adolesanlarin j nekoloj k problemler n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ADOLESANLARIN JÄ°NEKOLOJÄ°K PROBLEMLERÄ°

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

ADOLESANLARIN JÄ°NEKOLOJÄ°K PROBLEMLERÄ° - PowerPoint PPT Presentation


 • 304 Views
 • Uploaded on

ADOLESANLARIN JİNEKOLOJİK PROBLEMLERİ. Yrd. Doç.Dr . Remzi ABALI NKÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Kadın Hayatının Evreleri. Y enidoğan Dönemi : postpartum ilk 28 gün Çocukluk Dönemi : 8 yaşına kadar Prepuberte ve puberte dönemi : 8- 12 yaş Adolesan Çağ : 12-20 yaş

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ADOLESANLARIN JÄ°NEKOLOJÄ°K PROBLEMLERÄ°' - albina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
adolesanlarin j nekoloj k problemler

ADOLESANLARIN JİNEKOLOJİK PROBLEMLERİ

Yrd. Doç.Dr. Remzi ABALI

NKÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

kad n hayat n n evreleri
KadınHayatınınEvreleri
 • YenidoğanDönemi: postpartum ilk 28 gün
 • ÇocuklukDönemi: 8 yaşınakadar
 • Prepubertevepubertedönemi: 8-12 yaş
 • AdolesanÇağ: 12-20 yaş
 • CinselOlgunlukDönemi: 18-50 yaş
 • Klimakteriumvesenium: 50 yaşsonrakidönem

The Seven Ages of Women

Hans BaldungGrien (1480-1545)

slide3

Puberte: Seksüel ve fiziksel gelişmeyi içerir

 • Menarş

Sekonder seks karakterleri

Adolesan: Seksüel, fiziksel ve ruhsal gelişimin tamamlanarak yetişkin birey olma

slide4

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; 10-19 yaş arası adolesan olarak adlandırılmaktadır.

 • ErkenAdolesandönem: 13-15 yaş
 • OrtaAdolesandönem: 15-17
 • GeçAdolesandönem: 17-19 yaş

İlk değerlendirme 13-15 yaşlarındayapılmalıdır (ACOG).

slide6

Adolesan yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının fazla olması, toplumdaki sağlık sorunları içinde adolesan yaş grubunun sağlık sorunlarına önem vermeyi gerektirir.

(Türkiye de 10-19 yaş grubu nüfus, toplam nüfusun % 21.6'sını oluşturmaktadır.)

adolesan n jinekolojik muayenesi
Adolesanın Jinekolojik Muayenesi
 • Adolesana muayene sırasında ne yapılacağı ayrıntılı olarak anlatılmalıdır.
 • Muayene sırasında dikkatli ve nazik olunmalıdır.
 • Hastanın daha önce muayene olup olmadığı öğrenilmelidir.
adolesan hasta ile lk g r me
Adolesan Hasta ile İlk Görüşme
 • Bu hastalarda utanma duygusu, ağrı korkusu, pelvik muayeneyi bilmeme nedeniyle endişe vardır.
 • Adolesan ile konuşurken, rahat bir ortam sağlanmalı, arkadaş ilişkisi kurulmalı ve güven kazanılmalıdır.
 • Pelvik anatomi anlatılmalıdır.
slide9

Muayenenin önemi ve kızlık zarına zarar verilmeyeceği anlatılmalıdır

 • Sorular direk adolesana sorulmalıdır.
 • Aile ve adolesanile ayrı ayrı konuşma yapılmalıdır.
slide10

Doktor muayeneyi, bayan yardımcı sağlık personeli eşliğinde yapmalıdır.

 • Dış genital organlar Tannerevrelemesine göre değerlendirilmelidir.
 • Klitoris ve himen değerlendirilmelidir.
 • Huffmanspekülumu veya vajinoskop ile vajen ve serviks değerlendirilebilir.
adolesanlarda pelvik muayene endikasyonlar
AdolesanlardaPelvikMuayeneEndikasyonları
 • Pubertegecikmesi
 • Erkenpuberte
 • Anormalvaginal kanama
 • Cinselaktifise
 • Patolojik vaginal akıntıtarifi
 • İntraabdominalpatolojişüphesi
ergenlerde s k k ar la lan jinekolojik sorunlar
Ergenlerde Sık Karşılaşılan Jinekolojik Sorunlar
 • DisfonksiyonelUterus Kanaması (DUK)
 • Vajinal Akıntı
 • Dismenore
 • AdolesanGebeliği
 • CYBH/PelvikİnflamatuarHastalık (PIH)
 • PolikistikOver Sendromu
disfonksiyonel uterus kanamas duk
DisfonksiyonelUterus Kanaması (DUK)

Normal Siklus: 21 – 35 günde bir görülür, kanama süresi 3 – 7 gündür. Adet boyunca ortalama 30 – 40 mlt. (80 ml. altında) kanama olur.

 • Hipermenore (Menoraji): Fazla miktarda veya uzamış adet kanaması.
 • Hipomenore: Normalden az miktarda olan adet kanaması.
 • Metroraji: Adet dışında kanama olması.
 • Polimenore: 21 günden sık aralarla adet görülmesi.
 • Oligomenore: 35 günden uzun aralarla adet görülmesi.
 • Amenore: 6 aydan uzun süre adet görülmemesi olarak sınıflandırılır.
normal menstr el siklus d ng s nde etkili fakt rler
Normal MenstrüelSiklus Döngüsünde Etkili Faktörler
 • İntakt, matür H-H-O aksı
 • Normal follikülerkomponentleri olan over
 • Oversteroidlerine yanıt verebilen endometrium
 • Normal fonksiyon gören bir endokrin sistem
 • Stres, kilo değişikliği, ağır egzersiz, ilaç hormon kullanımı gibi dış etkenlerin olmaması
adolesanda vaginal kanama nedenleri
AdolesandaVaginal Kanama Nedenleri

1. Anovulatuar Kanama (Disfonksiyonel Uterin Kanama)

2. Gebelikle İlgili Komplikasyonlar

• Spontanabortus

• Tıbbi tahliye

• GestasyonelTrofoblastik Hastalık

slide16

3. Genital Sistem Kaynaklı Lokal Patolojiler

• Selim ve habis tm.

• Rahim içi araç

• Pelvik İltihabi hastalık

• Vaginada yabancı cisim

slide17

4. Sistemik Nedenler

• Koagülasyon bozuklukları

• Diabet

• Tiroid bozukluklar

• Beslenme bozuklukları

• Renal hastalıklar

• Karaciğerhastalıkları

5. KronikAnovulasyonNedenleri (PKOS)

anormal uterin kanamaya yakla m
Anormal Uterin Kanamaya Yaklaşım
 • İmmatür H-P-O aks
 • Ağır egzersiz
 • Diet/ Aşırı Kilo kaybı
 • Stress
 • Gebelik
 • Kanama Bozuklukları
 • Hipotiroidi
 • Hiperprolaktinemi
 • PKOS
 • Over Tümörleri
 • ANAMNEZ
 • FM
 • JİNEKOLOJİK MUAYENE
 • LAB. TESTLERİ
  • Beta HCG
  • Tam kan sayımı
  • PZ, PTZ,KZ
  • TSH / PRL
 • USG
duk tedavi
DUK-Tedavi
 • NSAID
 • Kombine oral kontraseptifler
 • Progestinler
 • Demirtakviyesi
vajinal ak nt
Vajinal akıntı
 • Asemptomatik kadınlarda ortalama vajinal akıntı miktarı 1.55 gr/8 saat olarak saptanmıştır.
 • Menstruel döngü boyunca üretilen servikal mukus;

folliküler dönemde 2.68 ml

midsiklusda 3.97 ml

luteal dönemde 2.13 ml

 • Viskozite ise ters orantılı bir seyir göstermekte, midsiklusda düşerken, luteal dönemde maksimuma ulaşmaktadır.
 • Kaşıntı, irritasyon, kızarıklık ve ödem gibi bulgular normal koşullarda olmaz.
adolesanda vajinit
AdolesandaVajinit
 • Spesifik vajinit, enfeksiyon nedeni ile ortaya çıkan vajinittir.
 • Nonspesifikvajinit, enfeksiyona bağlı olmayan yabancı cisim, kimyasal maddelere bağlı olarak ortaya çıkan vajinittir.
 • Hastanın cinsel aktif olup olmadığı sorgulanmalıdır.
  • Ateş, Karın ağrısı
  • Akıntının rengi-kokusu-miktarı,
  • Genital bölgede yanma, kaşıntı, kızarıklık var mı,
  • Disparoni, cinsel partner sayısı,
  • Daha önce cinsel yolla bulaşan hastalık olup olmadığı,
  • Gebelik durumu,
  • Antibiyotik kullanımı,
  • Sıkı iç çamaşırı,
  • Vajinal duş kullanımı sorgulanmalıdır.
vulvovajinal kandidiyazis
VulvovajinalKandidiyazis
 • % 75 kadın hayat boyu en az bir kere kandida enfeksiyonu olmaktadır.
 • Antibiyotik kullanımı sonrasında insidans artar
 • Vulvar kaşıntı, yanma, beyaz-kalın-kokusuz akıntı, dizürigörülür.
 • Tedavide
  • flukonazol150 mg oral tablet tek doz,
  • butokonazol vajinal krem,
  • klotrimazol vajinal krem veya tablet,
  • mikonazol, nistatin, tyokonazol, terkonazol vajinal krem veya tabletler dozlarına göre 3-7 gün topikal uygulanır.
trikomonas vajiniti
TrikomonasVajiniti
 • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan en sık görülenlerden biridir.
 • Vajenin ortamını değiştirir anaerobik bakterilere uygun hale getirir.
 • Sıklıkla bakteriyel vajinoz ile beraber görülür.
 • Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklarla, gonore, HIV, klamidya enfeksiyonuyla beraber sık görülür.
trikomonas vajiniti1
TrikomonasVajiniti
 • Servikste noktasal intraepitelyalhemorajiler“çilek serviks” %2 hastada görülür.
 • Sarı-yeşil, kötü kokulu, köpüklü-sulu akıntı görülür. Kaşıntı şikayeti sıktır.
 • Vajinal pH5’ten yüksektir. Pozitif “whiff” testi vardır.
trikomonas vajiniti2
TrikomonasVajiniti
 • Tedavide metranidazol 2 gr oral tek dozla %90-95 tedavi edilir. Partner tedavisi de önerilmektedir.
 • Adolesanlarda tedavinin bir ay izlenmesi, partnerin tedaviyi alıp almadığı, reenfeksiyon olup olmadığı bakılmalıdır.
 • Rezistan durumlarda
  • metranidazol oral 2 gr 3-5 gün boyunca
  • veya metronidazol 500 mg 2x1, 7 gün boyunca verilir.
bakteriyel vajinoz
Bakteriyel Vajinoz
 • Semptomatik vajinal akıntı ve kokunun en sık sebebidir.
 • Kaşıntı-ağrı olmaksızın balık kokulu akıntı olur.
 • Kalın, gri, beyaz, homojen akıntı vajinal duvarlarda izlenir.
bakteriyel vajinoz1
Bakteriyel Vajinoz
 • Vajinal pH baziktir.
 • Pozitif “whiff” testi mevcuttur.
 • Mikroskopta “cluecell”görülür.
 • %30-40 rekürrens mevcuttur.
 • Metranidazol oral 500 mg 2x1, 7 gün ve metranidazol veya klindamisin vajinal uygulanır.
cybh pelvik nflamatuar hastal k pih
CYBH/Pelvikİnflamatuar Hastalık (PIH)
 • CYBH’nin ortaya çıkma yaşının, yıllar içinde daha genç ergenlere doğru kaydığı görülmektedir.
 • CYBH olgularının en az üçte biri 25 yaşın altındakilerde görülmektedir.
 • Yeni HIV olgularının yarıdan fazlasını 10-24 yaş arası kişilerin oluşturduğu bildirilmektedir.
cybh adolesanlar neden daha duyarl
CYBH-Adolesanlar neden daha duyarlı?
 • Enfeksiyonların asemptomatik seyretmesi,
 • Travmatik seks,
 • Servikalektopi,
 • Mantıklı düşünememe, umursamaz tavırlar
 • Sağlık kurumlarından yetersiz yararlanma,
 • Yaşça büyük partnerler bulma,
 • Cinsel olarak kullanılma, taciz

gibi sebeplerle bu enfeksiyonlara daha açıktır.

(TaranehShafiiAdolesanMedicineClinics;June 2004;15, 2)

slide30
HPV
 • HPV 6-11 kondilomlarla ilişkili, 16-18-31-35 ise invazifserviks kanseri ile ilişkilidir.
 • İnsidans yüksek ancak 13-21 yaşları arasında gerileme, negatifleşme sıktır.
hpv a isi
HPV AŞISI
 • Bivalan HPV aşısı:

Üretici firma ve ticari isim; GlaxoSmithKline, CERVARİX

VLP genotipleri;16,18

Substrat;

Baculovirus ekspresyon sistemi.

Adjuvan;patentli aluminyum hidroksit plus, 3-deasilemonofosforillipid A (ASO4 adjuvanlı)

Aşılama programı;1. ay, 2.ay ve 6.ay

 • Quadrivalan HPV aşısı:

Üretici firma ve ticari isim; Merck, GARDASİL

VLP genotipleri;6,11,16,18

Substrat; Maya(saccharomyces cerevisiae)

Adjuvan;patentli aluminyum hidroksifosfat sülfat

Aşılama programı;1. ay 3. ay ve 6. ay

dismenore
Dismenore
 • Dismenore kadınların menstrüasyon ile birlikte ağrı duymalarıdır. Bu periodik ağrı alt karında, orta hatta, şiddetli kramp tarzında olabilir, iç kasık bölgesine, bacakların üst bölümlerine yayılabilir.
 • Genç kızlar arasında %28 oranın da primerdismenore ve bunların %72‘sinde de ayda ortalama 2 gün okula devamsızlık saptanmıştır.
 • Dismenore :

Primerdismenore:

Sekonderdismenore

dismenore tedavi
Dismenore-Tedavi
 • B1, E vitaminleri, alt batın bölgesine sıcak uygulamalar, az yağlı yemek yeme, sigara içilmemesi ve kafeinin olabildiğince azaltılması, egzersiz ve akupunktur
 • 600-800 mg ibuprofen oral gün de 2-4 kez;
 • 250-500 mg naproxene, oral gün de 2 kez;
 • 50-75 mg ketoprofen oral, gün de 2 kez
 • 250 mg mefenamikasid, oral, gün de 4 kez;

dismenorenin tedavisinde etkilidir.

adolesan gebelikler
AdolesanGebelikler
 • Riskligebelikgrubunagirmektedir.
 • Ülkemizde 15-19 yaşarasındakikadınların %9,6’ sıevlidir.
 • Gebeliklerin %8-12’si adolesandönemdegerçekleşmektedir.
 • 20-24 yaşgrubundagebeliğebağlıölümoranı100.000 canlıdoğumda15.7 iken,
 • 15-19 yaşgrubundabuoran 18.7’ye çıkmaktadır.
adolesan gebelikler riskler
Adolesan gebelikler-Riskler

Annede

 • Anemi
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Konjenital kalp hastalıkları
 • Ektopikgebelikler
 • İstenmeyen gebelikler
 • Baş-pelvis uyuşmazlığı
 • Zor doğum
 • Sezaryanriski
 • Genitalenfeksiyon
 • Preeklampsi

Bebekte

 • IUGR
 • Fetaldistress
 • EDT
 • Prematüre doğum
 • SGA
 • Nörolojikdefektler
 • Doğum sonrası çocuklarda kaza ve enfeksiyon riski, bakım sorunları
slide36
A.K.
 • 03.11.1998 doğum tarihi
 • Hasta 20.11.2012 tarihinde (14 yaş) Tekirdağ X Hastanesine başvurmuş. Hasta ablasyo plasentave intrauterinfetalex tanısıyla acil C/S ye alınmış.
 • C/S sonrası hasta postpartum kanama ve DIC tablosuyla NKÜ yoğun bakıma alındı.
slide37

Labarotuvar bulguları

 • Hgb:8,3 / htc:25
 • Plt: 72 bin
 • Crp:20
 • Fibrinojen: 60
 • INR:1,8
 • APTT:40
 • D-dimer:1,94
 • Hastaya yattığı gün ve ertesi günde toplam:1ü ES3 Ü TDP
 • 4Ü kriyopresipitat1 Ü aferezplateletverilmiş.
slide38

Hasta 27.11.2012 tarihinde, postop 8. günde taburcu edilmiş.

....................

 • 2.12.2013 tarihinde eski C/S + makat prezentasyon tanısıyla X hastanede C/S yapılmış.
slide39

Madde 279- (1) Kamuadınasoruşturmavekovuşturmayıgerektirenbirsuçunişlendiğinigöreviylebağlantılıolaraköğrenip de yetkilimakamlarabildirimdebulunmayıihmaledenveyabuhusustagecikmegösterenkamugörevlisi, altıaydanikiyılakadarhapiscezasıilecezalandırılır.

MADDE 280. - (1) Göreviniyaptığısıradabirsuçunişlendiğiyönündebirbelirtiilekarşılaşmasınarağmen, durumuyetkilimakamlarabildirmeyenveyabuhusustagecikmegösterensağlıkmesleğimensubu, biryılakadarhapiscezasıilecezalandırılır. (2) Sağlıkmesleğimensubudeyimindentabip, diştabibi, eczacı, ebe, hemşirevesağlıkhizmetiverendiğerkişileranlaşılır.

polikistik over sendromu
Polikistik Over Sendromu
 • İnsidansı:%11-26
 • Adolesanlarda PKOS tanısıkoyarkendikkatliolunmalıdır.
  • Hirsutism: Adolesanlardasıktırve PKOS tanıkriteriolarakadolesanlardagüvenilirliğisınırlıdır.
  • Oligomenore/amenore: adolesanların %40-50’si anovulatuarsikluslarasahiptir.
  • Overlerinultrasonografikbulgusu: Transabdominal USG yapmazorunluluğu! (TV-USG dahaiyi)
adolesanlarda pkos tan kriterleri
Adolesanlarda PKOS TanıKriterleri
 • ErişkindenfarklıolarakRoterdamkriterlerininüçü de bulunmalı
  • Progresifhirsutismdışındabiyokimyasalandrojenemiveallopesiveaknegibiklinikhiperandrojenizmbulgularıolmalı
  • Ovaryenvolüm: >10 cm3
  • Menarşyaşı en az 2 yılönceolmalı
pkos tedavi
PKOS-tedavi
 • Kilo verme
 • OKS (tedaviöncesivesonrası lipid profili)
 • OKS + antiandrojen
 • İnsülinrezistansıvarsa - Metformin
amerika t p birli i adolesan koruyucu hizmet rehberi nde a a daki izlemlerin yap lmas n nermektedir
Amerika Tıp Birliği "Adolesan Koruyucu Hizmet Rehberi”nde aşağıdaki izlemlerin yapılmasını önermektedir

1- 11-21 yaş grubundaki adolesanlar yılda bir kez koruyucu sağlık hizmeti almalıdırlar.

2- Koruyucu hizmetler kişiye, yaşa ve gelişim düzeyine özel olmalıdır.

3- Sağlık kurumlarında yapılan görüşmelerin gizliliği sağlanmalı, aile görüşmelerinde uyulması gereken kurallar belirlemelidirler.

4- Aileler erken, orta ve geç adolesan dönemlerde en az bir kez rehberlik almalıdırlar.

5- Adolesanlar fizik büyüme, psikososyal ve psikoseksüel gelişme, kendi sağlığının önemini bilme ile ilgili rehberlik almalıdırlar.

6- Adolesanlar her yıl yaralanmalardan korunma, alkol kullanmama, güvenli sürücülük, şiddetten ve silah kullanmaktan kaçınma, egzersiz öncesi fiziksel kondisyonun artırılması konularında rehberlik almalıdırlar.

amerika t p birli i adolesan koruyucu hizmet rehberi nde a a daki izlemlerin yap lmas n nermektedir1
Amerika Tıp Birliği "Adolesan Koruyucu Hizmet Rehberi”nde aşağıdaki izlemlerin yapılmasını önermektedir

7- Adolesanlar sağlıklı beslenmenin yararları, yolları ve güvenli kilo yönetimi ile ilgili sağlık rehberliği almalıdırlar.

8- Adolesanlar fizik egzersizin yararları hakkında rehberlik almalı ve düzenli olarak güvenli egzersiz yapmak için teşvik edilmelidir.

9- Adolesanlar cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı kondom kullanımı ve gebelikten korunma önlemlerini içeren güvenli cinsellik hakkında rehberlik almalı ve bu hizmetlere ulaşabilmelidirler.

10- Tüm adolesanlar sigara, alkol ve bağımlılık yapan diğer maddeler ve anaboliksteroidler için sağlık rehberliği almalıdır.

amerika t p birli i adolesan koruyucu hizmet rehberi nde a a daki izlemlerin yap lmas n nermektedir2
Amerika Tıp Birliği "Adolesan Koruyucu Hizmet Rehberi”nde aşağıdaki izlemlerin yapılmasını önermektedir

Tarama programları:

11- Yıllık hipertansiyon kontrolu,

12- Risk altındaki adolesanlardahiperlipidemi ve koroner kalp hastalığı,

13- Yeme bozuklukları ve şişmanlık; vücut imajı ve yeme davranışlarını içerecek şekilde,

14- Sigara kullanımı,

15- Alkol ve diğer maddelerin kullanımı,ilaç kullanımı, anaboliksteroid kullanımı,

16- Cinsel yaşam,

17- Cinsel yolla bulaşan hastalıklar,

18- HIV riski altında olanlara HIV taraması,

amerika t p birli i adolesan koruyucu hizmet rehberi nde a a daki izlemlerinyap lmas n nermektedir
Amerika Tıp Birliği "Adolesan Koruyucu Hizmet Rehberi”nde aşağıdaki izlemlerinyapılmasını önermektedir

19- Cinsel olarak aktif olan ya da 18 yaş üzerindeki kadınların servikal kanser açısından smear alınması

20- Depresyon ya da intihar riski açısından duyguların taranması

21- Emosyonel, fiziksel ve cinsel istismara ilişkin öykü

22- Okul ve öğrenme hakkında sorular

23- Tüberküloz yönünden risk altında ise;tüberkülin testi.