1 / 13

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV. DR. NÉMETH IMRE 2006. AUGUSZTUS 7. ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV. STRATÉGIAI KERET MINDANNYIUNK KÖZÖS ÜGYE HAT KIEMELT FEJLESZTÉSI PROGRAM EGYIKE A KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK PROGRAMJA. A FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÁTFOGÓ CÉLJAI:.

alder
Download Presentation

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV DR. NÉMETH IMRE 2006. AUGUSZTUS 7.

 2. ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV STRATÉGIAI KERET MINDANNYIUNK KÖZÖS ÜGYE HAT KIEMELT FEJLESZTÉSI PROGRAM EGYIKE A KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK PROGRAMJA

 3. A FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÁTFOGÓ CÉLJAI: • A tartós növekedés feltételeinek megteremtése • A foglalkoztatás bővítése A FEJLESZTÉSI PROGRAMOKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT HORIZOTÁLIS KÖVETELMÉNYEK: makrogazdasági • A fenntarthatóság elve {társadalmi }követelménye környezeti • A területi és társadalmi kohézió biztosítása

 4. A KEOP-OT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZŐK • Hazánk természeti értékei jelentősek, adottságaink kedvezőek • Környezetünk állapota még jó, de sokat kell tenni a romboló folyamatok megfordítása érdekében • Az egyre szélsőségesebb időjárási viszonyokra fel kell készülni • Alacsony a környezettudatosság szintje • A fenntarthatóság követelménye sok területen nem kerül kielégítésre • Teljesítjük a kiotói feltételeket, de ismét növekszik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása • Az alternatív energiatermelésben jelentősek a biomassza, a termálvíz és a geometrikus energia készleteink • A GDP arányos energiafelhasználásunk háromszorosa az EU 15-ök átlagának.

 5. A környezeti adottságok összehasonlítása

 6. A magyarországi energiafelhasználás szerkezete • A magyarországi energiafelhasználás szerkezete

 7. A KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TERÜLETEI KÖRNYEZETI FEJLESZTÉSEK: • egészséges és tiszta települések • a környezetbiztonság növelése • vízvédelem • a természeti értékek megőrzése • a fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése

 8. KÖRNYEZETBARÁT ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK: Stratégiai célok: • energiafüggőségünk mértékének csökkentése • a fosszilis energiahordozók használatának mérséklése Fejlesztési programok: • a megújuló energia-termelés bővítése • az energia hatékonyság növelése • a takarékos energia-felhasználás ösztönzése • az energiabiztonság fokozása, a helyi erőforrásokra alapozott energiaellátás bővítése

 9. EU- ÉS NEMZETI JOGSZABÁLYOKHOZ KÖTŐDŐ FELADATOK A KEOP-BAN A koppenhágai megállapodásban rögzített átmeneti mentességek: • ivóvíz minőség szabvány szerinti biztosítása 2009. 12. 25 • szennyvíz elvezetés és tisztítás 2015. 12. 31. A közösségi és nemzeti jogszabályi előírásoknak való megfelelés: • EU előírásoknak nem megfelelő hulladéklerakók bezárása, rekultiválása 2009-ig • Árvízvédelmi művek fejlesztése • Környezeti károk felszámolása a felszín alatti vizek védelme okán

 10. A KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK FORRÁSAI • KÖRNYEZET ÉS ENERGETIKA FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM (KEOP) Támogatási keret: 1037-1430 Mrd Ft • GAZDASÁGFEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM (GOP) Támogatási keret: 588-882 Mrd Ft • REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK (7 db ROP) Támogatási keret: 1114-1210 Mrd Ft • AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM Támogatási keret: 1000 Mrd Ft

 11. A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA FEJLESZTÉS OP SPECIFIKUMAI • A nagy értékű beruházások száma jelentős lesz • A beruházások egy része kormánydöntés alapján – pályázat nélkül – lesz kijelölve • A program sikere nagymértékben függ az önkormányzatok, területfejlesztési-társulások hozzáállásán • A támogatási keret jelentős mértékben determinált az EU irányelvek és nemzeti jogszabályi kötelezettségek okán.

 12. MITŐL VÁLHAT SIKERESSÉ AZ ÚMFT? • KÖZÖS GONDOLKODÁS • HELYESEN KIVÁLASZTOTT, SÚLYOZOTT FEJLESZTÉSI CÉLOK • MEGALAPOZOTT, JÓL ELŐKÉSZÍTETT PROGRAMOK • MÉRHETŐ ÉS FELMUTATHATÓ EREDMÉNYEK • HATÉKONY INTÉZMÉNYRENDSZER

 13. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 2006. AUGUSZTUS 7.

More Related