precursores e rexurdimento pleno n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REXURDIMENTO PowerPoint Presentation
Download Presentation
REXURDIMENTO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

REXURDIMENTO - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

PRECURSORES E REXURDIMENTO PLENO. REXURDIMENTO. PERIODIZACIÓN DA LITERATURA GALEGA. ÉPOCA MEDIEVAL -Etapa pre-afonsina (1196-1245)‏ -Etapa afonsina (1245-1284)‏ -Etapa dionisíaca (1284-1325)‏ -Etapa posdionisíaca (1325-1354)‏ *Etapa da Escola galego-castelá(1354-1445)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REXURDIMENTO' - aldan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
periodizaci n da literatura galega
PERIODIZACIÓN DA LITERATURA GALEGA
 • ÉPOCA MEDIEVAL

-Etapa pre-afonsina (1196-1245)‏

-Etapa afonsina (1245-1284)‏

-Etapa dionisíaca (1284-1325)‏

-Etapa posdionisíaca (1325-1354)‏

*Etapa da Escola galego-castelá(1354-1445)

*Etapa da Escola castelá portuguesa (fs.XV-ps.XVI)‏

 • SÉCULOS ESCUROS (XVI-XVII)‏
 • ILUSTRACIÓN (XVIII)‏
 • REXURDIMENTO (XIX)‏

-Precursores (1808-1862)‏

-Rexurdimento Pleno (1863-1888)‏

-Decadencia Finisecular (1888-1914)‏

 • S.XX-HOXE

-Segundo Rexurdimento (1914-1939)‏

-Silencio (1939-1950)‏

-Lenta Eclosión (1951-1981)‏

-Actualidade (1981-Hoxe)‏

rexurdimento
REXURDIMENTO
 • Características:
  • s. XIX.
  • Movemento Político (Provincialismo; Federalismo; Rexionalismo; [Nacionalismo]).
  • Recuperación escrita en galego:
   • moita calidade + non subordinación.
  • Clase media.
   • Iniciativa.
   • Opóñense: Organismos oficiais do Estado + intelectuais (internos e externos).
   • Contradicións entre teoría (dignificación galego) e práctica (uso do castelán).
  • A castelanización de Galicia aumenta.
  • Progresiva recuperación do prestixio do galego. Vs. aumento de atrancos.
rexurdimento1
REXURDIMENTO
 • Períodos:
  • Precursor (1808-1862):
   • Dende a ocupación francesa – ata publicación de Cantares Gallegos.
   • Autores relacionados co Provincialismo.
   • 1808-1836: convivencia: etapa final dos Séculos Escuros e primeiros precursores.
  • Rexurdimento Pleno (1863-1888):
   • Desde CantaresGallegos – ata publicación da última obra dun dos tres grandes (O Divino Sainete de Curros).
   • Maior esplendor.
   • Poesía (teatro e narrativa, algo).
   • Concursos + gramáticas e dicionarios + Editorial + Prensa.
  • Depresión Finisecular (1889-1914):
   • Dende O Divino Sainete – ata o inicio da I Guerra Mundial.
   • Forte declive.
   • Cuantitativamente: alto; cualitativamente: baixo.
   • Asentamento: narrativa e teatro.
   • Modernismo hispanoamericano + ideoloxía da Xeración do 98 => forte ideoloxía castelanista.
rexurdimento2
REXURDIMENTO
 • Obxectivos:
  • Troco na consideración negativa do galego.
   • Argumentos: Prestixio + Utilidade + Identidade.
  • Ampliación os eidos de uso do galego.
   • Literatura, prensa, recoñecemento oficial, ensino, vida oficial e eclesiástica.
  • Estudo, perfeccionamento e depuración do galego.
   • Dicionarios e gramáticas, xérmolo do galego estándar.
 • Iniciativas e eidos de uso.
  • Historiografía.
   • Defensa do pasado celta => “Pobo con Historia”.
  • Filoloxía.
   • Dicionarios e gramáticas.
   • Tendencia foneticista vs. Tendencia etimoloxista.
  • Prensa.
   • Galego: total ou parte.
   • Trampolín da cultura e os intereses de Galicia.
  • Folclore.
   • Compilacións de literatura oral popular + reivindicación da beleza da etnografía galega.
  • Música.
   • Creación de coros e orfeóns.
   • Divulgación de todo tipo de materiais.
  • Literatura.
   • Recuperación xéneros literarios + certames + primeiras editoriais.
rexurdimento precursores
REXURDIMENTO:PRECURSORES
 • 1833: Isabel II : de novo enmudece.
 • Album de la Caridad (1862):
  • Textos dos Xogos Florais da Coruña (1861).
  • Contido:
   • Composicións premiadas.
   • “Mosaico poético de nuestros vates gallegos contemporáneos”.
 • Autores:
  • Antonio Benito Fandiño:
   • A Casamenteira (1849):
    • Escrito 1812 no cárcere.
    • Obra de teatro de 16 escenas en 3 cadros.
    • Tema: casamentos amañados (papel das casamenteiras).
  • Nicomedes Pastor Díaz:
   • A Alborada (1828):
    • Poema amoroso.
   • Égloga de Belmiro e Benigno:
    • 2 pastores dialogan sobre as tristuras do amor.
rexurdimento precursores1
REXURDIMENTO:PRECURSORES
 • Alberto Camino:
  • Compón:
   • Vilancicos para o Hospicio compostelán.
   • Poemas variados.
 • Francisco Añón Paz:
  • Poema “A Galicia”:
   • Gaña os Xogos Florais da Coruña de 1861.
 • Xoán Manuel Pintos:
  • A Gaita Gallega:
   • 7 foliadas.
   • Prosa e verso.
   • Castelá, galego e latín.
   • Intención: Exaltación e aprendizaxe do galego.
   • Un gaiteiro galego e un tamborileiro discuten sobre a lingua.
rexurdimento pleno rosal a de castro
REXURDIMENTO: PLENO:ROSALÍA DE CASTRO
 • Mito: chorona + santiña + romántica rezagada + inconsciente da súa relevancia.
 • Realidade: culta + contestataria (pioneira e fortes concepcións) + rexa +consciente da súa relevancia.
 • Problemas para publicar <= poucos lectores.
 • Recibe constantes ataques + abandono.
 • Romántica?
  • Nunca actitude escapista; sempre coa realidade.
  • Non actitude individualista; actitude solidaria e crítica.
  • Non cursilería e finximento; ton de sinceridade.
  • Temas graves tratados dun xeito máis serio e fondo.
rexurdimento pleno rosal a de castro1
REXURDIMENTO: PLENO:ROSALÍA DE CASTRO
 • Alta sensibilidade social:
  • Defensa da cultura, lingua e idiosincrasia galegas.
  • Defensa dos valores sociais e morais galegos.
  • Identificación cos problemas do pobo (mulleres).
  • Denuncia das inxustizas cos galegos.
  • Reivindicación dos dereitos da muller.
 • Feminismo: contra os patróns establecidos:
  • 93% mulleres analfabetas.
  • Escritoras: castelán + temas “de mulleres”.
rexurdimento pleno rosal a de castro2
REXURDIMENTO: PLENO:ROSALÍA DE CASTRO
 • Obra en galego:
  • Cantares Gallegos (1863):
   • 1º libro totalmente en galego.
   • Dedicada a Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber).
   • Cadro de Galicia: Dignificación + folclore.
   • Estrutura:
    • Dedicatoria.
    • Prólogo.
    • 36 poemas.
     • Prólogo: introdución.

-1 tópico da captatio benvolentiae: desculparse.

- Razóns da escrita en galego:

·Validez e capacidade do noso idioma.

·Maltrato do país e os habitantes.

·Combater a falsa negativa imaxe de Galicia e os habitantes.

     • Corpo:34 poemas.

- Tema: folclórico-etnográfico:

·os máis numerosos.

·costumistas + amorosos.

- Tema: social e/ou patriótica:

·galeguismo + denuncia de situacións.

- Tema: intimista:

·vivencias e sentimentos persoais.

     • Epílogo: despedida.
rexurdimento pleno rosal a de castro3
REXURDIMENTO: PLENO:ROSALÍA DE CASTRO
 • Follas Novas (1880):
  • 1880: Aires da miña terra (Curros Enríquez) e Saudades Gallegas (Lamas Carvajal).
  • A maioría: escritos en Simancas (Valladolid).
  • Estrutura:
   • Prólogo (prosa).
   • 137 poemas en 5 apartados:
    • Lírica Solitaria ou subxectiva:

a) “Vaguedás” (20 poemas).

-Reflexións da escrita feminina (tamén a súa propia escrita).

-Estado anímico propio.

b) “Do íntimo” (36 poemas).

-insolidariedade humana + imparable paso do tempo.

    • Ponte entre as dúas partes:

c) “Varia” (40 poemas).

-Sufrimento da xente (mulleres + emigración).

    • Lírica Solidaria ou obxectiva:

d) “Da terra” (9 poemas).

-identificación co pobo galego.

e) “As viúvas dos vivos e as viúvas dos mortos” (31 poemas).

-fenómeno da inmigración + consecuencias deste fenómeno.

  • Obra persoal e filosófica.
 • Conto Gallego (1864):
  • Permanece esquecido ata 1923 (Almanaque gallego, Manuel Castro López).
  • 2 amigos apostan por se acadarán unha viúva. Conséguena, pero pola febleza económica e legal.
  • Alegato feminista.
rexurdimento pleno rosal a de castro4
REXURDIMENTO: PLENO:ROSALÍA DE CASTRO
 • Obra en castelán:
  • La Flor (1857):
   • Poemas de temas e actitudes románticas.
  • La hija del mar (1859):
   • Novela de trasfondo feminista.
   • Elementos autobiográficos.
  • A mi madre (1862):
   • Poema pola morte da nai.
  • El caballero de las botas azules (1867):
   • Novela satírica, literaria e socialmente.
  • En las orillas del Sar (1884):
   • O poemario máis pesimista e nihilista.
   • Fondo amor polo país.
rexurdimento pleno rosal a de castro5
REXURDIMENTO: PLENO:ROSALÍA DE CASTRO
 • Lingua
  • Galego de Padrón-Santiago.
  • Sinxeleza (seseo + vulgarismos).
 • Temática e recursos:
  • Populares (paralelismo, repetición, asonancia,…).
  • Formas menores (romance ou muiñeira) [predominan] + Formas maiores.
  • Versos de arte maior + formas novidosas => revolución.
 • Escola rosaliana:
  • Moitos/as continúan o seu camiño.
   • Solidarización cos problemas dos/as galegos/as.
   • Beleza da nosa terra.
   • En xeral menos ácedos/as.
   • Destaca: Valentín Lamas Carvajal, O catecismo da doutrina labrega (1888, por entregas) ou Saudades Gallegas (1880): anticaciquil.
rexurdimento pleno eduardo pondal
REXURDIMENTO: PLENO:EDUARDO PONDAL
 • Obra en Galego:
  • A campana de Anllóns (1858):
   • Un soldado galego prisioneiro en Orán que sente morriña das paisaxes bergantiñás nativas.
  • Queixumes dos Pinos (1886):
   • Poemas: 89 galego + 2 galego e castelán.
   • Textos:
    • Todos os de Gandreiras.
    • 17 de Rumores de los Pinos (2 gal-cast) + 11 gal. + 4 traducidos.
   • Celtismo + misoxinia + bardismo + helenismo.
   • “Os Pinos” + música Pascual Veiga =>Himno Galego.
  • Os Eoas (1886):
   • Historia de Cristovo Colón e os mariñeiros galegos que o acompañan.
   • Refaina de xeito constante.
   • 2005 publicación definitiva.
   • Posibles causas da NON publicación:
    • Neurose => preocupación por se fracasa.
    • Extensión + lingua coidada + tema moi manido => posible problemas de publicación.
    • Excesiva semellanza c’ Os Lusíadas de Camoes (1572).
    • Anacronismo dun xénero como a epopea.
rexurdimento pleno eduardo pondal1
REXURDIMENTO: PLENO:EDUARDO PONDAL
 • Obra en galego e castelán:
  • Rumores de los Pinos (1877):
   • Poemas: 8 cast. + 11 gal. + 2 gal. e cast.
   • Celtismo + misoxinia + bardismo.
 • Obra en castelán:
  • Primeiros poemas: temática romántico-amorosa.
  • 1856: primeiro poema ideolóxico (no Banquete de Conxo).
  • Juán Pérez (1858):
   • Novela autobiográfica.
rexurdimento pleno eduardo pondal2
REXURDIMENTO: PLENO:EDUARDO PONDAL
 • Trazos xerais:
  • Ideolóxicos:
   • Ambición => quere ser o bardo de Galicia.
   • Demócrata + progresista > protogaleguismo (rexionalismo).
  • Temáticos:
   • Non costumismo; estética persoal.
   • Celtismo: Galiza celta; España íbera. Pasado glorioso.
   • Bardismo: bardo é sacerdote-adiviño-poeta celta [ossianismo s.XVIII].
   • Iberismo: futura unidade ibérica: Hispania + Lusitania + Galiza.
   • Misoxinia e machismo: feminino negativo; masculino positivo.
   • Helenismo ou Clasicismo: admiración por Esparta e polo poeta Tyrteo.
   • Natureza: valor simbólico ou personaxe.
rexurdimento pleno eduardo pondal3
REXURDIMENTO: PLENO:EDUARDO PONDAL
 • Lingua:
  • Galego de bergantiños + cultismos.
  • Elimina vulgarismos e castelanismos.
  • Menos popular, máis enxebre
 • Estilo:
  • Rexistro culto e refinado.
  • Adxectivos en oposición semántica.
  • Uso de epítetos e expresións metafóricas.
  • Símbolos con elementos naturais.
  • Topónimos abondosos.
  • Diminutivos escasos.
  • Cultismos grego + latín.
 • Moitos seguirán a liña iniciada por Pondal.
rexurdimento pleno curros enr quez
REXURDIMENTO: PLENO:CURROS ENRÍQUEZ
 • Obra en galego:
  • Curros gaña o Certame Literario de Ourense (1874):
   • “A Virxe de Cristal”, “Unha boda en Einibó” e “O Gueiteiro”.
   • => instalación definitiva no galego.
  • Aires da miña terra (1880):
   • Poemas heteroxéneos.
   • Estrutura:
    • “Introdución”: xustifica o uso do galego.
   • Poemas: 17 na 1ªed; 23 na 2ªed (1881); 32 na 3ª ed (1886).
    • “Encomenda”: reflicte o compromiso cívico.
   • Temática:
    • Poemas sociais ou cívicos:
     • progresismo + democracia + galeguismo.
     • Núcleo básico.
    • Poemas intimistas e de cirscunstacias:
     • Acontecementos persoais ou familiares.
    • Poemas costumistas:
     • Os tres poemas cos que gañara o Certame Literario de Ourense.
   • Os ataques e o procesamento polo anticlericalismo => adquira moita sona.
rexurdimento pleno curros enr quez1
REXURDIMENTO: PLENO:CURROS ENRÍQUEZ
 • O Divino Sainete (1888):
  • Poema satírico-burlesco.
  • Parodia da Divina Comedia de Dante Alighieri.
  • Obxectivos:
   • Criticar ao goberno e a sectores reaccionarios.
   • Defensa do Rexurdimento e da literatura galega como autónoma.
   • Satirizar a determinados inimigos.
  • Estrutura: introdución + 8 cantos.
  • Argumento: Curros marcha a Roma para polo Xubileo do papa León XIII (1877) guiado por Francisco Añón a través dos diferentes vagóns (cada un deles representa un pecado capital).
rexurdimento pleno curros enr quez2
REXURDIMENTO: PLENO:CURROS ENRÍQUEZ
 • Trazos xerais:
  • Ideolóxica e temática:
   • Combate e compromiso constante.
   • Progreso + democracia + liberdade + república + galeguismo.
   • Progresismo:
   • Compromiso Social:
   • Anticlericalismo:
   • Evolución:
    • Esquemas optimistas vs. Realidade negativa.
     • Confianza no capitalismo > combáteo.
     • Solución na emigración > combátea.
     • De Republicano convencido > rexionalista (autogoberno).
rexurdimento pleno curros enr quez3
REXURDIMENTO: PLENO:CURROS ENRÍQUEZ
 • Lingua:
  • Galego de fala popular.
  • Enxebre e depurado de castelanismos.
  • Sinxela e eficazmente comunicativa.
 • Estilo:
  • Finalidade moralizante e didáctica.
  • Achega a súa poesía aos moldes populares.
 • Moitos seguiron os pasos de denuncia social (conflitividade, marxinalidade e maltrato de Galicia).
rexurdimento decadencia finisecular prosa e teatro
REXURDIMENTO: DECADENCIA FINISECULAR:PROSA E TEATRO
 • Cultivo: só 2 últimas décadas do s.XIX.
 • Esplendor: Irmandades e Grupo Nós.
 • Por que o atraso destes xéneros?
  • Explicación da época: incapacidade da lingua.
  • Explicacións reais:
   • Consecuencias da marxinación do idioma (falla de estándar,...).
   • Alfabetización exclusiva en castelán.
   • Falta de editoriais e dificultades de edición.
   • Facilidade de edición da poesía nos xornais e revistas.
   • Actitude hostil das clases acaudaladas da sociedade.
rexurdimento decadencia finisecular prosa e teatro1
REXURDIMENTO: DECADENCIA FINISECULAR:PROSA E TEATRO
 • Prosa:
  • 1ª obra: Majina ou a filla espúrea, Marcial Valladares (1880).
  • Tipos:
   • Narrativa Histórica: baséase no Romantismo.
   • Narrativa Sentimental.
   • Narrativa Costumista.
   • Narrativa de transfondo Político: combate ideolóxico.
 • Teatro:
  • Antes do s.XIX existe teatro popular:
   • Comicismo, mofa e “picante”.
   • Anónimo.
   • Representación ao ar libre con determinadas festividades.
  • Teatro Culto:
   • Dende 2 décadas finais s. XIX.
    • Por que?
     • Normas oficias do teatro (só permitido:castelán).
     • Actitude hostil das clases medias e altas.
     • Carencia de compañías teatrais.
     • Escaseza editorial
   • 1ª estrea: A fonte do xuramento, Francisco Mª de la Iglesia (1882).
   • 1903: Escola Rexional de Declamación (A Coruña).
   • Tipos:
    • Teatro histórico.
    • Teatro costumista e sentimental.
    • Teatro Social e anticaciquil.