Urz d marsza kowski wojew dztwa lubuskiego
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego . Przygotowanie wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia do przekształceń 30 września 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia. Plan prezentacji Kalendarz i realizacja zadań Stan przygotowania jednostek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - albert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Urz d marsza kowski wojew dztwa lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Przygotowanie wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia do przekształceń

30 września 2009 r.


Urz d marsza kowski wojew dztwa lubuskiego departament ochrony zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia

Plan prezentacji

Kalendarz i realizacja zadań

Stan przygotowania jednostek

Dane finansowe

Propozycja Departamentu Ochrony Zdrowia

Informacje dodatkowe

2


Urzad marszalkowski wojew

I. Kalendarz i realizacja zadań

Urząd Marszałkowski Województwa LubuskiegoI kalendarz i realizacja zada5
I. Kalendarz i realizacja zadań

 • UWAGI:

 • Ze względu na art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), który mówi, że: „6. Zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, lub odpowiednio publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, lub Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego”,

 • Ważne jest:

 • jakie zobowiązania może udźwignąć Samorząd Województwa;

 • ścisłe określenie daty przekształcenia (data graniczna), ze względu na konieczność precyzyjnego opracowania dokumentów (biznesplanu).

 • Zagrożenie: nie ma pewności, ze zostaniemy objęci Programem

 • (konsekwencja – JST będzie musiała finansować przekształcenie w całości).

9


Urzad marszalkowski wojew

II. Stan przygotowania jednostek

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego


Ii stan przygotowania jednostek
II. Stan przygotowania jednostek

 • SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

 • Jednostka posiada przygotowany program naprawczy – zostanie przedłożony do dn. 30.09.2009r.

 • Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze

 • Jednostka posiada przygotowany program naprawczy – zostanie przedłożony do dn. 30.09.2009r.

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu

 • Jednostka przedłoży przygotowany biznesplan wraz z załącznikiem 5.1. – model prezentacji danych finansowych do dn. 30.09.2009r.

 • Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

 • Jednostka posiada przygotowany program naprawczy – zostanie przedłożony do dn. 30.09.2009r.

 • Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu

 • Jednostka przygotowała analizę finansową, ustaliła priorytety, aktualnie jest na etapie prognozowania.

 • Jednostka przedłoży program naprawczy do dn. 30.09.2009r.

11


Urzad marszalkowski wojew

III. Dane finansowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego


Iii dane finansowe
III. Dane finansowe

Zobowiązania ogółem – 31.12.2008r. [w tys. zł]

Stan na dzień 31.12.2008 roku, dane zebrane dnia 22.07.2009r.

* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

13


Iii dane finansowe1

Koszty pośrednie utworzenia jednej spółki

inwentaryzacja – ok. 100 tys. zł,

wycena majątku – ok. 40 tys. zł,

kapitał założycielski – 5 tys. zł,

obsługa prawna przekształceń – ok. 100 tys. zł

RAZEM: ok. 245 tys. zł

III. Dane finansowe

14


Urzad marszalkowski wojew

IV. Propozycja Departamentu Ochrony Zdrowia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego


Iv propozycja departamentu ochrony zdrowia

Wariant 1

Rozpocząć w 2010 r. przekształcenie 5 jednostek ochrony zdrowia

(skutki finansowe w 2011 r.):

SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim,

Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze,

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu,

Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu,

Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SPZOZ w Torzymiu.

IV. Propozycja Departamentu Ochrony Zdrowia

16


Iv propozycja departamentu ochrony zdrowia1

Wariant 2

Ze względu na brak możliwości obsługi kosztów przekształcenia przez budżet województwa, proponujemy programem objąć 1 jednostkę.

IV. Propozycja Departamentu Ochrony Zdrowia

17

Dane w tys. zł


Urzad marszalkowski wojew

V. Informacje dodatkowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego


V informacje dodatkowe

Trwałość projektów unijnych

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rozwoju Regionalnego zasada trwałości projektów unijnych nie zostanie naruszona jeżeli:

majątek wytworzony z udziałem środków unijnych (infrastruktura wybudowana lub zakupiona w ramach projektu) będzie faktycznie wykorzystywany przez NZOZ w takim samym celu jak przez SPZOZ (czyli udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych),

majątek, w oparciu o który NZOZ będzie wykonywał świadczenia, będzie nadal de facto majątkiem jednostki samorządu terytorialnego (za pośrednictwem kontrolowanej spółki, tj. ww. jednostka będzie posiadała 100% akcji albo udziałów w takiej spółce),

zachowana zostanie pełna kontrola jednostki samorządu terytorialnego nad spółką prowadzącą NZOZ (100 % udziałów lub akcji).

W okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu, w odniesieniu do perspektywy 2007-2013, jednostki samorządu terytorialnego nie będą mogły zbywać udziałów albo akcji w spółkach prowadzących niepubliczne zakłady opieki zdrowotne.

V. Informacje dodatkowe

19