folksam lo pension n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Folksam LO Pension PowerPoint Presentation
Download Presentation
Folksam LO Pension

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Folksam LO Pension - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Folksam LO Pension. LO Distriktskonferens 2014 Gävle. 2013 ett bra år!. Bäst avkastning 2012 ! Källa : Risk&Försäkring nov 2013. Folksam LO Pension bäst avkastning av alla Fondförsäkringsbolag för tredje året i rad. Avkastning. Entre 100 Entre 25

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Folksam LO Pension' - alda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
folksam lo pension

Folksam LO Pension

LO

Distriktskonferens 2014

Gävle

b st avkastning 2012 k lla risk f rs kring nov 2013
Bäst avkastning 2012 !Källa: Risk&Försäkring nov 2013
 • Folksam LO Pension bäst avkastning

av alla Fondförsäkringsbolag för

tredje året i rad

avkastning
Avkastning

Entre 100 Entre 25

 • 2013 21,3 procent 5,3 procent
 • 09-13 77 ” 24 ”
 • 5 år 100 ” 27 ”
v r marknad tj nstepensionsmarknaden st rre strategiska avtalsomr
Vår marknadTjänstepensionsmarknaden - större/strategiska avtalsomr.

Antal anställda

1 250 000

1 200 000

1 200 000

1 000 000

750 000

750 000

500 000

240 000

250 000

55 000

40 000

KAP-KL

PA-03

KTP

KAP

ITP

SAF-LO

slide9

Vår marknadDen totala tjänstepensionsmarknaden, (mdr kr)

Inkl. dotterbolag

Folksam = 16 960 mdr kr(Inkl. dotterbolag)

Källa: Svensk Försäkring

Premier totalt 2013-Q2 // 135 685 mdr kr

slide10

Vår marknadDen totala kryssmarknaden, (mdr kr)

Inkl. dotterbolag

Folksam = 13 067 mdr kr(Inkl. dotterbolag)

Källa: Svensk Försäkring

Premier totalt 2013-Q2 // 50 453 mdr kr

slide11

Tjänstepension via valcentral, per bolag

Källa: Svensk Försäkring

Premier totalt 2013-Q2 // 13 067 mdr kr

nytt avtal avtalspension saf lo
Nytt avtalAvtalspension SAF-LO
 • Anslutningförfarande
 • Fler valbara bolag

- 10 Fond

- 3 Trad

 • Årlig ”produktanalys”
 • Något lägre avgifter
 • Effekt på övriga mindre avtalsområden

-produktutveckling

 • Anslutning klar 1 maj
valbara bolag
Valbara bolag

Fondförsäkring Traditionell försäkring

 • AMF AMF + Ickevalet
 • Danica Pension Folksam
 • Folksam LO Pension Alecta
 • Handelbanken Liv
 • Länsförsäkringar
 • Movestic Liv & Pension
 • Nordea Liv & Pension
 • SEB Trygg Liv
 • SPP
 • Swedbank Försäkring
traditionell f rs kring
Traditionell försäkring
 • Nytt avtal för kunderna från och med 1 januari 2014
 • Förändrad avgiftsstruktur

- Försäkringsavgift 65 kr i fast avgift / år + 0,12 % på kapitalet

- Kapitalförvaltningsavgift 0,08 %

 • Flyttavgift 400 kronor
forts traditionell f rs kring
Forts. traditionell försäkring
 • Villkorsförbättring, premiegaranti.

Inflyttat kapital hanteras som en premie fram

till att försäkrad fyller 55 år (tidigare 50 år)

v r entr l sning 2014
Vår entrélösning 2014
 • Entre 100 – 25 kvar som tidigare
 • Entre 100 trappas ner från 56 års ålder (tidigare 53 år)
 • Övriga trappas ner som tidigare
 • 20 % externa fonder i Entre 100 (tidigare 30 %)
 • Handelsbanken realräntefond ersätter Roburs realräntefond
 • Spiltan Penningmarknadsfond ersätter Folksam Penningmarknadsfond
 • Carnegie Emerging Markets tas bort.
avgifter
Avgifter
 • Entre 100 0,35 %
 • Entre 75 (0,34 %) Årlig minskning av risk
 • Entre 50 (0,30 %) till Entre 25
 • Entre 25 0,19 %
 • Fast försäkringsavgift 50 kr/år
 • Flyttavgift 0 kr
fria valet av fonder
Fria valet av fonder
 • Fonder med låga ratingbetyg har bytts ut.
 • 20 st. fonder varav 12 st. nya
 • Avgifter för kund 0,10 % - 0,90 %
 • Rabatter till kund 0,10 % - 1,60 %
vad h nder nu
Vad händer nu ?
 • Vi konverterar 2009 års avtal till 2014

-Bättre produkt

-Lägre avgift

 • Dessutom projekt för att slå samman fler försäkringsavtal
 • ATK/LP… följer med
vad h nder nu1
Vad händer nu ?
 • Premien till bolagen under 2014 avser avsätttning 2013
 • Flyttstopp fram till 1 maj 2014
 • ”Omvalsstopp” fram till 1 maj 2014
 • Omval efter den 1 maj 2014 för de som har bolag som inte längre är valbara. Berör ca 150 000 st.
 • Vi påbörjar fondbyten i ny produkt i januari 2014
 • Nytt säljmaterial mars/april
 • Brev till befintliga kunder senast juni/juli 2014
folksam lo pension1
Folksam LO Pension

Nöjda kunder

fki rullande och kvartalsvis trenden fortsatt positiv efter q3 prel
FKI rullande och kvartalsvis- trenden fortsatt positiv efter Q3 (prel)

Preliminära resultat Q4

%

65%

Mål

2013

55

55%

n jd kund
Nöjd kund
 • Ökar inom viktiga mätområden bl.a

-Avkastning och avgifter

-Information

-Kundmötet

-Tillgänglighet

Vi vet att hög aktivitet ger nöjdare kunder

Och dessutom ser vi, att fler försäkringar inom Folksam

totalt fler nöjda Kunder !

bra grund f r fortsatta framg ngar
Bra grund för fortsatta framgångar
 • Bra ekonomi i bolaget innebär att vi fortsatt kan vara valbart bolag i dag…
 • …och i framtiden, men…
slide27
2013

Resultat Mål

 • Val 26 00034 000
 • Inflyttar 12 00020 000
 • Q3 är det 9% av nya i avtalspension SAF-LO som gör ett aktivt val
 • Fortfarande c:a 500 000 som inte har koll och ej heller gjort aktivt val
m l 2014
Mål 2014

Mål

 • Val 35 000
 • Inflyttar 20 000
slide29

Kapital och första utbetalning vid 62 årSparande från 40 år

Månadsbelopp

Premie / (lön/mån) Kapital 62 år 5 års utbet. 10 års utbet.

12 600 / (25 000) 635 700 kr 10 595 kr 5 298 kr

10 080 / (20 000) 508 550 kr 8 476 kr 4 238 kr

fortsatt information och arbete f r kollektivavtalet och medlemmarnas bolag
Fortsatt information och arbete för Kollektivavtalet och medlemmarnas bolag
 • Mycket viktigt för fortsatt låga avgifter och leverans av medlemsnytta och bra Pension