ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV - PowerPoint PPT Presentation

j magyarorsz g fejleszt si terv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

play fullscreen
1 / 13
ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
104 Views
Download Presentation
alder
Download Presentation

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV DR. NÉMETH IMRE 2006. AUGUSZTUS 7.

 2. ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV STRATÉGIAI KERET MINDANNYIUNK KÖZÖS ÜGYE HAT KIEMELT FEJLESZTÉSI PROGRAM EGYIKE A KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK PROGRAMJA

 3. A FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÁTFOGÓ CÉLJAI: • A tartós növekedés feltételeinek megteremtése • A foglalkoztatás bővítése A FEJLESZTÉSI PROGRAMOKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT HORIZOTÁLIS KÖVETELMÉNYEK: makrogazdasági • A fenntarthatóság elve {társadalmi }követelménye környezeti • A területi és társadalmi kohézió biztosítása

 4. A KEOP-OT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZŐK • Hazánk természeti értékei jelentősek, adottságaink kedvezőek • Környezetünk állapota még jó, de sokat kell tenni a romboló folyamatok megfordítása érdekében • Az egyre szélsőségesebb időjárási viszonyokra fel kell készülni • Alacsony a környezettudatosság szintje • A fenntarthatóság követelménye sok területen nem kerül kielégítésre • Teljesítjük a kiotói feltételeket, de ismét növekszik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása • Az alternatív energiatermelésben jelentősek a biomassza, a termálvíz és a geometrikus energia készleteink • A GDP arányos energiafelhasználásunk háromszorosa az EU 15-ök átlagának.

 5. A környezeti adottságok összehasonlítása

 6. A magyarországi energiafelhasználás szerkezete • A magyarországi energiafelhasználás szerkezete

 7. A KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TERÜLETEI KÖRNYEZETI FEJLESZTÉSEK: • egészséges és tiszta települések • a környezetbiztonság növelése • vízvédelem • a természeti értékek megőrzése • a fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése

 8. KÖRNYEZETBARÁT ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK: Stratégiai célok: • energiafüggőségünk mértékének csökkentése • a fosszilis energiahordozók használatának mérséklése Fejlesztési programok: • a megújuló energia-termelés bővítése • az energia hatékonyság növelése • a takarékos energia-felhasználás ösztönzése • az energiabiztonság fokozása, a helyi erőforrásokra alapozott energiaellátás bővítése

 9. EU- ÉS NEMZETI JOGSZABÁLYOKHOZ KÖTŐDŐ FELADATOK A KEOP-BAN A koppenhágai megállapodásban rögzített átmeneti mentességek: • ivóvíz minőség szabvány szerinti biztosítása 2009. 12. 25 • szennyvíz elvezetés és tisztítás 2015. 12. 31. A közösségi és nemzeti jogszabályi előírásoknak való megfelelés: • EU előírásoknak nem megfelelő hulladéklerakók bezárása, rekultiválása 2009-ig • Árvízvédelmi művek fejlesztése • Környezeti károk felszámolása a felszín alatti vizek védelme okán

 10. A KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK FORRÁSAI • KÖRNYEZET ÉS ENERGETIKA FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM (KEOP) Támogatási keret: 1037-1430 Mrd Ft • GAZDASÁGFEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM (GOP) Támogatási keret: 588-882 Mrd Ft • REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK (7 db ROP) Támogatási keret: 1114-1210 Mrd Ft • AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM Támogatási keret: 1000 Mrd Ft

 11. A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA FEJLESZTÉS OP SPECIFIKUMAI • A nagy értékű beruházások száma jelentős lesz • A beruházások egy része kormánydöntés alapján – pályázat nélkül – lesz kijelölve • A program sikere nagymértékben függ az önkormányzatok, területfejlesztési-társulások hozzáállásán • A támogatási keret jelentős mértékben determinált az EU irányelvek és nemzeti jogszabályi kötelezettségek okán.

 12. MITŐL VÁLHAT SIKERESSÉ AZ ÚMFT? • KÖZÖS GONDOLKODÁS • HELYESEN KIVÁLASZTOTT, SÚLYOZOTT FEJLESZTÉSI CÉLOK • MEGALAPOZOTT, JÓL ELŐKÉSZÍTETT PROGRAMOK • MÉRHETŐ ÉS FELMUTATHATÓ EREDMÉNYEK • HATÉKONY INTÉZMÉNYRENDSZER

 13. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 2006. AUGUSZTUS 7.