a comparison of the incidence and causes of fractures among submariners and surface seamen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A comparison of the incidence and causes of fractures among submariners and surface seamen PowerPoint Presentation
Download Presentation
A comparison of the incidence and causes of fractures among submariners and surface seamen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

A comparison of the incidence and causes of fractures among submariners and surface seamen - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

A comparison of the incidence and causes of fractures among submariners and surface seamen. Saad A., Kalla C., Nemet D., Yanir Y., Galili E., Ohayun S., Feldman, L., Netzer , I. השוואת היארעות שברים בקרב צוללנים למול ימאים בכלי שטח.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A comparison of the incidence and causes of fractures among submariners and surface seamen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a comparison of the incidence and causes of fractures among submariners and surface seamen
A comparison of the incidence and causes of fractures among submariners and surface seamen

Saad A., Kalla C., Nemet D., Yanir Y., Galili E., Ohayun S., Feldman, L., Netzer, I.

slide2

השוואת היארעות שברים בקרב צוללניםלמול ימאים בכלי שטח

ד"ר עמית סעד, ד"ר כרמל קלה, פרופ' דני נמט, ד"ר יואב יניר, ד"ר ערן גלילי, ד"ר שרון אוחיון, ד"ר ליאור פלדמן, ד"ר איתמר נצר

slide3
רקע
 • שייטת הצוללות פועלת במתווה קרבי הרחק מגבולות הארץ להשגת מטרות טקטיות ואסטרטגיות.
 • מהחיילים נדרשת יכולת עבודה בצפיפות, התמודדות עם לחצים פיזיים ונפשיים וריכוז לזמן ממושך בסביבה עוינת ולא טבעית לאדם.
 • הצוללת היא כלי בו נוצר תווך ייחודי מבחינה פיזיולוגית. אוויר הצוללת מנוטר ונשמר בגבולות פיזיולוגיים נשלטים (רמת חמצן של כ- 18-21% ורמת דו תחמוצת הפחמן של כ-0-1.2%).
slide4
השהייה בצוללת קשורה למספר גורמי סיכון לירידה בצפיפות עצם
 • רמות ויטמין Dוהמטבוליטיםהפעילים שלו בפלסמה יורדות במהלך הפלגות ארוכות בצוללת.
 • ירידה זמנית ברמות ויטמין D בקרב צוללנים נמצאה קשורה לירידה בצפיפות העצם.
slide5

השהייה בצוללת כרוכה בחשיפה לרמות פחמן דו חמצני גבוה באוויר הנשאף.

 • נמצא כי רמות גבוהות של פחמן דו חמצני קשורות לירידה בהפרשת סידן בצואה ובשתן, תוך עלייה קלה בספיגת והרס העצם 1.
 • נפח הצוללת מוגבל מאוד ואינו מאפשר תנועה ופעילות גופנית נורמאלית, אשר חיונית לבנייה תקינה של העצמות ושרירי השלד.

1. Drummer C, Friedel V, Borger A, et al. Effects of elevated carbon dioxide environment on calcium metabolism in humans. Aviat Space Environ Med 1998;69: 291-8.

slide6

מחקר שבוצע בחיל הים בדק את ההשפעה של הפלגה ארוכה (30 יום) בצוללת על מטבוליזם וחוזק עצם.

 • נמצאה ירידה במרקרים של מטבוליזם העצם.
 • בדיקות חוזק העצם על ידי הערכת speed of sound בעצם השוקה (tibia mid shaft) הצביעו על ירידה בחוזק העצם בתום ההפלגה. ירידה זו נמשכה גם כחודש לאחר ההפלגה.
 • בביקורת לאחר 6 חודשים צפיפות העצם חזרה לרמה נורמאלית
slide7

Luria T, Matsliah Y, Adir Y, et al. Effects of a prolonged submersion on bone strength and metabolism in young healthy submariners. Calcif Tissue Int;86: 8-13.

slide8
מטרת המחקר

לאור הירידה הזמנית בצפיפות עצם במהלך תקופות צלילה החוזרות מספר פעמים בשירות, ראינו לנכון לבדוק את ההשפעות המיידיות על בריאות הלוחמים – במיוחד האם צוללנים נמצאים בסיכון מוגבר לשברים.

slide9
שיטות
 • מחקר קוהורטה רטרוספקטיבי.
 • השוואת היארעות שברים בקרב צוללנים למול קבוצת ביקורת של לוחמים בעלי מאפיינים דומים המפליגים על ספינות קרב, בין השנים 2002 ל-2012.
slide10
שיטות
 • בנוסף נבדקו במחקר גורמי סיכון להיארעות שבר במודל רב משתנים.
  • גיל בעת הגיוס
  • ארץ מוצא
  • עדה
  • BMI
  • סוג שירות (חובה/קבע)
slide11
שיטות
 • קריטריוני הכללה: חייל אשר שירת בחה"י בין השנים 2002-2012, עם סימול מקצועי של צוללן או לוחם ספינות טילים, ופרופיל 82 ומעלה.
 • המעקב החל ביום הקליטה ליחידה (לא כולל הכשרות) והסתיים בשחרור. עבור מי שהשתחרר מיחידה אחרת הסתיים המעקב 6 חודשים לאחר פליטה מהיחידה.
 • קריטריוני אי הכללה: מחלות עצם.
slide13
תוצאות
 • בשייטת 7 היו בשנות הפעילות 122 אבחנות CPR של שבר, במהלך 52,359 ימי-אדם. (אבחנה אחת לכל 429.17 ימי-אדם).
 • בשייטת 3 היו בשנות הפעילות 490 אבחנות CPR של שבר, במהלך 381,395 ימי-אדם. (אבחנה אחת לכל 778.35 ימי-אדם).
 • לכאורה הסיכון בשייטת 7 פי 1.85 לשברים.
slide14
הכללה במחקר

3676 תיקי לוחמים

3219 בקבוצת הביקורת

457 בקבוצת המחקר

490 אבחנות של שבר

122 אבחנות של שבר

396 הוצאו עקב כפל אבחנות

103 הוצאו עקב כפל אבחנות

94 אבחנות של שבר בש3

19 אבחנות של שבר בש7

slide15

תוצאות

 • סבלו משבר: 19 נבדקים בקבוצת המחקר (4.2%) ו-94 נבדקים בקבוצת הביקורת (2.9%)
 • ניתוח Cox regression לבחינת יחס הסיכון בין הקבוצות הראה כי אין הבדל מובהק ביניהן. (H.R.=1.037 Pv<0.89).
 • מודל רב משתנים הראה כי הסיכון לשבר עולה בקרב חיילים בעלי משקל יתר, ילידי הארץ וחיילים בעלי גיל מבוגר במהלך גיוסם.
slide17
דיון
 • עולה כי הירידה התקופתית בצפיפות העצם בקרב הלוחמים אינה פוגעת בכשירותם.
 • על אף שמחקרים קודמים הראו כי קיימת ירידה זמנית בצפיפות העצם לאחר הפלגות בצוללת, מחקר זה לא הראה הבדל משמעותי בהיארעות שברים בקרב צוללנים לעומת לוחמי סטי"לים, במהלך שירותם (כוח של 83.12% לזהות הבדל של פי 2 בסיכון בין הקבוצות).
slide18
דיון - המשך
 • המחקר תומך בקשר המוכר בין משקל עודף להיארעות שברים.
 • הממצא הקושר בין גיל בעת הגיוס להיארעות שברים אינו ברור וייתכן כי טעון בירור נוסף.
 • הקשר בין שברים ואובדן ימי עבודה לבין פציעות ספורטיביות אינו חדש. יש לשקול את התועלת בספורט "לא פורמלי" (למשל כדורגל) לעומת ספורט בפיקוח קא"ג.
slide19
דיון - המשך
 • יש לאמוד את ההשפעה ארוכת הטווח של ירידות תקופתיות בצפיפות עצם בקרב צוללנים, בעיקר בגיל המבוגר.
 • לשם כך מומלץ לבצע מחקר בינלאומי רב מרכזי, בקרב ציי צוללות דיזל, עם מעקב לתוך העשור השישי או השביעי של חיי הצוללים.