul pentru indicaţii medicale şi sociale

 • Din perspectiva drepturilor omului, limitarea avortului la finele celei de-a 21săptămîni de sarcinǎ, ridică probleme în legătura cu respectarea drepturilor la viaţǎ, sănătate, nediscriminare şi a dreptului de a nu fi supus unor tratamente inumane şi degradante


Avortul n siguran ghid de tehnologii i politici pentru s istemele de s n tate oms 200 4
Avortul în siguranţă: drepturile şi responsabilităţile pacientuluighid de tehnologii şi politici pentrusistemele de sănătate, OMS, 2004

 • Întrucât nici o metodă de contracepţie nu oferă o siguranţă de 100%, problema apariţiei unei sarcini nedorite rămâne actuală şi femeile vor fi nevoite să recurgă la avort.

 • În majoritatea ţărilor avortul este permis prin lege pentru a salva viaţa femeilor şi în majoritatea ţărilor, avortul este permis pentru a păstra sănătatea fizică şi psihică a femeii.

 • Prin urmare, în conformitate cu legislaţia, serviciile de avort fără riscuri trebuie să fie accesibile şi prestate de un personal medical calificat, activitatea căruia se bazează pe politica existentă, baza normativă şi infrastructura sistemului de sănătate, inclusiv dotarea cu echipament medical şi consumabile necesare pentru a oferi femeii acces liber la astfel de servicii.


Avortul n siguran ghid de tehnologii i politici pentru s istemele de s n tate oms 200 41
Avortul în siguranţă: drepturile şi responsabilităţile pacientuluighid de tehnologii şi politici pentrusistemele de sănătate, OMS, 2004

 • Conform datelor estimative, anual 46 milioane de sarcini se termină cu avort provocat. Circa 20 de milioane de avorturi comportă riscuri.

 • Circa 13% din decesele condiţionate de sarcină revin complicaţiilor aferente avortului cu riscuri, ceea ce corespunde aproximativ unui număr de 67.000 de decese anual.

 • În ţările în curs de dezvoltare riscul decesului din cauza complicaţiilor generate de avortul cu riscuri depăşeşte de sute de ori riscul efectuării avortului în condiţii sigure.

 • Complicaţiile condiţionate de avortul cu riscuri contribuie la apariţia unor consecinţe serioase pentru sănătatea femeii, ca spre exemplu sterilitatea.


Obiectivele dezvolt rii mileniu lui
Obiectivele Dezvoltării drepturile şi responsabilităţile pacientuluiMileniului

Obiectivul N 5:

Ameliorarea sănătăţii materne:

 • Reducerea mortalităţii maternecu 75% către 2015, comparativ cu a 1990.

 • Asigurarea accesului universal către serviciile de SR


A nu al n moldova decedeaz 1 2 femei din cauza complica iilor avortului
A drepturile şi responsabilităţile pacientuluinual în Moldova decedează 1-2 femei din cauza complicaţiilor avortului

 • Mortalitatea Materna din cauza avortului este complet evitabilă

  Ea depinde de doi factori:

  1.Rataavortului indus (a sarcinii nedorite), accesul nelimitat la servicii

  2.Accesul la avortul sigur versus proporţia avorturilor criminale sau nesigure


Abortion rate according to world region
Abortion rate according to world region drepturile şi responsabilităţile pacientului


Dinamica ratei la 1000 femei de v rst fertil 1980 2010 rm
Dinamica ratei la 1000 femei de vârstă fertilă drepturile şi responsabilităţile pacientului 1980 – 2010, RM


A vortul in rm date statistice oficiale
A drepturile şi responsabilităţile pacientuluivortul in RM, date statistice oficiale


Num rul de decese la 100 000 avorturi nesigure n diferite regiuni ale lumii
Numărul de decese la drepturile şi responsabilităţile pacientului 100.000 avorturi nesigure în diferite regiuni ale lumii


Conform rezultatelor auditului mortalităţii materne drepturile şi responsabilităţile pacientuluipentru aa 2006-2008 din 28 de cazuri de mortalitate maternă 4 au fost din cauza avortului criminal, ceea ce constituie ~14%


Mortalitatea matern cauzat de avort
Mortalitatea maternă, cauzată de avort drepturile şi responsabilităţile pacientuluiAvortul ilegal criminal
Avortul ilegal, criminal 2005-2009

 • O femeie dintr’o sutǎ care fac avorturi recurge la avort ilegal („avort criminal”), conform datelor oficiale ale Ministerul Sǎnǎtǎţii.

 • Procentul exact al avorturilor criminale sau neînregistrate nu este cunoscut, dar este estimat la 2-50%.

 • Majoritatea dintre acestea au loc în trimestrul II-lea de sarcină, şi în unele cazuri – la femeile cărora li s-a refuzat serviciul de către comisia specială

 • În anul2010 au fost oficial constatate 4 avorturi ilegale

 • In acelaș an a decedat o femeie de 22 ani, din cauza unei intervenţii criminale la termenul 13-14 săptămâni, lasînd orfani 3 copii.


Avortul n siguran ghid de tehnologii i politici pentru sistemele de s n tate oms 2004
Avortul în siguranţă: 2005-2009ghid de tehnologii şi politici pentrusistemele de sănătateOMS, 2004

 • După un avort sigur, necomplicat nu se dezvoltă nici una sau foarte puţine complicaţii întârziate, care ar influenţa sarcinile ulterioare (Hogue şi al., 1999).

 • Un avort efectuat de un practician instruit, cu echipament potrivit, cu o tehnică corectă şi cu respectarea standardelor este una din cele mai sigure şi fără de riscuri proceduri medicale.

 • Conform datelor epidemiologice, nu există vreun risc de apariţie a cancerului mamar dupa avort (Melbye şi al. 1997).

 • Cercetările Dagg 1991, unele fenomene psihologice se observă doar la o mică parte din femei şi se pare că reprezintă o continuare a afecţiunilor preexistente sarcinii.


Metode sigure de întrerupere a sarcinii, recomandate de OMS 2005-2009:aspirarea vacuum manuală sau electrică şi avortul medicamentos


Ce 2005-2009aţi alegeaspirarea sau chiuretajul?

26


Avantajele aspir rii vacuum
Avantajele aspirării vacuum 2005-2009

 • Siguranţa

  • Studii, privind aspiraţia vacuum manuală arata, o frecvenţă scazută a complicaţiilor în cazul utilizării AVM, echivalent cu aspiarţia vacuum electrică:sângerarea, infecţia, ruptura de col, perforarea uterului, în comparaţie cu chiuretajul.

  • Utilizarea AVM este posibila sub anestezie locala.Aceasta permite prevenirea complicaţiilor, determinate de utilizarea anesteziei generale.

  • Utilizarea AVM poate reduce costul procedurii, economisind timpul personalului cît şi alte resurse.

  • Portabilitatea metodei de AVM permite utilizarea ei intr-un număr mare de instituţii, în aşa mod majorind accesul către serviciile de întrerupere a sarcinii

  • AVM nu necesită utilizarea electricităţii, este silenţioasă


Satisfac ia pacientelor
Satisfac 2005-2009ţia pacientelor

 • Mai mult de 90% de paciente în cazul unei eventuale sarcini nedorite ar prefera aspiraţia vacuum sau ar recomanda metoda unei prietene

 • Posibilitatea întreruperii sarcinii în termeni mici

 • Posibilitatea efectuării sub anestezie locală

 • Rapid

 • Fără zgomot

 • Consiliere

 • În condiţii de ambulator: confidenţalitatea, intimitatea


Ce este avortul medicamentos
Ce este avortul medicamentos 2005-2009?

Terminarea sarcinii, indusă prin administrarea pastilelor şi fără utilizarea evacuării chirurgicale

O procedură “fără contact”

O adaptare ştiinţifică a infuziilor, plantelor medicinale pe care femeile le utilizau dintotdeauna

O nouă opţiune pentru serviciile medicale şi pentru femei


De ce trebuie s oferim avortul medicamentos
De ce trebuie să oferim avortul medicamentos 2005-2009?

Este o nouă opţiune pentru femei, furnizori şi servicii

Femeile preferă intimitatea, autonomia, şi “naturaleţea”

Prezintă un risc mai mic de infectare decât cel chirurgical

Infrastructura clinicilor şi timpul colaboratorilor este utilizat mai eficient

Este o metodă sigură şi eficientă


Mifepristonul n lume
Mifepristonul în lume 2005-2009

 • Înregistrat în >40 de ţări

 • Utilizat de 2,5 - 3 milioane femei în afara Chinei

 • Utilizat de mai mult de 22 milioane femei în China

 • Eficacitate înaltă (92-97%)

 • Siguranţă înaltă


Am n moldova
AM în Moldova 2005-2009

 • MtPill (mifepristonul) înregistart în anul 2004

 • Misoprostul, Cytotekul, din anul 2000, 2004

 • Numeroase studii clinice la CIDSR, SCM Nr1,

 • Prezentări la conferinţe, publicaţii, seminare de instruire a medicilor

 • Oficializată în anul 2011 prin ordinul MS

 • Modalitatea de prestare a serviciului aprobată prin Standardele Naţionale, 2011


Calitatea serviciilor de avort n rm 35 de avorturi sunt efectuate prin chiuretaj 2010
Calitatea 2005-2009serviciilor de avort în RM35% de avorturi sunt efectuate prin chiuretaj, 2010


Accesul la avort constat ri evaluarea strategic 2005
Accesul la avort 2005-2009Constatări Evaluarea Strategică, 2005

 • Accesul pentru femeile din localităţile rurale, cele sărace şi şi adolescente este foarte limitat

 • Multe din femei preferă să plătească, din cauza încălcării confidenţialităţii (adresarea la medicul de familie din sat, certificat de la primărie...)


Limitarea accesului la serviciu gratuit de 2005-2009întrerupere a sarcinii şi respectarea confidenţialităţii (Raportul OMS, 2010)

 • Deşi întreruperea de sarcină (în baza indicaţiilor medicale şi/sau a unor criterii sociale) este acoperită de Pachetul Unic al Asigurărilor Obligatorii de Asistenţă Medicală, procedura este de lungă durată şi nu întotdeauna garantează respectarea confidenţialităţii:

 • Femeia merge la medicul de familie

 • Obţine poliţa de asigurare

 • Revine la medic pentru biletul de trimitere la specialistul obstetrician-ginecolog

 • Timp pentru investigaţii

 • Pentru a simplifica procedura şi aşi asigura confidenţialitatea, femeile achită costul întreruperii de sarcină (plus alte costuri neoficiale)


Probleme nesolu ionate
Probleme 2005-2009 nesoluţionate:

 • Accesul la avort după 21 săpt în caz de malformaţii sau anomalii fetale

 • Sarcinile şi avorturile la adolescente – 9,1% (10% în 2009), acordul părinţilor pentru fetele mai mici de 16 ani

 • Preîntîmpinarea sarcinii nedorite şi al avortului repetat: disponibilitatea contraceptivelor în instituţiile prestatoare de servicii de avort (70% conform strategiei naţionale)

 • Tentative insistente de a limita accesul către serviciile de avort în siguranţă

 • Stigmatizarea femeilor care au nevoie de aceste serviciiActivizarea mişcărilor “anti-avort”, chemând la interzicerea lui:4 septembrie 2010 conferința „Opriți Avortul!”Rap ortorul special al na iunilor unite pentru dreptul la s n tate anand grover noiembrie 2011
Rap către avortul sigur, iulie 2011ortorul Special al Națiunilor Unite pentru dreptul la sănătate Anand Grover, noiembrie 2011

 • A prezentat raportul referitor la legislațiile incriminatoare și alte restricții legate de sănătate sexuală și reproductivă și dreptul la sănătate report on criminal laws and oth

 • Raportul cere decriminalizarea și suspendarea tuturor barierelor legislative sau regulatorii din patru arii specifice: avortul, sarcina, contracepția, educația și informarea sexuală și reproductivă


Incriminarea avortului efectuat dup 12 s pt m ni de sarcin dac exist indica ii sociale
Incriminarea avortului efectuat după 12 săptăm către avortul sigur, iulie 2011îni de sarcină, dacă există indicaţii sociale

 • Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor a statuat cǎ incriminarea serviciilor medicale care sunt necesare doar femeilor reprezintă o barierǎ discriminatorie pe criteriul sex în accesul la sănătate

 • Acest principiu a fost întǎrit recent şi de Adunarea Parlamentarǎ a Consiliului Europei: „interzicerea avorturilor nu conduce la mai puţine avorturi ci în principal conduce la avorturi clandestine, care sunt mai traumatizante şi cresc mortalitatea maternǎ şi/sau duc la turismul de avorturi care costǎ mult, întîrzie în timp accesul la avort şi creeazǎ inechitate socialǎ.”


Ef către avortul sigur, iulie 2011ectele întroducerii în Romania a legii de interzicere a avortului (Noembrie 1966) şi a legalizării lui (Decembrie 1989)

Per 100 000 live births

Source: World Health Statistics Annual, various years


Consecin ele accesului limitat la servicii financiar informa ional etc
Consecinţele accesului limitat la servicii (financiar, informaţional, etc)

 • Prelungirea termenului de sarcină pînă la depăşirea termenului legal permis de efectuare a avortului

 • Incercări de autoinducere a avortullui

 • Morbiditate, mortalitate maternă

 • Abandonul nou-născuţilor în maternităţi şi orfelinate

 • Pruncuciderea

 • Ş.a.O mam i a aruncat pruncul la gunoi tea municipal
O mamă și-a aruncat pruncul la gunoiștea municipală informaţional, etc)

 • sursa: jurnal.md/jurnaltv.mdfoto: jurnal.md552

 • Corpul neînsufleţit al unui nou-născut a fost descoperit la gunoiştea municipală de nişte muncitori. Copilul a fost născut prematur. Expertiza medico-legala urmează să stabilească cauza decesului. Deocamdată nu se ştie cine este mama pruncului. Femeia riscă până la 5 ani de puşcărie.


 • O tânără în vârstă de de 21 de ani a fost condamnată recent la 14 ani de închisoare pentru că şi-a omorât copilul de două luni şi l-a aruncat în veceu.

 • O tânără în vârstă de de 21 de ani a fost condamnată recent la 14 ani de închisoare pentru că şi-a omorât copilul de două luni şi l-a aruncat în veceu.Potrivit unui comunicat de la Procuratura Generală, femeia şi-a ucis copilul, asfixiindu-l cu o pernă pentru că micuţul plângea. După ce şi-a dat seama că pruncul nu mai respiră, femeia a pus corpul neînsufleţit al copilului într-o pungă din polietilenă şi l-a aruncat într-un veceu public din parcul „Valea Morilor”.Conform datelor prezentate de procurori, femeia în vîrstă de 21 ani anterior a mai fost condamnată pentru furt şi mai are doi copii minori care au rămas în grija bunicii.


 • 04 Aug 2011|09:20ŞOCANT! recent la 14 ani de închisoare pentru că şi-a omorât copilul de două luni şi l-a aruncat în veceu.

 • Şi-a înecat pruncul nou-născut apoi l-a îngropat

 • sursa: jurnal.mdfoto: mai.gov.md6990

 •  Un prunc a fost omorât de mama sa chiar după naştere. Crima a avut loc în noaptea de 9 decembrie 2009, în satul Oxentea, raionul Dubăsari. Potrivit oamenilor legii, o femeie în vârstă de 28 de ani, după ce a născut, şi-a înecat pruncul.Timp de 9 luni femeia şi-a ascuns sarcina de părinţi şi de soţ. Pe 9 decembrie 2009, suspecta a născut un copil de sex masculin, în depozitul unui magazin-bar, din aceeaşi localitate. După ce a născut, împreună cu vânzătoarea magazinului, aceasta a înecat copilul într-un vas cu apă. A doua zi, pe 10 decembrie, ambele femei au învelit copilul, l-au pus într-o cutie de carton şi l-au îngropat la marginea cimitirului vechi din sat. La 2 august 2011, în rezultatul cercetării la faţa locului, la marginea cimitirului vechi din sat, oamenii legii au depistat, la o adâncime de aproximativ 60 cm, rămăşiţele cutiei, bucăţi de stofă şi scheletul unui copil. Femeile riscă închisoare de până la 20 de ani sau detenţie pe viaţă


Ocant o feti de 13 ani va deveni mam

Nu este locuitor din satul Hârbovăţ, raionul Anenii Noi, care să nu bârfească pe la colţurile caselor despre cazul acestei fetiţe care a conceput un copil cu un tânăr de 23 de ani …

ŞOCANT! O fetiţă de 13 ani va deveni mamă


Cont. care să nu bârfească pe la colţurile caselor despre cazul acestei fetiţe care a conceput un copil cu un tânăr de 23 de ani

 • Rusia: Boxe speciale unde mamele îşi pot abandona bebeluşii nedoriţi

 • http://www.publika.md/rusia--boxe-speciale-unde-mamele-isi-pot-abandona-bebelusii-nedoriti_561991.html

 • Mama care si-a abandonat copilul langa o conducta de gunoi la Ciocana a fost gasita

 • http://www.protv.md/sport/social/mama-care-si-a-abandonat-copilul-langa-o-conducta-de-gunoi-la.html

 • Si-a abandonat bebelusul intr-un orfelinat! Cum isi explica gestul tanara mama

 • http://m.protv.md/stiri/social/si-a-abandonat-bebelusul-intr-un-orfelinat-cum-isi-explica-gestul.html


Cont. care să nu bârfească pe la colţurile caselor despre cazul acestei fetiţe care a conceput un copil cu un tânăr de 23 de ani

 • Prunc găsit mort în Capitală: Tânără de 25 de ani și-a abandonat copilul de 3 zile

 • http://unimedia.md/?mod=news&id=39023

 • Nou-nascut, abandonat in gara din Balti

 • http://www.protv.md/stiri/social/nou-nascut-abandonat-in-gara-din-balti.html

 • Mama care şi-a abandonat fetiţa în spitalul din Soroca este minoră

 • http://timpul.md/articol/mama-care-si-a-abandonat-fetita-in-spitalul-din-soroca-este-minora-27083.html

 • Si-a lasat copilul sa moara de frig

 • http://www.protv.md/stiri/social/si-a-lasat-copilul-sa-moara-de-frig.html


Cont. care să nu bârfească pe la colţurile caselor despre cazul acestei fetiţe care a conceput un copil cu un tânăr de 23 de ani

 • Incredibil! Bebeluş abandonat pe holul secţiei de internare a Spitalului nr.3 din Capitală

 • http://www.publika.md/fii-atent-la-drum-esti-asteptat-acasa_564031.html

 • "Inimă de mamă": Şi-a abandonat fetiţa nou-născută în parcul Trandafirilor

 • http://www.publika.md/inima-de-mama--si-a-abandonat-fetita-nou-nascuta-in-parcul-trandafirilor_483801.html

 • UN COPIL DE O LUNĂ DE ZILE ABANDONAT

 • http://voronin.md/ro/news/moldova/mlad4/default.aspx

 • A nascut doi gemeni si i-a abandonat. Un an in urma a avortat un copil de la tatal ei

 • http://www.protv.md/stiri/social/a-nascut-doi-gemeni-si-i-a-abandonat-un-an-in-urma-a-avortat-un.html

 • O mamă şi-a abandonat copilul de numai 5 zile

 • http://cimislia.aicitv.md/ru/soroca/stiri/arhiva/item/855-copil-abandonat


Info prim neo 18 11 11
Info-Prim-Neo, 18.11.11 care să nu bârfească pe la colţurile caselor despre cazul acestei fetiţe care a conceput un copil cu un tânăr de 23 de ani

 • …15 mii de suflete sunt lipsite de dreptul la viaţă încă înainte de a se naşte. Se întâmplă în Moldova pe parcursul unui singur an. Chiar dacă numărul avorturilor este în scădere, continuă să fie periculos de mare, susţin potrivnicii avorturilor...

 • …Întreruperea primei sarcini, mai ales în adolescenţă, creşte riscul ca femeia să nu mai poată rămânea însărcinată în viitor. Avortul poate avea urmări grave pentru femeie, pe termen scurt sau lung, şi câteodată pe viaţă, provocând sterilitate…


Va mul umesc
Va mulţumesc! care să nu bârfească pe la colţurile caselor despre cazul acestei fetiţe care a conceput un copil cu un tânăr de 23 de ani


Surse de informa ie
Surse de informaţie care să nu bârfească pe la colţurile caselor despre cazul acestei fetiţe care a conceput un copil cu un tânăr de 23 de ani

 • Studiul Demografic şi de Sănătate din Republica Moldova, 2005

 • Evaluarea strategică a aspectelor de politici, calitate şi acces ale serviciilor de contracepţie şi avort în Republica Moldova, raport, 2006, Ministerul Sănătăţii RM, CNŞPSRGMPF, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, OMS

 • http://www.ms.gov.md/

 • www.avort.md


ad